Søke etter unike poster i to tabeller

Noen ganger ønsker du å sammenligne to tabeller og identifisere poster i én tabell som ikke har tilsvarende poster i den andre tabellen. Den enkleste måten å identifisere disse postene på er å bruke spørringsveiviseren for søk etter unike poster. Når veiviseren har laget spørringen, kan du endre spørringens utforming. Du kan også lage din egen spørring for å finne unike poster uten å bruke veiviseren.

Denne artikkelen viser hvordan du starter og kjører spørringsveiviseren for å søke etter unike poster, hvordan du endrer veiviseren resultat og hvordan du lager din egen spørring for å finne unike poster.

I denne artikkelen

Oversikt

Bruke spørringsveiviseren for søk etter unike poster til å sammenligne to tabeller

Endre en spørring for søk etter unike poster for å sammenligne flere felt

Lage din egen spørring for å finne unike poster

Oversikt

Nedenfor er to vanlige tilfeller der du ønsker å sammenligne to tabeller og finne unike poster.

 • Du bruker én tabell til å lagre data om en ting (for eksempel et produkt) og en annen tabell til å lagre tilknyttede data om denne tingen (for eksempel ordrer).    

  I databasemalen Gastronor lagres for eksempel data om produkter i Produkter-tabellen, og data om produktene som er inkludert i hver ordre, lagres i Ordredetaljer-tabellen. Ettersom det ikke er noen data om ordrer i Produkter-tabellen, er det ikke mulig å se i bare Produkter-tabellen for å finne ut hvilke produkter som aldri er solgt. Det er heller ikke mulig å finne denne informasjonen ved å se i bare Ordredetaljer-tabellen, ettersom Ordredetaljer-tabellen bare har data om produkter som er solgt. Du må sammenligne de to tabellene for å finne ut hvilke produkter som ikke er solgt.

  Hvis du vil gå gjennom en liste over poster fra den første tabellen som ikke har tilsvarende poster i den andre tabellen, kan du bruke en spørring for søk etter unike poster.

 • Du har to tabeller som har overlappende, overflødig eller motstridende informasjon, og du ønsker å konsolidere dem i én tabell.    

  Tenk deg for eksempel at du har én tabell med navnet Kunder og en annen tabell med navnet Klienter. Tabellene er nesten identiske, men én eller begge tabeller inneholder visse poster som den andre tabellen mangler. Før du kan konsolidere tabellene må du bestemme hvilke poster som er unike i to tabellene.

  Hvis dette er tilfelle, kan fremgangsmåtene som beskrives i denne artikkelen, hjelpe, men du vil sannsynligvis utføre flere trinn. Du kan kjøre spørringsveiviseren for søk etter unike poster for å identifisere unike poster, men hvis du vil hente begge settene med poster, bruker du resultatet til å lage en unionsspørring. Hvis du har erfaring med å skrive Structured Query Language (SQL)-setninger, kan det være at du foretrekker å omgå spørringsveiviseren for søk etter unike poster og skrive unionsspørringen selv.

  Du kan ofte løse problemet med overlappende, overflødig eller motstridende informasjon ved å søke etter dupliserte data.

Hvis du vil ha mer informasjon om unionsspørringer eller om å finne, skjule eller slette dupliserte data, kan du se under Se også.

Merknad: I eksemplene i denne artikkelen brukes en database som ble opprettet ved hjelp av databasemalen Gastronor 2010.

Vis meg hvordan jeg installerer Gastronor 2010

 1. Klikk Microsoft Office Office-knappen , og klikk deretter Ny.

 2. Klikk Lokale maler under Malkategorier i ruten til venstre.

 3. Klikk Gastronor 2010 under Lokale maler, og klikk deretter Opprett.

 4. Følg instruksjonene på Gastronor delikatesser-siden (i objektkategorien Oppstartskjermbilde) for å åpne databasen, og lukk deretter vinduet Påloggingsdialog.

Til toppen av siden

Bruke spørringsveiviseren for søk etter unike poster til å sammenligne to tabeller

 1. Klikk Spørringsveiviser i Annet-gruppen i kategorien Opprett.

 2. Dobbeltklikk Spørringsveiviser for søk etter unike poster i dialogboksen Ny spørring.

 3. På den første siden i veiviseren velger du tabellen som har unike poster, og deretter klikker du Neste. Hvis du for eksempel vil se en liste over Gastronor-produkter som aldri er solgt, velger du Produkter-tabellen.

 4. På den andre siden velger du tabellen som er tilknyttet, og deretter klikker du Neste. Ifølge eksemplet velger du Ordredetaljer-tabellen.

 5. På den tredje siden velger du feltene som er knyttet til tabellene, og deretter klikker du < = > og Neste. Du kan bare velge ett felt fra hver tabell. Ifølge eksemplet velger du ID fra Produkter-tabellen og Produkt-ID fra Ordredetaljer-tabellen. Kontroller at rett felt er tilordnet, ved å se gjennom teksten i Samsvarende felt-boksen.

  Vær oppmerksom på at ID- og Produkt-ID-feltet kanskje allerede er valgt på grunn av eksisterende relasjoner som er innebygd i malen.

