Rapporter for Office 365 i administrasjonssenteret – Office 365-grupper

Rapporter-instrumentbordet i Office 365 viser deg en aktivitetsoversikt for organisasjonen på tvers av Office 365-produkter. Det gjør at du kan dykke ned i detaljerte, individuelle rapporter på produktnivå for å få mer detaljert innsikt om aktivitetene for hvert enkelt produkt. Sjekk ut Oversikt over rapporter-emnet. I Office 365-grupper-rapporten kan du få innsikt i aktiviteten til Office 365-grupper i organisasjonen og se hvor mange Office 365-grupper som er opprettet og som er i bruk.

Obs!: Du må være global administrator i Office 365 eller administrator i Exchange, SharePoint eller Skype for Business for å se Office 365-rapporter.

Slik får du tilgang til rapporten Office 365-grupper

 1. Gå til administrasjonssenteret for Office 365 > Rapporter > Bruk.

 2. Velg Aktivitet i Office 365-grupper fra rullegardinlisten Velg en rapport.

  Velg en rapport – Office 365-grupper

Tolke rapporten Office 365-grupper.

Du kan få et innblikk i aktiviteten til Office 365-grupper ved å se på diagrammene Grupper, Aktivitet,Filer, og Lagringsplass.

Skjermbilde: Rapporter for Office 365 – gruppeaktiviteter

1

Rapporten Office 365-grupper viser trender for de siste 7, 30, 90 eller 180 dagene. Hvis du imidlertid klikker på en spesifikk dag i rapporten, viser tabellen (7) data for opptil 28 dager fra dagens dato (ikke fra datoen da rapporten ble generert).

2

Hver rapport har en dato som viser når rapporten ble generert. Rapportene gjenspeiler vanligvis 24 til 48 timers ventetid fra tidspunkt for aktiviteten.

3

Grupper-visningen viser totalt antall grupper som fantes på et gitt tidspunkt og aktive grupper på den dagen basert på e-postsamtaler, Yammer-innlegg og SharePoint filaktiviteter.

4

Aktivitet-visningen viser antall gruppeaktiviteter på tvers av gruppenes arbeidsbelastninger. Du kan vise Exchange-e-postmeldingene som er mottatt i gruppepostbokser på tvers av alle grupper, på en hvilken som helst dag i løpet av rapporteringsperioden. Du kan også se meldinger som er lagt inn, lest og likt på tvers av Yammer-grupper som er tilknyttet en Office 365-gruppe.

5

Filer-visningen viser totalt antall og antall aktive filer på tvers av alle gruppeområder tilknyttet en Office 365-gruppe.

6

Lagringsplass-visningen viser den totale lagringsplassen som brukes på tvers av alle gruppepostbokser og gruppeområder.

7

 • I Grupper-diagrammet er Y-aksen antall grupper (som kan ses som totalt kontra aktive).

 • I Aktivitet-diagrammet er Y-aksen antall ganger en aktivitet ble utført i Office 365-grupper.

 • I Filer-diagrammet er Y-aksen det totale antallet filer eller antall aktive filer.

 • I Lagringsplass-diagrammet viser Y-aksen total lagringsplass som brukes av gruppepostboksen eller gruppeområdet.

X-aksen i alle tre diagrammene viser det valgte datointervallet for den bestemte rapporten.

8

Du kan filtrere seriene du ser i diagrammet ved å klikke på et element i forklaringen. Klikk eller trykk for eksempel på Total eller Aktiv Skjermbilde: Rapport for Office 365-grupper – Totalt antall og antallet på aktive grupper i Grupper-diagrammet for å vise bare informasjonen som er knyttet til hver enkelt. Selv om du endrer dette merkede området, endres ikke informasjonen i rutenettabellen.

9

Listen over viste grupper bestemmes av gruppesettet som har eksistert (som ikke har blitt slettet), på tvers av den største (180 dager) tidsrammen for rapportering.  Antall aktiviteter (e-postsamtaler, Yammer-innlegg og SharePoint-filaktiviteter) vil variere avhengig av datoutvalget.

Obs!: Du kan kanskje ikke se alle elementene i listen nedenfor i kolonnene før du legger dem til.

 • Gruppenavn er navnet på gruppen.

 • Slettet er antall slettede grupper. Hvis gruppen er slettet, men hadde aktivitet i rapporteringsperioden, vises den i rutenettet med dette flagget satt til sann.

 • Eieren av gruppen er navnet på eieren av gruppen.

 • Siste aktivitetsdato er den seneste datoen en melding ble mottatt av gruppen. Dette er den seneste datoen det har skjedd en aktivitet i en e-postsamtale, i Yammer eller på området. 

 • Type er typen gruppe. Dette kan være en privat eller offentlig gruppe.

 • Medlemmer er antall medlemmer i gruppen.

 • Eksterne medlemmer er antallet eksterne brukere i gruppen.

 • Exchange

  • E-postmeldinger mottatt er antall meldinger som er mottatt av gruppen.

  • Antall elementer i postboks er det totale antallet elementer i gruppens postboks.

  • Lagringsplass brukt av postboks er lagringsplass brukt av gruppens postboks.

 • SharePoint-filer

  • Totalt antall filer er antallet filer som er lagret i SharePoint-gruppeområder.

  • Aktive filer er antallet aktive filer i SharePoint-gruppeområdet som ble vist eller endret, synkronisert, delt internt eller eksternt i løpet av rapporteringsperioden

  • Brukt lagringsplass (MB) er mengden lagringsplass i MB som er brukt under rapporteringsperioden.

 • Yammer-meldinger

  • Publisert er antall meldinger som er publisert i Yammer-gruppen gjennom rapporteringsperioden.

  • Lest er antall meldinger som er lest i Yammer-gruppen gjennom rapporteringsperioden.

  • Likt er antall meldinger som er likt i Yammer-gruppen gjennom rapporteringsperioden.

Hvis organisasjonens policyer hindrer deg i å vise rapporter som inneholder identifiserbar brukerinformasjon, kan du endre personverninnstillingen for alle disse rapportene. Sjekk ut delen Hvordan skjuler jeg brukernivådetaljer? i Aktivitetsrapporter i forhåndsvisningen av administrasjonssenteret for Office 365.

10

Klikk eller trykk på Flere handlinger-knappen Knappen Flere handlinger for OWA for mobiler ved siden av en kolonneoverskrift for å legge til eller fjerne kolonner fra rapporten.

Rapporter for Office 365-grupper – velge kolonner

11

Du kan også eksportere rapportdata til en Excel .csv-fil ved å klikke eller trykke Eksport Rapporter for Office 365 – eksportere dataene til en Excel-fil -koblingen. Dette eksporterer data fra alle brukere, og gjør det mulig å utføre enkel sortering og filtrering for videre analyse. Hvis du har færre enn 2000 brukere, kan du sortere og filtrere i tabellen i selve rapporten. Hvis du har mer enn 2000 brukere, må du eksportere dataene før du kan filtrere og sortere.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×