Søke etter innhold

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Det finnes flere måter å søke etter innhold i Microsoft SharePoint Server 2010. Du kan bruke søkeboksen på hver side i et SharePoint-område søkesentralområdet, eller Opprett en detaljert spørring ved hjelp av Avansert søk-siden. Du kan søke etter innhold ved å søke etter nøkkelord, et bestemt uttrykk i anførselstegn, eller etter verdier som er tilordnet til egenskaper.

Hva vil du gjøre?

Søke etter tekst eller filer på et område

Søke etter tekst eller filer i en liste eller et bibliotek

Finne innhold fra et søkesenterområde

Skriv effektive spørringer

Arbeide med søkeresultater

Søke etter innhold ved hjelp av Avansert søk

Søke etter tekst eller filer på et område

Når du leter etter innhold, men ikke er sikker på hvor det er plassert, starter du søket på høyeste område der du tror at informasjonen kan ligge. Du kan deretter begrense resultatene for å finne informasjonen. Du kan søke etter innhold ved å skrive inn nøkkelord eller et bestemt uttrykk i anførselstegn. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter spørringer, kan du se delen skriver effektive spørringer.

 1. Gå til området der du vil søke. Søkeresultater for området omfatter ikke innhold på et overordnet område eller på sideordnede områder. Kontroller at du er på området på det øverste nivået for søkeresultatene du ønsker.

 2. Skriv inn ordet eller uttrykket du vil søke etter, i søkeboksen, og klikk deretter Søk.

 3. Søkeresultatene vises som standard etter relevans. Hvis du vil sortere resultatene annerledes, klikker du et alternativ under Begrense resultatene. Du kan også angi en ny nøkkelord Søk endring omfanget til Denne listen. Hvordan du gjør dette vil begrense senere spørringer til det første settet med resultater. Hvis du angir et nytt søk med omfanget Sett til Dette området, oppstår et nytt søk fra samme område eller områder som den opprinnelige spørringen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med søkeresultater, kan du se delen om arbeid med søkeresultatene.

  Obs!: 

  • Vedlegg i lister vises ikke i søkeresultatene.

  • Søkeboksen er begrenset til maksimalt 255 tegn.

Til toppen av siden

Søke etter tekst eller filer i en liste eller et bibliotek

Når du er sikker på at innholdet du leter etter befinner seg i en liste eller et bibliotek, starte søk på siden der listen eller biblioteket er plassert. Søkeresultater kan du begrense søket etter metadata, for eksempel forfatteren av dokumentet eller datoen da det ble skrevet. Du kan søke etter innhold ved å skrive inn nøkkelord eller et bestemt uttrykk i anførselstegn. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter spørringer, kan du se delen skriver effektive spørringer. Hvis du ikke finner innholdet du vil, kan du prøve å søke fra et område eller bruke andre nøkkelord.

 1. Gå til listen eller biblioteket du vil søke i.

 2. Skriv inn ordet eller uttrykket du vil søke etter, i søkeboksen, og klikk deretter Søk.

 3. Søkeresultatene vises som standard etter relevans. Hvis du vil sortere resultatene annerledes, klikker du et alternativ under Begrense resultatene. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med søkeresultater, kan du se delen om arbeid med søkeresultatene.

  Obs!: 

  • Vedlegg i lister vises ikke i søkeresultatene.

  • Søkeboksen er begrenset til maksimalt 255 tegn.

Til toppen av siden

Finne innhold fra et søkesenterområde

Det kan være at bedriften der du arbeider, bruker et søkesenterområde. Søkesenterområdet er stedet du går til når du vil finne resultater fra hele bedriften. Standard søkesenterområde viser en Søk-boks der du kan skrive inn spørringer.

 1. Du viser søkesenterområdet ved å klikke Søkesentral eller Enterprise-søkesenter i navigasjonskoblingene som vises nær toppen av de fleste sider.

 2. Hvis søkesenterområdet inneholder koblinger, kan du klikke en kobling for å søke på bestemte plasseringer eller for å finne personer. Klikk for eksempel Alle områder for å søke etter innhold på alle tilgjengelige områder.

 3. Skriv inn en spørring i Søk-boksen.

  Obs!: Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du skriver spørringer, kan du se delen skriver effektive spørringer.

