Samle inn data ved hjelp av e-postmeldinger

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Microsoft Office Access 2007 gjør det det lett å samle inn data fra personer som befinner seg andre steder i verden, for eksempel medlemmer av salgsgruppen, deltakere i undersøkelser, eller kontakter. Office Access 2007 brukes sammen med Microsoft Office Outlook 2007 for å hjelpe deg med å generere og sende en e-postmelding som inkluderer et dataregistreringsskjema. Når mottakerne fyller ut skjemaet og returnerer det til deg, behandles svarene i samsvar med spesifikasjonene. Hvis du for eksempel velger å behandle svarene automatisk, legges innholdet i skjemaet til i den aktuelle tabellen i databasen når svaret kommer til innboksen. Med denne nye funksjonen, veiviseren for innsamling av data via e-postmeldinger, kan du spare timevis med dataregistrering du ellers måtte ha utført på vegne av brukerne.

I denne artikkelen

Når du skal bruke datainnsamling

Før du begynner

Gå gjennom veiviseren

Når du sender e-postmeldingen

Samle inn data via e-postmeldinger

Når du bør bruke datainnsamling

I listen nedenfor undersøkes noen scenarier som kan utnytte denne nye funksjonen.

 • Undersøkelser    Du vil gjennomføre en undersøkelse og samle resultatene i Access. Du oppretter først en Access-database med nødvendige tabeller for å lagre resultatene. Deretter bruker du veiviseren til å generere et skjema som inkluderer spørsmålene (presentert som felt), og sender dem til deltakerne i undersøkelsen. Svarene fra deltakerne sendes direkte til tabellen som du angir i databasen.

 • Statusrapporter    Enten det er de siste lagernivåene eller oppdatert informasjon om uavklarte spørsmål, kan gruppen regelmessig sende deg e-postmeldinger som inneholder gjeldende informasjon, slik at du holder deg oppdatert.

 • Arrangementer    Når du organiserer arrangementer, for eksempel konferanser eller opplæringer, kan du sende ett eller flere skjemaer som en e-postmelding for å samle inn kontaktinformasjon, reise- og hotellønsker, og så videre. Hvis du velger å behandle svarene automatisk, kan deltakerne endre sine ønsker når som helst uten at de trenger å varsle deg. Du har alltid tilgang til de siste dataene slik at du kan ta veloverveide beslutninger.

For å gjøre det lettere for deg å generere og sende dataregistreringsskjemaet som en e-postmelding, bruker du veiviseren for innsamling av data via e-postmeldinger til å gå gjennom alle hovedtrinnene i prosessen, og den viser blant annet hvordan du angir hvordan svarene skal behandles når de kommer til innboksen.

Til toppen av siden

Før du kommer i gang

Hvis dette er første gangen du samler inn data ved hjelp av e-postmeldinger, utfører du trinnene nedenfor for å sikre en vellykket fullføring av datainnsamlingsprosessen.

 1. Kontroller at du har installert følgende programmer på datamaskinen:

  • Office Access 2007    Veiviseren for innsamling av data via e-postmeldinger er bare tilgjengelig i Office Access 2007.

  • Office Outlook 2007    Du må ha Office Outlook 2007 installert og konfigurert på datamaskinen du bruker til å sende e-postmeldinger. Hvis du har Outlook installert, men ikke konfigurert, starter du Outlook og følger instruksjonene i oppstartsveiviseren for Outlook. Hvis du vil ha hjelp med veiviseren, kan du se Hjelp for Outlook.

  • Microsoft Office InfoPath 2007 (valgfritt)    Når du genererer dataregistreringsskjemaet, kan du velge mellom et enkelt skjema i HTML-format og et mer brukervennlig skjema som genereres i InfoPath. Hvis Office InfoPath 2007 eller senere ikke er installert på datamaskinen, eller hvis du ikke er sikker på om alle mottakerne av meldingen har Office InfoPath 2007 eller senere installert, bør du velge HTML-skjemaet.

   Obs!: Husk at skjemaet som brukes til å samle inn data via e-postmeldinger, ikke er et Access-skjema. Veiviseren genererer et spesielt skjema for deg, avhengig av om du velger HTML- eller InfoPath-formatet.

 2. Kontroller at brukerne som skal motta e-postmeldingen fra deg, har følgende programmer installert på datamaskinen. Uten den nødvendige programvaren vil ikke brukerne kunne vise eller redigere skjemaet.

  • En e-postklient som støtter HTML-format    Hvis du sender et HTML-skjema, må mottakerne ha et e-postprogram som støtter HTML.

  • Office Outlook 2007 og Office InfoPath 2007 (begge er valgfrie)    Hvis du sender et InfoPath-skjema, må mottakerne ha Office Outlook 2007 og Office InfoPath 2007 installert for å vise og redigere InfoPath-skjemaet.

 3. Finn frem til måldatabasen. Databasen kan enten være i MDB- eller ACCDB-format. MDE- og ACCDE-filer støttes også.

  Hvis du ikke vil bruke en eksisterende database, må du opprettet en ny database.

 4. Finn frem til eller opprett tabellene du vil fylle ut med dataene fra brukersvarene på meldingen. Hvis du samler inn data for eksisterende tabeller, kontroller du at tabellene ikke er skrivebeskyttet, og at du har de nødvendige tillatelser til å legge til eller oppdatere innholdet.

  Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter tabeller, kan du se artikkelen opprette tabeller i en database.

  Obs!: 

  • Felt med følgende datatyper kan ikke samles inn ved hjelp av e-postmeldinger:

   • Vedlegg

   • Autonummer

   • Felt for flere verdier

   • OLE

  • Hvis din Datainnsamlingsoperasjonen to eller flere tabeller, må du opprette en utvalgsspørring og bruke den som skjemaets postkilde. Kontroller at spørringen inneholder alle nødvendige felt fra de underliggende tabellene. Hvis du bruker en eksisterende spørring, må du kontrollere at spørringen ikke er skrivebeskyttet og at du har de nødvendige tillatelsene for å legge til eller oppdatere innholdet. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter en spørring basert på to eller flere tabeller, kan du se artikkelen opprette en spørring basert på flere tabeller.

 5. I de fleste tilfeller kan du bestemme om du vil lagre de innsamlede dataene som nye poster, eller bruke dataene til å oppdatere eksisterende poster. I følgende situasjoner vil du bare kunne lagre dataene som nye poster:

  • Du samler inn data for å fylle ut to eller flere tabeller.

