Søke etter poster i et egendefinert 2007-skjemaverktøy

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Dette emnet beskriver tre ulike fremgangsmåter for å søke etter elementer i et egendefinert 2007-skjemaverktøy:

Finne

Finne hjelp-skjemaet

Avansert søk

Søk

Med Søk kan du søke etter neste eller forrige element som inneholder bestemt tekst, i den gjeldende datavisningen.

 1. Klikk Søk i kategorien Hjem, og klikk deretter Søk....

 2. Skriv inn teksten du vil finne, i dialogboksen Søk.

 3. Velg alternativer hvis du vil begrense søket ved å skille mellom store og små bokstaver og/eller søke etter bare hele ord.

 4. Klikk Søk etter neste eller Søk etter forrige.

SharePoint Workspace søker etter neste eller forrige element som inneholder den angitte teksten. Hvis du ikke får noen treff på søketeksten, vises en melding om at det ikke ble funnet noen treff for denne søketeksten. Merk at søket alltid fortsetter fra toppen til bunnen av listen, avhengig av retningen du søker i.

Til toppen av siden

Søk ved hjelp av skjema

Med Søk ved hjelp av skjema kan du søke etter alle elementer som samsvarer med feltverdier du angir i et skjema.

 1. Klikk Søk i kategorien Hjem, og klikk deretter Søk ved hjelp av skjema.

 2. Velg skjemaet du vil bruke til å angi søkekriterier, fra rullegardinlisten.

 3. Velg eller skriv inn søkeverdi i de tilgjengelige skjemafeltene.

  Detaljer

  Merk følgende regler når det gjelder valg og angivelse av verdier:

  • Når det gjelder felt du angir verdier i, kan du søke ved å bruke en hvilken som helst del av feltverdien. Du kan for eksempel finne alle elementer som inneholder navnet "Jensen" ved skrive inn søkekriteriet "Jen".

  • Det skilles IKKE mellom store og små bokstaver i søkene. Hvis du for eksempel skriver inn "Jensen" som søkekriterium, er dette det samme som å skrive inn "jensen".

   Merk også at enkelte søkeskjemaer kan bare inneholde felt som det refereres til i visningskolonnene i det egendefinerte verktøyet.

 4. Velg et alternativ for hvordan søket skal bruke det angitte kriteriet.

  Velg En av feltverdiene over hvis du vil søke ved å bruke den logiske operatoren Eller, eller Alle feltverdiene over hvis du vil søke ved å bruke den logiske operatoren Og.

 5. Klikk Søk.

  Datavisningen inneholder bare elementene som samsvarer med kriteriene du angir. Du kan gjenopprette den opprinnelige datavisningen ved å klikke Nullstill søkeresultatene.

  Obs!: Du må nullstille søkeresultatene før du starter et nytt søk.

Til toppen av siden

Avansert søk

Med Avansert søk kan du søke etter og vise alle elementer som samsvarer med ett eller flere logiske uttrykk.

 1. Klikk Søk i kategorien Hjem, og klikk deretter Avansert søk.

 2. Merk av for eller fjern merket for skjemaer du vil inkludere i eller utelate fra søket.

 3. Legg til søkeuttrykk etter behov for å inkludere eller utelate elementer.

  Søkeuttrykk tester feltverdier og viser elementer i datavisningen som oppfyller vilkårene som er angitt i uttrykket. Du kan legge til Grunnleggende uttrykk eller avanserte uttrykk.

 4. Klikk Søk.

  Datavisningen inneholder bare elementene som samsvarer med betingelsene du angir. Du kan gjenopprette den opprinnelige datavisningen ved å klikke Nullstill søkeresultatene.

  Obs!: Du må nullstille søkeresultatene før du starter et nytt søk.

Legge til et enkelt søkeuttrykk

Slik legger du til et enkelt søkeuttrykk:

 1. Velg feltet du vil teste verdiene for, fra rullegardinlisten.

  Merk det følgende når det gjelder feltene i listen:

  • Dato/klokkeslett-felt støttes ikke i søkeuttrykk og vises derfor ikke i rullegardinlisten over felt.

