Redusere filstørrelsen for et bilde

I denne artikkelen

Oversikt over reduksjon av filstørrelsen for et bilde

Endre oppløsningen på et bilde

Komprimere et bilde

Beskjære et bilde

Slette beskårne områder i bilder

Endre standardinnstillinger for Komprimer bilder

Oversikt over reduksjon av filstørrelsen for et bilde

Bilder kan gi en betydelig økning av filstørrelsen for 2007 Microsoft Office-system-dokumentet. Du kan spare plass på harddisken eller redusere nedlastingstidene ved å redusere bildeoppløsningen, bruke komprimering uten kvalitetstap og forkaste uønsket informasjon, for eksempel beskårne deler av et bilde.

Det er bare bestemte bildetyper som kan optimaliseres eller der filstørrelsen kan reduseres med minimalt tap av kvalitet, og de må settes inn i 2007 Office-utgivelse-dokumentet på en måte som gjør at de kan redigeres i Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 eller Microsoft Office Word 2007. Hvis du vil sette inn et bilde eller et annet bildeobjekt, bruker du knappene for å lagre bildet som en bildefil i 2007 Office-utgivelse-dokumentet i Illustrasjoner-gruppen på Sett inn-fanen.

Når du ikke har behov for hver eneste piksel i et bilde for å få en akseptabel versjon av det for målplasseringen, kan du redusere eller endre oppløsningen. Det kan være effektivt å redusere eller endre oppløsningen på bilder som du har skalert slik at de har blitt mindre, siden punktene per tomme (ppt) faktisk øker i dette tilfellet. Bildekvaliteten kan påvirkes hvis du endrer oppløsningen.

Det kan hende du kan optimalisere eller endre størrelse på bilder ved hjelp av et eksternt bilderedigeringsprogram, for eksempel Adobe Photoshop. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte hjelp for bildeprogrammet.

Informasjon om filtype

Du kan ikke optimalisere bilder som har tegningstypeformat (vektorgrafikk) og filtyper som *.wmf, *.emf og *.eps.

Bilder med høy oppløsning, for eksempel fotografier, passer bra til optimalisering. De kvalifiserte filtypene er blant andre: *.png, *.jpeg eller *.jpg, *.tiff, *.bmp og *.gif.

Hvis du setter inn et bilde fra utklipp, kan bare medietyper av utklipp som er fotografier optimaliseres, fordi andre typer utklipp pleier å være vektorgrafikk.

Til toppen av siden

Endre oppløsningen på et bilde

 1. Klikk bildet eller bildene du vil endre løsning for.

 2. Klikk Komprimer bilder i Juster-gruppen på fanenFormat under Bildeverktøy.

  Bildeverktøy, kategorien Format

  Hvis fanene Bildeverktøy og Format ikke vises, kontrollerer du at du har merket et bilde. Det kan være du må dobbeltklikke bildet for å velge det og åpne fanen Format. Hvis du ser fanen Tegneverktøy i stedet for Bildeverktøy, kan du se artikkelen om nettopp dette problemet.

 3. Merk av for Bruk bare på disse bildene hvis du vil endre oppløsningen bare for det merkede bildet, ikke alle bildene i dokumentet.

 4. Klikk Alternativer, og klikk deretter ønsket oppløsning under Målutdata.

Til toppen av siden

Komprimere et bilde

Du kan redusere fargeformatet for et bilde (komprimere) for å gjøre filstørrelsen mindre, avhengig av hvor mange farger som brukes i bildet. Når du komprimerer et bilde, bruker fargen færre biter per piksel, uten kvalitetstap.

 1. Klikk bildet du vil komprimere.

 2. Klikk Komprimer bilder i Juster-gruppen på fanenFormat under Bildeverktøy.

  Bildeverktøy, kategorien Format

  Hvis fanene Bildeverktøy og Format ikke vises, kontrollerer du at du har merket et bilde. Det kan være du må dobbeltklikke bildet for å velge det og åpne fanen Format. Hvis du ser fanen Tegneverktøy i stedet for Bildeverktøy, kan du se artikkelen om nettopp dette problemet.

 3. Merk av for Bruk bare på disse bildene hvis du bare vil komprimere det merkede bildet, ikke alle bildene i dokumentet.

 4. Klikk Alternativer, og velg deretter Utfør automatisk grunnleggende komprimering ved lagring under Komprimeringsalternativer.

Alternativet Utfør automatisk grunnleggende komprimering ved lagring gjelder bare for dokumentet som er åpent i det gjeldende programmet. Alle de andre alternativene i dialogboksen Komprimeringsinnstillinger gjelder for alle dokumenter i Office Excel 2007, Office PowerPoint 2007, Office Word 2007 og Office Outlook 2007.

Til toppen av siden

Beskjær et bilde

Beskjæring reduserer størrelsen på et bilde ved å fjerne loddrette eller vannrette kanter. Beskjæring brukes ofte til å skjule eller trimme en del av bildet, enten for utheving eller for fjerning av uønskede deler.

Eksempel med før og etter beskjæring

Du kan alltids gjenopprette et skalert eller et beskåret bilde til det opprinnelige utseendet. Du kan også beskjære et bilde utover, noe som legger til en margin.

Du kan beskjære alle bilder, bortsett fra et animert GIF-bilde, ved hjelp av Beskjær-funksjonen. Hvis du skal beskjære et animert GIF-bilde, trimmer du bildet i et redigeringsprogram for animerte GIF-bilder, og deretter setter du inn bildet igjen.

