Registrer deg selv for Office 365 Education: Tekniske spørsmål

Office 365 Education gir selvbetjent registrering for elever, lærere og andre ansatte med skolens e-postadresser. Når de har registrert seg, kan elevene og lærerne komme i gang med Office 365 med én gang. Se gjennom de vanlige spørsmålene nedenfor for å finne ut mer om hvordan Office 365 Education for Students, Faculty and Staff vil hjelpe dine elever, lærere og andre ansatte.

I denne artikkelen

Hvordan blir det enklere for elever, lærere og andre ansatte å registrere seg for Office 365?

Elever, lærere og andre ansatte som har gyldig skole-e-postadresse kan registrere seg og bruke Office 365-tjenester, inkludert, i noen tilfeller, Office 365 ProPlus og OneDrive for Business. Microsoft aktiverer muligheten for elever, lærere og andre ansatte til å registrere seg for Office 365 ved hjelp av skole-e-postadressene sine.

Office 365 Education inneholder 1 terabyte (TB) med OneDrive for Business-lagringsplass per bruker for skolerelaterte filer, Office Online, SharePoint Online og Yammer.

Noen skoler er kvalifisert for Office 365 Education Plus, som inkluderer Office 365 ProPlus, og gjør at elever, lærere og andre ansatte kan installere den nyeste versjonen av Office på opptil fem PC-er eller Mac-er* og på andre mobilenheter, inkludert Windows nettbrett og iPad.

*Access og Publisher er bare tilgjengelig på Windows-maskiner. OneNote for Mac er tilgjengelig som en egen nedlasting fra Mac App Store.

Til toppen av artikkelen

Hva er kvalifiseringskravene for Office 365 Education Plus for elever, lærere og andre ansatte?

Skoler er kvalifisert for Office 365 Education Plus når de lisensierer Office i hele institusjonen for lærere og andre ansatte gjennom Enrollment for Education Solutions, Open Value Subscription Education Solutions eller en skolekontrakt. Når skolen er kvalifisert, er alle aktive fulltids- eller deltidselever, lærere og ansatte kvalifiserte og kan få abonnementet direkte fra Microsoft på Office 365 for utdannelse hvis de oppfyller alle følgende tre krav:

 • De har en skolespesifikk e-postadresse fra skolen (for eksempel sara@contoso.edu) som kan motta ekstern e-post.

 • De er gamle nok til å kunne registrere seg for et tilbud på Internett (13 år).

 • De har Internett-tilgang.

Til toppen av artikkelen

Hva betyr dette for min institusjon?

Hvis utdanningsinstitusjonen er registrert for å tillate at elever, lærere og andre ansatte kan registrere seg direkte med Microsoft, finnes det tre situasjoner som kan gjelde for kvalifiserte elever, lærere og andre ansatte i institusjonen:

 • Situasjon 1: Skolen har allerede et eksisterende Office 365-miljø med elevkontoer.    Hvis en elev, en lærer eller en ansatt allerede har en jobbkonto eller skolekonto i tenanten (for eksempel contoso.edu) i denne situasjonen, men ennå ikke har Office365 Education Plus, vil Microsoft ganske enkelt aktivere abonnementet for den kontoen, og eleven, læreren eller den ansatte vil automatisk bli varslet om tilleggstjenestene, inkludert muligheten til å laste ned Office 365 ProPlus. Hvis eleven, læreren eller den ansatte allerede har fått tildelt en Office 365 Education Plus-lisens gjennom skolen, kan vedkommende ganske enkelt logge seg på med den eksisterende legitimasjonen og motta et varsel som inneholder ledeteksten Installer nå.

