Rapporteringsscenarioer for Office 365 Powershell

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Bruk disse PowerShell-scenarioene for å opprette rapporter for brukere, distribusjonsgrupper og ubrukte postbokser, og for å utføre filtrering og sortering.

Rapporter om lisensierte og ikke-lisensierte brukere i Office 365

Du kan bruke PowerShell til å opprette lister over lisensierte og ikke-lisensierte brukere, og vise dem i PowerShell-vinduet eller lagre dem i en fil.

Først må du koble deg til Office 365 med Windows Azure Active Directory-modulen for Windows PowerShell. Hvis du vil ha instruksjoner, kan du se Koble til Office 365 Powershell.

Bruk denne kommandoen til å vise lisensierte brukerkontoer ett skjermbilde om gangen:

Get-MsolUser | Where-Object {$_.isLicensed -eq $true} | More

Hvis du vil eksportere denne listen til en tekstfil for lettere å kunne se gjennom og søke, fyller du inn banen og filnavnet mellom de doble anførselstegnene, og fjerner instruksjonsteksten samt < og >-tegnet.

$fileName="<path and name of a text file, example: c:\O365reports\LicensedUsers.txt>"
Get-MsolUser | Where {$_.isLicensed -eq $true} | Out-File  $fileName

Kjør de resulterende kommandoene fra Windows Azure Active Directory-modulen for Windows PowerShell-vinduet.

Hvis du vil eksportere denne listen til en CSV-fil slik at du kan importere den i Microsoft Excel for detaljert analyse, fyller du inn banen og filnavnet og kjører deretter kommandoene.

$fileName="<path and name of a CSV file, example: c:\O365reports\LicensedUsers.csv>"
Get-MsolUser | Where-Object {$_.isLicensed -eq $true} | Export-Csv $fileName -NoTypeInformation

Hvis du vil vise ikke-lisensierte brukere, ett skjermbilde om gangen, kan du kjøre denne kommandoen:

Get-MsolUser -UnlicensedUsersOnly | More

Hvis du vil eksportere denne listen til en tekstfil for lettere å kunne se gjennom og søke, fyller du inn banen og filnavnet og kjører deretter kommandoene.

$fileName="<path and name of a text file, example: c:\O365reports\Non-LicensedUsers.txt>"
Get-MsolUser -UnlicensedUsersOnly | Out-File  $fileName

Hvis du vil eksportere denne listen til en CSV-fil slik at du kan importere den i Microsoft Excel for analyse, fyller du inn banen og filnavnet og kjør deretter kommandoene.

$fileName="<path and name of a CSV file, example: c:\O365reports\Non-licensedUsers.csv>"
Get-MsolUser -UnlicensedUsersOnly | Export-Csv $fileName -NoTypeInformation

Rapport for dine Office 365-distribusjonsgrupper

Organisasjoner bruker distribusjonsgrupper i e-postprogrammer, som for eksempel Microsoft Outlook, for å sende e-postmeldinger til samlinger av brukere. Dette scenarioet oppretter listen over distribusjonsgrupper i Office 365-abonnementet.

For å komme igang må du koble til Exchange Online. Hvis du vil koble til Exchange Online med et brukernavn og passord for kontoen, kan du se Koble til Exchange Online PowerShell. Hvis du vil installere den eksterne PowerShell-modulen for Microsoft Exchange Online og koble til med MFA, kan du se Koble til Exchange Online PowerShell ved hjelp av godkjenning med flere faktorer.

Bruk denne kommandoen til å vise listen over eksisterende distribusjonsgrupper, ett skjermbilde om gangen.

Get-Recipient | Where { $_.RecipientType -eq "MailUniversalDistributionGroup"} | More

Hvis du vil eksportere denne listen til en tekstfil for lettere å kunne se gjennom og søke, fyller du inn banen og filnavnet og kjører deretter kommandoene.

$fileName="<path and name of a text file, example: c:\O365reports\DistGroups.txt>"
Get-Recipient | Where { $_.RecipientType -eq "MailUniversalDistributionGroup"} | Out-File  $fileName

Hvis du vil eksportere denne listen til en CSV-fil slik at du kan importere den i Microsoft Excel for detaljert analyse, fyller du inn banen og filnavnet og kjører deretter kommandoene.

