Referanse for konfigurasjon av telefon og nettbrett

Du kan bruke en mobiltelefon, et nettbrett eller en annen støttet enhet til å få tilgang til informasjon i Office 365-postboksen eller en annen Microsoft Exchange-basert postboks. Informasjonen du kan få tilgang til, omfatter e-postmeldinger, talemeldinger, kalenderelementer, kontakter og oppgavedata.

Fremgangsmåten du bruker til å konfigurere mobiltelefonen eller nettbrettet, kan være forskjellig basert på operativsystemet enheten bruker. De vanligste operativsystemene på mobiltelefoner og nettbrett omfatter Android, BlackBerry®, iOS, Symbian, Windows Mobile, Windows Phone og Windows RT.

Merknad    Hvis du har en Office 365-e-postkonto, kan du se Konfigurere og bruke Office 365 på telefonen eller nettbrettet for informasjon om hvordan du bruker Office 365 på telefonen eller nettbrettet.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du kobler et skrivebords-e-postprogram til kontoen din, kan du se Referanse for konfigurering av e-postprogram.

I denne artikkelen.

Operativsystemer for telefoner og nettbrett

Exchange ActiveSync og POP3/IMAP4

Konfigurasjonsinstruksjoner

Android

Apple iOS

BlackBerry®

Kindle

Nokia (Symbian OS)

Windows Mobile

Windows Phone

Windows RT

Hva annet trenger jeg å vite?

Operativsystemer for telefoner og nettbrett

Det finnes mange ulike modeller av telefoner og nettbrett, men bare noen få operativsystemer for mobiltelefoner. Operativsystemet er programvaren som kjører på telefonen eller nettbrettet og gjør at du for eksempel kan vise et kart, få tilgang til lister over gjøremål, ringe eller spille av musikk.

De mest populære operativsystemene for telefoner og nettbrett omfatter følgende:

  • Android Dette er mobiloperativsystemet fra Google og omtales av og til som Droid.

  • Apple (iOS) Dette er mobiloperativsystemet fra Apple, som brukes på iPhone, iPod Touch og iPad.

  • BlackBerry® Dette er mobiloperativsystemet fra RIM (Research in Motion).

  • Kindle Dette er Amazons mobiloperativsystem. Det er basert på Android-operativsystemet.

  • Nokia (Symbian OS) Dette er operativsystemet som brukes på Nokia-mobiltelefoner som ikke kjører Windows Phone.

Exchange ActiveSync og POP3/IMAP4

Hvis du vil ha tilgang til e-post, kalenderelementer, kontakter og oppgavedata på mobilenheten, må enheten være kompatibel med Exchange ActiveSync (også kalt Exchange-e-post). Hvis enheten ikke støtter Exchange ActiveSync, kan du konfigurere en POP3- eller IMAP4-konto som du kan bruke til å konfigurere enheten til å sende og motta e-post.

Merknad    De fleste mobile enhetene i dag støtter Exchange ActiveSync. Hvis du ikke er sikker på om enheten er kompatibel med Exchange ActiveSync, kan du se dokumentasjonen for enheten, lese konfigureringsinstruksjonene i denne artikkelen eller kontakte leverandøren.

Konfigurasjonsinstruksjoner

Her er en liste over generelle instruksjoner for hvert av de store operativsystemene for telefoner og nettbrett. Hvis du ikke vet hvilket operativsystem telefonen eller nettbrettet bruker, kan du kontakte produsenten.

Hvis operativsystemet på telefonen eller nettbrettet ikke er oppført på denne siden, kan du se Konfigurere e-post på andre telefoner og nettbrett med Internett-tilgang.

Android

Konfigurere e-post på en telefon eller et nettbrett med Android

Apple iOS

Konfigurere e-post på Apple iPhone, iPad og iPod Touch

Merknad    Hvis du har en Office 365-e-postkonto, kan du også få tilgang til e-post, kalender og kontakter ved hjelp av mobilappene OWA for IPhone og OWA for iPad. Du kan installere disse appene fra Apples App Store. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se OWA for iPhone og OWA for iPad.

BlackBerry®

Konfigurere e-post på en BlackBerry®-enhet

Kindle

Konfigurere e-post på Amazon Kindle Fire

Nokia (Symbian OS)

Konfigurere e-post på en Nokia-telefon (Symbian OS)

Windows Mobile

Konfigurere e-post på Windows Mobile 6.5

Windows Phone

Konfigurere e-post på Windows Phone

Windows RT

Konfigurere Office 365- eller Exchange-basert e-post i Windows 8 Mail

Konfigurere e-post i Outlook 2013

Til toppen av siden

Hva annet trenger jeg å vite?

  • Hvis du bruker Office 365, kan du se Konfigurere og bruke Office 365 på telefonen eller nettbrettet for detaljert informasjon om hvordan du konfigurerer Office 365 på telefonen eller nettbrettet.

  • Hvis du vil vise enhetene du har koblet til kontoen, klikker du Innstillinger Ikon for innstillinger > Alternativer > Telefon > Mobile enheter i .Outlook Web App

  • Du bruker ikke Outlook Web App til å angi enhetene du vil synkronisere med kontoen, manuelt. Enheter du kobler til kontoen, vises som tilkoblede enheter i Outlook Web App etter at du har opprettet en tilkobling til postboksen.

  • Hvis du kobler deg til den mobile enheten med Exchange ActiveSync og mister den mobile enheten, kan du fjerne alle postboksdataene fra den eksternt i Outlook Web App. Vær oppmerksom på at du også mister eventuell informasjon på lagringskortet i enheten. Når du utfører en tømming av ekstern enhet fra postboksen, kan du vise en e-postbekreftelse så snart tømmingen av den eksterne enheten er fullført. Hvis du vil ha instruksjoner, kan du se Slette all informasjon fra telefonen eller nettbrettet du har mistet.

Til toppen av siden

Gjelder for: Outlook Web App for Office 365, Outlook 2013, Outlook Web AppVar denne informasjonen nyttig?

Ja Nei

Hvordan kan vi forbedre det?

255 gjenstående tegn

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!

Støtteressurser

Endre språk