Rapportere statusen for mine aktiviteter

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

I Microsoft Office Project Web Access kan aktivitetsstatus fanges numerisk som timer eller prosenter og fortellende i avsnitt. Denne artikkelen beskriver hvordan du skriver inn statusen for aktivitetene numerisk. Hvis du vil kommunisere aktivitetsstatus som en fortellende beskrivelse, kan du se Send en statusrapport.

Hva du vil gjøre?

Sende statusen for aktiviteter

Oppdatere statusen ved hjelp av timelistedata

Legge til en kommentar om aktivitetsstatusen

Fjerne en aktivitet fra aktivitetsstatusen

Sende aktivitetsstatusen

Aktivitetsstatus sendes separat fra timeregistreringen. Aktivitetsstatus sendes til prosjektlederen, og den rapporterer om fremdriften mot fullføring av aktivitetene. Timeregistreringer sendes til timeregistreringsgodkjenneren, og rapporterer om timene du har arbeidet på ulike elementer i gjeldende rapporteringsperiode.

 1. Klikk Mine oppgaver på hurtigstartlinjen under Mitt arbeid.

  Avhengig av organisasjonens innstillinger, kan det hende du får se en kombinasjon av individuelle aktiviteter som vises under sine overordnede prosjekter, eller du får se individuelle prosjekter uten noen detaljerte aktiviteter.

 2. Angi statusen for hver aktivitet eller et prosjekt i fremdrift-kolonnen.

  Tips!: Hvis du har flere oppgaver med samme navn, kan det være nyttig å vise Aktivitetsbane i project for å sikre at du skriver inn statusinformasjon for riktig aktiviteten. Velg den aktuelle aktiviteten, og klikk deretter rullegardinpilen som vises til høyre for oppgaven. Klikk Aktivitetsbane for å vise et vindu som viser aktivitetens plassering i disposisjonshierarkiet for prosjektet. Denne funksjonen er tilgjengelig som en del av Infrastruktur oppdatering for Microsoft Office Servers. Kontakt din administrator for mer informasjon.

  Avhengig av kravene til organisasjonen og prosjektlederne må du legge inn fremdriften for en oppgave i en av tre måter:

  • Antall arbeidstimer utført per dag [Eksempel: 1d av 5d (20 %)]     Klikk kolonnen Fremdrift for aktiviteten du oppdaterer. I rutenettet som vises, skriver du inn timene per dag du har arbeidet på dette prosjektet eller denne aktiviteten siden du sist sendte inn status, inkludert eventuell overtid hvis det er nødvendig. Klikk utenfor rutenettet for å oppdatere kolonnen Fremdrift med dataene.

  • Faktisk arbeid fullført og gjenstående arbeid [eksempel: 5d]     Skriv inn den totale tiden du har arbeidet med oppgaven til dato. Skriv inn tiden som et tall etterfulgt av h for timer, d for dager, w for uker eller mnd for måneder.

  • Prosent av arbeid fullført [Eksempel: 20 %]     Skriv inn prosenten av aktiviteten du tror er fullført.

   Du kan vise rutenettet for aktivitetsstatus i en tidsinndelt visning ved å merke av for Vis tidsinndelte øverst på Mine oppgaver-siden, og deretter klikke Bruk. Tidsinndelte viser sju dager detaljer går tapt, og du kan bruke knappene forrige og Neste til å bla gjennom uker. Denne funksjonen er tilgjengelig som en del av Infrastruktur oppdatering for Microsoft Office Servers. Kontakt systemansvarlig for mer informasjon.

   Tips!: Klikk Oppdater for å se virkningen av faktisk arbeidsdataene som du har angitt. Hvis du er usikker på hvilken aktivitets- og du har valgt når du skriver inn data i tabellen status-kolonnen, er også den valgte oppgaven og kolonnen vises under tabellen, rett over knappene på Mine oppgaver-siden. Denne funksjonen er tilgjengelig som en del av Infrastruktur oppdatering for Microsoft Office Servers. Kontakt systemansvarlig for mer informasjon.

 3. Merk av for Send merknad hvis du vil sende en merknad om statusen din til statuslederen.

 4. Merk avmerkingsboksen i den venstre kolonnen for hver oppgave som du vil sende, og klikk deretter Send valgte. Hvis du vil sende alle aktivitetene til statuslederen og Project Web Access-serveren kjører Infrastruktur oppdatering for Microsoft Office Servers, klikker du Send alle.

  Hvis du velger å ta med en merknad for statuslederen, vises det et vindu. Skriv inn merknadene dine om statusen i boksen i dette vinduet, og klikk deretter OK. Statusen sendes.

Obs!: 

 • Kontakt systemansvarlig hvis du vil ha mer informasjon om Infrastruktur oppdatering for Microsoft Office Servers.

 • Hvis den gjenværende arbeidsverdien for aktiviteten må oppdateres, klikker du navnet på aktiviteten i kolonnen Aktivitetsnavn. På siden Detaljer om tildeling oppdaterer du Gjenstående arbeid-boksen med en vurdering av hvor lang tid den vil ta å fullføre.