 6. På den fjerde siden dobbeltklikker du feltene du vil se fra den første tabellen, og deretter klikker du Neste. Ifølge eksemplet velger du ID- og Produktnavn-feltet.

 7. På den femte siden kan du velge å vise resultatene eller endre utformingen av spørringen. I dette eksemplet klikker du Vise resultatene. Godta det foreslåtte navnet på spørringen, og klikk deretter Fullfør.

  Det kan hende at du vil endre spørringens utforming for å legge til andre kriterier, endre sorteringsrekkefølgen eller legge til eller slette felt. Les avsnittene nedenfor hvis du vil ha informasjon om å endre en spørring for søk etter unike poster. Hvis du vil ha generell informasjon om å lage og endre spørringer, kan du se under Se også.

Til toppen av siden

Endre en spørring for søk etter unike poster for å sammenligne flere felt

 1. Åpne spørringen i utformingsvisning.

 2. I spørringsrutenettet er de to tabellene sammenføyet i feltene som du spesifiserte på den tredje siden i spørringsveiviseren for søk etter unike poster. Lag en sammenføyning for de gjenværende parene med tilknyttede felt ved å dra dem fra den første tabellen (tabellen som har unike poster) til den andre tabellen. Du kan for eksempel dra Listepris-feltet fra Produkter-tabellene til Enhetspris-feltet fra Ordredetaljer-tabellen.

 3. Dobbeltklikk en sammenføyning (linjen som kobler sammen feltene) for å vise dialogboksen Sammenføyningsegenskaper. Velg alternativet for Sammenføyningsegenskaper som inkluderer alle postene fra den første tabellen, for hver sammenføyning, og klikk deretter OK.

  I spørringsrutenettet har hver sammenføyning nå en pil på den ene enden.

  Sammenføyningstype indikeres av linjestilen.

  1. Når du lager en sammenføyning mellom Listepris- og Enhetspris-feltet, begrenser sammenføyningen som standard utdata fra begge tabellene. Bare postene med samsvarende data i feltene i begge tabellene inkluderes i spørringsresultatet.

  2. Når du har redigert sammenføyningsegenskapene, begrenser sammenføyningen bare tabellen som pilen peker mot. Alle poster i tabellen som pilen peker fra, inkluderes i spørringsresultatet.

  Merknad: Sørg for at alle pilene i sammenføyningene peker i samme retning.

 4. Dobbeltklikk hvert felt som er sammenføyet til den første tabellen, bortsett fra feltet som du valgte på den tredje siden i veiviseren (i dette eksemplet Produkt-ID-feltet), i tabellen som har tilknyttede poster (i dette eksemplet Ordredetaljer-tabellen). Fjern merket for Vis-raden i hvert av disse feltene, og skriv Er null i Vilkår-raden.

 5. Du kan også legge til vilkår i de andre spørringsfeltene eller lage beregnede felt som er basert på verdiene fra den første tabellen.

 6. Klikk Kjør i Resultater-gruppen i kategorien Utforming.

  Spørringen returnerer navnene på produktene som ikke er del av eksisterende ordrer.

Til toppen av siden

Lage din egen spørring for å finne unike poster

 1. Klikk Spørringsutforming i Annet-gruppen i kategorien Opprett.

 2. Dobbeltklikk tabellen som har unike poster, i dialogboksen Vis tabell, og dobbeltklikk deretter tabellen som har tilknyttede poster.

 3. Lukk dialogboksen Vis tabell.

 4. I spørringsrutenettet skal de to tabellene ha linjer, kalt sammenføyninger, som kobler dem til de tilknyttede feltene. Hvis disse sammenføyningene ikke vises, kan du lage dem ved å dra hvert tilknyttede felt fra den første tabellen (tabellen som har unike poster) til den andre tabellen (tabellen som har tilknyttede poster).

 5. Dobbeltklikk en sammenføyning for å åpne dialogboksen Sammenføyningsegenskaper. Velg alternativ 2 for hver sammenføyning, og klikk deretter OK.

  I spørringsrutenettet endres sammenføyningene slik at de har piler på den ene enden.

  Merknad: Sørg for at alle sammenføyningene peker i samme retning. Spørringen kjører ikke hvis sammenføyningene peker i forskjellige retninger, og kjører kanskje ikke hvis en sammenføyning ikke er en pil. Sammenføyningene bør peke bort fra tabellen som har unike poster.

 6. Dobbeltklikk feltene som du vil at spørringen skal returnere, hvis tabellen har unike poster.

  Du kan også angi vilkår for disse feltene eller lage beregnede felt.

 7. I tabellen som har tilknyttede poster, dobbeltklikker du hvert felt som er sammenføyet i den første tabellen for å legge til disse feltene i spørringsrutenettet. Fjern merket for Vis-raden i hvert av disse feltene, og skriv Er null i Vilkår-raden.

 8. Klikk Kjør i Resultater-gruppen i kategorien Utforming.

Til toppen av siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Var denne informasjonen nyttig?

Flott! Har du andre tilbakemeldinger?

Hvordan kan vi forbedre det?

Takk for tilbakemeldingen!

×