Redigere celleinnhold

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan redigere innholdet i en celle direkte i cellen. Du kan også redigere innholdet i en celle ved å skrive inn formellinje.

Når du redigerer innholdet i en celle, kjøres Excel i redigeringsmodus. Noen Excel-funksjoner fungerer annerledes eller er ikke tilgjengelige i redigeringsmodus.

Når Excel er i redigeringsmodus, Rediger ordet vises i hjørnet nederst til venstre i programvinduet Excel, som vist i illustrasjonen nedenfor.

Nederst til venstre i programvinduet som viser redigeringsmodus

Hvordan Excel driver virksomhet annerledes i redigeringsmodus?

Mange kommandoene er ikke tilgjengelig i redigeringsmodus. Når Excel er i redigeringsmodus, kan du for eksempel betinget formatering eller endre justeringen av innholdet i en celle.

Også fungerer piltastene litt annerledes når Excel er i redigeringsmodus. I stedet for å flytte markøren fra celle til celle i redigeringsmodus, flytte piltastene markøren i cellen.

Aktivere eller deaktivere redigeringsmodus

Hvis du prøver å bruke redigeringsmodus og ingen ting skjer, kan det være deaktivert. Du kan aktivere eller deaktivere redigeringsmodus ved å endre et Excel-alternativ.

 1. Klikk Fil > Alternativer > Avansert.

  – ELLER –

  I Excel 2007 bare: Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , klikk Alternativer for Excel, og klikk deretter kategorien Avansert.

 2. Under Redigeringsalternativer, gjør du ett av følgende:

  • Merk av for Tillat redigering direkte i celler for å aktivere redigeringsmodus.

  • Hvis du vil deaktivere redigeringsmodus, fjerner du merket for Tillat redigering direkte i celler.

Gå inn i redigeringsmodus

Hvis du vil begynne å arbeide i redigeringsmodus, gjør du ett av følgende:

 • Dobbeltklikk cellen som inneholder dataene du vil redigere.

  Dette starter redigeringsmodus og plasserer markøren i cellen der du dobbeltklikket. Celleinnholdet vises også i formellinjen.

 • Klikk cellen som inneholder dataene du vil redigere, og klikk deretter hvor som helst i formellinjen.

  Dette starter redigeringsmodus og plasserer markøren i formellinjen på plasseringen du klikket.

 • Klikk cellen som inneholder dataene du vil redigere, og deretter trykke F2.

  Dette starter redigeringsmodus og plasserer markøren på slutten av celleinnholdet.

Sette inn, slette eller erstatte celleinnhold

 • Hvis du vil sette inn tegn, klikker du i cellen der du vil sette dem inn, og skriv deretter inn de nye tegnene.

 • Hvis du vil slette tegnene, klikker du i cellen der du vil slette dem, og deretter trykker du tilbake, eller velg tegnene og trykker DELETE.

 • Hvis du vil erstatte bestemte tegn, merker du dem, og skriv deretter inn de nye tegnene.

 • Hvis du vil aktivere overskrivingsmodus slik at eksisterende tegn erstattes av de nye tegnene mens du skriver, trykker du INS.

  Obs!: Overskrivingsmodus kan slås på eller av bare når du er i redigeringsmodus. Når overskrivingsmodus er aktivert, tegnet til høyre for innsettingspunktet er uthevet i formellinjen, og den blir overskrevet når du skriver inn.

 • Hvis du vil starte en ny linje med tekst på et bestemt punkt i en celle, klikker du hvor du vil bryte linjen, og trykk deretter ALT + ENTER.

Avbryte eller angre endringer

Før du trykker ENTER eller TAB, og før eller etter at du trykker F2, kan du trykke ESC for å avbryte eventuelle endringer du har gjort i celleinnholdet.

Når du trykker ENTER eller TAB, kan du angre endringene ved å trykke CTRL + Z, eller ved å klikke Angre Angre-knappenVerktøylinjen for hurtigtilgang.

Justere måten vises celleinnholdet

Når du redigerer celleinnholdet, bør du justere måten de vises.

 • Noen ganger kan en celle, viser #. Dette kan skje når cellen inneholder et tall eller en dato og bredden på sin kolonne kan ikke vise alle tegnene som krever formatet. Anta for eksempel en celle med datoformatet "mm/dd/yyyy" inneholder 12/31/2007. Kolonnen er bare bred nok til å vise seks tegn. Cellen viser #. Hvis du vil vise hele innholdet i cellen med gjeldende format, må du øke bredden på kolonnen.

  Endre bredden på en kolonne

  1. Klikk cellen der du vil endre kolonnebredden.

  2. Klikk Format i Celler-gruppen i fanen Hjem.

   Excel-båndsymbol

  3. Gjør ett av følgende under Cellestørrelse:

   • Hvis du vil ha plass til all tekst i cellen, klikker du Beste tilpassing av kolonnebredde.

   • Hvis du vil angi en større kolonnebredde, klikker du Kolonnebredde, og deretter skriver du inn ønsket bredde i Kolonnebredde-boksen.

    Obs!: Som et alternativ til å øke kolonnebredden, kan du endre kolonneformatet eller en enkeltcelle. Du kan for eksempel endre datoformatet slik at datoen vises som bare måned og dag (formatet dd.mm), for eksempel 31.12, eller angi et tall i eksponentielt format format, for eksempel 4E+08.

 • Hvis det er flere linjer med tekst i en celle, kan noe av teksten ikke vises slik du ønsker. Du kan vise flere linjer med tekst i en celle ved å bryte teksten.

  Obs!: Når Excel er i redigeringsmodus, kan du endre hvordan teksten brytes.

  Bryte tekst i en celle

  1. Klikk i cellen der du vil bryte teksten.

  2. Klikk Bryt tekst i Justering-gruppen i kategorien Hjem.

   Bilde av båndet i Excel

   Obs!: Hvis teksten er ett enkelt langt ord, brytes ikke; Du kan utvide kolonnen eller Reduser skriftstørrelsen for å vise hele teksten. Hvis ikke all tekst vises i cellen når du bryte teksten, må du justere høyden på raden.

   Klikk Format i celler-gruppen i kategorien Hjem, og klikk deretter Beste tilpassing av rad under Cellestørrelse.

Gå ut av redigeringsmodus

Hvis du vil slutte å virke i redigeringsmodus, gjør du ett av følgende:

 • Trykk ENTER.

  Excel avslutter redigeringsmodus og merker cellen rett under gjeldende celle.

  Du kan også angi at når du trykker ENTER velger en annen tilstøtende celle.

  1. Klikk Fil > Alternativer > Avansert.

   – ELLER –

   I Excel 2007 bare: Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , klikk Alternativer for Excel, og klikk deretter kategorien Avansert.

  2. Under Redigeringsalternativer, gjør du ett av følgende:

   • For å gjøre det merkede området forblir i cellen som du har redigert, fjerner du merket for Flytt merket område når Enter er trykket.

   • Du kan angi retningen for det merkede området, Merk av for Flytt merket område når Enter er trykket, klikker du pilen ved siden av retning, og velg deretter en retning fra listen.

 • Trykk TAB.

  Dette stopper redigeringsmodus og merker cellen til høyre for gjeldende celle. Trykk SKIFT + TAB merke cellen til venstre.

 • Klikk en annen celle.

  Excel avslutter redigeringsmodus og merker cellen du klikket.

 • Trykk F2.

  Excel avslutter redigeringsmodus og lar markøren der det er.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×