Søke i oppføringene i Business Contact Manager

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Søke forretningsoppføringer er en rask måte å finne én eller flere poster med informasjon som du vil se. Bruk Søk til å identifisere høyeste verdi eller høy prioritet prosjekter, for eksempel, eller for å finne alle de forretningsforbindelser, forretningskontakter, forretningsprosjekter og salgsmuligheter som er tilordnet til deg å administrere.

Denne artikkelen beskriver hvordan du bruker søkefunksjonene til å finne Business Contact Manager for Outlook poster.

Hva vil du gjøre?

Søk forretningsoppføringer

Gjenta siste søk

Forslag for søk

Avanserte søkealternativer

Utvide omfanget av et søk

Finjustere søkeresultatene

Bruke søkemapper

Opprette en søkemappe

Søk forretningsoppføringer

Du kan søke hver typen oppføring i Business Contact Manager for Outlook, samt annen informasjon, for eksempel resultatene av markedsføringsaktiviteter.

Når du starter et søk, sjekkes all tekst i nøkkelfeltene i den valgte oppføringstypen for informasjonen du vil finne, inkludert alle de brukerdefinerte eller egendefinerte, feltene. Hvis du vil, kan du søke nesten hvert felt i en oppføringstype.

 1. Klikk én av følgende mapper under Business Contact Manager i navigasjonsruten for å vise arbeidsområdet:

  Kontaktbehandling.

  Salg.

  Markedsføring.

  Prosjektstyring.

 2. Klikk fanen som inneholder typen oppføring du vil søke etter i arbeidsområdet.

 3. Skriv inn en term du tror er i oppføringene du vil finne, for eksempel en by, retningsnummer eller enda en del av navnet i søkeboksen i '(navnet på listen)' kategorien. Hvis du skriver inn flere søkeord, for eksempel Jesper 555 inneholder søkeresultatet postene som inneholder begge disse termene.

Hvordan kan jeg søke kommunikasjonsloggelementer?

Du kan søke kommunikasjonsloggelementer for enkeltoppføringer, eller du kan søke i hele Kommunikasjonslogg-mappen.

Slik søker du loggelementer for en post    Dobbeltklikk oppføringen for å åpne den, og klikk deretter Logg-knappen på båndet.

Slik søker du Kommunikasjonslogg-mappen    Klikk Kommunikasjonslogg under Business Contact Manager i navigasjonsruten.

Tips!: Søke operatorer, for eksempel og og eller viser forholdet mellom søkeordene. Standard operatoren er og. Hvis du ikke inkluderer en operator med flere søkeord, for eksempel Jesper eller 555, returnere vil søket bare de postene som inneholder alle søkeord du skrev inn.

 1. Klikk Søk-knappen søk-knappen . Søkeresultatene vises i kategorien. Navnet på kategorien endringene å ta med ord (Søkeresultatene).

Obs!: Søkefunksjonen i Business Contact Manager for Outlook søker ikke i søkeresultatene.

 1. Når du er ferdig, klikker du Lukk søk-knappen lukkeknapp i miniprogram .

  Tips!: Du kan også filter i listen over poster i en kategorien Høyreklikk kategorien, og klikk deretter Endre. Klikk Filter-knappen, og angi deretter vilkårene du vil bruke. Hvis du vil ha mer informasjon om filtre, kan du se filtrere oppføringer i Business Contact Manager.

Til toppen av siden

Gjenta siste søk

Hvis du trenger å se et sett med søkeresultater på nytt etter at du har lukket søkeresultatene, kan du raskt vil gjenta søket uten å angi søkekriteriene på nytt. De siste søkene dine 10 lagres automatisk for hver kategori.

Obs!: Nylige søk kan ikke brukes til andre faner.

 1. Klikk Søk-boksen i et arbeidsområde på en fane.

 2. Klikk Søk-fanen på båndet, om nødvendig.

 3. Klikk Nylige søk Nylige søk-knapp i Alternativer-gruppen. Søk er identifisert av vilkårene, med den siste søk øverst i listen.

 4. Klikk Søk som du vil gjenta. Poster som oppfyller søkekriteriene, vises i søkeresultatruten.

Hvis du vil opprette en gjenbrukbar liste, anbefaler vi at du oppretter en ny fane i arbeidsområde, og bruke et filter. Klikk knappen Opprett ny fane i arbeidsområdet, og skriv deretter inn informasjon. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter en ny kategori, kan du se informasjonen i kategoriene i artikkelen mestre arbeidsområdene i Business Contact Manager .

