SYD, funksjon

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Returnerer et langt flyttall som angir den summen av – antall år sifre avskrivningen for et aktivum i en angitt periode.

Syntaks

ÅRSAVS ( kostnad, restverdi, levetid, periode )

Syntaksen for funksjonen ÅRSAVS har disse argumentene:

Argument

Beskrivelse

kostnader

Obligatorisk. Doble flyttall som angir opprinnelig kostnad for aktivumet.

restverdi

Obligatorisk. Doble flyttall som angir verdien for aktivumet ved slutten av økonomiske levetid.

levetid

Obligatorisk. Doble flyttall som angir lengden på levetid til aktivumet.

periode

Obligatorisk. Dobbel som angir perioden som beregnes avskrivning.


Kommentarer

Levetid og periode argumentene må uttrykkes i de samme enhetene. Hvis du for eksempel hvis levetid er angitt i måneder, må periode også angis i måneder. Alle argumentene må være positive tall.

Eksempel

Obs!: I eksemplene nedenfor vises bruken av denne funksjonen i en VBA-modul (Visual Basic for Applications). Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med VBA, velger du Utviklerreferanse fra rullegardinlisten ved siden av Søk og skriver inn ett eller flere søkeord i søkeboksen.

Dette eksemplet bruker funksjonen ÅRSAVS til å returnere avskrivningen for et aktivum for en angitt periode aktivumet opprinnelig kostnad (InitCost), restverdi på slutten av aktivumet levetid (SalvageVal), og den totale levetiden i år (LifeTime). Antall år avskrivningen beregnes er PDepr.

Dim Fmt, InitCost, SalvageVal, MonthLife, LifeTime, DepYear, PDepr
Const YEARMONTHS = 12 ' Number of months in a year.
Fmt = "###,##0.00" ' Define money format.
InitCost = InputBox("What's the initial cost of the asset?")
SalvageVal = InputBox("What's the asset's value at the end of its life?")
MonthLife = InputBox("What's the asset's useful life in months?")
Do While MonthLife < YEARMONTHS ' Ensure period is >= 1 year.
MsgBox "Asset life must be a year or more."
MonthLife = InputBox("What's the asset's useful life in months?")
Loop
LifeTime = MonthLife / YEARMONTHS ' Convert months to years.
If LifeTime <> Int(MonthLife / YEARMONTHS) Then
LifeTime = Int(LifeTime + 1) ' Round up to nearest year.
End If
DepYear = CInt(InputBox("For which year do you want depreciation?"))
Do While DepYear < 1 Or DepYear > LifeTime
MsgBox "You must enter at least 1 but not more than " & LifeTime
DepYear = CInt(InputBox("For what year do you want depreciation?"))
Loop
PDepr = SYD(InitCost, SalvageVal, LifeTime, DepYear)
MsgBox "The depreciation for year " & DepYear & " is " & Format(PDepr, Fmt) & "."
Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×