 • Situasjon 2: Skolen har et eksisterende Office 365-miljø uten elevkontoer.    I denne situasjonen har eleven, læreren eller den ansatte ennå ikke tilgang til noen Office 365-tjenester. I dette tilfellet kan eleven, læreren eller den ansatte registrere seg på Office 365 for utdannelse, og får da automatisk en konto. Da får eleven, læreren eller den ansatte tilgang til tjenester som er inkludert i Office365 Education. Hvis for eksempel en elev som heter Sara bruker skole-e-postadressen (for eksempel sara@contoso.edu) for å registrere seg, vil Microsoft automatisk legge til Sara som en bruker i Office 365-miljøet for contoso.onmicrosoft.com og aktivere Office365 Education for kontoen. Hvis Sara går på en skole som er kvalifisert for elevbrukfordelen, vil hun motta en Office 365 Education Plus-lisens som vil gjøre at hun kan installere Office 365 ProPlus.

 • Situasjon 3: Skolen har ikke et Office 365-miljø knyttet til e-postdomenet ditt.    Hvis Sara registrerer seg for Office365 Education, og institusjon ennå ikke har registrert seg for Office 365-tjenester, vil Microsoft opprette et Office 365-miljø med dette e-postdomenet, legge til Sara som bruker og automatisk levere tjenestene til kontoen hennes. Alle etterfølgende brukere med samme e-postdomene blir lagt til i dette miljøet, og de aktuelle tjenestene blir levert. I denne situasjonen kan skolens IT-avdeling eller domeneadministrator når som helst registrere seg for Office 365 Education og begynne å administrere eksisterende brukere og tjenesten.

Til toppen av artikkelen

Hvordan påvirker dette sikkerhet og samsvar?

Med OneDrive for Business, som med alle Office 365-tjenester, har IT-administratorer kontrollen. Administrasjonssenter for Office 365 gir administratorer ett enkelt sted der de kan administrere alle aspekter ved OneDrive for Business, inkludert administrasjon av nettstedssamlinger og brukerprofiler, konfigurasjon av søk og oppdaging, administrasjon av tillatelser, rapportering og mer. I tillegg til sentralisert kontroll, kan administratorer behandle mange aspekter ved brukere og innhold, inkludert administrasjon av tilgang, tildeling av lagringsplass og angi begrensinger for innholdsdeling.

Alternativene for samsvarsstyring omfatter selektiv overvåking, e-Discovery og sammendrag av gjeldende bruk. Dette kan brukes til å styre samsvar og undersøke områder det bør ses nærmere på. Hvis du vil lære mer om administrasjon av sikkerhet og samsvar med OneDrive for Business, kan du se OneDrive for Business.

Hva må vi gjøre for at dette skal bli tilgjengelig for elever, lærere og andre ansatte?

I de fleste land må institusjonen ikke gå til noen administrative tiltak å kunne registrere seg. (I noen land må du aktivt velge å delta ved å følge trinnene nedenfor under Tilvalgstrinn som kreves for enkelte land.) Du kan ganske enkelt opplyse om at Office 365 Education eller Office 365 Education Plus er tilgjengelig til elever, lærere og andre ansatte ved hjelp av verktøysettet Office 365 Campus Marketing. Verktøysettet inneholder e-postmaler, plakater, Internett-bannere med mer som du kan bruke til å øke bevisstheten blant elever, lærere og andre ansatte. Kontakt Microsoft-representanten med spesifikke spørsmål om hva skolen din bør gjøre.

Viktig:  Hvis institusjonen har flere e-postdomener, vil du kanskje at alle e-postadresseutvidelsene skal være i samme tenanten. Hvis du vil gjøre det før elever, lærere og andre ansatte registrerer seg for Office 365 Education, kan du opprette den primære Office 365-tenanten og legge til alle e-postadressedomenene i denne tenanten. Det er viktig å gjøre dette først, for det finnes ingen automatisert måte å flytte brukere på tvers av tenanter på etter at de har blitt opprettet.

Tilvalgstrinn som kreves for enkelte land

Kunder i enkelte land må aktivt velge å tillate at nye brukere blir med i eksisterende Office 365-tenanter. Følg fremgangsmåten nedenfor for å gjøre Office 365 Education eller Office 365 Education Plus tilgjengelig for elever og lærere i disse landene.

Merknad: Disse trinnene krever at du bruker Windows PowerShell. Se Komme i gang med Windows PowerShell for å komme i gang med Windows PowerShell.