  • Den underliggende tabellen har ikke et primærnøkkelfelt. Primærnøkkelverdiene er nødvendige for å tilordne hvert svar til en eksisterende post. Hvis måltabellen ikke har et primærnøkkefelt, kan du enten legge det til nå eller tilordne et eksisterende felt som har unike verdier, som en primærnøkkel.

  • Den underliggende tabellen har ingen poster. Hvis tabellen er tom, forutsetter veiviseren at du vil legge til poster.

  • E-postadressene til mottakerne lagres ikke som et felt i databasen. Når du samler inn data for å oppdatere poster, kan du ikke skrive inn adressene manuelt i meldingen som genereres av veiviseren. Adressefeltet må være i måltabellen, eller i en tabell som har en relasjon med måltabellen. Hvis du for eksempel samler inn data for å oppdatere ordretabellen, må adressene lagres som et felt i ordretabellen eller i en relatert tabell (for eksempel kundetabellen).

Til toppen av siden

Gå gjennom trinnene i veiviseren

Du er nå klar til å kjøre veiviseren som hjelper deg med å angi datainnsamlingsprosessen.

I dette avsnittet

Start veiviseren

Velg typen dataregistreringsskjema

Angi hva du vil gjøre med dataene

Velg skjemafeltene

Angi hvordan du vil behandle dataene

Velg hvordan du vil angi e-postadressene til mottakerne

Angi feltet e-postadresse

Tilpasse e-postmeldingen

Opprette og sende e-postmeldinger

Starte veiviseren

 1. Åpne måldatabasen.

 2. Hvis du vil fylle ut én enkelt tabell, velger du tabellen i navigasjonsruten. Hvis du vil fylle ut to eller flere relaterte tabeller, velger du spørringen som er bundet til disse tabellene.

 3. Gjør ett av følgende for å starte veiviseren:

  • Klikk Opprett e-post i kategorien Eksterne Data i Samle inn Data-gruppen. Knappesymbol

  • Høyreklikk tabellen eller spørringen, og klikk deretter Samle inn og oppdatere data via e-post.

   Hvis tabellen ikke inneholder noen felt, eller bare har felt av typen Autonummer, OLE-objekt, Vedlegg eller Oppslag med flere verdier, viser Access feilmeldingen Den valgte tabellen eller spørringen har ingen felt som støtter datasamling via e-post..

   Hvis tabellen inneholder felt som støtter datasamling, starter veiviseren. Den første siden i veiviseren viser hovedtrinnene i prosessen. Hvis måltabellen støtter både tillegging og oppdatering av data, utfører du seks hovedtrinn i veiviseren:

   De seks hovedtrinnene når måltabellen støtter tillegging og oppdatering av data

   Hvis objektet bare støtter tillegging av poster, utfører du fem hovedtrinn:

   De fem hovedtrinnene når måltabellen bare støtter tillegging av data

 4. Klikk Neste.

  Du blir bedt om å velge typen skjema du vil opprette.

Velge typen dataregistreringsskjema

I dette trinnet må du velge å opprette et HTML-skjema eller et InfoPath-skjema. Som nevnt tidligere i denne artikkelen kan du ikke bruke et Access-skjema til å samle inn data via e-postmeldinger – du må enten bruke et HTML-skjema eller et InfoPath-skjema som du oppretter i veiviseren.

Velg typen dataregistreringsskjema som du vil sende til brukere

Hvis InfoPath ikke er installert på datamaskinen, er alternativet Microsoft Office InfoPath-skjema utilgjengelig.

Typen skjema du oppretter, avhenger av to faktorer – brukervennlighet, og om alle mottakerne har den nødvendige programvaren installert på datamaskinen. InfoPath-skjemaer er mye enklere å bruke, men HTML-skjemaer har færre krav til programvare.

Et InfoPath-skjema gir deg et bedre miljø for dataregistrering og -redigering. InfoPath-skjemaer kan i tillegg utføre foreløpig validering av dataene når brukerne klikker Send-knappen, noe som gir brukerne muligheten til å korrigere uriktige data før de sender svaret til deg.

InfoPath-skjemaer har altså flere fordeler sammenlignet med HTML-skjemaer, men HTML-skjemaer kan vises og redigeres av alle brukere som har en e-postklient som støtter HTML.

 1. I veiviseren velger du alternativet Microsoft Office InfoPath-skjema bare hvis alle mottakerne har både Office InfoPath 2007 og Office Outlook 2007 installert. Ellers velger du alternativet HTML-skjema.

 2. Klikk Neste.

  Den neste siden som vises i veiviseren, avhenger av om målobjektet støtter oppdatering av data. Hvis objektet er en spørring basert på to eller flere tabeller, eller hvis det er en tabell som enten ikke har et primærnøkkelfelt eller ikke inneholder noen poster, forutsetter veiviseren at du vil legge til nye poster, og du blir bedt om å velge skjemafeltene. I alle andre tilfeller blir du bedt om å angi om du vil legge til eller oppdatere data før du blir bedt om å velge skjemafeltene.

  Hvis du blir bedt om å velge skjemafelt, går direkte til å velge skjemafeltene -delen i denne artikkelen.

Angi hva du vil gjøre med dataene

I dette trinnet angir du om du vil legge til nye poster i databasen, eller oppdatere eksisterende poster.

Samler du nye data eller oppdaterer du eksisterende data?

Typen skjema du bruker, påvirker antallet nye poster en mottaker kan sende til deg i ett enkelt svar. Når du oppdaterer data, identifiseres antall forhåndsutfylte skjemaer som skal inkluderes i meldingen, av antall poster som må oppdateres av en mottaker. Tabellen nedenfor viser en oversikt over de forskjellige scenariene:

Type skjema

Tillegg eller oppdatering

Resultat

HTML

Tillegg

Mottakerne kan bare sende deg én ny post i hvert svar.

InfoPath

Tillegg

Mottakerne kan sende deg flere nye poster i hvert svar. De kan gjøre dette ved å klikke Sett inn rad nederst i e-postmeldingen.

Obs!: Når du har angitt feltene du vil inkludere i meldingen, vises en side i veiviseren, der du kan angi flere alternativer. På denne siden kan du angi Outlook-mappen som svar skal behandles i, og også angi alternativer for hvordan disse svarene skal behandles.

