Søke etter og bruke nøkkelord i eDiscovery-senteret

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Nøkkelord bidrar til å begrense det bestemte innholdet du produserer ved hjelp av eksport for en eDiscovery-sak. Ved å opprette fokuserte, øker du sannsynligheten for at innhold gjelder for en sak, og reduserer innholdsmengden du må behandle.

Organisasjonen kan lage en eDiscovery-sak hvis den får en forespørsel om potensielle bevis som støtte for rettstvist, regnskapsettersyn eller etterforskning.

Filtre og spørringer

Når du oppretter en sak, legger du til Discovery Sett den. Det kan hende Discovery sett inneholder innholdskilder – for eksempel SharePoint sekundære områder – som er relevant for en sak. Filtre hjelper deg med å spesifisere kilden, eksempel av nøkkelord, et område av start- og sluttdatoer, domener, eller etter forfatter eller avsender.

Når du har identifisert potensielle kilder, bidrar spørringer til ytterligere presisering av innholdet du vil eksportere til gjennomgang, advokat og/eller annen part som ber om det. Du kan konstruere filteret ved bruk av nøkkelord, dataintervaller forfatter/mottakere, domener og nærhetssøk.

Obs!: At innhold til oppdages, må den kravlesøkes av søk. Hvis du vil ha mer informasjon om Standardfiltypene som kravlesøkes, kan du se artikkelen standard kravlesøkte og analyserte filtyper i SharePoint Server 2013.

Operatorer og nærhet i nøkkelord

Spesialoperatorer, for eksempel boolske operatorer og nærhetsoperatorer, kan brukes til å opprette relasjoner mellom flere nøkkelord. Operatorene må være skrevet med store bokstaver. Hvis du må bruke flere operatorer, kan du gruppere dem med parenteser for å avgjøre rekkefølgen de skal brukes i.

For eksempel kan vi tenke oss at du ser etter innhold med termen «executive», men ikke ønsker å finne termen når den dukker opp i tittelen til en hyppig utgitt rapport i organisasjonen din ved navn Executive Summary. Når du bruker frasen «executive IKKE summary», kan du begrense antallet elementer fra 300 til 188, siden du utelater dokumenter som inneholder ordet Summary.

Obs!:  Når to ord er angitt uten noen operator, inkluderes en implisitt OG. Eksempelvis er «ville vidder» det samme som «ville OG vidder»..

Bruk

Til

Eksempel

AND

Finner innhold som inneholder alle ordene eller uttrykkene den skiller.

risk AND value AND VAR finner innhold som inneholder alle de tre ordene.

OR

Finner innhold som inneholder ett av ordene eller uttrykkene den skiller.

risk OR VAR finner innhold som inneholder minst ett av ordene.

NOT

Utelukker innhold som inneholder termen i et uttrykk.

Executive NOT Summary finner alt innhold som inneholder uttrykket Executive, med mindre innholdet også inneholder termen Summary.

( )

Grupperer ord eller uttrykk for å vise rekkefølgen de brukes i.

(Risk AND management) OR (VAR OR Value-at-risk)

NEAR(n)

Finner ord som er nær hverandre, der n er lik antall ord mellom dem. Hvis det ikke er angitt et nummer, er standardavstanden åtte ord.

Mid NEAR(5) Office finner Mid og Back Office og Mid-Office og Mid, Back og Front Office.

Bruke jokertegn

Jokertegn lar deg utvide nøkkelordene til å inkludere termer som inneholder deler av et nøkkelord som har alternative stavemåter.

Bruk

Til

Eksempel

* på slutten av et ord

Finner termer som inneholder roten av ordet og eventuelle tilleggsbokstaver.

risik* finner risiko, risikoer, risikabelt, risikere osv.

Enkle regler for bruk av nøkkelord i filtre og spørringer

  • Et innholdsfilter eller en innholdsspørring kan inneholde betegnelser med nøkkelord og egenskaper i søkeordene du angir. Skill betegnelsene med mellomrom.

  • Vanlige ord, for eksempel den, det og av samt tall med ett siffer, ignoreres.

  • Når du setter et uttrykk i anførselstegn, returnerer søket innhold innenfor det valgte omfanget som samsvarer nøyaktig med uttrykket du skrev inn. Hvis det finnes eventuelle variasjoner mellom uttrykkene i anførselstegn og det faktiske innholdet, blir ikke innholdet funnet.

