Rette opp en #I/T-feil i VLOOKUP-funksjonen

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Dette emnet beskriver de vanligste årsakene til et feilaktige resultat i Finn.rad -funksjonen, og inneholder forslag til å bruke indeks og sammenligne i stedet.

Tips!: Kan også se den hurtigreferansekort: feilsøkingstips om Finn.rad som presenterer vanlige årsaker til problemer med #NA i en praktisk PDF-fil. Du kan dele PDF-filen med andre eller skrive ut for egen referanse.

Problem: Søkeverdien er ikke i den første kolonnen i matrise-argumentet.

Én betingelse i Finn.rad er at den kan bare se etter verdier i kolonnen lengst til venstre i matrisen. Hvis oppslagsverdien ikke er i den første kolonnen i matrisen, får du # i/t-feil.

Vi ønsker å finne antall solgte enheter av grønnkål i følgende tabell.

#IT-feil i VLOOKUP: Oppslagsverdien er ikke i den første kolonnen i tabellmatrisen

# I/t-feilen oppstår fordi oppslagsverdien "Kale" vises i den andre kolonnen (Produser) i argumentet matrise A2:C10. I dette tilfellet søker Excel etter det i kolonne A, ikke kolonne B.

Løsning: du kan prøve å løse dette ved å justere din Finn.rad en referanse til den riktige kolonnen. Hvis som ikke er mulig, kan du prøve flytte kolonnene. Som også kan være svært impracticable, hvis du har stor eller sammensatt regneark der celleverdier er resultatet av andre beregninger, eller kanskje det er andre logiske årsaker til hvorfor du ganske enkelt ikke kan flytte kolonnene rundt. Løsningen er å bruke en kombinasjon av funksjonene indeks og sammenligne, som kan slå opp en verdi i en kolonne uavhengig av plassering plasseringen i oppslagstabellen. Se neste del.

Vurder å bruke tilsvarende/indeks i stedet

Indeks og sammenligne er god alternativer for mange tilfeller der Finn.rad ikke oppfyller dine behov. Viktigste fordelen med tilsvarende/indeks er at du kan slå opp en verdi i en kolonne i en hvilken som helst sted i oppslagstabellen. INDEKS returnerer en verdi fra en bestemt tabell/område – i henhold til sin plassering. SAMMENLIGNE returnerer den relative plasseringen av en verdi i en tabell/område. Bruke indeks og sammenligne sammen i en formel som slår opp en verdi i en tabell/matrise ved å angi den relative plasseringen av verdien i tabell/matrisen.

Det er flere fordeler ved å bruke INDEKSEN/samsvar i stedet for Finn.rad:

  • Med indeks og sammenligne returverdien trenger ikke å være i samme kolonne som oppslagskolonnen. Dette er forskjellig fra Finn.rad, der returverdien må være i det angitte området. Hvordan fungerer denne saken? Med Finn.rad må du vite kolonnenummeret som inneholder returverdien. Mens dette ikke virker kanskje vanskelige, kan det være tungvint når du har en stor tabell og trenger å telle antall kolonner. Hvis du legger til/fjern en kolonne i tabellen, har du også til å telle på nytt og oppdatere argumentet kolonneindeks . Med indeks og sammenligne kreves ingen telling fordi oppslagskolonnen er forskjellig fra kolonnen som inneholder returverdien.

  • Med indeks og sammenligne, kan du angi en rad eller kolonne i en matrise, eller angi både. Dette betyr at du kan slå opp verdier både loddrett og vannrett.

  • Indeks og sammenligne kan brukes til å slå opp verdier i en kolonne. I motsetning til Finn.rad – i som du kan bare slå opp en verdi i den første kolonnen i en tabell, indeks og sammenligne vil fungere hvis oppslagsverdien er i den første kolonnen, siste eller hvor som helst mellom.

  • Indeks og sammenligne tilby mulighet til å lage dynamisk referanse til kolonnen som inneholder returverdien. Dette betyr at du kan legge til kolonner i tabellen uten å bryte indeks og sammenligne. På den andre siden Finn.rad SKIFT Hvis du trenger å legge til en kolonne i tabellen, fordi det er en statisk referanse til tabellen.

  • Indeks og sammenligne gir mer fleksibilitet med treff. INDEKS og sammenligne kan finne et nøyaktig samsvar, eller en verdi som er større eller mindre enn oppslagsverdien. Finn.rad søker bare etter mest lik en verdi (som standard) eller en nøyaktig verdi. Finn.rad forutsetter også som standard at den første kolonnen i matrisen er sortert alfabetisk, og la oss si at tabellen ikke er konfigurert på denne måten, Finn.rad returnere første som ligner mest i tabellen, som ikke kanskje dataene du leter etter.