HTML

Oppdatering

Hver e-postmelding vil inkludere ett eller flere forhåndsutfylte skjemaer, avhengig av antall poster som samsvarer med én enkelt e-postadresse. Mottakerne kan se gjennom og oppdatere hvert av skjemaene i meldingen.

InfoPath

Oppdatering

Hver e-postmelding vil inkludere ett eller flere forhåndsutfylte skjemaer, avhengig av antall poster som samsvarer med én enkelt e-postadresse. Mottakerne kan se gjennom og oppdatere hvert av skjemaene i meldingen.

I tillegg kan brukerne sende flere poster ved å klikke Sett inn en rad nederst i e-postmeldingen. Senere i denne artikkelen vil du lære hvordan du forhindrer at brukerne legger til nye poster i en oppdateringsforespørsel.

 1. I veiviseren velger du Bare samle inn ny informasjon eller Oppdater eksisterende informasjon.

  Det er viktig å være klar over at hvis målet er å legge til nye poster, kan du skrive inn e-postadressene i adresseboksen for e-postmeldingen når meldingen opprettes. Hvis målet derimot er er å oppdatere eksisterende data, må e-postadressene til mottakerne lagres som et felt i den underliggende tabellen eller spørringen, eller i en relatert tabell.

 2. Klikk Neste.

  Du blir bedt om å velge feltene du vil inkludere i skjemaet.

Velge skjemafeltene

I dette trinnet velger du feltene du vil inkludere i skjemaet.

Angi dataene som du vil samle.

Det er vanligvis ikke nødvendig å ta med hvert felt som finnes i den underliggende tabellen eller spørringen, i skjemaet. Det finnes imidlertid to unntak:

 • Obligatoriske felt    Hvis du samler inn nye poster, inkluderes automatisk alle felt som har egenskapen Required (Obligatorisk) satt til Ja. Hvis nødvendige felt for en post er tomme, legges ikke posten til i tabellen.

 • Felttyper som ikke støttes    Du kan ikke inkludere enkelte typer felt i skjemaet. Veiviseren støtter ikke felttypene Autonummer, Vedlegg og OLE-objekt, og heller ikke oppslagsfelt for flere verdier. Felt av disse typene vises ikke i listen Felt i tabellen eller Felt i spørringen i veiviseren. Autonummer-felt i tabellen fylles automatisk ut når nye poster legges til. OLE-objektfelt, vedleggsfelt og oppslagsfelt for flere verdier må du fylle ut i dataarkvisning eller skjemavisning fordi disse verdiene ikke kan legges til i en datainnsamlingsprosess.

 • Primærnøkkelfelt     Tabellen nedenfor viser når du kan inkludere primærnøkkelfelt i et skjema:

Hensikt med innsamling av data

Datatype

Inkludere i skjema?

Tillegg

Autonummer

Nei. Primærnøkkelverdien genereres automatisk når posten legges til i tabellen.

Tillegg

Ikke Autonummer

Ja. Brukerne kan skrive inn en verdi i feltet når de legger til poster. Svaret blir ikke behandlet hvis den angitte verdien allerede er i bruk.

Oppdatering

Enten Autonummer eller Ikke Autonummer

Nei. Primærnøkkelverdien kan ikke redigeres i skjemaet. Dette feltet brukes til å tilordne hvert svar til en eksisterende post.

 1. I listen Felt i tabellen eller Felt i spørringen dobbeltklikker du feltene du vil ta med. Hvis du vil ta med alle feltene, klikker du >>.

 2. Bruk opp- og nedpilene for å omorganisere feltene i listen Felt som skal være med i e-postmeldingen.

 3. For hvert felt du tar med, angir du en tittel under Feltegenskaper. Klikk Skrivebeskyttet hvis du skal oppdatere data og vil vise feltet til nytte for brukeren, men du vil ikke at brukeren skal endre dataene. Feltet vises i e-postmeldingen med teksten Feltet er skrivebeskyttet. Denne funksjonen er mest praktisk hvis brukeren oppdaterer eksisterende data.

 4. Klikk Neste.

  Du blir bedt om å angi hvordan du vil at svarene skal behandles.

Angi hvordan du vil behandle dataene

I dette trinnet tar du en svært viktig beslutning om hvordan du vil at svarene skal behandles – automatisk eller manuelt. Merk at manuell behandling i denne konteksten ikke innebærer kjedelig dataregistrering i dataark- eller skjemavisning. Det betyr bare at du starter eksportoperasjonen for å overføre de innsamlede dataene til måltabellen manuelt. 

Angi hvordan du vil behandle svarene.

Automatisk behandling

Hvis du velger å behandle svarene automatisk når de kommer til postboksen, virker Outlook og Access sammen for å eksportere skjemainnholdet i hvert av svarene til måltabellene i databasen.

Automatisk behandling kan spare deg betydelig tid og arbeid. Svar eksporteres så lenge følgende betingelser er oppfylt når svarene kommer til postboksen:

 • Outlook må kjøres på datamaskinen. Hvis Outlook ikke kjøres, begynner behandlingen neste gang du starter Outlook.

 • Access må være installert på datamaskinen.

 • Databasen må ikke være passordbeskyttet, og den bør ikke være åpen i alenemodus. Navnet eller plasseringen for databasen må ikke være endret siden du sendte e-postmeldingen.

 • Navnene på tabellene og spørringene, og egenskapene til feltene som er inkludert i skjemaet, må ikke være endret siden du sendte e-postmeldingen.

 • Du må fremdeles ha de nødvendige tillatelser til å legge til eller oppdatere innholdet i underliggende tabeller og spørringer.

Hvis én eller flere av disse betingelsene ikke er oppfylt, vil automatisk behandling mislykkes. Hvis behandlingen mislykkes, prøver du å løse problemene, og deretter eksporterer du manuelt svarene som mislyktes. Alle svar som kommer til innboksen etter at du har løst problemene, blir forsatt behandlet automatisk.

Tillate bare oppdateringer av data

Hvis du oppdaterer data og du merker av for Behandle svarene automatisk og legg til dataene i, blir avmerkingsboksen Tillat bare oppdatering av eksisterende data tilgjengelig. Merk av i boksen hvis du ikke vil at brukeren skal kunne sende nye poster. Hvis du bare legger til nye data, vises ikke avmerkingsboksen Tillat bare oppdatering av eksisterende data.