 1. Installer påloggingsassistenten for Microsoft Online Services for IT-profesjonelle (Beta). (Last den ned her.)

 2. Hvis du vil ikke allerede har gjort det, installerer du den nyeste 64-biters versjonen av Azure Active Directory-modulen for Windows PowerShell.

  • Når du har klikket koblingen, velger du Kjør for å kjøre installasjonspakken.

 3. Åpne Windows PowerShell, og skriv inn følgende kommandoer:

  • Import-Module MsOnline

  • Connect-MsolService

 4. Skriv inn brukernavnet og passordet for Office 365 i dialogboksen.

 5. Skriv inn følgende Windows PowerShell kommando for å automatisk la nye brukere bli med i Office 365-tenanten:

  Set-MsolCompanySettings -AllowEmailVerifiedUsers $true

Til toppen av artikkelen

Hva betyr dette for mitt fakultet og de ansatte som allerede bruker Office 365?

Det blir ingen endringer for personer som allerede bruker Office 365 for fakultet-planer. Men siden nye brukere kan abonnere på tjenesten når som helst, må du huske å gå gjennom tillatelsesinnstillingene for SharePoint-nettstedet (hvis aktuelt).

Viktig: Hvis studentene, fakultetet og de ansatte ikke har erfaring med Office 365-miljøet, må fakultetet og de ansatte sørge for at nettstedene har riktige gruppetillatelser for lese- og/eller skrivetilgang. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du angir tillatelser, kan du se Dele dokumenter eller mapper i Office 365 og Tillatelser i Office 365.

Til toppen av artikkelen

Hvordan vil dette endre måten jeg administrerer identiteter for brukerne ved institusjonen i dag?

Hvis skolen allerede har et eksisterende Office 365-miljø med studentkontoer, endres ikke identitetsadministrasjonen.

Hvis skolen allerede har et eksisterende Office 365-miljø uten studentkontoer, vil vi opprette en bruker i leieren og tilordne lisenser basert på studentens e-postadresse fra skolen. Dette betyr at antallet brukere du administrerer, vil vokse etter hvert som studenter, fakultet og ansatte registrerer seg for tjenesten.

Hvis du administrerer katalogen lokalt, og bruker Active Directory Federation Services (AD FS), vil ikke Microsoft legge til brukere i leieren, og studenter, fakultet og ansatte som forsøker å bli med i leieren, vil få en melding om at de må kontakte institusjonens administrator.

Hvis skolen ikke har et Office 365-miljø knyttet til e-postdomenet ditt, vil det ikke være noen endring i hvordan du administrerer identiteter. Studenter, fakultet og ansatte vil bli lagt til i en ny katalog som bare finnes i skyen, og du vil ha mulighet til å velge om du vil overta som klientadministrator og administrere dem.

Til toppen av artikkelen

Hva er fremgangsmåten for å administrere en leier for studentene som er opprettet av Microsoft?

Hvis en leier ble opprettet av Microsoft, kan du gjøre krav på og administrere denne leieren ved å følge disse trinnene:

 1. Bli med i leieren ved å bruke et e-postadressedomene som samsvarer med leierdomenet du vil administrere. Hvis for eksempel Microsoft opprettet contoso.edu-leieren, må du bli med i leieren med en e-postadresse som slutter på @contoso.edu.

 2. Krev administratorkontroll ved å bekrefte at du eier domenet: Når du er i leieren, kan du forfremme deg selv til administratorrollen ved å bekrefte at du eier domenet. Det gjør du ved å velge Innstillinger Ikon for innstillinger , Innstillinger for Office 365 og deretter Bli administrator i Office 365. Du finner mer informasjon på Bli administrator i Office 365.

Til toppen av artikkelen

Hvis jeg har flere domener, kan jeg styre hvilken Office 365-leier som studenter, fakultet og ansatte blir lagt til i?

Hvis du ikke gjør noe, opprettes en leier for hvert e-postdomene og underdomene for studentene.

