Redigere eller fjerne en arbeidsbok fra Excel-tjenester

Når du publiserer en arbeidsbok i Excel Services, kan du når som helst endre den i Microsoft Office Excel. Hele arbeidsboken vises i Excel, selv når du bare viser deler av den i Microsoft Office Excel Web Access. Du kan om nødvendig endre delene du vil skal vises, og du kan også legge til, endre eller fjerne parametere for å angi celler som er redigerbare i de regnearkdataene som vises. Når du lagrer arbeidsboken, gjenspeiles endringene automatisk på serveren.

Hvis du ikke lenger trenger å vise arbeidsboken i Excel Services, kan du slette den fra SharePoint-dokumentbiblioteket.

Viktig: Muligheten til å publisere en Excel-arbeidsbok til Excel-tjenester er tilgjengelig bare i Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Enterprise 2007 og Microsoft Office Excel 2007.

Hva vil du gjøre?

Redigere en arbeidsbok som er publisert i Office SharePoint Server Excel-tjenester

Slette en arbeidsbok fra SharePoint Server Excel-tjenester

Redigere en arbeidsbok som er publisert i Office SharePoint Server Excel-tjenester

 1. Gjør ett av følgende for å åpne arbeidsboken som er publisert i Excel Services:

  • Gjør følgende for å åpne arbeidsboken ved hjelp av Excel:

   1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Åpne.

   2. I Filnavn-boksen skriver du inn URL-adressen for serveren og banen til arbeidsboken du vil åpne.

    Tips!: Du kan for eksempel skrive inn http://server/område/filnavn

   3. Klikk Åpne.

  • Gjør følgende for å åpne arbeidsboken ved hjelp av nettleser:

   1. Skriv inn URL-adressen til serveren i Adresse-boksen i webleseren.

    Tips!: Du kan for eksempel skrive inn http://server/område

   2. Åpne dokumentbiblioteket som inneholder arbeidsboken.

   3. Klikk pilen ved siden av arbeidsboken du vil åpne, og klikk deretter Rediger i Microsoft Office Excel på rullegardinmenyen.

 2. Rediger arbeidsboken for å implementere eventuelle endringer du vil foreta.

 3. Hvis du har tenkt å definere parametere, gi navn til cellene du vil gjøre redigerbare.

  Merknad: Du kan bare definere parametere hvis du har navngitt enkeltceller som inneholder verdier i regnearket. Du kan ikke definere parametere for navngitte områder som inneholder mer enn én celle.

  Gjør følgende for å gi navn til celler:

  1. I regnearket velger du cellen du vil gjøre redigerbar i Excel ServicesOffice Excel Web Access.

  2. Gå til kategorien Formler, velg gruppen Definerte navn og klikk Definer navn.

   Bilde av Excel-båndet

  3. Skriv inn navnet du vil bruke for parameteren, i Navn-boksen.

  4. Klikk OK.

 4. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , klikk Publiser, og klikk deretter Excel-tjenester.

 5. Klikk Alternativer for Excel-tjenester.

 6. Gjør følgende i kategorien Visfor å endre hvilke deler av arbeidsboken du vil vise:

  1. Hvis du vil vise hele arbeidsboken i Excel Services, velger du Hele arbeidsboken i listeboksen.

  2. Hvis du bare vil vise bestemte regneark i Excel Services, velger du Ark i listeboksen, og deretter fjerner du merkene i avmerkingsboksene for arkene du ikke vil skal vises.

   Merknad: Som standard er alle arkene merket. Hvis du raskt vil at alle arkene skal vises igjen etter at du har fjernet merket for noen av alternativene, kan du merke av for Merk alle arkene.

  3. Hvis du bare vil vise bestemte elementer (for eksempel navngitte områder, diagrammer, tabeller eller pivottabell) i Excel Services, velger du Elementer i arbeidsboken i listeboksen, og deretter merker du av for de elementene du vil vise.

 7. Hvis du vil definere parametere, klikker du Legg til i kategorien Parametere, merker av i avmerkingsboksen for parameteren du vil legge til, og klikker deretter OK.

 8. Klikk Lagre.

Til toppen av siden

Slette en arbeidsbok fra SharePoint Server Excel-tjenester

Gjør ett av følgende for å slette en arbeidsbok fra Excel Services:

 • Gjør følgende for å slette arbeidsboken fra serveren ved hjelp av Excel:

  1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , og klikk deretter Åpne.

   Hurtigtast  Klikk CTRL+O for å vise dialogboksen Åpne.

  2. Klikk Mine nettverkssteder, og dobbeltklikk deretter serveren der du lagret arbeidsboken.

  3. Dobbeltklikk dokumentbiblioteket som inneholder arbeidsboken.

  4. Velg arbeidsboken du vil slette, og klikk deretter Slett Slett .

   Hurtigtast  Du kan også klikke filen du vil slette, og deretter trykke DEL.

 • Gjør følgende for å slette arbeidsboken fra serveren ved hjelp av nettleser:

  1. Skriv inn URL-adressen til serveren i Adresse-boksen i webleseren.

   Tips!: Du kan for eksempel skrive inn http://server/område

  2. Åpne dokumentbiblioteket som inneholder arbeidsboken.

  3. Klikk pilen ved siden av arbeidsboken du vil åpne, og klikk deretter Slett på rullegardinmenyen.

Til toppen av siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Var denne informasjonen nyttig?

Flott! Har du andre tilbakemeldinger?

Hvordan kan vi forbedre det?

Takk for tilbakemeldingen!

×