Manuell behandling

Hvis du vil styre hvilke svar som behandles, og når de behandles, fjerner du merket for Behandle svarene automatisk og legg til dataene i. I så fall kommer svarene til innboksen, men de overføres ikke til databasen. Du må manuelt velge og høyreklikke hvert svar i Outlook, og deretter klikke Eksporter data til Microsoft Access på hurtigmenyen for å fylle ut databasen.

Det kan hende at svarene som ikke ble behandlet automatisk, også må behandles manuelt. Når du har løst problemet som forårsaket feilen, må du eksportere hvert av de eksisterende svarene manuelt.

Husk følgende før du begynner en eksportoperasjon:

 • Office Access 2007 må være installert på datamaskinen.

 • Hvis databasen er passordbeskyttet, blir du bedt om å angi passordet når du starter eksportoperasjonen. Databasen må heller ikke være åpen i alenemodus, og navnet eller plasseringen for databasen må ikke være endret siden du sendte e-postmeldingen.

 • Navnene på tabellene og spørringene, og egenskapene til feltene som er inkludert i skjemaet, må ikke være endret siden du sendte e-postmeldingen.

 • Du må ha de nødvendige tillatelser til å legge til eller oppdatere innholdet i underliggende tabeller og spørringer.

Angi flere behandlingsalternativer

 1. På veivisersiden Angi hvordan du vil behandle svarene kontrollerer du navnet på Outlook-mappen der svar lagres. Hvis du vil angi en annen mappe for svarene på denne datainnsamlingsforespørselen, klikker du mappenavnet. I dialogboksen Velg mappe velger du en annen mappe, eller klikker Ny for å opprette en ny mappe. Klikk OK, og bytt deretter tilbake til Access.

 2. Klikk Angi egenskaper for å styre den automatiske behandlingen av svar for å vise dialogboksen Samle inn data med E-postalternativer.

  Dialogboksen Samle inn data med E-postalternativer

  Bruk denne dialogboksen til å angi hvordan du vil behandle svarene. Hvis du vil behandle svarene manuelt, hopper du over neste trinn.

 3. I dialogboksen Samle inn data med E-postalternativer ser du gjennom og endrer om nødvendig innstillingene på en av følgende måter, og klikker deretter OK:

  • Forkast svar fra de du ikke sendte meldingen til    Merk av i denne boksen hvis du bare vil at de svarene som ble sendt av de opprinnelige mottakerne av meldingen, skal behandles automatisk. Svar fra andre personer lagres i måltabellen, men behandles ikke automatisk.

  • Godta flere svar fra hver mottaker     En mottaker kan sende deg flere svar. Merk av i denne boksen hvis du bare vil at det første svaret fra hver mottaker skal behandles automatisk. Det andre og etterfølgende svar lagres i måltabellen, men behandles ikke automatisk.

   Obs!: Denne innstillingen styrer bare antall svar, ikke antall poster i ett enkelt svar, som behandles. Hvis du sender et InfoPath-skjema, kan en bruker med andre ord sende deg flere poster i ett enkelt svar, og Access behandler automatisk alle postene i svaret, selv om det ikke er merket av i avmerkingsboksen.

  • Tillat bare oppdatering av eksisterende data    Når mottakere bruker et InfoPath-skjema til å oppdatere data, kan de sende deg nye poster i tillegg til oppdateringer av eksisterende poster. Merk av i denne boksen hvis du bare vil behandle oppdateringene av eksisterende poster.

  • Antall svar som skal behandles    Skriv inn det totale antallet svar (fra alle mottakere) som du vil behandle automatisk. Hvis du vil at alle svar skal behandles automatisk, angir du en stor verdi i tekstboksen, for eksempel 5000. Svar som mottas etter at den angitte verdien er nådd, lagres i målmappen, men blir ikke behandlet automatisk.

  • Dato og tid for å stoppe    Angi når automatisk behandling av svar skal stoppe for denne e-postmeldingen. Svar som mottas etter angitt dato og klokkeslett, lagres i målmappen, men behandles ikke automatisk.

   Obs!: Hvis du vil endre disse alternativene senere, klikker du Behandle svar i gruppen Samle data i kategorien Eksterne data. I dialogboksen Behandle datainnsamlingsmeldinger velger du meldingen du vil endre innstillinger for, og deretter klikker du Meldingsalternativer. Endringene du gjør i dialogboksen, påvirker alle etterfølgende svar du mottar for denne meldingen.

 4. Velg OK og deretter Lukk.

  Neste trinn, avhenger av om du legger til data eller oppdaterer den. Hvis du legger til nye poster, fortsetter du med neste del. Hvis du samler inn data for å oppdatere eksisterende poster, går du til avsnittet Angi feltet e-postadresse.

Velge hvordan du vil angi e-postadressene til mottakerne

Hvis du samler inn bare ny informasjon, kan du angi e-postadressene på to måter:

Velg mottakerne for e-postmeldingen.

 • Skriv inn adressene individuelt i e-postmeldingen som genereres av veiviseren, eller velg adressene fra en adressebok.

 • Bruk et felt i den gjeldende databasen som inneholder e-postadresser. Feltet må være i den underliggende tabellen eller spørringen, eller i en relatert tabell.

Når du samler inn data for å oppdatere eksisterende poster, ser du ikke denne dialogboksen, fordi e-postadressene til mottakerne da må være tilgjengelige som et felt i databasen.

 1. I veiviseren velger du alternativet du vil bruke.

 2. Klikk Neste.

  Hvis du velger å angi e-postadressene selv, går du til delen Tilpass e-postmeldingen. Hvis du velger å bruke et felt i databasen, fortsetter du med neste del.

Angi e-postadressefeltet

I dette trinnet angir du feltet som inneholder mottakernes e-postadresser.

Angi feltet som inneholder mottakernes e-postadresser, i databasen.

 • Hvis feltet er i den gjeldende tabellen eller spørringen, velger du Gjeldende tabell eller spørring, feltet fra rullegardinlisten, og deretter klikker du Neste.

 • Hvis feltet som inneholder mottakernes e-postadresser, ikke er i den gjeldende tabellen eller spørringen, følger du denne fremgangsmåten:

  1. Velg En tilknyttet tabell.

  2. I rullegardinlisten velger du feltet i den gjeldende tabellen som inneholder adressene. Dette er vanligvis et ID-felt.

