Prosent (%) arbeid fullført, felt

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Feltene % arbeid fullført inneholder gjeldende status for en aktivitet, ressurs eller tildeling, uttrykt som prosentandelen av arbeidet som er fullført. Du kan angi en prosent for fullført arbeid, eller du kan la programmet beregne den automatisk basert på faktisk arbeid på aktiviteten.

Det finnes flere kategorier av feltene % arbeid fullført.

Datatype    Prosent

Prosent (%) Arbeid fullført (aktivitetsfelt)

Oppføringstype    Beregnet eller angitt

Beregnet hvordan?    Når du oppretter en aktivitet, er prosentandelen for fullført arbeid lik null. Hvis du angir faktisk arbeid for aktiviteten, beregnes prosentandelen for fullført arbeid på følgende måte:

Prosent arbeid fullført = (Faktisk arbeid / Arbeid) * 100

Hvis du angir en verdi i feltet % arbeid fullført, beregnes faktisk arbeid og gjenstående arbeid automatisk. På samme måte beregnes andre felt automatisk på nytt når du angir en verdi i feltet Faktisk arbeid eller Gjenstående arbeid.

Beste bruksområder    Legg til feltet % arbeid fullført i en aktivitetsliste når du vil vise, filtrere eller redigere prosent arbeid fullført på aktivitetene. Hvis du angir en verdi i feltet % arbeid fullført, beregnes faktisk arbeid og gjenstående arbeid automatisk. Hvis feltet % arbeid fullført er angitt til en høyere verdi enn null, settes Faktisk start-feltet til planlagt startdato hvis du ikke har angitt en faktisk startdato ennå. Hvis feltet % arbeid fullført er satt til 100, settes Faktisk slutt-feltet til planlagt sluttdato.

Eksempel    Du har planlagt 40 arbeidstimer for aktiviteten "Skrive forslag". De tildelte ressursene har hittil rapportert 10 timer faktisk arbeid på aktiviteten. Arbeidet med aktiviteten beregnes som 25 prosent fullført.

I tillegg har du planlagt 32 arbeidstimer for aktiviteten "Holde kundemøter". De tildelte ressursene har rapportert at 16 arbeidstimer er fullført. Du skriver inn 50 i feltet % arbeid fullført. Faktisk arbeid-feltet endres til 16 timer.

Merknader    Endringer i en aktivitets prosent arbeid fullført påvirker verdien faktisk arbeid som standard. Endringer i den faktiske arbeidsverdien påvirke på samme måte, prosent arbeid fullført verdien.

Når du angir prosent arbeid fullført, kan det hende at faktisk og gjenstående arbeid justeres i forhold til gjeldende statusdato. Hvis du vil, kan du beholde disse oppfølgingsfeltene som de var da prosjektet ble planlagt, selv om fullført arbeid vises som fremtidig arbeid, eller gjenstående arbeid vises som utført arbeid. Du kan gjøre dette i dialogboksen Alternativer for Project.

Du kan angi en annen statusdato enn dagens dato i dialogboksen Prosjektinformasjon.

Prosent arbeid fullført angir statusen for mengden arbeid som er fullført for en aktivitet så langt, mens prosent fullført angir statusen for varigheten til en aktivitet så langt.

Prosent (%) Arbeid fullført (ressursfelt)

Oppføringstype    Beregnet

Beskrivelse    Feltet % arbeid fullført inneholder gjeldende status for alle aktiviteter som er tildelt en ressurs, uttrykt som prosentandelen av ressursens arbeid som er fullført.

Beregnet hvordan?    Når en ressurs først legges til, er prosent arbeid fullført for ressursen lik null prosent. Så snart aktiviteter tildeles ressursen og faktisk arbeid eller prosent arbeid fullført angis for noen av ressursens tildelinger, beregnes den totale prosenten fullført arbeid for ressursen på følgende måte:

Prosent arbeid fullført = (Faktisk arbeid / Arbeid) * 100

Beste bruksområder    Legg til feltet % arbeid fullført i en ressursliste når du vil vise eller filtrere prosent arbeid fullført for en ressurs. Dette kan være nyttig hvis du skal kontrollere fremdriften på alle aktiviteter som er tildelt en ressurs.

Eksempel    Jens er tildelt fire aktiviteter med en total arbeidsmengde på 40 timer. Før Jens rapporterer faktisk arbeid på noen av aktivitetene, er prosent arbeid fullført lik null. Jens rapporterer at han har arbeidet 5 timer på én aktivitet og 15 timer på en annen aktivitet. Siden Jens har arbeidet 20 timer av de totalt 40 planlagte timene, beregnes det at Jens har 50 prosent arbeid fullført på alle tildelte aktiviteter.

Prosent (%) Arbeid fullført (tildelingsfelt)

Oppføringstype    Beregnet eller angitt

Beskrivelse    Feltet % arbeid fullført inneholder gjeldende status for en tildeling uttrykt som en prosentdel av fullført arbeid for tildelingen. Du kan angi en prosent for fullført arbeid, eller du kan la Project beregne den for deg basert på faktisk arbeid på tildelingen.

Beregnet hvordan?    Når du oppretter en tildeling, er prosent fullført arbeid lik null. Hvis du angir faktisk arbeid for tildelingen, beregnes prosentandelen for fullført arbeid på følgende måte:

Prosent arbeid fullført = (Faktisk arbeid / Arbeid) * 100

Hvis du angir en verdi i feltet % arbeid fullført, beregnes faktisk arbeid og gjenstående arbeid automatisk. Hvis feltet % arbeid fullført er satt til en høyere verdi enn null, settes Faktisk start-feltet til planlagt startdato hvis du ikke har angitt en faktisk startdato. Hvis feltet % arbeid fullført er satt til 100, settes Faktisk slutt-feltet til planlagt sluttdato. På samme måte beregnes andre felt automatisk på nytt når du angir en verdi i feltene Faktisk arbeid eller Gjenstående arbeid.

Beste bruksområder    Legg til feltet % arbeid fullført i arkdelen av Aktivitetsbelegg- eller Ressursbelegg-visningen når du vil vise, filtrere eller redigere prosentdelen for fullført arbeid for tildelinger.

Eksempel    Jens er tildelt aktiviteten "Skrive tilbud" med 40 timer arbeid. Så langt har Jens rapportert 20 timer med faktisk arbeid for denne tildelingen. Project beregner tildelingen til å være 50 prosent fullført.

I tillegg er Jens tildelt 32 timer med arbeid på aktiviteten "Holde kundemøter". Jens har rapportert at 16 timer akkurat er fullført. I feltet % arbeid fullført skriver du inn 50. Faktisk arbeid-feltet endres til 16 timer.

Merknader    Endringer i en aktivitets prosent arbeid fullført påvirker verdien faktisk arbeid som standard. Endringer i den faktiske arbeidsverdien påvirke på samme måte, prosent arbeid fullført verdien.

Når du angir % arbeid fullført, kan det hende at faktisk og gjenstående arbeid justeres i forhold til gjeldende statusdato. Hvis du vil, kan du beholde disse oppfølgingsfeltene som de var da prosjektet ble planlagt, selv om fullført arbeid vises som fremtidig arbeid, eller gjenstående arbeid vises som utført arbeid. Du kan gjøre dette i dialogboksen Alternativer for Project.

Du kan angi en annen statusdato enn dagens dato i dialogboksen Prosjektinformasjon.

Prosent arbeid fullført angir statusen for mengden arbeid som er fullført for tildelingen så langt. prosent fullført angir statusen på varigheten for aktiviteten.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×