 1. Merk bildet du vil beskjære.

 2. Klikk Beskjær i Størrelse-gruppen på fanen Format under Bildeverktøy.

  Bildeverktøy, kategorien Format

  Hvis fanene Bildeverktøy og Format ikke vises, kontrollerer du at du har merket et bilde. Det kan være du må dobbeltklikke bildet for å velge det og åpne fanen Format. Hvis du ser fanen Tegneverktøy i stedet for Bildeverktøy, kan du se artikkelen om nettopp dette problemet.

 3. Gjør et av følgende:

  • Hvis du vil beskjære én side, drar du beskjæringshåndtaket i midten på den siden innover.

  • Hvis du vil beskjære like mye på to sider samtidig, trykker du og holder nede CTRL mens du drar det midtre beskjæringshåndtaket innover fra en av sidene.

  • Hvis du vil beskjære like mye på alle fire sidene samtidig, trykker du og holder nede CTRL mens du drar beskjæringshåndtaket i et hjørne innover.

   Bilde med beskjæringshåndtak

   1. Én av de seks beskjæringshåndtakene

   • Hvis du vil beskjære bildet til nøyaktige dimensjoner, gjør du følgende:

    1. Klikk dialogboksvelgeren Ikon under Bildeverktøy i Størrelse-gruppen på Format-fanen.

    2. Skriv inn størrelsestallene du vil bruke, i boksene Venstre, Høyre, Øverst og Nederst i Størrelse-gruppen under Beskjær fra.

   • Hvis du vil redusere filstørrelsen på bildet og slette beskårne deler av bildet fra filen, klikker du Komprimer bilder under Bildeverktøy i Juster-gruppen på Format-fanen. Hvis du vil beholde de beskårne delene, kan du endre den automatiske innstillingen.

   • Hvis du skal angre en beskjæring før du lagrer dokumentet, klikker du Tilbakestill bilde i Juster-gruppen eller Angre Knappverktøylinjen for hurtigtilgang.

   • Hvis du vil legge til en margin rundt et bilde, drar du beskjæringshåndtakene bort fra midten av bildet.

Til toppen av siden

Slette beskårne områder i bilder

Selv etter at du har beskåret deler av et bilde, beholdes de beskårne delene som deler av bildet. Følgende fremgangsmåte reduserer filstørrelsen ved å fjerne beskjæringer fra bildefilen.

 1. Klikk bildet du vil fjerne uønsket informasjon fra.

 2. Klikk Komprimer bilder i Juster-gruppen på fanenFormat under Bildeverktøy.

  Bildeverktøy, kategorien Format

  Hvis fanene Bildeverktøy og Format ikke vises, kontrollerer du at du har merket et bilde. Det kan være du må dobbeltklikke bildet for å velge det og åpne fanen Format. Hvis du ser fanen Tegneverktøy i stedet for Bildeverktøy, kan du se artikkelen om nettopp dette problemet.

 3. Merk av for Bruk bare på disse bildene hvis du vil fjerne beskjæringer bare for det merkede bildet, ikke for alle bildene i dokumentet.

 4. Klikk Alternativer, og merk av for Slett beskårne områder i bilder under Komprimeringsalternativer.

Til toppen av siden

Endre standardinnstillinger for Komprimer bilder

Funksjonen Komprimer bilder reduserer automatisk filstørrelsen på bilder når du lagrer dokumentet. Du kan også slette beskårne deler av bilder fra en fil ved å bruke denne funksjonen.

Alternativet Utfør automatisk grunnleggende komprimering ved lagring gjelder bare for dokumentet som er åpent i det gjeldende programmet. Alle de andre alternativene i dialogboksen Komprimeringsinnstillinger gjelder for alle dokumenter i Office Excel 2007, Office PowerPoint 2007, Office Word 2007 og Office Outlook 2007.

 1. Merk et bilde i dokumentet.

 2. Klikk Komprimer bilder i Juster-gruppen på fanenFormat under Bildeverktøy.

  Bildeverktøy, kategorien Format

  Hvis fanene Bildeverktøy og Format ikke vises, kontrollerer du at du har merket et bilde. Det kan være du må dobbeltklikke bildet for å velge det og åpne fanen Format. Hvis du ser fanen Tegneverktøy i stedet for Bildeverktøy, kan du se artikkelen om nettopp dette problemet.

 3. Klikk Alternativer, og gjør deretter et eller flere av følgende:

  • Hvis du vil stoppe automatisk reduksjon av bildefilstørrelsen når du lagrer dokumentet, fjerner du merket for Utfør automatisk grunnleggende komprimering ved lagring.

  • Hvis du vil slette beskårne områder i bilder automatisk når du lagrer dokumentet, velger du Slett beskårne områder i bilder. Klikk deretter OK.

  • Hvis du vil lagre beskårne områder i bilder automatisk, fjerner du merket for Slett beskårne områder i bilder.

Hvis du vil bruke en snarvei til alternativene for komprimering av bilder, klikker du Microsoft Office-knappen Office-knappen i Lagre som-dialogboksen, velger Lagre som og klikker deretter filformatet for Office-dokument som du vil bruke. KlikkVerktøy nederst til venstre i Kontoer-dialogboksen, og klikk deretter Komprimer bilde.

Til toppen av siden

Var denne informasjonen nyttig?

Hvordan kan vi forbedre det?

Hvordan kan vi forbedre det?

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!