Hvis du vil at alle studenter, fakultet og ansatte skal være i samme leier, uavhengig av e-postadressen, gjør du følgende:

 • Opprett en målleier på forhånd, eller bruk en eksisterende leier, og legg til alle eksisterende domener og underdomener som du vil samle i leieren. Da vil alle studenter, fakultet og ansatte med e-postadresser som slutter på disse domenene og underdomenene, automatisk bli med i målleieren når de registrerer seg.

  Viktig: Det finnes ingen støttet automatisk mekanisme for å flytte brukere på tvers av tenantene etter at de har blitt opprettet. Hvis du vil ha mer informasjon om denne prosessen, kan du se Legge til brukere og domene i Office 365.

Til toppen av artikkelen

Vil e-postflyten påvirkes hvis jeg legger til et domene i Office 365? Hva om domenet setter Exchange Online til autoritativ som standard?

Underdomener blir lagt til i Exchange Online som autoritative, godkjente domener hvis rotdomenet i Office 365 er konfigurert for e-post i Exchange Online. Pass på at du også angir domenet som ikke-autoritativt med intern videresending. Endre Send-koblinger etter behov. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Administrere godkjente domener i Exchange Online.

Jeg har lisenser for både Office 365 Education og Office 365 ProPlus i tenanten som var bestilt tidligere. Nå har jeg et omfattende sett med lisenser for Office 365 Education Plus i tillegg. Hvilket sett med lisenser skal jeg bruke heretter?

Begge settene med lisenser vil fungere. For enkelhets skyld kan du bruke bare ett sett med lisenser for studenter, og et annet for fakultet og ansatte.

Hvordan kan jeg forhindre at studenter blir med i den eksisterende Office 365-leieren?

Som administrator kan du treffe noen tiltak for å forhindre at studenter, fakultet og ansatte blir med i den eksisterende Office 365-leieren. Hvis du blokkerer denne muligheten, vil ikke studenter kunne logge seg på og de blir bedt om å kontakte institusjonens administrator.

Dette tiltaket krever bruk av Windows PowerShell. Se Komme i gang med PowerShell for å komme i gang med Windows PowerShell.

Hvis du vil utføre følgende tiltak, må du installere den nyeste 64-biters versjonen av Azure Active Directory-modulen for Windows PowerShell.

Når du har klikket koblingen, klikker du Kjør for å kjøre installasjonspakken.

Deaktivere automatisk lisensdistribusjon   : Bruk dette Windows PowerShell-skriptet for å deaktivere automatisk lisensdistribusjon for eksisterende brukere.

Slik deaktiverer du automatisk lisensdistribusjon for eksisterende brukere:

 • Set-MsolCompanySettings -AllowAdHocSubscriptions $false

Slik aktiverer du automatisk lisensdistribusjon for eksisterende brukere:

 • Set-MsolCompanySettings -AllowAdHocSubscriptions $true

Deaktivere automatisk tilslutning til leieren   : Bruk denne Windows PowerShell-kommandoen til å forhindre at nye brukere blir med i en administrert leier:

Slik deaktiverer du automatisk tilslutning til leieren for nye brukere:

 • Set-MsolCompanySettings -AllowEmailVerifiedUsers $false

Slik aktiverer du automatisk tilslutning til leieren for nye brukere:

 • Set-MsolCompanySettings -AllowEmailVerifiedUsers $true

Merknad: Hvis du iverksetter disse tiltakene for å blokkere brukere fra å bli med i leieren, beholdes gjeldende klargjøringsprosess for Fordel for studenter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Office 365 Education.

Til toppen av artikkelen

Hvordan kontrollerer jeg om jeg har aktivert blokkering i leieren?

Bruk følgende PowerShell-skript: Get-MsolCompanyInformation | fl allow*

Hvordan deaktiverer jeg popup-vinduer for nedlasting av Office 365 ProPlus for brukerne?

Hvis du deaktiverer automatisk lisensiering i tenanten, vil det også deaktivere popup-varsler for brukerne. Hvis du vil deaktivere automatisk lisensiering, kan du se Deaktivere automatisk lisensdistribusjon i Hvordan kan jeg forhindre at elever, lærere og andre ansatte blir med i den eksisterende Office 365-tenanten?

