Samarbeide på dokumenter og prosjekter mer effektivt

Oversikt

SharePoint 2010-opplæring Lær hvordan du får best utbytte av SharePoint-kalendere, hvordan du tillater flere personer å redigere et dokument samtidig, hvordan du gjør dokumenter frakoblet og kobler dem til igjen ved hjelp av SharePoint Workspace, og hvordan du administrerer et prosjekt i SharePoint og ved hjelp av prosjektoppgavelister.

Etter at du har fullført kurset, kan du gjøre følgende:

 • Samarbeide mer effektivt med kalendere.

 • Arbeide med flere personer på et dokument eller en presentasjon samtidig.

 • Fortsette samarbeidet mens du eller gruppemedlemmer er på reise eller har uregelmessig tilkobling.

 • Administrere et prosjekt.

 • Administrere et prosjekt i en prosjektoppgaveliste.

Dette kurset inkluderer følgende:

 • Åtte selvstudieøkter.

 • En kort test til slutt. Det brukes ikke poeng i testen.

 • Et hurtigreferansekort du kan skrive ut på slutten av kurset.

 • Det anbefales at du fullfører opplæringskurset Bytte til det nye SharePoint 2010-brukergrensesnittet før du tar dette kurset.

 • De tre videoene om samtidig redigering og de to videoene om SharePoint Workspace i dette kurset er utviklet for å bli fulgt i rekkefølge.

 • Følgende funksjoner nevnt i forrige leksjon er ikke tilgjengelige i SharePoint Online: integrasjon med bransjeprogrammer og integrasjon mellom prosjektoppgavelister og Project Server.

Frakoblet versjon (108 MB)

Arbeide mer effektivt med kalendere

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Del 1: En oversikt over samtidig redigering av dokumenter

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Del 2: Samtidig redigering av et Word 2010-dokument

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Del 3: Samtidig redigering av en PowerPoint 2010-presentasjon

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Del 1: En oversikt over SharePoint Workspace 2010

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Del 2: Arbeide med lister og biblioteker i SharePoint Workspace 2010

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Bruke en prosjektoppgaveliste

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Administrere et prosjekt med Microsoft SharePoint Server 2010

Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Teste deg selv

Fullfør følgende test slik at du er sikker på at du skjønner innholdet. Svarene er private, og poengsum oppgis ikke.

Hvilken av følgende setninger om bruk av SharePoint-kalendere er sann?

Den eneste måten å vise egenskapsdialogboksen for en hendelse på er å bruke båndet.

Feil. Du kan foreta endringer ved å dobbeltklikke hendelsen eller ved å la pekeren hvile over tidspunktet for hendelsen og klikke Legg til.

Kalenderelementer har en grense på 4 timer for hver dag, så du trenger to dager for å lage en heldagshendelse.

Feil! Hvis du vil gjøre om elementet til en heldagshendelse, merker du av for Gjør dette til en heldagsaktivitet som ikke starter eller slutter på et bestemt klokkeslett under Hele dagen i egenskapsdialogboksen for hendelsen.

Den beste måten å gjøre et element om til en gjentatt element på er å angi elementet på nytt for hver tidsenhet.

Feil. Hvis du vil at hendelsen skal gjentas, for eksempel kl. 11.00 hver onsdag, merker du av for Gjør dette til en gjentatt hendelse under Regelmessighet i egenskapsdialogboksen for hendelsen.

Du må minst angi tittel, starttidspunkt og sluttidspunkt for å opprette en hendelse.

Riktig. All annen informasjon, for eksempel sted, beskrivelse og kategori, er valgfri.

Hvilken av følgende setninger gir en nøyaktig beskrivelse av et scenario med samtidig redigering?

Du kan ha samtidig redigering av alle Office 2007-dokumenter eller senere så lenge du vet URL-adressen.

Feil. Du kan bare ha samtidig redigering av et Office Word 2010-dokument eller en Office PowerPoint 2010-presentasjon som finnes i et SharePoint 2010-bibliotek. Du kan ha samtidig redigering av en OneNote 2007- og 2010-notatfil.

Du må alltid sjekke ut et dokument eller en presentasjon før du kan ha samtidig redigering.

Feil. Samtidig redigering er ikke kompatibelt med innsjekking og utsjekking av dokumenter eller presentasjoner i et SharePoint-bibliotek. Utsjekking av et dokument eller en presentasjon betyr at du vil redigere den/det eksklusivt. Deretter sjekker du det inn igjen, slik at andre kan se endringene eller arbeide mer på dokumentet eller presentasjonen.

Endringer gjort av andre vises umiddelbart i et dokument eller en presentasjon.