  • Det kan hende at listen over felt bare inneholder felt som det refereres til i visningskolonnene i verktøyet, avhengig av det egendefinerte verktøyets utforming.

 2. Velg en operator fra rullegardinlisten.

  Operatorene som vises, varierer i henhold til felttypen. Tekstrelaterte felt har operatorer som fungerer med tekststrenger, for eksempel "inneholder" og "begynner med". Tallrelaterte felt har sammenligningsoperatorer, for eksempel >, >=, < og <=.

 3. Angi verdien du vil teste, i tekstboksen.

 4. Klikk ikonet Legg til betingelse

I det følgende eksemplet viser søkeuttrykket alle elementer med verdien "Warszawa" i Poststed-feltet.

Enkelt søkeuttrykk

Legge til et enkelt søkeuttrykk med flere betingelser

Du vil kanskje av og til teste flere betingelser. Dette kan du gjøre ved å legge til et uttrykk som inneholder logiske operatorer. Du kan opprette et uttrykk som viser elementer bare hvis alle betingelsene er oppfylt (den logiske operatoren OG), eller hvis én eller flere betingelser er oppfylt (den logiske operatoren ELLER).

 1. Velg Alle følgende betingelser (logisk OG) eller En av følgende betingelser (logisk ELLER) avhengig av hvordan du vil angi kriterier for å søke etter elementer.

 2. Legg til én betingelse om gangen.

I det følgende eksemplet blir to uttrykk lagt til med alternativet for logisk ELLER. Resultatet viser alle elementer med verdien "Warszawa" eller "Krakow" i Poststed-feltet.

Enkelt søkeuttrykk med logisk ELLER

Oppdatere en betingelse i et uttrykk

Slik oppdaterer du en betingelse:

 1. Velg betingelsen du vil oppdatere, i visningsboksen for uttrykk.

  Delene av betingelsen vises i rullegardinlistene og verditekstboksen.

 2. Endre en del av betingelsen.

 3. Klikk Oppdater betingelse-ikonet

Fjerne en betingelse fra et uttrykk

Hvis du vil fjerne en betingelse fra et uttrykk, merker du det i uttrykksvisningsboksen, og klikk ikonet Fjern betingelse

Legge til et avansert uttrykk

Klikk Avanserte alternativer-ikonet for å se alternativene som gjør det mulig å endre et søkeuttrykk ytterligere. Du kan opprette uttrykk som kombinerer og og eller logiske operatorer, og gruppen sett med vilkår sammen.

Slik endrer du uttrykk:

 • Hvis du vil endre en logisk operator, velger du betingelsen og klikker OG eller ELLER.

 • Kombinere betingelser slik at de er tolket som en helhet i uttrykket, SKIFT og markerer dem, og klikk Ikonet for kombinering av betingelser .

  I det følgende eksemplet kombineres feltet for kontonummer og feltet for poststed slik at uttrykket tester verdiene i hver kombinerte betingelse separat. I dette tilfellet velges alle elementene der verdien i feltet for kontonummer er >= 300 og <= 400 OG verdien i feltet for poststed IKKE er "Warszawa" og IKKE "Krakow".

  Eksempel på sammensatt søkeuttrykk

 • Til oppheving av kombinasjon kombinerte betingelsen, Skift-klikker det og klikk Ikonet for oppheving av kombinasjon

 • Hvis du vil flytte betingelser i vinduet uttrykk visningen, klikker du Flytt opp-ikon eller Flytt ned-ikon . Dette er spesielt nyttig når du vil flytte en betingelse for å være en del av et grupperte sett med vilkår.

Legge til et uttrykk med variabelen {UserName}

Du kan bruke variabelen {UserName} til å lage et søk som bare søker etter elementer som er opprettet av den gjeldende brukeren. Denne variabelen må alltid brukes sammen med feltet _CreatedByUrl.

 1. Velg _CreatedByURL fra rullegardinlisten over felt.

 2. Velg = som variabelen.

 3. Velg {UserName} fra rullegardinlisten over verdier.

 4. Klikk ikonet Legg til betingelse . Filter-uttrykket vises i boksen for filter-uttrykket:

  Eksempel på uttrykk med {UserName}

 5. Klikk Søk.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×