Prosjektverdier i en serie

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Enten du skal opprette prognoser over utgifter for kommende år eller beregne forventede resultater for en serie i et vitenskapelig eksperiment, kan du bruke Microsoft Office Excel til automatisk å generere fremtidige verdier som er basert på eksisterende data, eller til automatisk å generere ekstrapolerte verdier som er basert på lineære trendberegninger eller veksttrendberegninger.

Du kan fylle ut en serie med verdier som passer i en enkel lineær trend eller en eksponentiell veksttrend ved hjelp av fyllhåndtak eller serie-kommandoen. Hvis du vil utvide komplekse og ikke-lineære data, kan du bruke regnearkfunksjoner eller verktøyet regresjonsanalyse i ToolPak Add-tillegget.

I en lineær serie vil intervallverdien, eller forskjellen mellom første og neste verdi i serien, legges til startverdien og deretter legges til hver etterfølgende verdi.

Startutvalg

Utvidet lineær serie

1, 2

3, 4, 5

1, 3

5, 7, 9

100, 95

90, 85

Slik fyller du ut en serie for en lineær, tilpasset trend:

 1. Merk minst to celler som inneholder startverdiene for trenden.

  Hvis du vil øke nøyaktigheten i trendserien, merker du flere startverdier.

 2. Dra fyllhåndtaket i den retningen du vil fylle ut de stigende eller synkende verdiene.

  Hvis de valgte startverdiene i cellene C1:E1 er for eksempel 3, 5 og 8, drar du fyllhåndtaket mot høyre for å fylle med økende trendverdier, eller mot venstre for å fylle med minkende verdier.

Tips!: Hvis du vil kontrollere manuelt hvordan seriene opprettes, eller bruke tastaturet til å fylle ut en serie, velger du kommandoen Serie (klikk Fyll-knappen under Redigering i kategorien Hjem).

I en vekstserie multipliseres startverdien med intervallverdien for å få den neste verdien i serien. Deretter multipliseres det resulterende produktet og hvert etterfølgende produkt med intervallverdien.

Startutvalg

Utvidet vekstserie

1, 2

4, 8, 16

1, 3

9, 27, 81

2, 3

4,5, 6,75, 10,125

Slik fyller du ut en serie for en veksttrend:

 1. Merk minst to celler som inneholder startverdiene for trenden.

  Hvis du vil øke nøyaktigheten i trendserien, merker du flere startverdier.

 2. Hold nede høyre museknapp, dra fyllhåndtaket i den retningen du vil fylle ut stigende eller synkende verdier, slipp museknappen, og klikk deretter Veksttrend på hurtigmeny.

Hvis de valgte startverdiene i cellene C1:E1 er for eksempel 3, 5 og 8, drar du fyllhåndtaket mot høyre for å fylle med økende trendverdier, eller mot venstre for å fylle med minkende verdier.

Tips!: Hvis du vil kontrollere manuelt hvordan seriene opprettes eller bruke tastaturet til å fylle ut en serie, velger du kommandoen Serie (klikk Fyll-knappen under Redigering i kategorien Hjem).

Når du bruker kommandoen Serie, kan du kontrollere manuelt hvordan en lineær trend eller veksttrend opprettes, og deretter bruke tastaturet til å fylle ut verdiene.

 • I en lineær serie brukes startverdiene på algoritmen minste kvadrater (y=mx+b) for å generere serien.

 • I en vekstserie brukes startverdiene på algoritmen eksponentiell kurve (y=b*m^x) for å generere serien.

I begge tilfeller ignoreres intervallverdien. Serien som opprettes, tilsvarer verdiene som returneres av funksjonen TREND eller VEKST.

Hvis du vil fylle ut verdiene manuelt, gjør du følgende.

 1. Merk cellen der du vil starte serien. Cellen må inneholde den første verdien i serien.

  Når du bruker kommandoen Serie, erstatter den resulterende serien de opprinnelig merkede verdiene. Hvis du vil lagre de opprinnelige verdiene, kopierer du dem til en annen rad eller kolonne, og deretter oppretter du serien ved å merke de kopierte verdiene.

 2. Klikk Fyll i Redigering-gruppen i kategorien Hjem, og klikk deretter Serie.

 3. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil fylle ut serien nedover regnearksiden, velger du Kolonner.

  • Hvis du vil fylle ut serien på tvers over regnearksiden, velger du Rader.

 4. Legg inn verdien du vil øke serien med, i boksen Intervallverdi.

Serietype

Resultat av intervallverdi

Lineær

Intervallverdien legges til den første startverdien, og deretter til alle etterfølgende verdier.

