Relasjoner, egenskapsside

Denne egenskapssiden inneholder et sett med egenskaper for relasjonene mellom tabellene i databasen.

Tabellnavn

Viser navnet på tabellen i Table Designer eller tabellen du har valgt i databasediagrammet. Hvis du har valgt mer enn én tabell i databasediagrammet, er bare navnet på den første tabellen synlig.

Valgt relasjon

Viser navnet på relasjonen du har valgt i databasediagrammet. Hvis du har valgt mer enn én relasjon i databasediagrammet, er bare navnet på den første relasjonen synlig. Utvid listen hvis du vil vise eller endre egenskapene for en annen relasjon.

Etter hver oppføring i listen vises et ikon. Et nøkkelikon angir at tabellen er den refererte tabellen i relasjonen. Et uendelighetssymbol angir at tabellen er referansetabellen i relasjonen. (Referansetabellen inneholder sekundærnøkkelbegrensningen i relasjonen.)

Ny

Klikk denne knappen hvis du vil opprette en ny relasjon for databasetabellen som du har valgt. Hvis du vil ha mer informasjon, se Opprette en relasjon mellom tabeller.

Slett

Klikk denne knappen hvis du vil fjerne relasjonen du har valgt, fra databasen. Hvis du vil ha mer informasjon, se Slette en relasjon.

Relasjonsnavn

Viser navnet på relasjonen du har valgt. Du kan endre navnet på relasjonen ved å skrive inn et nytt navn i denne boksen. Hvis du vil ha mer informasjon, se Gi en relasjon nytt navn.

Primærnøkkeltabell

Viser navnet på primærnøkkeltabellen i relasjonen etterfulgt av kolonnene som utgjør primærnøkkelen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du endrer primærnøkkelen, se Gi en primærnøkkel nytt navn.

Sekundærnøkkeltabell

Viser navnet på sekundærnøkkeltabellen i relasjonen etterfulgt av kolonnene som utgjør sekundærnøkkelen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du endrer sekundærnøkkelen, se Endre en sekundærnøkkelbegrensning.

Kontroller eksisterende data ved opprettelse

Bruker begrensninger på data som eksisterer i databasen, når relasjonen legges til sekundærnøkkeltabellen.

Gjennomfør relasjoner for replikering

Bruker begrensingen når sekundærnøkkeltabellen kopieres til en annen database.

Gjennomfør relasjoner for INSERT og UPDATE

Bruker begrensningen på data som settes inn i, slettes eller oppdateres i sekundærnøkkeltabellen. Forhindrer også at rader i primærnøkkeltabellen slettes når det eksisterer samsvarende rader i sekundærnøkkeltabellen.

  • Oppdater relaterte felt gjennomgripende

(Gjelder bare Microsoft SQL Server 2000.) Gir databasen melding om å oppdatere sekundærnøkkelverdier i denne relasjonen automatisk, hver gang primærnøkkelverdien oppdateres.

  • Slett relaterte poster gjennomgripende

(Gjelder bare SQL Server 2000.) Gir databasen melding om å slette rader i sekundærnøkkeltabellen automatisk, hvis referanseraden i primærnøkkeltabellen slettes.

Valideringstekst

(Gjelder bare SQL Server 2000.) Viser teksten som brukeren får opp når han eller hun angir en rad som bryter med sekundærnøkkelbegrensningen.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×