  3. Gjør ett av følgende:

   • Hvis det valgte feltet er knyttet til bare én tabell, vises ytterligere én rullegardinliste. Velg feltet som inneholder e-postadressene.

   • Hvis det valgte feltet er knyttet til flere tabeller, vises ytterligere to rullegardinlister. I den første listen velger du tabellen som inneholder e-postadressene. I den andre listen velger du feltet.

  4. Klikk Neste.

Tilknyttede tabeller er dem som har definerte relasjoner. Slik viser eller redigerer du relasjonene i databasen:

 • Klikk relasjoner i Vis/Skjul-gruppen i kategorien Databaseverktøy. Knappesymbol

Hvis du vil ha mer informasjon om relasjoner, kan du se artiklene veiledning for tabellrelasjoner eller opprette, redigere eller slette en relasjon.

Når du velger å bruke et adressefelt, kan du ikke forhåndsvise eller tilpasse e-postmeldingen i Outlook. I stedet gjør du dette i veiviseren. I det neste trinnet viser veiviseren standardobjektet og meldingsteksten, og du kan tilpasse den.

Tilpasse e-postmeldingen

I dette trinnet ser du gjennom komponentene i meldingen, og gjør nødvendige endringer.

Tilpasse e-postmeldingen

 1. I feltene Emne og Innføring gjør du de ønskede endringene.

 2. Hvis du velger å bruke e-postadressene som er lagret i et felt i databasen, har du ytterligere tre valg på denne siden. Under Legg til mottakernes e-postadresser i: velger du ett av alternativene. Uansett hva du velger vil brukerne motta e-postmeldingen. Hvis du velger å skrive inn e-postadressene i Microsoft Office Outlook, er dette alternativet ikke tilgjengelig.

 3. Klikk Neste.

Opprette og sende e-postmeldinger

Veiviseren viser en side som informerer deg om at du nå kan lage meldingen, og du får vite hvordan du viser e-poststatusen ved hjelp av kommandoen Behandle svar.

Lage e-postmeldingen

Det kan vises enkelte varselmeldinger på denne siden. Tabellen nedenfor beskriver hver advarsel og handlingene du kan utføre for å løse problemet.

Advarsel

Beskrivelse

Løsning

Noen poster inneholder ikke en gyldig adresse i det angitte e-postadressefeltet. Ingen data blir returnert for disse radene.

E-postadressefeltet du valgte, inneholder nullverdier.

Hvis du vil samle inn data for hver post, avslutter du veiviseren og erstatter nullverdiene med e-postadresser. Start deretter veiviseren på nytt.

Du har for øyeblikket en eksklusiv lås på databasen. Automatisk behandling vil mislykkes inntil låsen oppheves.

Databasen er åpen i alenemodus.

Hvis du velger å behandle svarene automatisk, mislykkes behandlingen, fordi Access ikke kan legge til eller oppdatere en database som har en eksklusiv lås. Lukk og åpne databasen på nytt i ikke-eksklusiv modus rett etter at du har sendt meldingen.

Disse e-postmeldingene kan inneholde konfidensielle eller sensitive opplysninger.

Du samler inn data for å oppdatere eksisterende poster, og skjemaet du skal sende, er forhåndsutfylt med eksisterende data.

Hvis noen av feltene inneholder sensitive opplysninger, går du tilbake til veivisertrinnet der du valgte feltet og fjerner feltene som inneholder sensitive data.

Det neste trinnet du utfører, avhenger av om du angir e-postadressene selv, eller om du bruker adresser som er lagret i en tabell i databasen.

Hvis du velger å angi adressene i Outlook-e-postmeldingen

I dette scenariet angir du e-postadressen i Outlook, og du kan forhåndsvise og tilpasse meldingen før du klikker Send-knappen.

 1. Klikk Opprett for å fortsette.

  Det vises en Outlook-melding som inneholder et dataregistreringsskjema. Meldingsteksten inkluderer en kort innføring og et skjema som inneholder kontroller og tips. Det anbefales sterkt at du ikke gjør noen endringer i meldingsteksten. Hvis skjemastrukturen endres, kan det hende at svaret ikke blir behandlet.

 2. I Til-, Kopi- eller Blindkopi-boksen skriver du inn e-postadressene til mottakerne. Du kan også klikke Til-, Kopi- eller Blindkopi-knappen for å velge adresser fra en adressebok.

 3. Klikk Send.

Hvis du velger å bruke et adressefelt som lagres i databasen

I dette scenariet har du allerede forhåndsvist og tilpasset meldingen. Du filtrerer nå e-postadressefeltet slik at du kan velge adressene til brukere som meldingen sendes til.

 1. Klikk Neste for å vise siden Send e-postmeldingen til mottakerne.

  Send e-postmeldingen til mottakerne

 2. Velg e-postadressene du vil bruke, ved å merke av i de tilsvarende avmerkingsboksene.

 3. Klikk Send.

  Hvis noen av verdiene i Adresse-feltet ikke er gyldige e-postadresser, vises en dialogboks med de ugyldige adressene. I dette tilfellet noter adressene i listen, klikker du Avslutt, kontrollerer du adressene og prøv deretter å sende meldingen på nytt. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du sender meldinger på nytt, kan du se delen sende en datainnsamlingsmelding på e-post på nytt.

Du har nå fullført det meste av arbeidet i forbindelse med innsamling av data ved hjelp av e-postmeldinger. Hvis du har valgt å behandle svarene automatisk og det ikke oppstår noen feil, skal dataene overføres til måldatabasen uten at du trenger å foreta deg noe mer.

Hvis du derimot har valgt å behandle svarene manuelt, eller det oppstår feil, må du fremdeles gjøre mer. Se den neste delen hvis du vil ha mer informasjon om manuell behandling av svar, feilsøking og generell behandling av datainnsamlingsmeldinger og svar.

Til toppen av siden

Når du har sendt e-postmeldingen

Mottakerne som vil svare på e-postmeldingen, klikker Svar, fyller ut den nødvendige informasjonen i skjemaet, og klikker deretter Send. Dette avsnittet forteller deg hvordan du viser svarene, og hva du gjør hvis noen av dem ikke behandles korrekt.