Kan studentene ved min institusjon dra nytte av dette tilbudet hvis vi blokkerer eksterne e-post?

E-postbekreftelse er nødvendig for selvbetjent registrering for studenter, fakultet og ansatte som ennå ikke har en konto. Dette er den enkleste måten å kontrollere at en student er kvalifisert på, men hvis du oppretter en leier med brukerkontoer (for eksempel hvis du gjorde dette ved hjelp av en CSV-fil, PowerShell-cmdlet eller DirSync), kan studenter, fakultet og ansatte benytte funksjonen for automatisk lisensiering for å få tilgang til tjenestene vi tilbyr.

Til toppen av artikkelen

Kan jeg kombinere flere Office 365-leiere?

Nei. Per i dag kan du ikke kombinere leiere.

Til toppen av artikkelen

Studenter, fakultet og ansatte ved min institusjon rapporterer at de har problemer med å laste ned Office via dette programmet. Hvilke ressurser finnes for å hjelpe dem med dette?

Hvis studenter, fakultet og ansatte har problemer med å installere Office, finnes det installasjonsinstruksjoner i Installere Office på en Windows- eller Mac-maskin med Office 365 for bedrifter.

Til toppen av artikkelen

Hvordan vet jeg når nye brukere har blitt med i leieren min?

Studenter, fakultet og ansatte som har blitt med i leieren som en del av dette programmet, tilordnes en unik lisens som du kan filtrere etter i ruten for aktive brukere på instrumentbordet for administrasjon.

Hvis du vil opprette denne nye visningen, går du til Brukere > Aktive brukere i administrasjonssenteret for Office 365. Deretter velger du Ny visning på menyen Velg en visning. Gi den nye visningen et navn, og velg Office 365 Education Plus for studenter eller Office 365 Education Plus for fakultet under Tilordnede lisenser. Når den nye visningen er opprettet, kan du se alle elever, lærere og andre ansatte i tenanten som har registrert seg i dette programmet.

Til toppen av artikkelen

Vil dette endre hvordan jeg administrerer sikkerheten i OneDrive og SharePoint?

Du må huske å gå gjennom tillatelsesinnstillingene for SharePoint-nettstedet og brukerpolicyene (hvis aktuelt). Hvis studentene, fakultetet og de ansatte ikke er kjent med Office 365-leieren, må fakultetet og de ansatte påse at nettstedene og OneDrive har de nødvendige tillatelsene for studentene. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du angir tillatelser, kan du se Dele dokumenter eller mapper i Office 365 og Tillatelser i Office 365.

Til toppen av artikkelen

Jeg er en SAML/Shibboleth-kunde. Kan jeg likevel bruke selvbetjeningsfunksjonen for å få ProPlus-klienten?

Office 2016-klienten støtter for øyeblikket SAML/Shibboleth. Dette blir standardklienten som er tilgjengelig i februar 2016. Men før dette kan du som administrator aktivere First Release for organisasjonen hvis du vil bruke funksjonene i Office 2016.

Er det andre ting jeg bør være forberedt på?

 • Det kan hende du får flere forespørsler om tilbakestilling av passord. Hvis du vil ha informasjon om denne prosessen, kan du se Tilbakestille passordet til en bruker.

 • Du må fremdeles klargjøre studentlisenser for elever under 13 år. Dette gjør du ved hjelp av standard lisensieringsprosess for fordel for studenter.

 • Du kan fjerne en bruker fra leieren via standardprosessen i administrasjonssenteret for Office 365. Men hvis brukeren fremdeles er en aktiv student, et aktivt fakultet eller en aktiv ansatt med en aktiv e-postadresse fra institusjonen, vil de kunne legges inn på nytt, med mindre du blokkerer dette for alle studenter, fakultet og ansatte.