Vekst

Den første startverdien multipliseres med intervallverdien. Deretter multipliseres det resulterende produktet og hvert etterfølgende produkt med intervallverdien.

 1. Velg Lineær eller Vekst under Type.

 2. Legg inn verdien der serien skal stanse, i boksen Stoppverdi.

Obs!: Hvis det finnes mer enn én startverdi i serien og du vil at Excel skal generere trenden, merker du av for Trend.

Når du har eksisterende data som du vil beregne en trend for, kan du opprette en trendlinje i et diagram. Hvis du for eksempel har et Excel-diagram som viser salgsdata for årets første måneder, kan du legge til en trendlinje som viser den generelle salgstrenden (økende, synkende eller flat), eller som viser den beregnede trenden for de neste månedene.

Denne fremgangsmåten forutsetter at du allerede har opprettet et diagram som er basert på eksisterende data. Hvis du ikke har gjort det, kan du se emnet opprette et diagram.

 1. Klikk i diagrammet.

 2. Klikk dataserie der du vil legge til en trendlinje eller et glidende gjennomsnitt.

 3. Klikk Trendlinje i Diagramelementer-gruppen i kategorien Oppsett, og klikk deretter typen regresjonstrendlinje eller glidende gjennomsnitt du vil bruke.

 4. Hvis du vil angi alternativer og formatere regresjonstrendlinjen eller det glidende gjennomsnittet, høyreklikker du trendlinjen og klikker Formater trendlinje på hurtigmenyen.

 5. Velg alternativene, linjene og effektene for trendlinje som du vil bruke.

  • Hvis du velger Polynom, skriver du inn høyeste potens for den uavhengige variablen i boksen Orden.

  • Hvis du velger Glidende gjennomsnitt, angir du antall perioder som skal brukes til å beregne det glidende gjennomsnittet, i boksen Periode.

Obs!: 

 • Boksen Basert på seriene viser en liste over alle dataseriene i diagrammet som støtter trendlinjer. Du kan legge til en trendlinje i en annen serie ved å klikke navnet i boksen og velge alternativene du vil bruke.

 • Hvis du legger til et glidende gjennomsnitt i et punktdiagram (xy), baseres det glidende gjennomsnittet på rekkefølgen av x-verdiene som er tegnet inn i diagrammet. For å få ønsket resultat må du kanskje sortere x-verdiene før du legger til det glidende gjennomsnittet.

Bruke funksjonen PROGNOSE    Funksjonen PROGNOSE beregner, eller forutsier, en fremtidig verdi basert på eksisterende verdier. Den beregnede verdien er en y-verdi for en gitt x-verdi. De kjente verdiene er eksisterende x-verdier og y-verdier, og den nye verdien beregnes ved hjelp av lineær regresjon. Du kan bruke denne funksjonen til å forutsi fremtidig salg, krav til inventar, eller trender blant forbrukerne.

Bruke funksjonen TREND eller VEKST    Funksjonene TREND og VEKST kan ekstrapolere fremtidige y-verdier som en utvidelse for en rett linje eller eksponentiell kurve som beskriver eksisterende data på best mulig måte. De kan også returnere bare y-verdiene basert på kjente x-verdier for beste tilpassingslinje eller -kurve. Hvis du vil tegne inn en linje eller kurve som beskriver eksisterende data, bruker du eksisterende x-verdier og y-verdier som returneres av funksjonen TREND eller VEKST.

Bruke funksjonen RETTLINJE eller KURVE    Du kan bruke funksjonen RETTLINJE eller KURVE til å beregne en rett linje eller eksponentiell kurve fra eksisterende data. Funksjonene RETTLINJE og KURVE returnerer ulik regresjonsstatistikk, inkludert helling og skjæringspunkt for den beste tilpassingslinjen.

Tabellen nedenfor inneholder koblinger til mer informasjon om disse regnearkfunksjonene.

Funksjon

Beskrivelse

PROGNOSE

Beregne verdier

TREND

Beregne verdier som passer i en rett trendlinje

VEKST

Beregne verdier som passer i en eksponentiell kurve

RETTLINJE

Beregne en rett linje fra eksisterende data

KURVE

Beregne en eksponentiell kurve fra eksisterende data

Når du må utføre mer avanserte regresjonsanalyser, deriblant beregning og inntegning av REST – kan du bruke regresjonsanalyseverktøyet i ToolPak Add-tillegget. For mer informasjon, kan du se laste inn analyseverktøyet.

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excel tekniske fellesskap, få støtte i Svar-fellesskapet eller foreslå en ny funksjon eller forbedring på Excel User Voice.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×