RecordsetType-egenskap

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Gjelder for

Skjemaobjektet

Du kan bruke RecordsetType-egenskapen til å spesifisere hva slags postsett som gjøres tilgjengelig for en skjema. Lese/skrive.

uttrykk. RecordsetType

uttrykk Påkrevd. Et uttrykk som returnerer ett av objektene i Gjelder for-listen.

Merknader

RecordsetType-egenskapen bruker følgende innstillinger i en Microsoft Access-database (.mdb eller .accdb).

Innstilling

Visual Basic

Beskrivelse

Utvalg

0

(Standard) Du kan redigere bundne kontroller basert på én enkelt tabell eller tabeller med en én-til-én-relasjon. Når det gjelder kontroller som er bundet til felt basert på tabeller med en én-til-mange-relasjon kan du ikke redigere data fra sammenføyningsfeltet på «én»-siden i relasjonen, med mindre gjennomgripende oppdatering er aktivert mellom tabellene.

Utvalg (inkonsekvente oppdateringer)

1

Alle tabeller og kontroller bundet til feltene kan redigeres.

Øyeblikksbilde

2

Ingen tabeller eller kontroller bundet til feltene kan redigeres.


Obs!: Hvis du ikke vil at data i bundne kontroller skal redigeres når et skjema er i skjemavisning eller dataarkvisning, kan du angi RecordsetType-egenskapen til Øyeblikksbilde.

RecordsetType-egenskapen bruker følgende innstillinger i en Microsoft Access-prosjekt (.adp).

Innstilling

Visual Basic

Beskrivelse

Øyeblikksbilde

3

Ingen tabeller eller kontroller bundet til feltene kan redigeres.

Øyeblikksbilde som kan oppdateres

4

(Standard) Alle tabeller og kontroller bundet til feltene kan redigeres.


Obs!: Du kan angi denne egenskapen ved hjelp av et skjemas egenskapsark, en makro, eller Visual Basic for Applications, VBA-kode.

Obs!: Endring av RecordsetType-egenskapen for et åpent skjema fører til en automatisk gjenoppretting av postsettet.

Du kan opprette skjemaer basert på flere underliggende tabeller med felt som er bundet til kontrollene i skjemaene. Avhengig av RecordsetType-egenskapsinnstillingen, kan du begrense hvilke av disse bundne kontrollene som kan redigeres.

I tillegg til redigeringskontrollen som tilbys av RecordsetType, har hver kontroll i et skjema en Låst-egenskap som du kan angi for å bestemme om kontrollen og dens underliggende data kan redigeres. Hvis Låst-egenskapen er satt til Ja, kan du ikke redigere dataene.

Eksempel

I eksemplet nedenfor kan poster oppdateres bare hvis bruker-ID er ADMIN. Dette kodeeksemplet angir RecordsetType-egenskapen til Øyeblikksbilde hvis den felles variabelen gstrUserID-verdien ikke er ADMIN.

Sub Form_Open(Cancel As Integer)
Const conSnapshot = 2
If gstrUserID <> "ADMIN" Then
Forms!Employees.RecordsetType = conSnapshot
End If
End Sub
Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×