Project management sammenligning: Project Professional 2010 og Project Web App

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

I Microsoft Project Server 2010 har Microsoft Project Web App (PWA) ny funksjonalitet som tidligere bare var tilgjengelig i Project Professional. Denne tabellen sammenligner de nett BAS ert prosjekt Styrings funksjonene i Project Web App i Project Server 2010 med de samme funksjonene i Project Professional 2010.

Project Web App (2010)

Project Professional 2010

Tildelinger av flere ressurser:    Tilordne mer enn én ressurs for en bestemt aktivitet.

Tilgjengelig

Tilgjengelig

Status endrings oppdateringer:    Motta oppdateringer om status endringer som planlegger prosjekt planen på nytt.

Tilgjengelig

Tilgjengelig

Hurtig taster:    Bruk hurtig taster for vanlige operasjoner, for eksempel inn rykk/sett inn.

Tilgjengelig

Tilgjengelig

Aktivitets hierarki:    Vise og gjengi oppgaver med hierarkisk informasjon.

Tilgjengelig

Tilgjengelig

Inn rykk/Reduser ut rykk:    Bruke full inn rykk/Reduser ut rykk av aktiviteter i en prosjekt plan.

Tilgjengelig

Tilgjengelig

Endre utheving:    Du kan enkelt vise prosjekt endringer og alle deler av planen som påvirkes av endringen (etterfølgende aktiviteter, sammendrags kostnader og så videre), med endrings merking.

Tilgjengelig

Tilgjengelig

Angre på flere nivåer:    Utfør hva-skjer-hvis-analyse og få en fullstendig forståelse av effekten av endringer ved å reversere og bruke et helt sett med operasjoner, inkludert visninger, data og alternativ endringer.

Tilgjengelig

Tilgjengelig

Klippe ut/kopiere/lime inn:    Samarbeid om tids plan utvikling ved å kopiere/lime inn tids plan detaljer mellom programmer.

Tilgjengelig

Tilgjengelig

Fleksible visninger:    Flytt kolonner for å definere en bestemt visning.

Tilgjengelig

Tilgjengelig

Gantt-diagrammer med høy gjengivelse:    Opprette sterke, fargerike Gantt-diagrammer; egen definerte Gantt-diagramstiler.

Tilgjengelig

Tilgjengelig

Oppføring    Bruke flere grupperings rader på en prosjekt plan.

Tilgjengelig

Tilgjengelig

Emnet    Sortere prosjekt plan data etter slutt brukere.

Tilgjengelig

Tilgjengelig

Måter    Muligheten til å filtrere prosjekt planer etter en hvilken som helst verdi i planen.

Tilgjengelig

Tilgjengelig

Automatisk planlagte aktiviteter:    Angi at oppgaver (modus) skal planlegges automatisk ved hjelp av planleggings motoren for prosjektet.

Tilgjengelig

Tilgjengelig

Manuelt planlagte aktiviteter:    Angi at oppgaver (modus) skal planlegges manuelt.

Tilgjengelig

Tilgjengelig

Koblingen    Opprette, redigere og slette avhengighets relasjoner for aktiviteter.

Tilgjengelig

Tilgjengelig

Zoom inn/Zoom ut:    Bruk zoom kontroller på status linjen for raskt å endre tids linje perspektivet for prosjekt planene.

Tilgjengelig

Tilgjengelig

Bla til aktivitet:    Velg en aktivitet, og flytt deretter aktiviteten til visningen i Gantt-diagrammet.

Tilgjengelig

Tilgjengelig

Vise og redigere egen definerte felt:    Vise og redigere Project-metadata ved hjelp av egen definerte felt.

Tilgjengelig

Tilgjengelig

Prosjekt informasjon:    Redigere felt og egenskaper på prosjekt nivå.

Tilgjengelig

Tilgjengelig

Rediger store prosjekter:    Ingen begrensning til størrelsen på planene som kan redigeres.

Større prosjekter kan ha ytelses begrensninger, men ingen begrensninger er innebygd.

Tilgjengelig

Tilgjengelig

Importer fra SharePoint-aktivitetsliste:    Importere data fra en SharePoint Project-aktivitetsliste til en prosjekt plan.

Tilgjengelig

Tilgjengelig

Koble til Project Server 2010:    Koble til Project Server 2010.