Tips!: Du kan starte en markedsføringsaktivitet fra et sett med søkeresultater ved å velge alle postene i resultatene, høyreklikke og deretter klikke Opprett og typen markedsføringsaktivitet du vil starte. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du åpner markedsføringsaktiviteter, kan du se markedsføre produkter og tjenester i Business Contact Manager.

Til toppen av siden

Forslag for søk

 • Hvis du ikke er sikker på om stavemåte i et søkeord, for eksempel navn, Skriv inn bare noen bokstavene i den.

 • Søkefunksjonen skanner all teksten angitt i de viktige feltene for hver post du søker, slik at søkeresultatene kan være bredere enn forventet. Hvis du skrev Chicago som et søkeord, vil du for eksempel se kontakter med Chicago adresser i tillegg til de med Chicago i deres firmanavn i søkeresultatene.

 • Du kan angi mer enn én søkeord, for eksempel et navn eller Poststed, i søkeboksen.

 • Standard Søk operatoren er og. Hvis du ikke bruker andre operatorer, vises bare poster som oppfyller alle søkevilkårene.

 • Bruke operatorene (valutaangivelser eller) importere eller i kombinasjon mellom søkeord å begrense resultatene.

Skriv inn operatorene mellom og og eller med store bokstaver.

Til toppen av siden

Avanserte søkealternativer

Gå utover det grunnleggende søk for forretningsoppføringer å øke eller redusere omfanget av søket.

Bruke alternativer for Definisjonsområde til å utvide i søkefeltet. Hvis du søker forretningskontaktoppføringer, men vil ta med kundeemner i søkeresultatene, kan du for eksempel inkludere andre oppføringer av samme type i søket.

Bruk finjustere alternativene til å begrense søket til bestemte felt, inkludert noen av de brukerdefinerte feltene. Klikk et av feltene i gruppen for å legge til denne typen informasjon i søkevilkårene.

Til toppen av siden

Utvide omfanget av et søk

Når du starter et søk, kan du endre omfanget for å inkludere flere oppføringer av samme type, eller alle Business Contact Manager for Outlook oppføringer og elementer. Prøv denne fremgangsmåten hvis du ikke finner en post der du forventet å se den.

Hvis du ser etter eventuelle poster – kommunikasjonsloggelementer, oppføringer for salgsmulighet, koblede forretningsforbindelser og så videre – som er tilknyttet en bestemt Forretningskontakt, kan du for eksempel utvide søket til å ta med alle postene i søket, inkludert eventuelle egendefinerte oppføringstyper automatisk.

Når du har startet et søk, kan du bruke følgende fremgangsmåte til å utvide omfanget av søket.

 1. Klikk ett av følgende på Søk-fanen i omfang-gruppen på båndet:

  • Alle typer for (post navn) Dette alternativet utvider søket til å inkludere alle oppføringstyper som er basert på den valgte oppføringstypen.

  • Alle elementer i Business Contact Manager Dette alternativet ( Knapp for å søke i alle bcm-elementer ) utvider søkeresultatene for å inkludere alle Business Contact Manager for Outlook-oppføringer og elementer, inkludert kommunikasjonsloggelementer.

   Obs!: Outlook-elementer, for eksempel avtaler og e-postmeldinger, inkluderes ikke i søkeresultatene.

 2. Gå tilbake til opprinnelig søkeresultatene ved å klikke Gjeldende kategori på båndet.

Til toppen av siden

Finjustere søkeresultatene

Du kan legge til søkekriteriene Hvis du vil begrense resultatene du ser når som helst under søket. Legge til søkeverdier for nesten alle felt på den valgte oppføringstypen.

Når du har startet et søk, kan du bruke følgende fremgangsmåte til å begrense omfanget av søket.

 1. Klikk ett av følgende alternativer for å ta med kriteriene i søket på Søk-fanen i begrense-gruppen på båndet:

Når du klikker...

Søkeresultatet inneholder...

Servernavn, alternativ (etikett varierer avhengig av postene du søke)

Alle oppføringer med navnet eller deler av navnet du skriver inn i søkeboksen.