 4. Klikk Utfør søk for å vise søkeresultatene.

Til toppen av siden

Skrive effektive spørringer

Enten du søker fra et område eller fra søkesenteret, kan effektive spørringer raskt finne informasjonen du leter etter. Du kan bruke en kombinasjon av fri tekst, uttrykk, logiske operatorer og egenskapsbaserte restriksjoner for å søke etter informasjon eller personer.

Her er noen ting du bør huske på når du skriver en spørring:

 • Skill søkeord med mellomrom     Søkeresultatene vil vise alt innhold som inneholder alle ordene i hvilken som helst rekkefølge.

 • Søk ignorerer store bokstaver    Et søk etter Forfatter:John har samme resultat som et søk etter forfatter:john.

 • Bruk anførselstegn for nøyaktige resultater     Når du er sikker på at det ønskede dokumentet inneholder nøyaktig de samme ordene i samme rekkefølge som du anga i spørringen, bør du sette spørringen i anførselstegn. Ellers er det best å forlate uttrykket uten anførselstegn. Hvis du for eksempel oppretter en spørring for denne artikkelen, finner Søke etter innhold bare artiklene hvor «søke» OG «innhold» står sammen.

 • Antall tegn     En spørring kan ikke inneholde mer enn 255 tegn.

Bruke boolsk logikk i en spørring

Nå som du kan det grunnleggende om søk, vil du kanskje legge til noen parametere for å få mer spesifikke søkeresultater. I SharePoint kan du bruke boolsk logikk for nøkkelord og egenskaper, noe som betyr at de kan kobles sammen med operatorene OG, ELLER, IKKE, + (PLUSS) og - (MINUS) for å lage en meningsfylt spørring. Bruk eksemplene nedenfor til å hjelpe deg med å lage gode spørringer.

Logisk operator

Beskrivelse og eksempel

OG

Brukes til å finne dokumenter med alle ordene, uavhengig av deres forhold. For eksempel finner appelsiner OG epler alle dokumenter som inneholder både epler og appelsiner, men de to betingelsene er kanskje ikke i dokumentene i samme sammenheng.

ELLER

Bruk ELLER til å finne alle dokumenter som inneholder hvilket som helst av ordene. Hvis du for eksempel søker etter C++ ELLER C#, finner du alle dokumentene som inneholder ett av disse programmeringsspråkene.

IKKE

Bruk IKKE til å utelate bestemte resultater. For eksempel vil markedsføring OG prognose IKKE budsjett returnere dokumenter som inneholder nøkkelordene markedsføring og prognose, men ikke budsjett.

+ (PLUSS)

Spørringen SharePoint+Excel vil returnere alle dokumenter som inneholder begge nøkkelordene.

-(MINUS)

Spørringen SharePoint + Excel-Excel 2007-Excel 2003 kommer til å returnere alle dokumenter som inneholder nøkkelord Excel 2003 og Excel 2007.

I tillegg til logiske operatorer kan du bruke relasjonsoperatorer i SharePoint. Du kan lage en spørring ved å bruke følgende verdier:

Relasjonsoperator

Beskrivelse og eksempel

: Kolon

Bruk med en egenskap for å angi likhet. For eksempel Forfatter:Smith betyr forfatter er lik Smith.

= Lik

Bruk med en egenskap for å angi likhet. For eksempel Forfatter:Smith betyr forfatter er lik Smith.

< Mindre enn

Bruk med datoer og heltall for å angi mindre enn. Hvis du for eksempel søke spesifikasjoner endret < 7/8/09 kommer til å returnere alle søke spesifikasjoner som ble endret før 8 juli 2009.

> Større enn

Bruk med datoer og heltall til å angi større enn. Hvis du for eksempel søke spesifikasjoner endret > 7/8/09 kommer til å returnere alle søke spesifikasjoner som ble endret etter 8 juli 2009.

<= Mindre enn eller lik

Bruk med datoer og heltall til å angi mindre enn eller lik. Hvis du for eksempel søke spesifikasjoner endret < = 7/8/09 kommer til å returnere alle søke spesifikasjoner som ble endret før juli 8 2009 inklusive.

>= Større enn eller lik

Bruk med datoer og heltall til å angi større enn eller lik. Hvis du for eksempel søke spesifikasjoner endret > = 7/8/09 kommer til å returnere alle søke spesifikasjoner som ble endret etter juli 8 2009 inklusive.

.. to punktum

For eksempel egenskap:verdi 1..verdi 2 indikerer at egenskapen er større enn eller lik verdi 1 og mindre enn eller lik verdien 2.