$fileName="<path and name of a CSV file, example: c:\O365reports\DistGroups.csv>"
Get-Recipient | Where { $_.RecipientType -eq "MailUniversalDistributionGroup"} | Export-Csv $fileName -NoTypeInformation

Få en liste over inaktive Exchange-postbokser

Når brukere forlater en organisasjon, kan postboksene deres bli liggende og oppta lagringsplass i Office 365-abonnementet. I dette scenarioet oppdager du disse gamle postkassene, slik at du kan gjøre det som trengs for å fjerne dem. Dette scenarioet demonstrerer hvordan du oppretter en liste over alle brukere som ikke har logget på postkassen sin i løpet av minst 30 dager.

Obs!: I enkelte tilfeller kan det hende at rapporten ikke gir den siste påloggingsdatoen, men du vil alltid se antall inaktive dager. Postbokser som er underlagt en rettslig sperre, kan også vises i denne rapporten, og dette er ikke nødvendigvis postbokser som krever opprydding eller fjerning.

For å komme igang må du koble til Exchange Online. Hvis du vil koble til Exchange Online med et brukernavn og passord for kontoen, kan du se Koble til Exchange Online PowerShell. Hvis du vil installere den eksterne PowerShell-modulen for Microsoft Exchange Online og koble til med MFA, kan du se Koble til Exchange Online PowerShell ved hjelp av godkjenning med flere faktorer.

Denne kommandoen viser en liste over brukere som har vært inaktive i minst 30 dager, ett skjermbilde om gangen.

Get-StaleMailboxDetailReport | Sort UserName -Unique | Select TenantName, UserName, WindowsLiveID, LastLogin, DaysInactive | More

Hvis du vil generere en liste over brukere som har vært inaktive i minst 30 dager, og eksportere den til en CSV-fil, fyller du inn banen og filnavnet og kjører deretter kommandoene.

$fileName="<path and name of a CSV file, example: c:\O365reports\StaleMailboxes.csv>"
Get-StaleMailboxDetailReport | Sort UserName -Unique | Select TenantName, UserName, WindowsLiveID, LastLogin, DaysInactive | Export-Csv $fileName -NoTypeInformation

Vise brukere ved hjelp av filtre og sortering

Du kan bruke Hvor-kommandoen til å filtrere en liste, Sorter-kommandoen til å angi rekkefølgen i listen, og Velg-kommandoen til å angi settet med egenskaper som skal vises.

Først må du koble deg til Office 365 med Windows Azure Active Directory-modulen for Windows PowerShell. Hvis du vil ha instruksjoner, kan du se Koble til Office 365 Powershell.

La oss for eksempel si at du trenger en liste over medlemmer i salgsavdelingen din, og ønsker å se deres brukerhovednavn (UPN), visningsnavn, og om de er lisensiert, alt sortert etter deres UPN:

  • Du bruker Hvor-kommandoen til å angi bare brukerkontoer der avdelingsegenskapen er satt til «Salg».

  • Du bruker Sorter-kommandoen for å sortere etter UserPrincipalName-egenskapen.

  • Du bruker Velg-kommandoen for å angi egenskapene, UserPrincipalName, DisplayName og isLicensed.

  • Til slutt kan du bruke Mer-kommandoen for å vise listen, ett skjermbilde om gangen.

Her er kommandoen:

Get-MsolUser | Where { $_.Department -eq "Sales" } | Sort UserPrincipalName | Select UserPrincipalName,DisplayName,isLicensed | More

La oss nå si at du må vise liste over alle medlemmer av både salg- og markedsføring avdelinger. I dette tilfellet kan du utvide vilkårene for Hvor-kommandoen for å inkludere begge avdelinger, og legge til Avdeling-egenskapen i Velg-kommandoen. Her er kommandoen:

Get-MsolUser | Where { $_.Department -eq "Sales" -or $_.Department -eq "Marketing" } | Select UserPrincipalName,DisplayName,isLicensed,Department | More

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Se også

PowerShell for Office 365-administratorer

Scenarioer for Office 365 PowerShell

Konfigurasjonsscenarioer for Office 365 PowerShell

Scenarioer for brukeradministrasjon for Office 365 PowerShell

Flere funksjonalitetsscenarioer for Office 365 PowerShell

Fellesskapsressurser for Office 365 PowerShell

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×