Rykke inn avsnitt

Innrykk bestemmer avstanden mellom avsnittet og venstre eller høyre marg. Innenfor margene kan du øke eller minske innrykket for et avsnitt eller en gruppe med avsnitt. Du kan også redusere innrykk, noe som trekker avsnittet utover mot venstre marg. Du kan også lage et hengende innrykk der alle linjer unntatt den første linjen i avsnittet rykkes inn.

Avsnittsinnrykk og sidemarger

1. Sidemarger

2. Innrykk

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter stiler med formatering du kan bruke på nytt, kan du se Opprette en ny hurtigstil.

Hva vil du gjøre?

Rykke inn bare den første linjen i et avsnitt

Øke eller redusere venstre innrykk i et helt avsnitt

Øke eller redusere høyre innrykk i et helt avsnitt

Angi et innrykk ved hjelp av tabulatortasten

Rykke inn alt unntatt første linje i et avsnitt

Opprette negativt innrykk

Rykke inn bare den første linjen i et avsnitt

Tekst der første linje er innrykket

 1. Klikk foran linjen du vil rykke inn.

 2. Klikk dialogboksstarttjenesten Avsnitt i kategorien Sideoppsett, og klikk deretter kategorien Innrykk og avstand.

  Dialogboksvelger for avsnitt

 3. I Spesielt-listen under Innrykk klikker du Første linje, og deretter angir du hvor mye du vil rykke inn den første linjen, i Med-boksen.

  Merknad   Den første linjen i avsnittet og i alle etterfølgende avsnitt du skriver inn, rykkes inn. Eventuelle avsnitt før det valgte avsnittet, må imidlertid rykkes inn manuelt ved hjelp av samme fremgangsmåte.

Til toppen av siden

Øke eller redusere venstre innrykk i et helt avsnitt

 1. Merk avsnittet du vil endre.

 2. Klikk pilene ved siden av Venstreinnrykk i Avsnitt-gruppen i kategorien Sideoppsett for å øke eller redusere venstreinntrykket for avsnittet.

Til toppen av siden

Øke eller redusere høyre innrykk i et helt avsnitt

 1. Merk avsnittet du vil endre.

 2. Klikk pilene ved siden av Høyreinnrykk i Avsnitt-gruppen i kategorien Sideoppsett for å øke eller redusere høyreinnrykket for avsnittet.

Til toppen av siden

Angi et innrykk ved hjelp av tabulatortasten

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen, og klikk deretter Alternativer for Word.

 2. Klikk Korrektur.

 3. Klikk Alternativer for autokorrektur under Innstillinger for autokorrektur, og klikk deretter kategorien Fortløpende autoformatering.

 4. Merk av for Sett venstre og første innrykk med tabulator- og tilbaketasten.

 5. Hvis du vil rykke inn den første linjen i avsnittet, klikker du foran linjen.

  Hvis du vil rykke inn hele avsnittet, klikker du foran en av de andre linjene (ikke den første).

 6. Trykk TAB-tasten.

Merknad   Hvis du vil fjerne innrykket, trykker du TILBAKE før du flytter innsettingspunktet. Du kan også klikke Angre på verktøylinjen for hurtigtilgang.

Til toppen av siden

Rykke inn alt unntatt første linje i et avsnitt

Tekst med hengende innrykk

 1. Merk avsnittet der du vil rykke inn alle linjer unntatt den første. Dette kalles også hengende innrykk.

 2. Dra merket Hengende innrykk på den vannrette linjalen til plasseringen der du vil at innrykket skal begynne.

  hengende innrykksmarkør

  Hvis du ikke ser den vannrette linjalen som går på tvers øverst i dokumentet, klikker du Vis linjal øverst i det loddrette rullefeltet.

Bruk nøyaktige mål når du angir et hengende innrykk

Du kan angi et hengende innrykk mer nøyaktig ved å bruke alternativene i kategorien Innrykk og avstand.

 1. Klikk dialogboksstarttjenesten Avsnitt i kategorien Sideoppsett, og klikk deretter kategorien Innrykk og avstand.

  Dialogboksvelger for avsnitt

 2. I Spesielt-listen under Innrykk klikker du Hengende, og deretter angir du avstanden for det hengende inntrykket i Med-boksen.

Til toppen av siden

Opprette negativt innrykk

Tekst med negativt innrykk

 1. Merk teksten eller avsnittet du vil trekke ut mot venstre marg.

 2. Klikk Pil ned i Venstreinnrykk-boksen i Avsnitt-gruppen i kategorien Sideoppsett.

  Fortsett å klikke Pil ned til den merkede teksten er plassert der du vil ha den i venstremargen.

Til toppen av siden

Gjelder for: Word 2007Var denne informasjonen nyttig?

Ja Nei

Hvordan kan vi forbedre det?

255 gjenstående tegn

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!

Støtteressurser

Endre språk