Rapportere statusen for mine aktiviteter

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

I Microsoft Office Project Web Access kan aktivitets status fanges numerisk som timer eller prosenter og fortellende i avsnitt. Denne artikkelen beskriver hvordan du skriver inn statusen for aktivitetene numerisk. Hvis du vil kommunisere aktivitets status som en fortellende beskrivelse, kan du se sende en status rapport.

Hva vil du gjøre?

Sende statusen for aktiviteter

Oppdatere statusen ved hjelp av Time liste data

Legge til et notat om oppgave statusen min

Fjerne en oppgave fra oppgave statusen

Sende statusen for aktiviteter

Aktivitets statusen sendes separat fra time listen din. Aktivitets statusen sendes til prosjekt lederen, og den rapporterer om frem driften mot fullføring av aktivitetene. Time lister sendes til godkjenner av Time lister og rapporterer timene du har arbeidet med ulike elementer i løpet av den gjeldende rapporterings perioden.

 1. Klikk Mine oppgaverunder mitt arbeidpå hurtigst Art linjen.

  Avhengig av organisasjonens innstillinger, kan det hende du ser en kombinasjon av individuelle oppgaver som er oppført under sine overordnede prosjekter, eller du kan se enkelt prosjekter uten detaljerte aktiviteter.

 2. I frem drift -kolonnen skriver du inn statusen for hver aktivitet eller hvert prosjekt.

  Tips!: Hvis du har flere oppgaver med samme navn, kan det være nyttig å vise en aktivitets bane i prosjektet for å sikre at du skriver inn status informasjon for den riktige oppgaven. Merk den aktuelle oppgaven, og klikk deretter rulle gardin pilen som vises til høyre for aktiviteten. Klikk oppgave bane for å vise et vindu som viser aktivitetens plass i hierarkiet i prosjektet. Denne funksjonen er tilgjengelig som en del av infrastruktur oppdateringen for Microsoft Office-servere. Kontakt administrator for mer informasjon.

  Avhengig av kravene til organisasjonen og dets prosjekt ledere, kan det hende du må angi frem drift for en oppgave på en av tre måter:

  • Arbeids timer utført per dag [eksempel: 1d av 5D (20%)]     Klikk frem drifts Kol onnen for aktiviteten du oppdaterer. I rute nettet som vises, skriver du inn antall timer per dag du har arbeidet på dette prosjektet eller denne aktiviteten siden du sist sendte statusen, inkludert over tids data hvis du ber om det. Klikk utenfor rute nettet for å oppdatere frem drifts Kol onnen med dataene.

  • Faktisk arbeid utført og gjenstående arbeid [eksempel: 5D]     Skriv inn den totale tiden du arbeidet med denne aktiviteten til nå. Skriv inn klokkeslettet som et tall etterfulgt av h for timer, d for dager, w for uker eller Mo for måneder.

  • Prosent av arbeid fullført [eksempel: 20%]     Skriv inn hvor stor prosent av aktiviteten du tror er fullført.

   Du kan vise oppgave rute nettet i en tidsinndelt-visning ved å klikke på avmerkings boksen tids inndelt visning øverst på mine aktiviteter -siden, og deretter klikke på Bruk. Den tids innDelte visningen viser sju detalj dager, og du kan bruke knappene forrige og neste til å bla gjennom uker. Denne funksjonen er tilgjengelig som en del av infrastruktur oppdateringen for Microsoft Office-servere. Kontakt administratoren for mer informasjon.

   Tips!: Klikk Beregn på nytt for å se virkningen av de faktiske arbeids dataene du skrev inn. Hvis du ikke er sikker på hvilken oppgave og hvilken kolonne du har valgt når du skriver inn data i status tabellen, vises den valgte oppgaven og kolonnen under tabellen, rett over knappene på mine aktiviteter -siden. Denne funksjonen er tilgjengelig som en del av infrastruktur oppdateringen for Microsoft Office-servere. Kontakt administratoren for mer informasjon.

 3. Merk av i avmerkings boksen Send kommentar hvis du vil sende en kommentar om statusen din til status lederen.

 4. Merk avmerkings boksen i den venstre kolonnen for hver aktivitet du vil sende inn, og klikk deretter Send valgte. Hvis du vil sende inn alle aktiviteter til status lederen, og Project Web Access-serveren kjører infrastruktur oppdateringen for Microsoft Office-servere, klikker du Send alle.

  Hvis du velger å inkludere en kommentar for status lederen, vises et vindu. Skriv inn kommentarene dine om statusen din i boksen i dette vinduet, og klikk deretter OK. Statusen din er sendt inn.

  Obs!: 

  • Kontakt administratoren hvis du trenger mer informasjon om infrastruktur oppdateringen for Microsoft Office-servere.

  • Hvis verdien for gjenstående arbeid for aktiviteten må oppdateres, klikker du navnet på aktiviteten i kolonnen aktivitets navn . På siden tildelings detaljer oppdaterer du gjenstående arbeid -boksen med en gjeldende beregnet tid for fullføring.