Til toppen av artikkelen

Oversikt over Office 365-lisensiering

En lisens for Office 365 Education av Office 365 Education Plus tilordnes automatisk når en elev, lærer eller annen ansatt bruker den selvbetjente registreringsprosessen. En Office 365-administrator kan også tilordne lisenser ved hjelp av standard tilordningsprosesser. Tilgjengeligheten av disse lisensene påvirkes ikke av innstillinger som tidligere er angitt på lisenstilordningen.

Her er svar på flere spørsmål om lisenser.

 • Hvorfor ser jeg et ubegrenset antall lisenser for Office 365 Education i Office 365-tenanten?

  Du har fått disse lisensene i Office 365-tenanten for å gjøre det enklere å gi denne fordelen til elever, lærere og andre ansatte. Ved skoler som tillater at elever, lærere og andre ansatte foretar klargjøringen selv, kan du vise dem til påloggingssiden. Når det er blitt bekreftet at de er kvalifisert, blir de automatisk tilordnet en av disse lisensene. Du kan også velge å tilordne disse lisensene gjennom standardprosessene i administrasjonsportalen for Office 365.

 • Bør jeg fremdeles se lisensene for Office 365 Education i tenanten når jeg har slått av selvbetjent registrering?

  Ja. Tilgjengeligheten av disse lisensene vil ikke påvirke muligheten du har til å administrere klargjøringsprosessen. Hvis institusjonen har valgt å blokkere muligheten for å foreta klargjøringen selv, vil det ikke skje noen automatisk lisenstilordning.

 • Siden Microsoft la til disse lisensene, betyr det at jeg nå vil se nye kontoer for studenter og/eller fakultet og ansatte dukke opp i leieren min?

  Nei. Du har mulighet til å kontrollere om studenter, fakultet og ansatte kan bli med i leieren selv. Se gjennom informasjonen ovenfor hvis du vil deaktivere egen klargjøring.

 • Hvem administrerer kvalifiseringskontrollen for disse lisensene?

  • Microsoft er ansvarlig for kontrollen for ikke-administrerte leiere. Individuelle studenter, fakultet og ansatte vil motta en e-postmelding til institusjonskontoen de brukte for å kvalifisere seg for tilbudet for å bekrefte at de fortsatt er kvalifisert.

  • For leiere som er administrert av skolens IT-avdeling, er du ansvarlig for å administrere vedvarende tilgang til abonnementene, og sikre at studenter, fakultet og ansatte er kvalifisert for tilbudet som gjelder for Office 365 Education for studenter, fakultet og ansatte, inkludert kvalifiseringsstatus etter uteksaminering, endring av status som fulltids student og så videre.

 • Hvis en elev, en lærer eller en ansatt fra institusjonen min registrerer seg med et e-postaktivert domene som ennå ikke er tilknyttet den primære tenanten, vil den nyopprettede tenanten motta lisenser?

  Den nylig opprettede tenanten har også klargjorte lisenser for å sikre at hver ekstra elev, lærer eller annen ansatt fra dette underdomenet får umiddelbar tilgang til Office 365.

 • Hvilke bruksvilkår gjelder for lisenser for Office 365 Education Plus i en administrert tenant?

  Lisensene for Office Education Plus følger med som en del av elevbruksfordelen som institusjonen har kvalifisert seg for gjennom EES-avtalen (Enrollment Education Solutions), og bruken av disse lisensene er regulert som en del av denne avtalen. Programavtalen som brukerne godtar i den selvbetjente registreringsflyten, er den gjeldende avtalen for nye brukere i en ny ikke-administrert tenant og for administratorer som gjør krav på en ikke-administrert tenant. Når en administrator har bekreftet domeneeierskap for en ny ikke-administrert tenant, er den tenanten nå knyttet institusjonen, og vilkårene for institusjonens EES gjelder også for disse lisensene.

 • Hva gjør jeg hvis institusjonen ikke lenger er kvalifisert for elevbruksfordelen?

  Hvis institusjonen ikke lenger er kvalifisert for elevbruksfordelen (kvalifiseringskravene for programmet), er institusjonens IT-administrator ansvarlig for å oppheve tilgang for elever og lærere. Dette omfatter å fjerne lisenser fra brukerne av disse kontoene og behandle meldinger til elever og lærere om fjerning av data og tilgang til disse tjenestene.