I dette avsnittet

Vise svar

Kontrollere og feilsøke automatisk behandling av svar

Behandle manuelt svar og feilsøke feil

Sende en datainnsamlingsmelding på e-post på nytt

Du kan også finne koblinger til mer informasjon om hvordan du behandler svar og endrer meldingsalternativer, i delen Se også.

Vise svar

Uansett hvordan du velger å behandle svar, vil du kanskje ønske å finne ut hvem som svarte på meldingen, og du vil kanskje også åpne svarene manuelt. Gjør følgende for å vise svarene:

 1. Bytt til Outlook, og bla deretter til mappen du angav for lagring av datainnsamlingssvar.

  Tips!: Hvis du ikke husker navnet på mappen, klikker du Behandle svar i gruppen Samle data i fanen Eksterne data. I dialogboksen Behandle datainnsamlingsmeldinger finner du mappenavnet i kolonnen Outlook-mappe, i raden som tilsvarer meldingen med svarene du vil vise.

 2. Dobbeltklikk svaret i Outlook for å åpne det. Du ser skjemaet slik det ble fullført av avsenderen.

Access behandler ikke svar på en opprinnelig svarmelding. Hvis du ser at ett eller flere skjemaer fra mottakere er tomme, ufullstendige, eller ikke utfylt på riktig måte, må du derfor sende den opprinnelige e-postmeldingen på nytt til disse brukerne, i stedet for å bruke Svar-kommandoen.

Hvis du vil sende invitasjonen til flere personer, må du sende den opprinnelige meldingen, i stedet for videresender den. Se sende en datainnsamlingsmelding på e-post på nytt Hvis du vil ha mer informasjon.

Kontrollere og feilsøke automatisk behandling av svar

Hvis du velger å behandle svar manuelt, gjør du følgende for å sikre at svar behandles korrekt:

 • For hvert svar ser du gjennom verdiene i kolonnene Oppfølgingsflagg, Datainnsamlingsstatus og Kategorier.

  Tips!: Hvis du ikke ser kolonnene Oppfølgingsflagg, Datainnsamlingsstatus og Kategorier i visningen, legger du dem til ved hjelp av feltvelgeren. Høyreklikk kolonneoverskriften, og klikk deretter Feltvelger. I dialogboksen Feltvelger drar du hvert felt og slipper det til høyre eller venstre for en eksisterende kolonneoverskrift.

  Hvis Oppfølgingsflagget er satt til Datainnsamlingsoperasjonen var vellykket, kolonnen Datainnsamlingsstatus er tom, og det vises en grønn indikator i Kategorier-kolonnen i Outlook-mappen, ble svaret behandlet.

 • I tillegg vil du kanskje se gjennom innholdet i måltabellene for å kontrollere at du ser de innsamlede dataene lagret som nye poster eller oppdateringer av eksisterende poster.

Hvis du mistenker at et svar ikke ble behandlet automatisk, må du kontrollere at alle de nødvendige for behandling betingelsene er oppfylt. Se delen automatisk behandling, tidligere i denne artikkelen. Prøv deretter forslagene i tabellen nedenfor. De fleste forslagene krever løse problemet og eksportere svaret manuelt. For hjelp med manuell eksport, kan du se neste del, Behandle svar og feilsøke feil manuelt.

Problem

Årsak

Løsning

Det finnes et svar i Outlook-mappen, men det ble ikke behandlet. I kolonnen Datainnsamlingsstatus vises meldingen Melding ikke behandlet.

Se gjennom meldingsalternativene i dialogboksen Samle inn data med E-postalternativer. Du velger enten å behandle svarene manuelt, eller å forhindre at bestemte svar behandles automatisk.

Tips!: Hvis du vil vise alternativene, klikker du Behandle svar i gruppen Samle data i fanen Eksterne data. Velg den ønskede meldingen i dialogboksen, og klikk deretter Meldingsalternativer.

Eksporter svaret manuelt.

Hvis du vil sikre at svar som ennå ikke er mottatt, behandles automatisk, kan du endre innstillingene i dialogboksen for alternativer.

Hvis du trenger hjelp med å se gjennom og endre alternativene, kan du se artikkelen E-postalternativer for datainnsamling .

Jeg svarte på en av meldingene mine, men den behandles ikke.

Du bruker en litt annerledes fremgangsmåte når du svarer på dine egne meldinger.

I stedet for å fylle ut skjemaet i meldingen du mottar, fyller du ut skjemaet i den sendte meldingen som ligger i mappen Sendte elementer. Bla til mappen Sendte elementer, og åpne deretter meldingen. Klikk Svar, fyll ut skjemaet, og klikk deretter Send.

Et svar sendes ikke til den rette mappen.

Bare opprinnelige svar på en melding sendes til den angitte mappen.

Dine svar på egne meldinger (hvis du ikke brukte kopien av meldingen i mappen Sendte elementer til å generere svaret) og svar som er en del av en e-postmeldingstråd som brukes i en diskusjon, flyttes kanskje ikke til den angitte mappen.

Andre mulige årsaker omfatter følgende: Office Access 2007 er ikke installert, eller tillegget som kreves for å behandle svar, mangler eller er skadet.

Hvis ett av svarene ikke blir behandlet, fyller du ut skjemaet i den sendte meldingen du finner i mappen Sendte elementer.

Hvis en bruker har fylt ut et skjema i et svar på et svar, kan du be brukeren om å svare på den opprinnelige meldingen.

Hvis du tror at tillegget enten mangler eller er skadet, bytter du til Outlook, velger Verktøy-menyen, klikker Klareringssenter, og deretter klikker du Tillegg. Pass på at du ser elementet Microsoft Access Outlook-tillegg for datainnsamling og publisering. Hvis du ikke ser oppføringen, prøver du å installere Access på nytt.

I kolonnen Datainnsamlingsstatus vises følgende streng:

Finner ikke databasen. Finn databasen og importer dataene manuelt.

Databasen er enten flyttet til en annen plassering, har fått nytt navn eller er slettet, eller den er skadet.

Gjenopprett databasen til den opprinnelige plasseringen, og eksporter svaret manuelt.

I kolonnen Datainnsamlingsstatus vises følgende streng:

Kan ikke åpne databasen for import av data fordi databasen allerede er i bruk. Behandle svarene manuelt etter at databasen blir tilgjengelig.

Databasen er åpen i alenemodus, og det kan ikke gjøres endringer i databasen før den eksklusive låsen oppheves.

