RTD (funksjon)

Denne artikkelen beskriver formelsyntaksen for og bruk av funksjonRTD i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Henter sanntidsdata fra et program som støtter COM-tillegg.

Syntaks

RTD(ProgID; server; emne1; [emne2]; ...)

Syntaksen for funksjonen RTD har følgende argument:

  • ProgID    Obligatorisk. Navnet på ProgID for et registrert tillegg for COM-automatisering som er installert på den lokale datamaskinen. Angi navnet i anførselstegn.

  • server    Obligatorisk. Navnet på serveren som skal kjøre tillegget. Hvis det ikke finnes noen server og programmet kjøres lokalt, kan du la argumentet være tomt. Ellers angir du anførselstegn ("") rundt servernavnet. Når du bruker RTD i Visual Basic for Applications (VBA), må du bruke anførselstegn eller VBA-egenskapen NullStreng for serveren, selv om serveren kjører lokalt.

  • Emne1, emne2,...    Emne1 er obligatorisk, etterfølgende emner er valgfrie. Fra 1 til 253 parametere som sammen representerer et unikt stykke sanntidsdata.

Merknader

  • Tillegget for RTD COM-automatisering må opprettes og registreres på en lokal datamaskin. Hvis du ikke har installert en sanntidsdataserver, vil du få en feilmelding i en celle når du forsøker å bruke RTD-funksjonen.

  • Når serveren er programmert til å oppdatere resultater kontinuerlig, så vil RTD-formler, i motsetning til andre formler, endres når Microsoft Excel er i automatisk beregningsmodus.

Eksempel

Arbeidsboken under viser eksempler på denne funksjonen. Undersøk dem, endre eksisterende formler eller skriv inn dine egne formler for å se hvordan funksjonen fungerer.

Kopier eksempeldataene i følgende tabell, og lim dem inn i celle A1 i et nytt Excel-regneark. Før formlene kan vise resultater, må du merke dem, trykke F2, og deretter trykke Enter. Du kan eventuelt justere kolonnebredden for å se alle dataene

Formel

Beskrivelse (resultat)

Resultat

=RTD("mycomaddin.progid";;"Servernavn";"Pris")

Sanntidsdata hentet fra et program som støtter COM-automatisering.

#NAVN?

Obs!

Tillegget for RTD COM-automatisering må opprettes og registreres på en lokal datamaskin. Hvis du ikke har installert en sanntids dataserver, vil RTD-funksjonen returnere feilmeldingen #NAVN? i en celle når du prøver å bruke RTD-funksjonen.

Hvis du vil arbeide mer med eksempeldataene i Excel, kan du laste ned den innebygde arbeidsboken til datamaskinen, og deretter åpne den i Excel.

Gjelder for: Excel 2013, Excel OnlineVar denne informasjonen nyttig?

Ja Nei

Hvordan kan vi forbedre det?

255 gjenstående tegn

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!

Støtteressurser

Endre språk