Søke etter og erstatte tekst eller formatering i Word for Mac

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Du kan søke etter og erstatte tekst, inkludert spesialtegn (for eksempel lange tankestreker) og dokumentelementer (for eksempel sideskift). Du kan også søke etter spesiell formatering (for eksempel tegn og avsnitt formater), stiler og utheving og endre formateringen uten å endre teksten. Når du søker etter tekst, uthever Word eventuelle treff i dokumentet. Du kan også bruke jokertegn til å finne og erstatte tekst.

I øvre høyre hjørne av dokumentet, i Søk-boksen Skriv inn tekst for å søke i dokumentet , Skriv inn ordet eller uttrykket du vil finne, og alle forekomster av ordet eller uttrykket i hele dokumentet blir uthevet.

Erstatte funnet tekst:

 1. Klikk forstørrelsesglasset, og klikk deretter Erstatt.

  Alternativet Erstatt er uthevet i søkeboksen

 2. Skriv inn den nye teksten i Erstatt med-boksen.

 3. Klikk Erstatt alle eller Erstatt.

  Tips: 

  • Du kan også åpne grunnleggende Søk og erstatt-ruten med hjelp av hurtigtasten CTRL + H.

  • Når du erstatter tekst, er det lurt å klikker du Erstatt i stedet for Erstatt alle. Måten du kan se gjennom hvert element før du erstatter den.

Du kan søke etter tekst med spesiell formatering, som fet eller utheve, ved hjelp av Format-menyen.

 1. Klikk Vis > Navigasjonsrute.

  Navigasjonsruten på Visning-fanen er avmerket

 2. Klikk forstørrelsesglasset i navigasjonsruten.

 3. Klikk Innstillinger-knappen, og klikk deretter Avansert søk og erstatt.

  Avansert søk og erstatt er uthevet i dialogboksen Søk og erstatt

  Kommentarer: 

  • Klikk pilen nederst i dialogboksen Søk og erstatt for å vise alle alternativer.

  • Viser hvordan du åpner hurtigmenyen for Format

 4. Klikk alternativet du vil bruke, på Format-menyen.

  Viser Formatalternativer

  Hvis en ny dialogboks åpnes, velger du alternativene du vil bruke, og klikk deretter OK.

 5. I dialogboksen Søk og erstatt klikker du Søk etter neste eller Søk etter alle.

Du kan finne og erstatte tekst med bestemt formatering, som fet eller utheve, ved hjelp av Format-menyen.

 1. Klikk Vis > Navigasjonsrute.

  Navigasjonsruten på Visning-fanen er avmerket

 2. Klikk forstørrelsesglasset i navigasjonsruten.

 3. Klikk Innstillinger-knappen, og klikk deretter Avansert søk og erstatt.

  Avansert søk og erstatt er uthevet i dialogboksen Søk og erstatt

 4. Klikk Erstatt øverst i dialogboksen.

  Kommentarer: 

  • Klikk pilen nederst i dialogboksen Søk og erstatt for å vise alle alternativer.

  • Viser hvordan du åpner hurtigmenyen for Format

 5. Skriv inn teksten du vil finne, i Søk etter-boksen.

 6. Velg formateringen du vil finne på Format-menyen.

  Viser Formatalternativer

  Hvis en ny dialogboks åpnes, velger du alternativene du vil bruke, og klikk deretter OK.

 7. Klikk i boksen ved siden av Erstatt med.

 8. Velg erstatningsformateringen på Format-menyen. Hvis en ny dialogboks vises, velger du formatene du ønsker, og klikker deretter OK.

 9. Klikk Erstatt, Erstatt alle eller Søk etter neste.

 1. Klikk Vis > Navigasjonsrute.

 2. Klikk forstørrelsesglasset i navigasjonsruten.

 3. Klikk Innstillinger-knappen, og klikk deretter Avansert søk og erstatt.

  Avansert søk og erstatt er uthevet i dialogboksen Søk og erstatt

  Kommentarer: 

  • Klikk pilen nederst i dialogboksen Søk og erstatt for å vise alle alternativer.