Syntaks

Hvis du vil bygge syntaksen for indeks/samsvar, må du bruke argumentet matrise/referanse fra indeks-funksjonen og neste syntaksen sammenligne i den. Dette gjør skjemaet:

= INDEX(array or reference, MATCH(lookup_value,lookup_array,[match_type])

La oss bruke tilsvarende/indeks til å erstatte Finn.rad fra eksemplet ovenfor. Syntaksen for vil se slik ut:

=INDEKS(C2:C10,SAMMENLIGNE(B13,B2:B10,0))

Kort forklart betyr det:

= INDEKSERE (returnere en verdi fra C2:C10 som samsvarer med (Kale, som er et sted i matrisen B2: B10, der returverdien er den første verdien som tilsvarer Kale))

INDEKS- og SAMMENLIGNE-funksjonene kan brukes som erstatning for VLOOKUP

Formelen leter etter den første verdien i C2:C10 som tilsvarer Grønnkål (i B7), og returnerer verdien i C7 (100) som er den første verdien som tilsvarer Grønnkål.

Problem: Finner ikke det nøyaktige treffet

Når argumentet søkeområde er USANN, og Finn.rad kan ikke finne et nøyaktig samsvar i dataene dine, returneres feilverdien # i/t-feil.

Løsning: Hvis du er sikker på at det finnes relevante data i regnearket, og ikke er oppfanging av Finn.rad, kan du bruke tid på å kontrollere at de refererte cellene ikke har skjulte mellomrom eller tegn som ikke skrives ut. Kontroller også at cellene følger riktig datatype. Celler med tall skal for eksempel formateres som tallog ikke tekst.

Vurder også å bruke Rydd eller trimme -funksjonen til å rydde opp data i celler.

Problem: Søkeverdien er mindre enn den minste verdien i matrisen

Hvis argumentet søkeområde er satt til TRUE, og oppslagsverdien er mindre enn den minste verdien i matrise, får du # i/t-feil. SANN utseender verdien for en omtrentlig tilpasser i matrisen og returnerer den nærmest mindre enn oppslagsverdien.

I følgende eksempel er søkeverdien 100, men det finnes ingen verdier i B2:C10-området som er mindre enn 100. Det er derfor du får denne feilen.

I/T-feil i VLOOKUP når oppslagsverdien er mindre enn den minste verdien i matrisen

Løsning:

  • Rett opp søkeverdien, ved behov.

  • Hvis du ikke kan endre oppslagsverdien og trenger større fleksibilitet med samsvarende verdier, kan du vurdere å bruke tilsvarende/indeks i stedet for Finn.rad – se over i denne artikkelen. Med indeks/samsvar, kan du slå opp verdier som er større enn, mindre til eller lik oppslagsverdien. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker indeks/samsvar i stedet for Finn.rad, kan du referere til den forrige delen i dette emnet.

Problem: Oppslagskolonnen er ikke sortert i stigende rekkefølge

Hvis argumentet søkeområde er satt til TRUE, og én av oppslagskolonnene ikke er sortert i stigende rekkefølge (A-Z), får du # i/t-feil.

Løsning:

  • Endre Finn.rad-funksjonen til å søke etter et nøyaktig samsvar. For å gjøre dette, kan du angi argumentet søkeområde til Usann. Ingen sortering er nødvendig for USANN.

  • Bruk INDEKS/SAMMENLIGNE-funksjonen for å søke etter en verdi i en usortert tabell.

Problem: Verdien er et stort flyttall

Hvis du har klokkeslettverdier eller store desimaltall i celler, returneres feilverdien # på grunn av flytende punkt presisjon. Flyttall er tallene som følger etter et antall desimaler. (Excel lagrer tidsverdier som flyttall.) Excel kan ikke lagre tall med svært store flytende punkt, slik at funksjonen skal fungere på riktig måte, den flytende Pek tall må skal avrundes til 5 desimaler.

Løsning: Avrund tallene opp til fem desimaler med AVRUND-funksjonen.

Har du spørsmål om en bestemt funksjon?

Legg inn et spørsmål i Excel-fellesskapsforumet

Hjelp oss med å forbedre Excel

Har du forslag til hvordan vi kan forbedre neste versjon av Excel? Hvis du har forslag, ser vi gjerne at du benytter emnene i Excel User Voice.

Se også

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×