Be brukeren som har databasen åpen i alenemodus, om å lukke og åpne databasen i normal modus. Prøv deretter å eksportere svaret manuelt.

I kolonnen Datainnsamlingsstatus vises følgende streng:

Denne Access-databasen er beskyttet med et passord. Eksporter disse dataene manuelt til Microsoft Access.

Måldatabasen er passordbeskyttet. Automatisk behandling mislykkes hvis databasen krever et passord.

Eksporter svaret manuelt. Hvis du vil at fremtidige svar skal behandles automatisk, fjerner du passordbeskyttelsen for databasen.

I kolonnen Datainnsamlingsstatus vises en melding om at det mangler en tabell, spørring eller et felt.

Måltabellen eller spørringen er slettet eller har fått nytt navn, eller strukturen er endret slik at innholdet i skjemaet ikke kan legges til i tabellene.

Opprett måltabellene og spørringene på nytt, eller opprett og send en ny datainnsamlingsmelding.

I kolonnen Datainnsamlingsstatus vises følgende streng:

Kan ikke behandle denne e-postmeldingen. Skjemaet i denne e-postmeldingen er skadet, eller det har blitt endret.

Skjemaet i svaret er skadet, eller noen (mottakeren eller avsenderen) har endret skjemaet.

Hvis mottakeren har endret skjemaet, ber du mottakeren om å sende skjemaet til deg på nytt, og deretter eksporterer du svaret manuelt.

Hvis skjemaet i den opprinnelige meldingen er skadet eller ugyldig, må du opprette og sende en ny melding.

I kolonnen Datainnsamlingsstatus vises følgende streng:

Finner ikke den nødvendige informasjonen for å fullføre behandlingen i den angitte databasen.

Informasjonen som kreves for å tilordne svaret til den eksisterende posten som må oppdateres, mangler.

Meldingsinnstillingene må synkroniseres med Outlook. I Access velger du kategorien Eksterne data, gruppen Samle data og klikker Behandle svar. I dialogboksen Behandle svar velger du meldingen. Under Meldingsinformasjon viser Access en advarselsboks. Klikk advarselen for å synkronisere innstillingene, og lukk deretter dialogboksen. Bytt tilbake til Outlook, og prøv deretter å eksportere svaret manuelt.

I kolonnen Datainnsamlingsstatus vises følgende streng:

Kan ikke legge til eller oppdatere data fordi dataene vil resultere i like verdier i et felt som bare godtar unike verdier.

Et felt der egenskapen Indexed (Indeksert) er angitt til Ja (ingen duplikater), kan ikke inneholde like verdier. Hvis verdien som tilordnes til skjemafeltet, allerede finnes i det tilsvarende feltet i tabellen, vil operasjonen mislykkes.

Be mottakeren sende et nytt svar, med en annen verdi i skjemafeltet.

I kolonnen Datainnsamlingsstatus vises følgende streng:

Verdien du har angitt, er ikke et element i valglisten...

Skjemaet inneholder et obligatorisk felt som slår opp verdier, men brukeren angav ikke en verdi for feltet, eller egenskapen LimitToList (BareFraListe) for feltet er angitt til Ja, men brukeren angav en verdi som ikke er i listen.

Be mottakeren sende svaret på nytt etter at han eller hun har fylt ut alle feltene, eller fyll ut og lagre skjemaet selv, og prøv deretter å eksportere det på nytt.

I kolonnen Datainnsamlingsstatus vises en melding om at verdien som er angitt i et skjemafelt, er ugyldig.

Mottakeren skrev inn ugyldige data i ett eller flere felt.

Be mottakeren sende svaret på nytt etter at han eller hun har fylt ut alle feltene, eller fyll ut og lagre skjemaet selv, og prøv deretter å eksportere det på nytt.

I kolonnen Datainnsamlingsstatus vises følgende streng:

Denne meldingen inneholder et skjema som du må fylle ut. Når du er ferdig, sender du det til avsenderen av e-postmeldingen.

Mottakeren fylte ikke ut skjemaet.

Be mottakeren sende et nytt svar etter at han eller hun har fylt ut feltet.

Behandle svar og feilsøke feil manuelt

Manuell behandling av svar innebærer at du starter eksportoperasjonen fra Outlook.

Du kan bare eksportere ett svar om gangen. Unngå svar som Data samling Status-kolonnen er satt til innsamling av data via e-post var vellykket. Denne statusen angir at svaret har allerede er behandlet. Svar som Data samling Status-kolonnen er satt til ikke behandlet meldingen må behandles manuelt. Et svar som har en feilmelding i denne kolonnen er ikke skal behandles automatisk, og du må foreta feilsøking før du kan eksportere manuelt. Se forrige del, kontrollere og feilsøke automatisk behandling av svar, for å få hjelp med feilsøking.

 1. I Outlook høyreklikker du svaret du vil behandle manuelt.

 2. Klikk Eksporter data til Microsoft Office Access.

 3. I dialogboksen Eksporter data til Microsoft Access ser du gjennom opplysningene i svaret, og deretter klikker du OK for å eksportere.

  Hvis eksportoperasjonen lykkes, vises meldingen Data ble eksportert til databasen. Hvis operasjonen mislykkes, vises meldingen Kan ikke importere data på grunn av feil, etterfulgt av en beskrivelse av problemene som forårsaket feilen. Følgende tabell viser problemene som kan føre til at en eksportoperasjon mislykkes:

Problem

Årsak

Løsning

Når jeg høyreklikker et svar, ser jeg ikke kommandoen Eksporter data til Microsoft Access.

Den valgte meldingen er ikke et gyldig datainnsamlingssvar.

Slett meldinger som ikke er datainnsamlingssvar, fra den angitte mappen.

Et svar sendes ikke til den rette mappen.

Bare opprinnelige svar på en melding sendes til den angitte mappen.

Dine svar på egne meldinger (hvis du ikke brukte kopien av meldingen i mappen Sendte elementer til å generere svaret) og svar som er en del av en e-postmeldingstråd som brukes i en diskusjon, flyttes kanskje ikke til den angitte mappen.

Andre mulige årsaker omfatter følgende: Access er ikke installert, eller tillegget som kreves for å behandle svar, mangler eller er skadet.

Hvis ett av svarene ikke blir behandlet, fyller du ut skjemaet i den sendte meldingen du finner i mappen Sendte elementer.