  • Viser hvordan du åpner hurtigmenyen for Format

 4. Klikk spesialtegnet du vil søke etter, på Spesial-menyen.

  Finne spesialtegn

 5. Klikk Søk etter neste.

 1. Klikk Vis > Navigasjonsrute.

  Navigasjonsruten på Visning-fanen er avmerket

 2. Klikk forstørrelsesglasset i navigasjonsruten.

 3. Klikk Innstillinger-knappen, og klikk deretter Avansert søk og erstatt.

  Avansert søk og erstatt er uthevet i dialogboksen Søk og erstatt

  Kommentarer: 

  • Klikk pilen nederst i dialogboksen Søk og erstatt for å vise alle alternativer.

  • Viser hvordan du åpner hurtigmenyen for Format

 4. Øverst i dialogboksen Søk og erstatt, klikker du Erstatt og klikk i boksen Søk etter, men ikke skrive inn noe det. Senere, når du velger et spesialtegn, plassere Word automatisk tegnkoden i boksen for deg.

  Merknad: Klikk pilen nederst i dialogboksen Søk og erstatt for å vise alle alternativer.
  Viser hvordan du åpner hurtigmenyen for Format

 5. Klikk spesialtegnet du vil søke etter, på Spesial-menyen.

 6. Klikk i Erstatt med-boksen.

 7. Klikk spesialtegnet du vil bruke som erstatning, på Spesial-menyen.

 8. Klikk Erstatt eller Søk etter neste.

 1. Klikk Vis > Navigasjonsrute.

  Navigasjonsruten på Visning-fanen er avmerket

 2. Klikk forstørrelsesglasset i navigasjonsruten.

 3. Klikk Innstillinger-knappen, og klikk deretter Avansert søk og erstatt.

  Avansert søk og erstatt er uthevet i dialogboksen Søk og erstatt

 4. Merk av for Bruk godkjenning.

  Hvis du ikke ser avmerkingsboksen Bruk jokertegn, klikker du Nedpil for flere alternativer .

 5. Klikk Spesial-menyen, klikk et jokertegn, og skriv deretter inn eventuell tilleggstekst i boksen Søk etter.

  Bruke jokertegn i dialogboksen Søk og Erstatt

 6. Klikk Søk etter neste.

  Tips: 

  • Hvis du vil avbryte et pågående søk, trykker du KOMMANDO + PUNKTUM.

  • Du kan også angi et jokertegn direkte i boksen Søk etter i stedet for å velge et element fra hurtigmenyen Spesielt.

  • Hvis du vil søke etter et tegn som er definert som et jokertegn, skriver du en omvendt skråstrek (\) før tegnet. Skriv for eksempel \? for å finne et spørsmålstegn.

  • Du kan bruke parenteser for å gruppere jokertegn og tekst og til å indikere rekkefølgen på evalueringen. Hvis du for eksempel vil finne forhåndsvisning og forhindring, kan du søke etter <(for)*(ing)>.

  • Du kan søke etter en uttrykk og bruke den \n jokertegn til å erstatte søkestrengen med omordnede uttrykket. Skriv for eksempel (Newman) (Belinda) i boksen Søk etter og \2 \1 i Erstatt med-boksen. Word finner "Newman Belinda" og erstatte den med "Belinda Newman."

 7. Erstatte funnet tekst:

  1. Klikk Erstatt-fanen, og klikk deretter boksen Erstatt med.

  2. Klikk Spesielt, klikk et jokertegn, og skriv deretter inn eventuell tilleggstekst i boksen Erstatt med.

  3. Klikk Erstatt alle, Erstatt eller Søk etter neste.

   Tips!: Når du erstatter tekst, er det lurt å klikker du Erstatt i stedet for Erstatt alle. Måten du kan bekrefte hver erstatning for å forsikre deg om at den er riktig.

Du kan begrense søket ved å bruke et av følgende jokertegn.

For å finne

Bruk denne

For eksempel

Et hvilket som helst enkelttegn

?

t?ll finner tall, tell og tull.