Tilgjengelig

Tilgjengelig

Microsoft Office flytende™ bruker grensesnitt:    Øk produktiviteten med båndet, et fane grensesnitt for raskt å finne og bruke prosjekt funksjoner og kontroller.

Tilgjengelig

Tilgjengelig

Sann tids Valide ring:    Merk celle data som ugyldige mens du redigerer, i stedet for etter at du har lagret og validert.

Tilgjengelig

Tilgjengelig

Feil behandling:    Håndter ugyldige data og presentere data i et brukervennlig grensesnitt som hjelper med å løse problemer.

Tilgjengelig

Tilgjengelig

Fyll ned:    Dra det nederste høyre hjørnet av en celle for å gjenta data i cellene nedenfor.

Tilgjengelig

Tilgjengelig

Prosent fullført:    Markere aktivitets frem drift som en prosent del av det tildelte arbeidet som er fullført.

Tilgjengelig

Tilgjengelig

Ressurs tildelinger for kostnader og materialer:    Tildele kostnads ressurser eller Material ressurser til aktiviteter.

Tildelinger kan ikke opprettes via PWA, men tidligere oppgaver fra Project Professional 2010 er tilgjengelige som skrivebeskyttet.

Begrenset eller skrivebeskyttet

Tilgjengelig

InAktive oppgaver:    Merke en aktivitet som inaktiv.

I PWA er oppgaver merket som inaktive i Project Professional 2010, skrivebeskyttet.

Begrenset eller skrivebeskyttet

Tilgjengelig

Redigere hoved prosjekter:    Redigere hoved prosjekter.

I PWA er hoved prosjekter skrivebeskyttet.

Begrenset eller skrivebeskyttet

Tilgjengelig

Koblinger på tvers av prosjekter:    Opprette, redigere og slette en avhengighets relasjon med en aktivitet i et annet prosjekt.

Det er ikke støtte for å redigere koblinger på tvers av prosjekter i PWA. koblinger på tvers av prosjekter som er opprettet i Project Professional 2010, er skrivebeskyttet.

Begrenset eller skrivebeskyttet

Tilgjengelig

Aktivitets sammendrags tildeling:    Opprette en ressurs tildeling på et aktivitets Sammendrag.

Det er ikke støtte for å opprette aktivitets sammendrags oppgaver i PWA. Aktivitets tildelinger som er opprettet i Project Professional 2010, er skrivebeskyttet i PWA.

Begrenset eller skrivebeskyttet

Tilgjengelig

Aktivitets kalendere:    Definere en egen definert kalender som er tilknyttet en aktivitet.

Du kan ikke bruke oppgave kalendere i PWA, og prosjekt planer som er opprettet i Project Professional 2010 som inneholder oppgave kalendere, er tilgjengelige som skrivebeskyttet.

Begrenset eller skrivebeskyttet

Tilgjengelig

Prosjekt oppgave lister for SharePoint 2010:    Godta status oppdateringer for Microsoft SharePoint Server 2010 prosjekt oppgave lister.

I Project Professional 2010 er status oppdateringer for prosjekt oppgave liste synkronisert/to veis med SharePoint Server 2010 etter at planen er publisert. I PWA er status oppdateringer for prosjekt oppgave liste en veis og bare forekomme fra SharePoint-prosjektets aktivitets liste til PWA.

Begrenset eller skrivebeskyttet

Tilgjengelig

Rediger under prosjekter:    Rediger del prosjekter i et hoved prosjekt.

I PWA kan ikke del prosjekter legges til et prosjekt, og hoved prosjekter er skrivebeskyttet. Under prosjekter kan redigeres separat fra et hoved prosjekt.

Begrenset eller skrivebeskyttet

Tilgjengelig

Tids frister for oppgaver:    Opprette tids frister for en aktivitet.

I PWA vises tids frister, men de kan ikke opprettes.

Begrenset eller skrivebeskyttet

Tilgjengelig

Rediger oppgave type:    Redigere en aktivitets type.

Oppgave type er ikke et redigerbart felt i PWA.

Begrenset eller skrivebeskyttet

Tilgjengelig

WBS-koder:    Definere koder for egen definert struktur for arbeids fordeling.

I PWA støttes visning av egen definerte koder, men endring av kode definisjonen er ikke.

Begrenset eller skrivebeskyttet

Tilgjengelig

Opprette opprinnelige planer:    Opprette en opprinnelig plan for et øyeblikks bilde av den gjeldende prosjekt planen.

