Redusere filstørrelsen for et bilde

Merknad: Funksjonene som beskrives i denne artikkelen, er ikke tilgjengelig i Office Online. Hvis du vil endre bildeoppløsning eller bruke komprimering, kan du åpne dokumentet i skrivebordsversjonen av Office-programmet du bruker.

Bilder kan føre til at Office-dokumentets filstørrelse øker drastisk. Du kan redusere størrelsen på en fil ved å komprimere bildene i filen eller redusere kvaliteten. Dersom bildekvaliteten er viktigere enn størrelsen på filen, kan du angi at bilder aldri skal komprimeres.

For å redusere filstørrelsen kan du redusere bildeoppløsningen, bruke komprimering uten synlig kvalitetstap, beskjære bildene for å gjøre dem mindre og forkaste uønsket informasjon, for eksempel beskårne deler av et bilde eller annen bilderedigeringsinformasjon.

Bilder i Office komprimeres automatisk ved hjelp av tallet som er angitt under alternativene Bildestørrelse og kvalitet i fanen Avansert for programalternativene. Denne er som standard satt til utskrift (220 ppt), men du kan endre dette.

Viktig: Hvis du komprimerer et bilde for å redusere størrelsen på filen, endres detaljmengden som beholdes fra kildebildet. Dette betyr at bildet kan se annerledes ut etter komprimering i forhold til før komprimering. Derfor bør du komprimere bildet før du bruker en kunstnerisk effekt. Hvis komprimeringen og den kunstneriske effekten ikke gir ønsket utseende, kan du endre eller angre komprimeringen selv etter at du har lagret filen.

Denne artikkelen handler om hvordan du reduserer størrelsen på Office-filen ved å komprimere bilder og endre bildeoppløsningen. Hvis du vil trimme kantene av et bilde eller beskjære det, kan du se Beskjære et bilde.

Tips: Klikk på hver av overskriftene nedenfor hvis du vil ha mer informasjon om oppgaven.

Når du ikke har behov for hver eneste piksel i et bilde for å få en akseptabel versjon, kan du redusere oppløsningen. Det kan være effektivt å redusere oppløsningen på bilder som du har skalert, slik at de blir mindre, siden punktene per tomme (ppt) faktisk øker i dette tilfellet. Bildekvaliteten kan påvirkes hvis du endrer oppløsningen.

 1. Klikk bildet eller bildene du vil endre løsning for.

 2. Klikk Komprimer bilder i Juster-gruppen i kategorien Format under Bildeverktøy.

  Komprimer bilde-knappen i Juster-gruppen på fanen Format under Bildeverktøy

  Kontroller at du har merket et bilde dersom fanene Bildeverktøy og Format ikke vises. Du må kanskje dobbeltklikke på bildet for å merke det og åpne fanen Format. Avhengig av skjermstørrelsen kan det hende at du bare ser ikonene for gruppen Juster. Knappen Komprimer bilder vises uten etikett.

  Juster gruppen, redusert størrelse med bare ikonene som vises

 3. Merk av for Bruk bare på dette bildet hvis du vil endre oppløsningen bare for de merkede bildene, ikke alle dokumentene i filen.

 4. Klikk ønsket oppløsning under Målutdata. Hvis du bruker Office 2007, må du klikke på knappen Alternativer for å se disse alternativene.

  Merknad: Alternativet Bruk dokumentoppløsning bruker oppløsningen som er angitt i Microsoft Office Backstage-visning. Denne er som standard satt til utskrift eller 220 ppt, men du kan endre standard bildeoppløsning (se neste overskrift).

Viktig: 

 • Denne innstillingen gjelder bare bilder i gjeldende dokument eller dokumentet som er merket i listen ved siden av Bildestørrelse og kvalitet. Hvis du vil gjøre denne innstillingen til standard for alle nye dokumenter, kan du endre rullgardinet.

 • Konfigurer hvordan Office skal komprimere bildene dine for å finne en balanse mellom filstørrelse og kvalitet

Vær oppmerksom på at denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Microsoft Project 2013 eller i Office 2007.

 1. Klikk kategorien Fil.

 2. Klikk Alternativer og deretter Avansert.

 3. Klikk på dokumentet du vil angi standard bildeoppløsningen for, under Bildestørrelse og kvalitet, eller velg Alle nye dokumenter slik at det blir standard for alle fremtidige dokumenter.

 4. Angi oppløsningen som du vil ha som standard, og klikk deretter på OK

Du kan redusere fargeformatet for et bilde (komprimere) for å gjøre filstørrelsen mindre, avhengig av hvor mange farger som brukes i bildet. Når du komprimerer et bilde, bruker fargen færre biter per piksel, uten kvalitetstap.

 1. Klikk bildet eller bildene du vil komprimere.

 2. Klikk Komprimer bilder i Juster-gruppen i kategorien Format under Bildeverktøy.

  Komprimer bilde-knappen i Juster-gruppen på fanen Format under Bildeverktøy

  Kontroller at du har merket et bilde dersom fanene Bildeverktøy og Format ikke vises. Du må kanskje dobbeltklikke på bildet for å merke det og åpne fanen Format. Avhengig av skjermstørrelsen kan det hende at du bare ser ikonene for gruppen Juster. Knappen Komprimer bilder vises uten etikett.

  Juster gruppen, redusert størrelse med bare ikonene som vises

 3. Merk av for Bruk bare på dette bildet hvis du vil komprimere bare de merkede bildene, og ikke alle dokumentene i filen.

  Hvis du fjerner merket for Bruk bare på dette bildet overstyres eventuelle tidligere endringer du har gjort for enkeltbilder i dokumentet.

 4. Klikk ønsket oppløsning under Målutdata.

  Kommentarer: 

  • Alternativet Bruk dokumentoppløsning bruker oppløsningen som er angitt i Backstage-visningen. Denne er som standard satt til Utskrift (220 ppt), men du kan endre standard bildeoppløsning (se over).

  • Hvis du vil bruke bildeoppløsningen med høyest kvalitet og er villig til å godta en større filstørrelse, kan du deaktivere komprimering.

  • Komprimeringsendringer gjøres når du lukker denne dialogboksen. Hvis du er usikker på resultatet, kan du kontrollere filstørrelsen før og etter komprimeringen. Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende, kan du angre endringene.

Hvis du har beskåret et bilde eller gjort andre endringer i bildet, som for eksempel brukt en kunstnerisk effekt eller endret lysstyrke, kontrast eller skarphet i et bilde, vil informasjon for å kunne angre disse endringene lagres i filen. Du kan redusere filstørrelsen ved å slette denne redigeringsdataen. Dokumentstørrelsen reduseres hvis du deaktiverer dette alternativet, men hvis du vil angre endringene du har utført, må du sette inn bildet på nytt i dokumentet.

Viktig:  Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Microsoft Project 2013 eller i Microsoft Project 2016.

 1. Klikk kategorien Fil.

 2. Klikk Alternativer og deretter Avansert.

 3. Klikk dokumentet du vil fjerne bilderedigeringsdata fra, under Bildestørrelse og kvalitet.

 4. Merk av for Forkast redigering av data under Bildestørrelse og kvalitet.

Merknad: Denne innstillingen gjelder bare bilder i gjeldende dokument eller dokumentet som er merket i listen ved siden av Bildestørrelse og kvalitet.

Se også

Endre standardoppløsningen for innsetting av bilder i Office 2016

Redigere bilder uten Picture Manager

Komprimere mediefilene i presentasjonen

Beskjær et bilde

Deaktivere bildekomprimering

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×