Søke etter tekst i en Office-fil på en mobil enhet

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Hvis du leter etter et bestemt ord eller uttrykk i presentasjonen, arbeidsboken eller dokument, kan du bruke Søk til å søke etter den.

Finne for iPhone og iPad

Merknad: For øyeblikket ikke støttes i PowerPoint Søk og erstatt.

 1. Hvis du vil søke gjennom presentasjonen etter bestemte ord eller uttrykk, trykk finne Viser Søk-ikonet i PowerPoint for iPhone. -ikonet øverst til høyre.

 2. Skriv inn et ord eller uttrykk du vil finne i presentasjonen.

 3. Hvis du vil ha tilgang til flere søkealternativer, trykker du ikonet Alternativer Viser alternativer søkeikonet i PowerPoint for iPhone. til venstre for søkeboksen.

  Du vil se to alternativer du kan aktivere eller deaktivere. Skill mellom samsvarer med søkeresultatene nøyaktig til rammen for spørringen du skrev inn. Hele ord søker bare etter nøyaktige ordet du skrev inn i stedet for å ord som inneholder spørringen. Hvis du vil aktivere disse alternativene, vender du aktiverer/deaktiverer til .

  Viser Søk alternativer i PowerPoint for iPhone.

 4. Når du har skrevet spørringen, ser du en numerisk indikator i søkeboksen i hvor mange ganger som ord eller uttrykk det forekommer i presentasjonen.

  Viser spørringen i søkeboksen i PowerPoint for iPhone.

  Deretter kan du bruke pilene til å bla gjennom der funnet termen forekommer i presentasjonen.

  Viser forrige og neste-piler i søkefeltet i PowerPoint for iPhone.

 1. Hvis du vil søke etter bestemte ord eller uttrykk i filen, trykk finne Viser Søk-ikonet i PowerPoint for iPhone. -ikonet øverst til høyre.

 2. Skriv inn et ord eller uttrykk du vil søke etter i dokumentet eller arbeidsboken.

 3. Når du har skrevet spørringen, ser du en numerisk indikator i søkeboksen i oppstår hvor mange ganger som ord eller uttrykk i dokumentet eller arbeidsboken.

  Viser en spørring i søkeboksen i Word for iPhone.

  Deretter kan du bruke pilene til å bla gjennom der funnet termen oppstår i dokumentet eller arbeidsboken.

  Viser forrige og neste-piler i søkefeltet i PowerPoint for iPhone.

 4. Hvis du vil ha tilgang til flere søkealternativer, trykker du ikonet Alternativer Viser alternativer søkeikonet i PowerPoint for iPhone. til venstre for søkeboksen.

  • Finne finner ganske enkelt ordet eller uttrykket du leter etter, i dokumentet eller arbeidsboken.

  • Velg Søk og erstatt Hvis du vil søke etter et ord eller uttrykk og erstatte den med et annet ord eller uttrykk.

  • Velg Søk og Erstatt alle til å søke etter alle forekomster av et ord eller uttrykk og erstatte dem alle med et annet ord eller uttrykk.

  • Skill mellom samsvarer med søkeresultatene nøyaktig til rammen for spørringen du skrev inn.

  • Hele ord søker bare etter nøyaktige ordet du skrev inn i stedet for å ord som inneholder spørringen.

  Viser Søk og Finn alternativer i Word for iPhone.

Finne for Windows Mobile

Merknad: For øyeblikket ikke støttes i PowerPoint Søk og erstatt.

 1. Hvis du vil søke gjennom presentasjonen etter bestemte ord eller uttrykk, trykk finne Viser Søk-ikonet i PowerPoint Mobile. -ikonet øverst til høyre.

 2. Skriv inn et ord eller uttrykk du vil finne i presentasjonen.

 3. Hvis du vil ha tilgang til flere søkealternativer, trykker du Flere alternativer Viser flere alternativer-knappen i PowerPoint Mobile. ikonet til venstre for søkeboksen.

  • Sammenligne Word søker bare etter nøyaktige ordet du skrev inn i stedet for å ord som inneholder spørringen.

  • Skill mellom samsvarer med søkeresultatene nøyaktig til rammen for spørringen du skrev inn.