<> (ikke lik)

Bruk med datoer og heltall vil utelate. Hvis du for eksempel Søk spesifikasjoner endret <> 7/8/09 kommer til å returnere alle søke spesifikasjoner som ikke ble endret på 8 juli 2009.

Spørringer som bruker egenskaper

Du kan lage spørringer ved å bruke egenskaper, som er metadataene for dokumenter lagret i SharePoint. Forfatteren av et dokument eller datoen da det ble lagret, er eksempler på egenskaper. Innholdsegenskaper og verdiene deres lagres når områdene indekseres. Når du har bestemt informasjon om egenskapene for et element, kan du bruke denne informasjonen til å lage en spørring som finner elementet.

Når du lager et søk ved hjelp av egenskaper, skal du ikke bruke mellomrom mellom egenskapen og verdien.

Søke etter egenskapsverdier

Bruk syntaksen egenskapsverdi:. Forfatter: Andersen finner for eksempel alle dokumenter du har redigert en person som heter Jensen.

Søke etter filnavn

Type filnavn: "Budsjettet" (med anførselstegn) til å finne en fil med navnet "Budget.xlsx", eller Skriv inn filename:budget (uten anførselstegnene) for å finne både "Budget_Current.xlsx" og "Budget_Next.xlsx."

Søke etter filtype

Anta at du leter etter budsjettet regneark som ble klargjort i Excel 2007. Legge til filetype:xlsx spørringen for å vise bare søkeresultater som er Excel 2007 arbeidsbøker.

Jokertegn

Bruke en stjerne "*" for et prefiks i samsvar med et nøkkelord eller til å finne dokumenter. Et søk etter Forfatter: Smi returnerer for eksempel alle dokumenter som er skrevet av en Forfatter med navn som begynner med bokstavene Smi.

Søke etter forskjellige egenskaper

Søketjenesten tolker avstanden mellom termer som bruker ulike egenskaper som en og. Hvis du for eksempel hvis du søker etter Tittel: budsjettet filetype:xlsx, returnere søket bare Excel 2007 arbeidsbøker med titler som begynner med ordet "Budsjettet".

Utelate bestemte søkeresultater

Hvis du vil utelate søkeresultatene som inneholder bestemte vilkår, kan du bruke et minustegn (-) før du termen du vil utelate. For eksempel hvis du vil søke etter elementer som ta med ordet «utgifter», men ikke ta med ordet "avgifter", skriver du inn utgifter - avgifter i søkeboksen.

Tilføye filegenskaper

Bruke egenskapene til å angi navnet eller filtypen til å returnere. Hvis du vil finne Microsoft Office Word 2007-filer som inneholder ordet "planlegge", skriver du tidsplan filetype:docx i søkeboksen.

Søke etter forskjellige verdier for samme egenskap

Søketjenesten tolker avstanden mellom termer som bruker samme egenskap som en OR. Hvis du søker etter for eksempel Forfatter: "John Smith" Forfatter: "David Jones", vil søket returnere elementer som ble opprettet av en person.

Utelate egenskapsverdier

Hvis du vil utelate innhold som er merket med en bestemt egenskapsverdi, bruker du et minustegn (-) foran navnet på egenskapen.

Fokusere på en bestemt server

Hvis egenskapen området er tilgjengelig for søk, kan du legge område:servernavn i spørringen for å begrense søket på innhold som er lagret på en bestemt server.

Obs!: Omvendte skråstreker (\) fungerer ikke i spørringer. Derfor ikke bruk omvendte skråstreker for en server-bane når du skriver inn det området: \\servernavn.

Dato/klokkeslett

En dato/klokkeslett-egenskap i en hvilken som helst formatet kan brukes med tilhørende eller logiske operatorer slik at de danner en spørring. Hvis du for eksempel søke spesifikasjoner endret = 7/8/09 kommer til å returnere alle søke spesifikasjoner som ble endret på 8 juli 2009.

Obs!: 

 • En spørring må inkludere minst én betingelse som skal finnes. Spørringer som bare består av betingelser som skal utelates, genererer en feilmelding.

 • Hvis administratoren har tilordnet egenskaper for eksempel Forfatter eller e-post til den forvaltede egenskap forfatteren, kan resultatene også inneholde innhold som inneholder disse egenskapene.

