Runde av et tall

La oss si at du vil avrunde et tall til nærmeste hele tall fordi desimalverdiene ikke er viktige for deg. Eller du vil avrunde et tall til multipler av 10 for å forenkle en omtrentlig beregning av beløp. Det finnes flere metoder for å avrunde et beløp.

Endre antallet desimaler som vises, uten å endre tallet

I et regneark

 1. Merk cellene du vil formatere.

 2. Klikk Øk desimaler Knappesymbol eller Reduser desimaler Knapp i Tall-gruppen i kategorien Hjem for å vise flere eller færre sifre etter desimaltegnet.

I et innebygd tallformat

 1. Klikk pilen ved siden av listen over tallformater i Tall-gruppen i kategorien Hjem, og klikk deretter Flere tallformater.

  tallformatlisten i Tall-gruppen på Hjem-fanen

 2. Klikk Valuta, Regnskap, Prosent eller Eksponentielt i Kategori-listen, avhengig av datatypen til tallene.

 3. Angi antallet desimaler du vil vise, i Antall desimaler-boksen.

Runde av et tall oppover

Bruk AVRUND.OPP-funksjonen. I noen tilfeller kan det være lurt å bruke funksjonene AVRUND.TIL.PARTALL og AVRUND.TIL.ODDETALL til å runde opp til nærmeste partall eller oddetall.

Runde av et tall nedover

Bruk AVRUND.NED-funksjonen.

Runde av til nærmeste tall

Bruk AVRUND-funksjonen.

Runde av til en nær brøk

Bruk AVRUND-funksjonen.

Runde av et tall til et signifikant siffer

Signifikante sifre er sifre som bidrar til presisjonen til et tall.

Eksemplene i denne delen bruker AVRUND-, AVRUND.OPP- og AVRUND.NED-funksjonen. De dekker avrundingsmetoder for positive tall, negative tall, hele tall og brøker, men eksemplene som vises, utgjør bare en svært kort liste over mulige situasjoner.

Listen nedenfor inneholder noen generelle regler å ha i bakhodet når du runder av tall til signifikante sifre. Du kan eksperimentere med avrundingsfunksjonene og bytte ut dine egne tall og parametere for å få det antallet signifikante sifre du ønsker.

 • Når du runder av et negativt tall, konverteres først tallet til den absolutte verdien (verdien uten minustegnet). Deretter gjøres avrundingen, og minustegnet settes tilbake. Selv om dette kan virke ulogisk, er det slik avrunding fungerer. Hvis du for eksempel bruker AVRUND.NED-funksjonen til å runde av -889 til to signifikante sifre, får du svaret -880. Først konverteres -889 til den absolutte verdien 889. Deretter avrundes det ned til to signifikante sifre med svaret 880. Så settes minustegnet tilbake igjen, og du får -880 som endelig svar.

 • Når du bruker AVRUND.NED-funksjonen på et positivt tall, avrundes alltid tallet ned, og AVRUND.OPP avrunder alltid tallet opp.

 • AVRUND-funksjonen avrunder et tall med brøk på følgende måte: Hvis brøkdelen er 0,5 eller større, avrundes tallet opp. Hvis brøkdelen er mindre enn 0,5, avrundes tallet ned.

 • AVRUND-funksjonen avrunder et helt tall opp eller ned etter en lignende regel som for tall med brøk. Forskjellen er at 0,5 erstattes med et multiplum av 5.

 • Når du avrunder et tall som ikke har noen brøkdel (et helt tall), subtraherer du som en generell regel lengden fra antall signifikante sifre du vil avrunde til. Hvis du for eksempel vil avrunde 2345678 ned til 3 signifikante sifre, bruker du AVRUND.NED-funksjonen med parameteren -4, slik: = AVRUND.NED(2345678;-4). Dette avrunder tallet ned til 2340000, der "234" er de signifikante sifrene.

Runde av et tall til et angitt multiplum

Det kan være situasjoner der du må avrunde til et multiplum av et tall som du spesifiserer. Tenk deg for eksempel at selskapet ditt sender et produkt i kasser med 18 stykk i hver. Du kan bruke MRUND-funksjonen til å finne ut hvor mange kasser du trenger for å sende 204 stykk av produktet. I dette tilfellet er svaret 12 fordi 204 delt på 18 er 11.333, og du vil måtte avrunde opp. Den 12. kassen inneholder bare 6 stykk av produktet.

Det kan også være situasjoner der du må avrunde et negativt tall til et negativt multiplum eller et tall som inneholder desimaler til et multiplum som inneholder desimaler. Du kan bruke MRUND-funksjonen i disse tilfellene også.

Se også

AVRUND

MRUND

AVRUND.OPP

AVRUND.NED

AVRUND.TIL.PARTALL

AVRUND.TIL.ODDETALL

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×