  Viser alternativene for Søk i PowerPoint Mobile: store/små bokstaver og sammenligne Word.

 4. Når du har skrevet spørringen, ser du en numerisk indikator i søkeboksen i hvor mange ganger som ord eller uttrykk det forekommer i presentasjonen.

  Deretter kan du bruke pilene til å bla gjennom der funnet termen forekommer i presentasjonen.

  Viser høyre og venstre pilene ved å finne Søk-boksen i PowerPoint Mobile.

 1. Hvis du vil søke etter bestemte ord eller uttrykk i filen, trykk finne Viser Søk-ikonet i PowerPoint Mobile. -ikonet øverst til høyre.

 2. Skriv inn et ord eller uttrykk du vil finne i arbeidsboken.

 3. Når du har skrevet spørringen, ser du en numerisk indikator i søkeboksen i hvor mange ganger som ord eller uttrykk det forekommer i arbeidsboken.

  Deretter kan du bruke pilene til å bla gjennom der funnet termen oppstår i arbeidsboken.

  Viser høyre og venstre pilene ved å finne Søk-boksen i PowerPoint Mobile.

 4. Hvis du vil ha tilgang til flere søkealternativer, trykker du Flere alternativer Viser flere alternativer-knappen i PowerPoint Mobile. ikonet til venstre for søkeboksen.

  • Finne finner ganske enkelt ordet eller uttrykket du leter etter, i arbeidsboken.

  • Velg Søk og erstatt Hvis du vil søke etter et ord eller uttrykk og erstatte den med et annet ord eller uttrykk.

  • Velg Søk og Erstatt alle til å søke etter alle forekomster av et ord eller uttrykk og erstatte dem alle med et annet ord eller uttrykk.

  • Velg ark for å finne ord bare i arket du er på.

  • Velg arbeidsboken for å søke gjennom alle arkene i arbeidsboken.

  • Skill mellom samsvarer med søkeresultatene nøyaktig til rammen for spørringen du skrev inn.

  • Hele ord søker bare etter nøyaktige ordet du skrev inn i stedet for å ord som inneholder spørringen.

  Viser flere alternativer for å finne i Excel Mobile.

 1. Hvis du vil søke etter bestemte ord eller uttrykk i filen, trykk finne Viser Søk-ikonet i PowerPoint Mobile. -ikonet øverst til høyre.

 2. Skriv inn et ord eller uttrykk du vil søke etter i dokumentet.

 3. Når du har skrevet spørringen, ser du en numerisk indikator i søkeboksen i oppstår hvor mange ganger som ord eller uttrykk i dokumentet eller arbeidsboken.

  Deretter kan du bruke pilene til å bla gjennom der funnet termen forekommer i dokumentet.

  Viser høyre og venstre pilene ved å finne Søk-boksen i PowerPoint Mobile.

 4. Hvis du vil ha tilgang til flere søkealternativer, trykker du Flere alternativer Viser flere alternativer-knappen i PowerPoint Mobile. ikonet til venstre for søkeboksen.

  • Finne finner ganske enkelt ordet eller uttrykket du leter etter, i dokumentet.

  • Velg Erstatt Hvis du vil søke etter et ord eller uttrykk og erstatte den med et annet ord eller uttrykk.

  • Skill mellom samsvarer med søkeresultatene nøyaktig til rammen for spørringen du skrev inn.

  • Hele ord søker bare etter nøyaktige ordet du skrev inn i stedet for å ord som inneholder spørringen.

  • Velg høres ut til å finne alle ord som høres ut til hverandre. (For eksempel den ville finne både fanget og cot).

  Viser Søk-alternativer for Word Mobile: erstatte, sammenligne Word, store/små bokstaver, høres ut som.

Finne for Android-telefoner og tavle-PCer

Merknad: For øyeblikket ikke støttes i PowerPoint Søk og erstatt.

 1. Hvis du vil søke gjennom presentasjonen etter bestemte ord eller uttrykk, trykk finne Viser Søk-ikonet i PowerPoint Mobile. -ikonet øverst til høyre.

 2. Skriv inn et ord eller uttrykk du vil finne i presentasjonen.

 3. Hvis du vil ha tilgang til flere søkealternativer, trykker du Flere alternativer Viser flere alternativer-knappen i PowerPoint Mobile. ikonet til venstre for søkeboksen.