  • Operatorer (for eksempel boolske operatorer) – for eksempel ELLER og OG – må skrives med store bokstaver.

  • Hvis en egenskap for SharePoint-innhold ikke er oppført på rullegardinmenyen Angi egenskapen, kan du søke etter det med nøkkelord. Angir en egenskapsverdi i anførselstegn for å finne et nøyaktig samsvar, eller la verdien unquoted for å finne delvise treff som begynner med bokstavene skrevet inn. Hvis du ser etter filnavn for eksempel: "Budsjettet" (med anførselstegn), vil søket returnere en fil med navnet "Budget.xlsx." Et søk etter filename:budget (uten anførselstegnene) også returnere filene "Budget_Current.xlsx" og "Budget_Next.xlsx."

  • Obs!: En spørring må inneholde en betegnelse du vil søke etter. Spørringer som bare består av betegnelser du vil utelate, genererer en feilmelding.

Eksempel på bruk av regler

Nøkkelord

Eksempelresultater

Executive Briefing

Alt innhold som inneholder både Executive og Briefing, hvor som helst i dokumentet, siden, meldingen eller metadata.

"Executive Briefing"

Alt innhold som inneholder nøyaktig «Executive Briefing» hvor som helst i dokumentet, siden eller meldingen.

"Executive Briefing" AND "Executive Summary"

Alt innhold som inneholder nøyaktig «Executive Briefing» og «Executive Summary» hvor som helst i dokumentet, siden, meldingen eller metadata.

filename:budget

Enhver fil med budsjett i filnavnet, for eksempel 2014 budsjettprognoser.docx, 2015 budsjettprioriteringer.pptx, 2014 budsjettplanlegging.xlsx, 2014 budsjettgjennomgang.xlsx, og så videre

filename:2014 budget filetype:xlsx

Excel-regneark som inneholder uttrykket 2014-budsjett, for eksempel «2014 budsjettplanlegging.xlsx» og «2014 budsjettgjennomgang.xlsx»

Spørringsomfang

En spørring kan bruke på alt innhold i en sak til bestemte eDiscovery-sett eller en bestemt innholdskilde (for eksempel webinnhold eller en delt filressurs) i et eDiscovery-sett. Begrense omfanget kan hjelpe deg med å finne riktig innhold, spesielt hvis saken er store, og søket returnerer i andre kilder eller eDiscovery-sett ikke er relevant.

Viktig!: Når det er merket av for alternativet Velg kilder, inkluderes ikke eventuelle filtre som er lagt til som en del av eDiscovery-settet.

Hvis du vil angi omfanget for en spørring, klikker du Endre spørringsomfang og velger deretter Alt saksinnhold, Velg eDiscovery-sett eller Velg kilder.

Alternativet Alt saksinnhold inneholder alt innhold fra listen over kilder, med en hvilken som helst eDiscovery Sett filtre brukt. Du kan også inneholde flere plassering av innhold når du angir spørringsomfang.

Vise og feilsøke spørringer

Når du har kjørt spørringen, kan du vise SharePoint-resultatene etter relevans for spørringen, eller etter den eldste eller nyeste datoen. Du kan se en forhåndsvisning av dokumentet ved å holde markøren over tittelen.

Hvis du vil begrense hvilke elementer eksporteres, kan du begrense resultatene ytterligere ved å filtypen og egenskap, for eksempel forfatter eller tittel.

Klikk koblingen Alternativer for avansert spørring i dialogboksen spørring. Du kan se den underliggende spørringssyntaksen for SharePoint, innholdskilder som er inkludert i spørringen, filtre for spørringen, og eventuelle filtreringer.

Finn mer informasjon om eDiscovery

Du finner mer informasjon om eDiscovery-saker i følgende artikler:

Scenario: eDiscovery i SharePoint Server 2013 og Exchange Server 2013

Planlegge og behandle eDiscovery-saker

Legge til innhold i en eDiscovery-sak og sperre kilder

Standard kravlesøkte og analyserte filtyper i SharePoint Server 2013

Oversikt over kravlesøkte og forvaltede egenskaper i SharePoint Server 2013

Opprette og kjøre eDiscovery-spørringer

Eksportere eDiscovery-innhold og opprette rapporter

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×