RecordsetType-egenskap

Gjelder for

Skjemaobjektet

Du kan bruke RecordsetType-egenskapen til å spesifisere hva slags postsett som gjøres tilgjengelig for en skjema. Lese/skrive.

uttrykk. RecordsetType

uttrykk Påkrevd. Et uttrykk som returnerer ett av objektene i Gjelder for-listen.

Merknader

RecordsetType-egenskapen bruker følgende innstillinger i en Microsoft Access-database (.mdb eller .accdb).

Innstilling

Visual Basic

Beskrivelse

Utvalg

0

(Standard) Du kan redigere bundne kontroller basert på én enkelt tabell eller tabeller med en én-til-én-relasjon. Når det gjelder kontroller som er bundet til felt basert på tabeller med en én-til-mange-relasjon kan du ikke redigere data fra sammenføyningsfeltet på «én»-siden i relasjonen, med mindre gjennomgripende oppdatering er aktivert mellom tabellene.

Utvalg (inkonsekvente oppdateringer)

1

Alle tabeller og kontroller bundet til feltene kan redigeres.

Øyeblikksbilde

2

Ingen tabeller eller kontroller bundet til feltene kan redigeres.


Obs!: Hvis du ikke vil at data i bundne kontroller skal redigeres når et skjema er i skjemavisning eller dataarkvisning, kan du angi RecordsetType-egenskapen til Øyeblikksbilde.

RecordsetType-egenskapen bruker følgende innstillinger i en Microsoft Access-prosjekt (.adp).

Innstilling

Visual Basic

Beskrivelse

Øyeblikksbilde

3

Ingen tabeller eller kontroller bundet til feltene kan redigeres.

Øyeblikksbilde som kan oppdateres

4

(Standard) Alle tabeller og kontroller bundet til feltene kan redigeres.


Obs!: Du kan angi denne egenskapen ved hjelp av et skjemas egenskapsark, en makro, eller Visual Basic for Applications, VBA-kode.

Obs!: Endring av RecordsetType-egenskapen for et åpent skjema fører til en automatisk gjenoppretting av postsettet.

Du kan opprette skjemaer basert på flere underliggende tabeller med felt som er bundet til kontrollene i skjemaene. Avhengig av RecordsetType-egenskapsinnstillingen, kan du begrense hvilke av disse bundne kontrollene som kan redigeres.

I tillegg til redigeringskontrollen som tilbys av RecordsetType, har hver kontroll i et skjema en Låst-egenskap som du kan angi for å bestemme om kontrollen og dens underliggende data kan redigeres. Hvis Låst-egenskapen er satt til Ja, kan du ikke redigere dataene.

Eksempel

I eksemplet nedenfor kan poster oppdateres bare hvis bruker-ID er ADMIN. Dette kodeeksemplet angir RecordsetType-egenskapen til Øyeblikksbilde hvis den felles variabelen gstrUserID-verdien ikke er ADMIN.

Sub Form_Open(Cancel As Integer)
Const conSnapshot = 2
If gstrUserID <> "ADMIN" Then
Forms!Employees.RecordsetType = conSnapshot
End If
End Sub
Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×