Opprinnelige planer som er opprettet i Project Professional 2010, kan vises i PWA som skrivebeskyttet.

Begrenset eller skrivebeskyttet

Tilgjengelig

Tids faset redigering:    Rediger planer og arbeid på daglige basiser.

Tids inndelte data i manuelt planlagte aktiviteter kan vises i PWA som skrivebeskyttet.

Begrenset eller skrivebeskyttet

Project Server 2010 Med Service Pack 1 kan du redigere tidsfasede verdier for manuelt planlagte oppgaver i PWA.

Tilgjengelig

Faste arbeids oppgaver:    Definere typen oppgave som fast arbeid.

I PWA kan ikke aktiviteter opprettes som fast arbeid, og prosjekt planer som er opprettet i Project Professional 2010 som inneholder fast arbeid-oppgaver, er skrivebeskyttet i PWA.

Begrenset eller skrivebeskyttet

Project Server 2010 Med Service Pack 1 kan du redigere en prosjekt plan med faste arbeids oppgaver i PWA.

Tilgjengelig

Innsats drevne oppgaver:    Redigere prosjekter som inneholder innsats drevne aktiviteter.

I PWA kan du ikke redigere det innsats drevne feltet. En aktivitet der innsats drevet felt ble angitt i Project Professional 2010, vil imidlertid beregnes riktig når du REDIGERER i PWA.

Begrenset eller skrivebeskyttet

Project Server 2010 Med Service Pack 1 kan du redigere innsats drevne oppgaver i PWA.

Tilgjengelig

Linjer    Bygg og Tilpass tids linje visningen for å visualisere tids plan detaljer og kommunisere med interessenter.

Tilgjengelig

Ressurs planlegger:    Dra og slipp ressurser i en interaktiv ressurs visning for å forenkle komplekse ressurs scenarioer.

Tilgjengelig

Ressurs utjevning:    Gjenkjenn og rett opp scenarier for ressurs overallokering ved hjelp av ulike teknikker for ressurs utjevning.

Tilgjengelig

Redigere tildelings felt:    Redigere tildelings visninger.

Tilgjengelig

Lim inn med aktivitets hierarki:    Lim inn hierarkisk informasjon som er inkludert, for eksempel inn rykk.

Tilgjengelig

Nettverksdiagram-visning:    Vise, redigere, opprette og slette oppgaver i en Nettverksdiagram-visning.

Tilgjengelig

Visning for aktivitets skjema:    Vise, redigere, opprette og slette oppgaver i en skjema visning.

Tilgjengelig

Dialog boksen aktivitets informasjon:    Se oppgave detaljer ved å bruke et dialog grensesnitt.

Tilgjengelig

Tomme aktiviteter (null):    Opprette tomme rader (tom, eller null, aktiviteter) i en prosjekt plan.

Tilgjengelig

Automatisk beregning:    Planlegg hele prosjekt planen i stedet for bare gjeldende aktivitet, uten å trykke på Beregn eller F9.

Tilgjengelig

Tekst formatering:    Endre tekst formatering ved hjelp av farger og stiler.

Tilgjengelig

Redigere kalendere:    Rediger kalendere for prosjektene dine.

Tilgjengelig

Definer lokale egen definerte felt:    Definer lokale egen definerte felt for brukere.

Obs!:  I PWA kan bare brukere som har administrator tillatelser, definere lokale egen definerte felt.

Tilgjengelig

Delte oppgaver:    Dele oppgaver og vise dem som del i Gantt-diagrammet.

Tilgjengelig

Backstage-visning:    Få rask tilgang til prosjekt verktøy, maler og program alternativer ved hjelp av den nye Microsoft Office Backstage-visningen.

Tilgjengelig

TilDelings enheter:    Endre prosent enhetene for hver ressurs.

Tilgjengelig

Oppgave inspeksjon:    Få analyse og intuitiv veiledning for å løse planleggings konflikter, som du kan velge om du vil handle på.

Tilgjengelig

Frakoblet redigering:    Rediger prosjekt planer når du ikke er koblet til Project Server 2010.

Tilgjengelig

Hvis du vil ha informasjon om forbedringer i PWA-funksjonaliteten i Project Server 2010 Service Pack 1, kan du se blogg innlegget i Microsoft Project 2010, som annonserer Service Pack 1 for Microsoft Project og Project Server 2010.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker Project Server 2010 Service Pack 1, kan du se distribuere Service Pack 1 for Project Server 2010.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×