  • Sammenligne Word søker bare etter nøyaktige ordet du skrev inn i stedet for å ord som inneholder spørringen.

  • Skill mellom samsvarer med søkeresultatene nøyaktig til rammen for spørringen du skrev inn.

  Viser alternativene for store/små bokstaver og sammenligne Word i PowerPoint for Android.

 4. Når du har skrevet spørringen, ser du en numerisk indikator i søkeboksen i hvor mange ganger som ord eller uttrykk det forekommer i presentasjonen.

  Deretter kan du bruke pilene til å bla gjennom der funnet termen forekommer i presentasjonen.

  Viser høyre og venstre pilene ved å finne Søk-boksen i PowerPoint Mobile.

 1. Hvis du vil søke etter bestemte ord eller uttrykk i filen, trykk finne Viser Søk-ikonet i PowerPoint Mobile. -ikonet øverst til høyre.

 2. Skriv inn et ord eller uttrykk du vil finne i arbeidsboken.

 3. Når du har skrevet spørringen, ser du en numerisk indikator i søkeboksen i hvor mange ganger som ord eller uttrykk det forekommer i arbeidsboken.

  Deretter kan du bruke pilene til å bla gjennom der funnet termen oppstår i arbeidsboken.

  Viser høyre og venstre pilene ved å finne Søk-boksen i PowerPoint Mobile.

 4. Hvis du vil ha tilgang til flere søkealternativer, trykker du Flere alternativer Viser flere alternativer-knappen i PowerPoint Mobile. ikonet til venstre for søkeboksen.

  • Finne finner ganske enkelt ordet eller uttrykket du leter etter, i arbeidsboken.

  • Velg Søk og erstatt Hvis du vil søke etter et ord eller uttrykk og erstatte den med et annet ord eller uttrykk.

  • Velg Søk og Erstatt alle til å søke etter alle forekomster av et ord eller uttrykk og erstatte dem alle med et annet ord eller uttrykk.

  • Velg ark for å finne ord bare i arket du er på.

  • Velg arbeidsboken for å søke gjennom alle arkene i arbeidsboken.

  • Skill mellom samsvarer med søkeresultatene nøyaktig til rammen for spørringen du skrev inn.

  • Hele celleinnholdet søker bare etter nøyaktige ordet eller uttrykket i den merkede cellen i stedet for å foreslå ord som inneholder spørringen.

  Viser søk, søk og erstatt, ark, arbeidsboken, bokstaver og hele celleinnholdet alternativer for Søk i Excel for Android.

 1. Hvis du vil søke etter bestemte ord eller uttrykk i filen, trykk finne Viser Søk-ikonet i PowerPoint Mobile. -ikonet øverst til høyre.

 2. Skriv inn et ord eller uttrykk du vil søke etter i dokumentet.

 3. Når du har skrevet spørringen, ser du en numerisk indikator i søkeboksen i oppstår hvor mange ganger som ord eller uttrykk i dokumentet eller arbeidsboken.

  Deretter kan du bruke pilene til å bla gjennom der funnet termen forekommer i dokumentet.

  Viser høyre og venstre pilene ved å finne Søk-boksen i PowerPoint Mobile.

 4. Hvis du vil ha tilgang til flere søkealternativer, trykker du Flere alternativer Viser flere alternativer-knappen i PowerPoint Mobile. ikonet til venstre for søkeboksen.

  • Finne finner ganske enkelt ordet eller uttrykket du leter etter, i dokumentet.

  • Velg Erstatt Hvis du vil søke etter et ord eller uttrykk og erstatte den med et annet ord eller uttrykk.

  • Skill mellom samsvarer med søkeresultatene nøyaktig til rammen for spørringen du skrev inn.

  • Hele ord søker bare etter nøyaktige ordet du skrev inn i stedet for å ord som inneholder spørringen.

  • Velg høres ut til å finne alle ord som høres ut til hverandre. (For eksempel den ville finne både fanget og cot).

  Viser Erstatt, sammenligne Word, store/små bokstaver og høres ut som alternativene for Søk i Word for Android.

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×