Rette opp en #I/T-feil i VLOOKUP-funksjonen

Dette emnet beskriver de vanligste årsakene til at FINN.RAD muligens ikke fungerer.

Tips!: Les Hurtigreferansekort: Feilsøkingstips for FINN.RAD som beskriver de vanligste årsakene for #IT-feil med FINN.RAD i en hendig PDF-fil. Du kan dele PDF-filen med andre eller skrive den ut for din egen referanse.

Problem: Søkeverdien er ikke i den første kolonnen i matrise-argumentet.

Én av de største begrensningene til FINN.RAD er at det bare kan søke etter verdier i kolonnen helt til venstre i matrisen. Hvis søkeverdien ikke er i den første kolonnen i matrisen, ser du #I/A-feilen.

Vi ønsker å finne antall solgte enheter av grønnkål i følgende tabell.

#IT-feil i VLOOKUP: Oppslagsverdien er ikke i den første kolonnen i tabellmatrisen

Feilen oppstår på grunn av at søkeverdien «Grønnkål» er i den andre kolonnen (Frukt og grønt) i matrise-agumentet A2:C10, så Excel leter etter dette i kolonenn A og ikke B.

Løsning: Du kan prøve å rette dette opp ved å justere FINN.RAD, slik at den henviser til riktig kolonne. Hvis dette ikke er mulig, kan du prøve å flytte på kolonnene dine. Dette kan være veldig upraktisk hvis du har store eller omfattende regneark hvor celleverdier er resultatet av andre beregninger, eller kanskje det er andre logiske årsaker til at du ikke kan flytte på kolonnene. Løsningen er å bruke en kombinasjon av INDEKS- og SAMMENLIGNE-funksjonene som kan søke etter en verdi i en kolonne, uavhengig av plasseringen i oppslagstabellen.

Bruke INDEKS/SAMMENLIGNE i stedet for FINN.RAD

INDEKS/SAMMENLIGNE kan brukes når FINN.RAD ikke oppfyller behovene dine. Den største fordelen med INDEKS/SAMMENLIGNE er at du kan søke etter en verdi i en kolonnen, uansett hvor den måtte befinne seg i oppslagstabellen. INDEKS returnerer en verdi fra en angitt tabell/område basert på plasseringen, og SAMMENLIGNE returnerer den relative plasseringen til en verdi i en tabell/et område. Hvis du bruker INDEKS/SAMMENLIGNE sammen i en formel, kan du søke etter en verdi i en tabell/et område, ved å angi verdiens relative plasseringen i tabellen/området.

Det er flere fordeler med å bruke INDEKS/SAMMENLIGNE i stedet for FINN.RAD.

  • Med INDEKS/SAMMENLIGNE trenger ikke returverdien å befinne seg i samme kolonne som oppslagskolonnen, mens med RINN.RAD må returverdien befinne seg i det angitte området. Hvordan er dette relevant? Med FINN.RAD må du kjenne til kolonnenummeret som inneholder returverdien. Selv om dette kanskje ikke høres så viktig ut, kan det bli komplisert hvis du har en stor tabell og må telle antallet kolonner. Hvis du også eventuelt la til/fjernet en kolonnen i tabellen, må du telle på nytt og oppdatere kolonneindeks-argumentet. Med INDEKS/SAMMENLIGNE er ikke tellingen nødvendig, da oppslagskolonnen er annerledes fra kolonnen som har returverdien.

  • Med INDEKS/SAMMENLIGNE kan du angi enten en rad eller kolonne i et område, eller til og med angi begge. Dette betyr at du kan søke etter verdier både loddrett og vanrett.

  • INDEKS/SAMMENLIGNE kan brukes til å søke etter verdier i hvilken som helst kolonne. I motsetning til FINN.RAD hvor du bare kan søke etter en verdi i den første kolonnen i en tabell, fungerer INDEKS/SAMMENLIGNE hvis søkeverdien er i den første kolonnen, den siste, eller hvor som helst.

  • INDEKS og SAMMENLIGNE gir deg fleksibiliteten til å utføre en dynamisk henvisning til kolonnen som inneholder returverdien. Dette betyr at du kan legge til kolonner i tabellen, og INDEKS og SAMMENLIGNE vil fremdeles fungere. I motsetning til dette vil ikke FINN.RAD fungere hvis du la til en kolonne i tabellen, da den utføre en statisk henvisning til tabellen.

  • INDEKS og SAMMENLIGNE gir mer fleksibilitet når det kommer til treff. INDEKS og SAMMENLIGNE kan finne et nøyaktig treff, en høyere verdi eller en mindre verdi sammenlignet med søkeverdien. FINN.RAD søker bare etter nærmeste treff for en verdi (som standard) eller en nøyaktig verdi. FINN.RAD antar også, som standard, at den første kolonnen i tabellen er sortert alfabetisk. La oss anta at tabellen din ikke er konfigurert slik. Da vil FINN.RAD returnere det første nærmeste treffet i tabellen, og det er ikke sikkert det er dataene du har behov for.