Hvis du er helt sikker på at bestemte dokumenter finnes i bedriften, men du likevel ikke finner dem, kan du samarbeide med administratoren for søketjenestene for å legge til dokumentene i søkeindeksen, aktivere tillatelser for dokumentene eller legge til eller endre nøkkelord eller egenskaper for dokumentene.

Arbeide med søkeresultater

De viktigste søkeresultatene sorteres som standard etter relevans i forhold til spørringen. Nøkkelorddefinisjoner og eventuelle Hete tips-koblinger vises først i søkeresultatene. Du kan begrense resultatene ved å klikke koblingene i begrensningspanelet.

Administratoren kan endre alternativene som vises i begrensningspanelet, men et eksempel på hvordan du kan begrense søkeresultatene, er hvor du tror dokumentet ligger, forfatterne du er interessert i å finne, eller datoen eller datoområdet da dokumentene ble skrevet. Ett klikk på et av elementene i begrensningspanelet viser straks resultatene ut fra begrensingsmetoden du velger.

En annen måte å begrense søket på er å bruke omfang. Hvis du kom til søkeresultatsiden ved å bruke søkesenteret eller ved å søke fra et område, vises alternativene for å begrense resultatene etter Dette området eller Denne listen. Hvis du velger Denne listen, kan du begrense resultatene ytterligere ved hjelp av et nytt sett med nøkkelord eller et uttrykk. Det kan også være at du kan velge omfangene Personer eller Alle områder.

Søketjenesten foreslår også en liste med relaterte søk. Et klikk på en av disse koblingene utfører øyeblikkelig spørringen etter tekst eller et uttrykk som ligner på eller er relatert til det opprinnelige søket.

Hvis bedriften har aktivert personsøk og Mine områder, vises en liste over personer i bedriften som har ført opp nøkkelordet eller uttrykket i sin profil. Klikk navnet på en person for å gå til Mitt område for vedkommende. Hvis du vil ha mer informasjon om å søke etter personer, kan du lese artikkelen Søke etter personer.

Søkeresultatsiden viser også Mente du?-forslag ovenfor søkeresultatene. Denne funksjonen foreslår alternative spørringer som du kan forsøke. Hvert forslag er formatert som en kobling. Hvis du vil søke på nytt med en alternativ spørring, klikker du ganske enkelt en kobling.

Til toppen av siden

Finne innhold ved å bruke Avansert søk

Hvis du må lage en mer spesifikk spørring, kan du bruke siden Avansert søk, som er tilgjengelig fra søkeresultatsiden. Ved å bruke avanserte søk kan du velge å vise eller utelate resultater som inkluderer bestemte ord, filtrere søkeresultatene etter språk eller type og søke etter innholdsegenskaper. En ulempe ved å bruke Avansert søk er at ytelsen kan bli redusert fordi spørringen inneholder for mange parametere eller begrensninger. Som med alle søkespørringer bør du bruke så få ord eller begrensninger som mulig, for å få flest mulig resultater og deretter redusere antallet resultater ved å begrense dem.

 1. Klikk Avansert-koblingen ved siden av Søk-boksen på søkeresultatsiden for å vise Avansert søk-siden.

 2. Skriv inn ord eller uttrykk under Finn dokumenter med i feltene som vises i illustrasjonen nedenfor. Du kan velge å finne ett og ett ord, alle ord, et bestemt uttrykk, eller å utelate resultater som inkluderer bestemte ord.

  Avansert søk \endash Finne dokumenter med

 3. Hvis du vil begrense søkeresultatene etter språk, merker du av for ett eller flere språk ved siden av Bare språkene.

  Avansert søk \endash Bare språkene

 4. Hvis du vil begrense søkeresultatene etter dokumentformat, klikker du et alternativ i Resultattype-listen.

  Avansert søk \endash Resultattype

 5. Hvis du vil finne innhold som er merket med bestemte verdier, bruker du feltene ved siden av overskriften Der egenskapen. Klikk en egenskap i Velg egenskap-listen, velg en logisk operator, og skriv inn en verdi du vil søke etter. Klikk Legg til egenskap hvis du vil søke etter flere egenskaper eller etter en annen verdi for samme egenskap. I eksemplet nedenfor viser søkeresultatene elementer som ble skrevet av Erik Andersen, og som inneholder ordet Budsjett i navnet.

  Avansert søk \endash Legge til egenskaper

 6. Klikk Søk for å vise søkeresultatene.

Til toppen av siden

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×