En vilkårlig streng med tegn

*

hv* finner hva, hvit og hvorfor, men ikke varm.

Ett av de angitte tegnene

[ ]

t[ae]ll finner tall og tell, men ikke tull.

Et hvilket som helst tegn i dette området

[-]

[r-t]ett finner rett, sett og tett.

Områdene må være i stigende rekkefølge.

Et hvilket som helst enkelttegn unntatt tegnene i parentesen

[!]

t[!au]ll finner tell og toll, men ikke tall eller tull.

Et hvilket som helst enkelttegn unntatt tegnene i området innenfor parentesen

[!x-z]

t[!a-i]ll finner toll og tull, men ikke tall eller tell.

Områdene må være i stigende rekkefølge.

Nøyaktig n forekomster av et tegn eller uttrykk

{n}

bak{2}e finner bakke, men ikke bake.

Minst n forekomster av et tegn eller uttrykk

{n,}

bak{1,}e finner bake og bakke.

En rekke forekomster av et tegn eller uttrykk

{n,n}

10{1,3} finner 10, 100, og 1000.

En eller flere forekomster av et tegn eller uttrykk

@

bak@e finner bake og bakke.

Begynnelsen av et ord

<

<(inter) finner interessant og intervenere, men ikke splinter.

Slutten av et ord

>

(en)> finner en og gren, men ikke seng.

 1. Skriv ordet eller frasen du vil finne, i søkefeltet Søkefeltet i Word .

  Alle forekomster av ordet i dokumentet blir uthevet.

 2. Erstatte funnet tekst:

  1. klikk Erstatt på hurtigmenyen med forstørrelsesglasset.

   Hurtigmeny for søk

   Bruke tastaturet snarvei KOMMANDOEN KOMMANDO + SKIFT + H.

  2. Skriv inn den nye teksten i Erstatt med-boksen.

  3. Klikk Erstatt alle, Erstatt eller Finn.

  Tips: 

  • Når du erstatter tekst, er det lurt å klikke Erstatt i stedet for Erstatt alle. På denne måten kan du bekrefte hver erstatning for å kontrollere at den er riktig.

  • Hvis du vil avbryte et pågående søk, trykker du KOMMANDO + PUNKTUM.

 1. Pek på Søk etterRediger-menyen, og klikk deretter Avansert søk og erstatt.

 2. Klikk formatet du vil bruke, på hurtigmenyen Format.

  Klikk Pil-knapp hvis du ikke ser hurtigmenyen Format.

 3. Hvis en ny dialogboks vises, velger du formatene du ønsker, og klikker deretter OK.

 4. Klikk Søk etter neste.

  Tips: 

  • Klikk Forrige søk-knappen hvis du vil velge et tidligere søk.

  • Hvis du vil avbryte et pågående søk, trykker du KOMMANDO + PUNKTUM.

 5. Erstatte funnet tekst:

  1. Klikk i boksen ved siden av Erstatt medErstatt-fanen.

  2. Klikk grafikken du vil erstatte, på hurtigmenyen Format.

  3. Hvis en ny dialogboks vises, velger du formatene du ønsker, og klikker deretter OK.

  4. Klikk Erstatt alle, Erstatt eller Finn.

   Tips!: Når du erstatter tekst, er det lurt å klikke Erstatt i stedet for Erstatt alle. På denne måten kan du bekrefte hver erstatning for å kontrollere at den er riktig.

 1. Klikk Vis eller skjul sidepanelet  Sidepanel-knappenstandardverktøylinjen.

 2. Klikk Søk og Erstatt Søk og erstatt-knappen på sidepanelet.

 3. Klikk Avansert søk og erstatt på hurtigmenyen for søkealternativer Søkealternativer-knappen .

 4. Klikk spesialtegnet du vil bruke, på hurtigmenyen Spesielt.

  Klikk Pil-knapp hvis du ikke ser hurtigmenyen Spesielt.

 5. Klikk Søk etter neste.

  Tips: 

  • Klikk Forrige søk-knappen hvis du vil velge et tidligere søk.