Syntaks

Hvis du vil bygge en syntaks for INDEKS/SAMMENLIGNE, må du bruke matrise/referanse-argumentet fra INDEKS-funksjonen, og neste SAMMENLIGNE-syntaksen inni den. Det vil se omtrent slik ut:

=INDEKS(matrise eller referanse, SAMMENLIGNE(søkeverdi,søkematrise,[type])

La oss erstatte RINN.RAD med INDEKS/SAMMENLIGNE i eksemplet ovenfor. Syntaksen vil da se slik ut:

=INDEKS(C2:C10,SAMMENLIGNE(B13,B2:B10,0))

Kort forklart betyr det:

=INDEKS(jeg ønsker å returnere verdien fra C2:C10, som kommer til å SAMMENLIGNE(Grønnkål, som befinner seg et sted i B2:B10-matrisen, hvor returverdien er den første verdien som tilsvarer Grønnkål))

INDEKS- og SAMMENLIGNE-funksjonene kan brukes som erstatning for VLOOKUP

Formelen leter etter den første verdien i C2:C10 som tilsvarer Grønnkål (i B7), og returnerer verdien i C7 (100) som er den første verdien som tilsvarer Grønnkål.

Problem: Finner ikke det nøyaktige treffet

Når søkeområde-argumentet er SANN, og FINN.RAD ikke klarer å finne et nøyaktig treff i dataene, får du #I/A-feilen.

Løsning: Hvis du er sikker på at de relevante dataene finnes i regnearket og at FINN.RAD ikke klarer å finne dem, må du kontrollere at den henviste cellen ikke inneholder skjulte mellomrom eller tegn som ikke kan skrives ut. Kontroller også at cellene følger riktig datatype. Celler med tall bør for eksempel formateres som Tall og ikke Tekst.

Bruk RYDD- eller TRIMME-funksjonen for å rydde opp data i celler.

Problem: Søkeverdien er mindre enn den minste verdien i matrisen

Hvis søkeområde-argumentet er satt til SANN, og søkeverdien er mindre enn den minste verdien i matrisen, får du #I/A-feilen. SANN søker etter et omtrentlig treff i matrisen, og returnerer den nærmeste verdien som er mindre enn søkeverdien.

I følgende eksempel er søkeverdien 100, men det finnes ingen verdier i B2:C10-området som er mindre enn 100. Det er derfor du får denne feilen.

I/T-feil i VLOOKUP når oppslagsverdien er mindre enn den minste verdien i matrisen

Løsning:

  • Rett opp søkeverdien, ved behov.

  • Hvis du ikke kan endre søkeverdien og trenger større fleksibilitet med å sammenligne verdier, kan du vurdere å bruke INDEKS/SAMMENLIGNE i stedet for FINN.RAD. Med INDEKS/SAMMENLIGNE kan du søke etter verdier som er større enn, mindre enn, eller lik søkeverdien. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker INDEKS/SAMMENLIGNE i stedet for FINN.RAD, kan du lese forrige del i dette emnet.

Problem: Oppslagskolonnen er ikke sortert i stigende rekkefølge

Hvis søkeområde-argumentet er angitt til SANN, og én av oppslagskolonnene ikke er sortert i stigende (A-Z) rekkefølge, får du #I/A-feilen.

Løsning:

  • Endre FINN.RAD-funksjonen til å søke etter et nøyaktig treff. Dette gjør du ved å angi søkeområde-argumentet til USANN. Du trenger ikke å sortere noe for SANN-verdien.

  • Bruk INDEKS/SAMMENLIGNE-funksjonen for å søke etter en verdi i en usortert tabell.

Problem: Verdien er et stort flyttall

Hvis du har tidsverdier eller store desimaltall i celler, returneres #I/A-feilen på grunn av flytpunktpresisjon. Flyttall er tall som følger etter et desimaltegn. (Legg merke til at Excel lagrer tidsverdier som flyttall.) Excel kan ikke lagre tall med store flytpunkter, så hvis funksjonen skal fungere korrekt, må flyttallene avrundes ned til fem desimaler.

Løsning: Avrund tallene opp til fem desimaler med AVRUND-funksjonen.

Har du spørsmål om en bestemt funksjon?

Legg inn et spørsmål i Excel-fellesskapsforumet

Hjelp oss med å forbedre Excel

Har du forslag til hvordan vi kan forbedre neste versjon av Excel? Hvis du har forslag, ser vi gjerne at du benytter emnene i Excel User Voice.

Se også

Rette en #I/A-feil

FINN.RAD: Ikke flere #I/A-feil

FINN.KOLONNE, FINN.RAD, SLÅ.OPP returnerer feil verdier i Excel

Flyttall kan gi feil resultater i Excel

Hurtigreferansekort: Gjennomgang av FINN.RAD

FINN.RAD-funksjonen

Oversikt over formler i Excel

Hvordan unngå brutte formler

Bruke feilkontroll til å oppdage feil i formler

Alle Excel-funksjoner (alfabetisk)

Alle Excel-funksjoner (etter kategori)

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×