Hvis en bruker har fylt ut et skjema i et svar på et svar, kan du be brukeren om å svare på den opprinnelige meldingen.

Hvis du tror at tillegget enten mangler eller er skadet, bytter du til Outlook. I Outlook velger du Verktøy-menyen, klikker Klareringssenter, og deretter klikker du Tillegg. Pass på at du ser elementet Microsoft Access Outlook-tillegg for datainnsamling og publisering. Hvis du ikke ser oppføringen, prøver du å installere Access på nytt.

Melding:

Finner ikke databasen. Finn databasen og importer dataene manuelt.

Databasen er enten flyttet til en annen plassering, har fått nytt navn eller er slettet, eller den er skadet.

Gjenopprett databasen til den opprinnelige plasseringen, og prøv deretter på nytt.

Melding:

Databasen er allerede i bruk.

Databasen er åpen i alenemodus, og det kan ikke gjøres endringer i databasen før den eksklusive låsen oppheves.

Be brukeren som har databasen åpen i alenemodus, om å lukke og åpne databasen i normal modus. Prøv deretter å eksportere svaret manuelt.

Melding:

Tabell, spørring eller felt mangler.

En måltabell eller spørring er slettet eller har fått nytt navn, eller strukturen er endret slik at innholdet i skjemaet ikke kan legges til i tabellene.

Opprett de manglende måltabellene og spørringene, eller opprett og send en ny datainnsamlingsmelding.

Melding:

Skjemaet er skadet, eller det har blitt endret.

Skjemaet i svaret er skadet, eller noen (mottakeren eller avsenderen) har endret skjemaet.

Hvis mottakeren har endret skjemaet, ber du mottakeren om å sende skjemaet til deg på nytt, og deretter eksporterer du svaret manuelt.

Hvis skjemaet i den opprinnelige meldingen er skadet eller ugyldig, må du opprette og sende en ny melding.

Melding:

Mangler nødvendig informasjon for å fullføre behandlingen.

Informasjonen som kreves for å tilordne svaret til den eksisterende posten som må oppdateres, mangler.

Meldingsinnstillingene må synkroniseres med Outlook. I Access velger du kategorien Eksterne data, gruppen Samle data og klikker Behandle svar. I dialogboksen Behandle svar velger du meldingen. Under Meldingsinformasjon viser Access en advarselsboks. Klikk advarselen for å synkronisere innstillingene, og lukk deretter dialogboksen. Bytt tilbake til Outlook, og prøv deretter å eksportere svaret manuelt.

Melding:

Kan ikke legge til eller oppdatere data fordi dataene vil resultere i like verdier i et felt som bare godtar unike verdier.

Et felt der egenskapen Indexed (Indeksert) er angitt til Ja (ingen duplikater), kan ikke inneholde like verdier. Hvis verdien som tilordnes til skjemafeltet, allerede finnes i det tilsvarende feltet i tabellen, vil operasjonen mislykkes.

Be mottakeren sende et nytt svar, med en forskjellig verdi i skjemafeltet.

Melding:

Verdien du har angitt, er ikke et element i valglisten.

Skjemaet inneholder et obligatorisk felt som slår opp verdier, men brukeren angav ikke en verdi for feltet, eller egenskapen LimitToList (BareFraListe) for feltet er angitt til Ja, mens brukeren angav en verdi som ikke er i listen.

Be mottakeren sende svaret på nytt etter at han eller hun har fylt ut alle feltene, eller fyll ut og lagre skjemaet selv, og prøv deretter å eksportere det på nytt.

Melding:

Ugyldig verdi i skjemafelt.

Mottakeren skrev inn ugyldige data i ett eller flere felt.

Be mottakeren sende svaret på nytt etter at han eller hun har fylt ut alle feltene, eller fyll ut og lagre skjemaet selv, og prøv deretter å eksportere det på nytt.

Melding:

Svaret inneholder et skjema du må fylle ut. Når du er ferdig, sender du det til avsenderen av e-postmeldingen.

Mottakeren fylte ikke ut skjemaet.

Be mottakeren sende et nytt svar etter at han eller hun har fylt ut feltet.

Prøv å eksportere svaret inntil Kategorier-kolonnen viser en grønn firkant.

Sende en e-postmelding for en datainnsamling på nytt

Hvis du vil sende meldingen til flere brukere, eller hvis den opprinnelige meldingen ikke kom frem til enkelte brukere på grunn av feil, kan du prøve å sende meldingen på nytt, i stedet for å videresende den.

 1. Klikk Behandle svar på i Samle inn Data-gruppen i kategorien Eksterne Data. Knappesymbol

  Dialogboksen Behandle datainnsamlingsmeldinger vises.

  Behandle datainnsamlingsmeldinger, dialogboks

 2. I dialogboksen Behandle datainnsamlingsmeldinger klikker du meldingen du vil sende på nytt.

 3. Klikk Send denne e-postmeldingen på nytt.

  Hvis knappen Send på nytt denne e-postmeldingen er deaktivert

  Denne knappen vises nedtonet (utilgjengelig) hvis meldingsinnstillinger må synkroniseres med Outlook.

  Klikk advarselsboksen under Meldingsinformasjon for å synkronisere innstillingene. Hvis prosessen lykkes, vil du se meldingen Synkroniseringen var vellykket. Hvis du ser en feilmelding, prøver du å lukke dialogboksen og åpne den på nytt.

 4. Det utføres bestemte kontroller i Access – for eksempel at måltabellen og spørringen fremdeles finnes, at de fremdeles inkluderer alle skjemafeltene, og at datatypene ikke er endret. Hvis kontrollene lykkes, blir du bedt om å angi hvordan svarene skal behandles. Ellers vil du se en melding som ber deg opprette e-postmeldingen på nytt.

 5. Fortsett med veiviseren slik du gjorde da du først sendte meldingen. Innstillingene kan være forskjellige fra forrige gang.

  Gjør følgende hvis du vil sende e-postmeldingen til flere brukere:

  • Angi e-postadressene manuelt. (Merk at dette alternativet bare er tilgjengelig når du samler inn data for å legge til nye poster.)

  • Velg et annet felt for e-postadresser.

  • Bruk det samme feltet for e-postadresser, men bare velg adressene du vil ha med, i det siste trinnet.

   Hvis du trenger hjelp med trinnene i veiviseren, kan du se delen Angi hvordan du vil behandle dataene, tidligere i denne artikkelen.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×