Til toppen av artikkelen

Office 365 Education og FERPA (Family Education Rights and Privacy Act)

FERPA håndhever krav for utdanningsorganisasjoner i USA angående bruk eller visning av utdannelsesposter for studenter, inkludert e-post og vedlegg. Microsoft godtar restriksjoner for bruk og visning i FERPA som begrenser vår bruk av utdannelsesposter for studenter, inkludert at vi godtar ikke å skanne e-postmeldinger eller dokumenter for reklameformål i Office 365-tjenestene.

Nedenfor finner du svar på vanlige spørsmål.

 • Skaper muligheten for selvbetjent registrering for Office 365 problemer med hensyn til overholdelse av kravene i FERPA når en skole allerede har opprettet en Office 365-tenant?

  Overholdelse av kravene i FERPA er ikke noe problem når skolen har en eksisterende administrert leier. FERPA gjelder for utdanningsorganisasjoner i USA og krever at skoler har en fungerende samtykkeprosess for foresatte. En slik samtykkeprosess vil også gjelde for nye studenter, fakultet og ansatte som blir med i en eksisterende leier.

 • Skaper muligheten for selvbetjent registrering for Office 365 problemer med hensyn til overholdelse av kravene i FERPA når en skole allerede har opprettet en Office 365-tenant?

  Overholdelse av kravene i FERPA er ikke noe problem når skolen ikke administrerer Office 365-leieren. I denne situasjonen har ikke skolen administrativ kontroll og skal ikke ha tilgang til eller bruke utdannelsesposter for studenter, fakultet og ansatte, og derfor gjelder ikke FERPA.

  Microsoft arbeider uavhengig for å ivareta sikkerheten og personvernet til nye brukere i en ikke-administrert Office 365-leier, på samme måte som med alle eksisterende Office 365-kunder.

 • I en situasjon der en skole ikke har opprettet en Office 365-leier, kan e-postadresser bli synlige i ikke-administrerte domener når dokumenter deles med andre. Dette har ikke skolene mulighet til å styre. Har dette innvirkning på skolens overholdelse av kravene i FERPA?

  I en situasjon der skolen ikke administrerer Office 365-leieren, er ikke skolen administrator av leieren. Microsoft er administrator av Office 365-leieren. Derfor er dette spørsmålet ikke aktuelt.

 • Hvordan kan skolen fortsette å overholde kravene i FERPA i en situasjon der skolen tar kontroll over en ikke-administrert leier?

  I henhold til FERPA kan skoler oppgi, uten samtykke, «registeropplysninger» som for eksempel en students navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og fødested, utmerkelser og priser og oppmøtedatoer. Men skolen må fortelle foreldre og kvalifiserte studenter, fakultet og ansatte om registeropplysningene og gi dem rimelig tid til å be om at skolen ikke oppgir registeropplysninger om dem.

Til toppen av artikkelen

Landene som krever godkjenningstrinn for å legge til nye brukere i eksisterende Office 365-leiere

Pakistan, De forente arabiske emirater, Kasakhstan, Tyrkia, Jemen, Aserbajdsjan, Kuwait, Jordan, Qatar, Bahrain, Oman, Libanon, Kypros, Saudi-Arabia, Israel, Åland, Østerrike, Vatikanstaten, Ungarn, Ukraina, Tyskland, Tsjekkia, Sveits, Sverige, Svalbard, Storbritannia og Nord-Irland, Spania, Slovenia, Slovakia, Serbia, San Marino, Russland, Romania, Portugal, Polen, Norge, Nederland, Montenegro, Monaco, Moldova, Malta, Makedonia, Luxembourg, Litauen, Liechtenstein, Latvia, Kroatia, Jersey, Italia, Isle of Man, Irland, Island, Hviterussland, Hellas, Guernsey, Gibraltar, Frankrike, Finland, Færøyene, Estland, Danmark, Bulgaria, Bosnia og Hercegovina, Belgia, Andorra, Albania

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×