  • Hvis du vil avbryte et pågående søk, trykker du KOMMANDO + PUNKTUM.

 6. Erstatte funnet merkene eller tegn, klikker du Erstatt alle, Erstatt eller Søk etter.

  Tips!: Når du erstatter tekst, er det lurt å klikke Erstatt i stedet for Erstatt alle. På denne måten kan du bekrefte hver erstatning for å kontrollere at den er riktig.

 1. Pek på Søk etterRediger-menyen, og klikk deretter Avansert søk og erstatt.

 2. Merk av for Bruk godkjenning.

  klikk Pil-knapp hvis du ikke ser avmerkingsboksen Bruk jokertegn.

 3. Klikk et jokertegn på hurtigmenyen Spesielt, og skriv deretter inn eventuell tilleggstekst i boksen Søk etter.

 4. Klikk Søk etter neste.

  Tips: 

  • Hvis du vil avbryte et pågående søk, trykker du KOMMANDO + PUNKTUM.

  • Du kan også angi et jokertegn direkte i boksen Søk etter i stedet for å velge et element fra hurtigmenyen Spesielt.

  • Hvis du vil søke etter et tegn som er definert som et jokertegn, skriver du en omvendt skråstrek (\) før tegnet. Skriv for eksempel \? for å finne et spørsmålstegn.

  • Du kan bruke parenteser for å gruppere jokertegn og tekst og til å indikere rekkefølgen på evalueringen. Hvis du for eksempel vil finne forhåndsvisning og forhindring, kan du søke etter <(for)*(ing)>.

  • Du kan søke etter en uttrykk og bruke den \n jokertegn til å erstatte søkestrengen med omordnede uttrykket. Skriv for eksempel (Newman) (Belinda) i boksen Søk etter og \2 \1 i Erstatt med-boksen. Word finner "Newman Belinda" og erstatte den med "Belinda Newman."

 5. Erstatte funnet tekst:

  1. Klikk Erstatt-fanen, og klikk deretter boksen Erstatt med.

  2. Klikk Spesielt, klikk et jokertegn, og skriv deretter inn eventuell tilleggstekst i boksen Erstatt med.

  3. Klikk Erstatt alle, Erstatt eller Finn.

   Tips!: Når du erstatter tekst, er det lurt å klikke Erstatt i stedet for Erstatt alle. På denne måten kan du bekrefte hver erstatning for å kontrollere at den er riktig.

Du kan begrense søket ved å bruke et av følgende jokertegn.

For å finne

Bruk denne

For eksempel

Et hvilket som helst enkelttegn

?

t?ll finner tall, tell og tull.

En vilkårlig streng med tegn

*

hv* finner hva, hvit og hvorfor, men ikke varm.

Ett av de angitte tegnene

[ ]

t[ae]ll finner tall og tell, men ikke tull.

Et hvilket som helst tegn i dette området

[-]

[r-t]ett finner rett, sett og tett.

Områdene må være i stigende rekkefølge.

Et hvilket som helst enkelttegn unntatt tegnene i parentesen

[!]

t[!au]ll finner tell og toll, men ikke tall eller tull.

Et hvilket som helst enkelttegn unntatt tegnene i området innenfor parentesen

[!x-z]

t[!a-i]ll finner toll og tull, men ikke tall eller tell.

Områdene må være i stigende rekkefølge.

Nøyaktig n forekomster av et tegn eller uttrykk

{n}

bak{2}e finner bakke, men ikke bake.

Minst n forekomster av et tegn eller uttrykk

{n,}

bak{1,}e finner bake og bakke.

En rekke forekomster av et tegn eller uttrykk

{n,n}

10{1,3} finner 10, 100, og 1000.

En eller flere forekomster av et tegn eller uttrykk

@

bak@e finner bake og bakke.

Begynnelsen av et ord

<

<(inter) finner interessant og intervenere, men ikke splinter.

Slutten av et ord

>

(en)> finner en og gren, men ikke seng.

Se også

Søke etter og erstatte tekst og andre data i Word for Windows

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×