Rate, funksjon

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Returnerer et langt flyttall som angir rentesatsen per periode for en annuitet.

Syntaks

Rente ( antall_innbet Innbetaling, nåverdi [fv ] [skriver du inn ] [Anta ] )

Syntaksen for funksjonen rente har disse argumentene:

Argument

Beskrivelse

antall_innbet

Obligatorisk. Doble angir totalt antall innbetalinger i lånet. Hvis du gjør månedlige innbetalinger på et billån med fire år, har lånet Totalt 4 * 12 (eller 48) innbetalinger.

betaling

Obligatorisk. Langt flyttall som angir innbetalingen som skal foretas i hver periode. En innbetaling består som regel av en hovedstol og renter som ikke endres i annuitetens løpetid.

NÅVERDI

Obligatorisk. Langt flyttall som angir nåværende verdi, eller dagens verdi, for en serie periodiske kontantstrømmer eller inntekter. Når du låne penger til å kjøpe en bil, er lånebeløpet nåverdien for långiveren for månedlige bil betalinger du vil gjøre.

sluttverdi

Valgfritt. Variant som angir en fremtidig verdi eller kontanter du vil ha etter at du har siste avdrag. Fremtidig verdi for et lån er for eksempel $0 fordi det er verdien etter siste avdrag. Hvis du vil lagre $ 50 000 over 18 år til barns utdanning, deretter er $ 50 000 imidlertid den fremtidige verdien. Hvis utelatt, antas 0.

type

Valgfritt. Variant som angir et tall som angir når betalinger forfaller. Bruk 0 Hvis innbetalingene forfaller på slutten av betalingsperioden, eller bruk 1 Hvis innbetalingene forfaller i begynnelsen av perioden. Hvis utelatt, antas 0.

Antatt

Valgfritt. Variant angir verdien du antar returneres av Rate. Hvis utelatt, er antatt 0,1 (10 prosent).


Merknader

En annuitet er en serie med faste kontantavdrag som betales over tid. En annuitet kan være et lån (for eksempel et huslån) eller en investering (for eksempel en månedlig spareplan).

For alle argumenter representeres kontanter du betaler ut, for eksempel bankinnskudd på sparekonti, av negative tall, og penger du får inn, for eksempel utbyttesjekker, av positive tall.

Rente beregnes av gjentakelse. Start med verdien for Anta, veksler rente mellom beregningen til resultatet er nøyaktig til 0,00001 prosent. Hvis rente ikke finner et resultat etter 20 forsøk, mislykkes den. Hvis din antatt er 10 prosent og Rate avsluttes, kan du prøve en annen verdi for argumentet antatt.

Eksempel

Obs!: I eksemplene nedenfor vises bruken av denne funksjonen i en VBA-modul (Visual Basic for Applications). Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med VBA, velger du Utviklerreferanse fra rullegardinlisten ved siden av Søk og skriver inn ett eller flere søkeord i søkeboksen.

Dette eksemplet bruker funksjonen rente til å beregne rentesatsen for et lån gitt Totalt antall innbetalinger (TotPmts), hvor mye låneavdrag (Payment), nåverdi eller hovedstol (PVal), i fremtiden verdi av lån (FVal), et tall som angir om betalingen forfaller på begynnelsen eller slutten av betalingsperioden (PayType) og en tilnærming av forventede rentesatsen (Guess).

Dim Fmt, FVal, Guess, PVal
Dim Payment, TotPmts, PayType, APR
' When payments are made.
Const ENDPERIOD = 0, BEGINPERIOD = 1
Fmt = "##0.00" ' Define percentage format.
FVal = 0 ' Usually 0 for a loan.
Guess = .1 ' Guess of 10 percent.
PVal = InputBox("How much did you borrow?")
Payment = InputBox("What's your monthly payment?")
TotPmts = InputBox("How many monthly payments do " & _
"you have to make?")
PayType = MsgBox("Do you make payments at the end " & _
"of the month?", vbYesNo)
If PayType = vbNo Then
PayType = BEGINPERIOD
Else PayType = ENDPERIOD
End If
APR = (Rate(TotPmts, -Payment, PVal, _
FVal, PayType, Guess) * 12) * 100
MsgBox "Your interest rate is " & _
Format(CInt(APR), Fmt) & " percent."
Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×