Feil. Andre brukere ser ikke endringene før du eksplisitt lagrer og oppdaterer dokumentet, og deretter vises endringene dine for andre brukere, eller endringer fra andre brukere vises for deg. Dette er et viktig poeng. På denne måten har du fullstendig kontroll over dokumentet. Du vet hvor de andre brukerne er, men du blir ikke forstyrret av dem. Og du viser endringene dine til andre når du er klar for dette.

Generelt er et avsnitt den minste enheten i et Word-dokument som hver bruker kan arbeide med uavhengig og endre.

Riktig! Et avsnitt er enhver enhet i Office Word som utgjør en sammenhengende helhet. Eksempler kan være tekstavsnitt, punktlisteelementer, tabellceller og bilder.

Hvilken av følgende setninger gir en nøyaktig beskrivelse av synkronisering mellom SharePoint Workspace og SharePoint 2010?

Synkronisering er enveis.

Feil. Denne synkroniseringen er toveis. Endringer på datamaskinen lastes opp til serveren, og endringer på serveren lastes ned til datamaskinen.

Synkronisering forekommer bare når du klikker kommandoen Synkroniser på båndet.

Feil. Når du er tilkoblet, kan synkroniseringen foregå automatisk i bakgrunnen, selv om du kan gjøre endringene manuelt hvis du vil.

Du kan bruke SharePoint Workspace selv når du er frakoblet.

Riktig! Når du ikke er tilkoblet, det vil si når du er hjemme eller på reise, kan du fortsette å jobbe på datamaskinen. Når du kobler deg til nettet igjen, synkroniseres endringene du og andre har foretatt mens du var frakoblet, i SharePoint Workspace.

Synkronisering erstatter hele filer og viser hver gang en endring blir foretatt, for å sørge for helhet.

Feil. Synkronisering er svært effektivt. Bare endringer i filer og lister synkroniseres.

Hvilken av følgende setninger om prosjektoppgavelister er sann?

Hvor mange prosent som er fullført av en oppgave, vises i oppgavelisten, men dessverre ikke i Gantt-diagrammet.

Feil. Hvor mange prosent som er fullført av en oppgave, vises både i oppgavelisten og i Gantt-diagrammet og gjør det enklere for deg å måle fremdriften til et prosjekt.

Du kan bare legge til startdatoen og forfallsdatoen for å fullføre en prosjektplan i oppgavelisten.

Feil. I tillegg til start- og forfallsdatoen må du kanskje også identifisere avhengigheter, også kalt foregående aktiviteter, og disse er plassert i Gantt-diagrammet.

Prosjektoppgavelister har eksistert i flere versjoner, og de har ikke endret seg nevneverdig.

Feil. Prosjektoppgavelister var nytt i SharePoint 2007 og er forbedret i SharePoint 2010. De viktigste fordelene ved å bruke prosjektoppgavelister er følgende: de krever ikke spesialprogramvare, de gjør prosjekttildelinger og -sporing tilgjengelig for alle i gruppen via SharePoint 2010, og de krever ikke spesialopplæring.

En prosjektoppgaveliste består av to hoveddeler: et område for å angi alle oppgavedataene og et Gantt-diagram for å vise oppgavene og relasjonene til oppgavene.

Riktig! Kombinasjonen av en oppgaveliste og et Gantt-diagram gir deg de to mest nyttige metodene for å opprettholde og spore om prosjektoppgaver er fullført, og avhengigheter for disse prosjektoppgavene.

Tilbakemelding

Hurtigreferansekort

Se også

Hvordan kan du legge til en hendelse i en SharePoint-kalender?

Velg tidsrammen for hendelsen i kalenderen, pek på tidsrammen du akkurat valgte, og klikk Legg til.

Legg til-kobling i kalenderen

Hva kreves for samtidig redigering av en Microsoft Word- eller PowerPoint-fil?

 • Det må være en Word- eller PowerPoint 2010-fil som er lagret i et SharePoint 2010-bibliotek.

 • Alle som redigerer filen, må bruke Word eller PowerPoint 2010.

 • Ingen har sjekket ut filen.

Hvordan kan du arbeide med et SharePoint-område når du forlater kontoret?

Klikk Synkroniser med SharePoint Workspace på menyen Områdehandlinger for området. Nå kan du arbeide med området på SharePoint-arbeidsområder mens du er borte fra kontoret, og du kan synkronisere endringene når du kommer tilbake.

Synkronisere med SharePoint Workspace

Hvilken listetype kan du bruke til å administrere prosjekter?

Prosjektoppgavelisten hjelper deg med å administrere oppgaver, datoer og ressurser for prosjekter. Disse hjelper deg med å holde tidsplanen for prosjektet.

Prosjektoppgaver

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×