Tilordnet til, og klikk deretter et navn i listen

Alle postene som er tilordnet til brukeren gi navn til du har valgt.

Markedsføringskampanje  (for markedsføringsaktivitet bare poster)

Markedsføring aktiviteten poster som tilhører kampanjen eller kampanjer med navnet du skriver inn i boksen kampanjen.

Flagget

Oppføringer som er flagget.

Salgstrinn  (for salgsmulighet poster)

Oppføringer for salgsmulighet som er i salgstrinn (for eksempel utvikle eller kvalifikasjon) som du klikker i listen.

Status  (for markedsføringsaktivitet forretningsprosjekt og oppføringer for prosjektoppgaver bare)

Oppføringer som er merket med statusen du klikker i Status-listen.

Kategorier

Postene som er knyttet til kategorinavnet du klikker i Kategorier-listen.

Overordnet alternativet (etikett varierer avhengig av postene du søke)

Oppføringer som er knyttet til en forretningsforbindelse eller et prosjekt med navnet du skriver inn i søkeboksen.

Skjemafelt skjemafeltknapp

Alle poster som inneholder den samme verdien i feltene som du skriver, eller klikk i søkeboksen for feltene som du klikker i Skjemafelt-listen.

 1. Klikk Søk-knappen for å vise søkeresultatene.

Tips!: Hvert valg du foretar fra gruppen begrense legges til som et felt under søkeboksen. Du kan se gjennom og endre disse kriteriene og kjøre flere søk så lenge søkeboksen er uthevet.

Til toppen av siden

Bruke søkemapper

Søkemapper, er som kategoriene i et arbeidsområde, en nyttig måte å vise enkelt informasjonen som du vil se.

Søkemapper Business Contact Manager for Outlook vises i navigasjonsruten når du klikker e-post. Klikk en mappe for å se postene som den inneholder.

Du kan opprette og bruke Søkemapper etter behov. De fungerer på samme måte i en filtrert liste på en fane. Søkemapper krever betydelig mer av datamaskinens behandling power enn fanene gjør, hvis du vil begrense tilgangen til dataene gjeldende. Fanene holdes oppdatert når de er synlige, men Søkemapper oppdateres kontinuerlig, hvorvidt de som vises.

Vi anbefaler at du begrense antall Søkemapper som du oppretter, og i stedet bruke tabulatorer når du skal opprette en gjenbrukbar liste. Du kan opprette opptil 20 faner i hvert arbeidsområde. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du oppretter kategorier fra filtrerte lister, kan du se delen i kategoriene i artikkelen mestre arbeidsområdene i Business Contact Manager .

Opprette en søkemappe

 1. Klikk e-post i navigasjonsruten.

 2. Høyreklikk Søkemapper under Business Contact Manager, og klikk deretter Ny søkemappe.

 3. Skriv inn et navn for mappen i dialogboksen Ny søkemappe.

 4. Klikk oppføringstypen du vil bruke søkemappen skal inneholde.

Du kan velge poster filtyper som forretningskontakter, kontoer, salgsmuligheter, forretningsprosjekter og prosjektoppgaver, eller Kommunikasjonslogg oppføringer som forretningskontakt, Logg for forretningsforbindelse, Logg for salgsmulighet og logg for forretningsprosjekt. Historikk-mappene skal inneholde kommunikasjonsloggelementer for de valgte oppføringstypene.

Tips!: Hvis du oppretter en mappe med konto- eller forretningskontakt-baserte poster, kan du bruke søkemappen som mottakerliste i en markedsføringsaktivitet. Bare velge postene, og deretter klikk markedsføring på båndet i Kommuniser-gruppen, og klikk deretter aktiviteten du vil starte.

 1. Klikk Filter-knappen for å åpne dialogboksen Filter. Gjør ett av følgende:

  • Klikk alternativene du vil inkludere i på filterresultatene på Enkelt Filter-fanen.

  • Klikk Avansert Filter-fanen for å opprette én eller flere spørringer til ytterligere grense på filterresultatene.

  • Klikk fanen Gå gjennom resultatene for å se listen over poster. Fjern merket for flere poster som du vil utelate fra resultatene.

   Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker filtre, kan du se filtrere oppføringer i Business Contact Manager.

 2. Klikk OK for å lagre resultatene som en søkemappe.

  Mappen vises i navigasjonsruten under Business Contact Manager-mappen.

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×