 • Hvis du vil lagre statusen uten å sende den til statuslederen, klikker du Lagre alt i stedet for Send valgte. Dette lagrer endringene dine, men endrer ikke dataene som lederen eller gruppemedlemmene ser.

 • Du kan endre datoformatene som brukes i feltene Start og Slutt å inkludere et klokkeslett eller til å bruke en lengre eller kortere format. Du kan redigere siden, og deretter endre webdelen, hvis du vil endre datoformatet for Project Web Access-webdelen. Du Finn mer informasjon om hvordan du endrer webdeler i Hjelp for Microsoft Windows SharePoint Services.

Til toppen av siden

Oppdatere statusen ved hjelp av timeregistreringsdata

Hvis du allerede har begynt å legge inn timer i timeregistreringen, kan du bruke de lagrede timeregistreringsdataene til å ferdigutfylle aktivitetsstatusen.

Obs!: Dette alternativet overskriver en eventuell aktivitetsstatus du allerede har lagt inn for dagene som dekkes av timeregistreringen du importerer.

 1. Klikk Mine oppgaver på hurtigstartlinjen under Mitt arbeid.

 2. Klikk Importer timeregistrering.

 3. På siden Importer timeregistrering, i Timeregistrering-listen, velger du timeregistreringen du importerer.

  Timeregistreringsdataene vises i delen Forhåndsvisning.

 4. Klikk Importer for å importere data fra den valgte timeregistreringen til kolonnen fremdriftMine oppgaver-siden.

 5. Hvis det er nødvendig, endrer statusen data på Mine oppgaver-siden, og klikk deretter Send valgte for å sende aktivitetsstatusen til prosjektlederen status.

Til toppen av siden

Legge til en merknad om aktivitetsstatusen

Hvis du har kommentarer om numeriske statusdataene som du angav for en aktivitet på Mine oppgaver-siden, kan du legge til et notat til aktiviteten for gjennomgang av prosjektlederen. Notater som er lagt til bestemte aktiviteter er separat fra merknadene du skriver inn når sendt inn aktivitetsstatusen. Disse notatene er også forskjellige fra den beskrivende statusen du setter inn på siden Statusrapport.

 1. Klikk Mine oppgaver på hurtigstartlinjen under Mitt arbeid.

 2. Pek på aktiviteten der du vil legge til en merknad, klikk pilen som vises, og klikk deretter Legg til / rediger notat.

  Dialogboksen Tildelingsnotater for Project Web Access åpnes med en liste over de eksisterende notatene for aktiviteten, i tillegg til en boks der du kan legge inn en ny merknad.

 3. Skriv inn teksten i den nederste boksen, og klikk deretter OK.

 4. Klikk Lagre alt for å lagre merknaden.

Obs!: 

 • Når du har lagt til et notat, må du lagre aktivitetsstatusen for å lagre notatet. Hvis du lukker leservinduet eller navigerer bort fra Mine oppgaver-siden før du lagrer aktivitetsstatusen, notatet gå tapt.

 • Merknader som legges til i dialogboksen Tildelingsnotater for Project Web Access , er ikke tilgjengelige for visning av andre ressurser på prosjektet. Disse merknadene blir bare gjort tilgjengelige for statuslederen.

Til toppen av siden

Fjerne en aktivitet fra aktivitetsstatusen

Noen ganger må du gjøre oppgaver i aktivitetsstatusen "forsvinner." Du kan sende en forespørsel om å fjerne en aktivitet fra aktivitetsstatusen. Din Statusbehandling må imidlertid godkjenne forespørselen ved Statusbehandling før oppgaven fjernes.

Obs!: Det å fjerne en aktivitet fra aktivitetsstatusen, fjerner ikke aktiviteten fra timeregistreringen eller fra prosjektet.

 1. Klikk Mine oppgaver på hurtigstartlinjen under Mitt arbeid.

 2. Merk avmerkingsboksen ved siden av aktiviteten du vil fjerne fra aktivitetsstatusen.

 3. Klikk Slett.

 4. Klikk OK i meldingen som vises. Denne meldingen gir deg beskjed om at en slettingsforespørsel vil bli sendt til eieren av aktiviteten.

  Aktiviteten du vil fjerne vises med gjennomstreking på Mine oppgaver-siden.

 5. Klikk Send valgte for å sende Sletteforespørselen på Mine oppgaver-siden.

  Når prosjektlederen status godkjenner Slett invitasjonen, vises det en indikator ved siden av den slettede aktiviteten på Mine oppgaver-siden.

 6. Når slettingsforespørselen er godkjent, på Mine oppgaver-siden velger du avmerkingsboksen ved siden av oppgaven.

 7. Klikk Slett for å fjerne aktiviteten fra aktivitetsstatusen.

Hvorfor kan jeg ikke utføre noen handlinger i Project Web Access?

Avhengig av tillatelsesinnstillingene du brukte til å logge Project Web Access, kan du ikke kunne se eller bruke bestemte funksjoner. Hva du ser på enkelte sider kan være forskjellig fra, hva dokumenteres hvis serveradministratoren tilpasset Project Web Access og ikke tilpasset hjelp til å samsvare med.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×