  • Hvis du vil lagre statusen uten å sende den til status lederen, klikker du Lagre alt i stedet for Send valgt. Dette lagrer endringene, men endrer ikke dataene som lederen eller gruppe medlemmene ser.

  • Dato formatene som brukes i Start -og slutt -feltet, kan endres til å inkludere et klokkeslett eller til å bruke et lengre eller kortere format. Du kan redigere siden og deretter endre nett delen for å endre dato formatet for Project Web Access-delen. Du finner mer informasjon om hvordan du endrer nett deler i Hjelp for Microsoft Windows SharePoint Services.

Til toppen av siden

Oppdatere statusen ved hjelp av Time liste data

Hvis du allerede har begynt å angi timer i time listen, kan du bruke de lagrede time liste dataene til å forhåndsutfylle aktivitets statusen.

Obs!: Dette alternativet overskriver eventuelle aktivitets statuser som du allerede har angitt for dagene som dekkes av time listen du importerer.

 1. Klikk Mine oppgaverunder mitt arbeidpå hurtigst Art linjen.

 2. Klikk Importer time liste.

 3. Velg time listen du vil importere, i time liste-listen på siden Importer time registrering .

  Time liste dataene vises i Forhåndsvisning -delen.

 4. Klikk Importer for å importere data fra den valgte time listen til frem drifts Kol onnen på mine aktiviteter -siden.

 5. Hvis det er nødvendig, endrer du status dataene på mine aktiviteter -siden og klikker Send valgte for å sende aktivitets statusen til status lederen.

Til toppen av siden

Legge til et notat om oppgave statusen min

Hvis du har kommentarer om de numeriske status dataene du har angitt for en aktivitet på mine aktiviteter -siden, kan du legge til et notat i aktiviteten for gjennomgang av prosjekt lederen. Notater som er lagt til i bestemte aktiviteter, er atskilt fra kommentarene du angir når du sender aktivitets statusen. Disse notatene er også forskjellig fra den fortellende statusen du angir på status rapports IDen.

 1. Klikk Mine oppgaverunder mitt arbeidpå hurtigst Art linjen.

 2. Pek på aktiviteten du vil legge til et notat for, klikk pilen som vises, og klikk deretter Legg til/Rediger notat.

  Dialog boksen tilDelings notater for Project Web Access åpnes med en liste over eksisterende notater for oppgaven, i tillegg til en boks for å skrive inn et nytt notat.

 3. Skriv inn teksten i den nederste boksen, og klikk deretter OK.

 4. Klikk Lagre alle for å lagre notatet.

  Obs!: 

  • Når du har lagt til et notat, må du lagre oppgave statusen din for å lagre notatet. Hvis du lukker nett leser vinduet eller navigerer bort fra Mine oppgaver -siden før du lagrer oppgave statusen, vil notatet gå tapt.

  • Notater som er lagt til i dialog boksen tilDelings notater for Project Web Access , er ikke tilgjengelig for visning av andre ressurser i prosjektet. Disse notatene blir bare gjort tilgjengelige for status lederen.

Til toppen av siden

Fjerne en oppgave fra oppgave statusen

Noen ganger må du gjøre aktiviteter i aktivitets status «gå borte». Du kan sende en forespørsel om å fjerne en aktivitet fra aktivitets statusen din. Status lederen må imidlertid godkjenne forespørselen din av status lederen før aktiviteten fjernes.

Obs!: Hvis du fjerner en aktivitet fra aktivitets statusen, fjernes ikke aktiviteten fra time listen din eller fra prosjektet.

 1. Klikk Mine oppgaverunder mitt arbeidpå hurtigst Art linjen.

 2. Merk avmerkings boksen ved siden av aktiviteten du vil fjerne fra aktivitets statusen.

 3. Klikk Slett.

 4. Klikk OK i meldingen som vises. Denne meldingen varsler deg om at en slette forespørsel blir sendt til oppgave eieren.

  Oppgaven du fjerner, vises på gjennomstreket tekst på mine aktiviteter -siden.

 5. mine aktiviteter -siden klikker du Send valgte for å sende inn slettings forespørselen.

  Når status lederen godkjenner slette forespørselen, vises en indikator ved siden av den slettede aktiviteten på mine aktiviteter -siden.

 6. Når slette forespørselen er godkjent, merker du av ved siden av oppgaven på mine aktiviteter -siden.

 7. Klikk Slett for å fjerne aktiviteten fra aktivitets statusen.

Hvorfor kan jeg ikke utføre enkelte handlinger i Project Web Access?

Avhengig av tillatelses innstillingene du brukte til å logge på Project Web Access, kan det hende at du ikke kan se eller bruke bestemte funksjoner. Det du ser på noen sider, kan også være forskjellig fra det som er dokumentert hvis serveradministratoren har tilpasset Project Web Access og ikke Tilpass hjelpen for å sammenligne.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×