Programvaregrenser og -begrensninger i SharePoint Online

Kjennskap til grenser, slik som antall støttede brukere, lagringskvoter og filstørrelser, vil hjelpe deg med å få mest mulig ut av SharePoint.

Merknad: SharePoint-prøveabonnementer og nettsteder for forhåndsvisninger kan være annerledes, men dekkes ikke her.

SharePoint Online kan være inkludert i en Office 365-plan eller kjøpes som en frittstående plan, for eksempel SharePoint Online Plan 1 eller SharePoint Online Plan 2. De ulike planene inkluderer forskjellige SharePoint Online-tilbud.

Merknad: I Office 365-planer håndteres programvaregrenser og -begrensninger for SharePoint Online uavhengig av grensene for lagringsplass i postboksen. Grensene for lagringsplass i postboksen konfigureres og behandles ved hjelp av Exchange Online. Du finner mer informasjon om hvordan Exchange håndterer e-postboksbegrensninger i Postbokstyper og lagringsgrenser for mottakere.

Merknad: SharePoint Online-tjenesten er inkludert i alle Office 365-abonnementer, men det er ikke alle abonnementer som støtter alle SharePoint-funksjonene. Hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelige SharePoint-funksjoner og SharePoint Online-tjenesten i Office 365, kan du se Beskrivelse av SharePoint Online-tjenesten.

Begrensninger for SharePoint Online i Office 365-planer

Tabellene som presenteres her, omfatter gjeldende SharePoint Online-planer, i tillegg til SharePoint Online for Office 365 Midsize Business, Office 365 Small Business og Office 365 Small Business Premium, som ikke lenger er i salg. Begrensningene er inkludert her for kunder som fremdeles bruker disse planene.

Følgende plantilbud har felles grenser og begrensninger:

  • Microsoft Office 365 Enterprise-abonnementer (E1-E4)

  • Microsoft Office 365 Education-abonnementer (E2-E4)

  • Microsoft Office 365 Kiosk-abonnementer (K1-K2)

  • Frittstående SharePoint Online-abonnementsplaner (plan 1 og plan 2).

Denne tabellen beskriver disse begrensningene.

FUNKSJON

OFFICE 365 ENTERPRISE-PLANER

(INKLUDERT E1-E4, E2-E4, G1-G4 OG SHAREPOINT ONLINE PLAN 1 OG PLAN 2

OFFICE 365 KIOSK-PLANER (ENTERPRISE)

Lagringsplass per bruker (bidrar til total grunnlagringsplass for leier)

0,5 GB per abonnerende bruker.

Null (0).

Lisensierte kioskarbeidere legges ikke til i basislagringsplassen.

Basislagringsplass per leietaker

1 GB + 0,5 MB per abonnerende bruker + ekstra lagringsplass som kjøpes.

Du kan kjøpe ubegrenset ekstra lagringsplass.

10 GB + ekstra lagringsplass som kjøpes.

Du kan kjøpe ubegrenset ekstra lagringsplass.

Ekstra lagringsplass (per GB per måned), ikke minimumskjøp

Hvis du vil kjøpe lagringsplass, kan du se Endre lagringsplass for abonnementet.

Hvis du vil kjøpe lagringsplass, kan du se Endre lagringsplass for abonnementet.

Terskelbegrensning for visning i områdebiblioteker eller -lister

Maks. 5000 elementer per visning (uten indeks) og 12 oppslagskolonner per visning. Se Administrere store lister og biblioteker i Office 365 for mer informasjon.

Maks. 5000 elementer per visning (uten indeks) og 12 oppslagskolonner per visning. Se Administrere store lister og biblioteker i Office 365 for mer informasjon.

Termer i termlageret

200 000

200 000

Begrensning av lagringsplass for nettstedssamlinger

Opptil 25 TB per nettstedssamling.

Opptil 25 TB per nettstedssamling.

Kioskarbeidere (plan K1–K2) kan ikke administrere SharePoint-nettstedssamlinger. Du må ha lisens for minst én Enterprise-planbruker for å administrere kiosk-nettstedssamlinger.

Nettstedssamlinger (antall) per leietaker

500 000 nettstedssamlinger (annet enn personlige nettsteder).

500 000 nettstedssamlinger.

Sekundære nettsteder

Anbefalt opptil 2000 sekundære nettsteder per nettstedssamling

Anbefalt opptil 2000 sekundære nettsteder per nettstedssamling

Fillagring for Office 365-grupper

Lagring av gruppe-filer har samme lagrings- og opplastingsbegrensninger som lagringsgrensen for nettstedssamling ovenfor.

Lagring av gruppe-filer har samme lagrings- og opplastingsbegrensninger som lagringsgrensen for nettstedssamling ovenfor.

Standard lagringsplass for offentlig nettsted

5 GB

En SharePoint-administrator kan tildele opptil 1 TB (grensen for en nettstedssamling).

5 GB

En SharePoint-administrator kan tildele opptil 1 TB (grensen for en nettstedssamling).

Kioskarbeidere (plan K1–K2) kan ikke administrere SharePoint-nettstedssamlinger. Du må ha lisens for minst én Enterprise-planbruker for å administrere kiosk-nettstedssamlinger.

Grense for filopplasting

10 GB per fil til dra og slipp-opplastinger. Alle andre opplastingsmetoder har en grense på 2 GB.

10 GB per fil til dra og slipp-opplastinger. Alle andre opplastingsmetoder har en grense på 2 GB.

Begrensning på størrelsen på filvedlegg

250 MB

250 MB

Synkroniseringsgrenser

5 000 elementer i nettstedsbiblioteker, inkludert filer og mapper.

5 000 elementer i nettstedsbiblioteker, inkludert filer og mapper.

Maksimalt antall brukere per leier

1–500 000+

Merknad: Hvis du har flere enn 500 000 brukere, kontakter du en Microsoft-representant for å diskutere detaljerte krav.

1–500 000+

Merknad: Hvis du har flere enn 500 000 brukere, kontakter du Microsoft-representanten for å diskutere detaljerte krav.

Antall inviterte eksterne brukere

Det er ingen grense for hvor mange eksterne brukere du kan invitere til nettstedssamlingene i SharePoint Online. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Styre ekstern deling for SharePoint Online-miljøet.

Det er ingen grense for hvor mange eksterne brukere du kan invitere til nettstedssamlingene i SharePoint Online. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Styre ekstern deling for SharePoint Online-miljøet.

Viktig: Det er lurt å følge med papirkurven og tømme den regelmessig. Innhold i papirkurven regnes med i lagringsplasskvoten for en leier. Hvis papirkurven for eksempel inneholder 25 GB, trekkes 25 GB fra den tilgjengelige lagringsplassen.

Denne tabellen beskriver begrensningene for SharePoint Online i Office 365 Business Essentials og Office 365 Business Premium.

Merknad: SharePoint Online støttes ikke i Office 365 Business.

FUNKSJON

BESKRIVELSE

Lagringsplass per bruker (bidrar til total grunnlagringsplass for hele SharePoint-miljøet eller leier)

0,5 GB per abonnerende bruker.

Basislagringsplass per leietaker

1 GB + 0,5 MB per abonnerende bruker + ekstra lagringsplass som kjøpes.

Du kan kjøpe ubegrenset ekstra lagringsplass.

Ekstra lagringsplass (per GB per måned), ikke minimumskjøp

Hvis du vil kjøpe lagringsplass, kan du se Endre lagringsplass for abonnementet.

Viktig: Du kan ikke kjøpe mer lagringsplass med et prøveabonnement.

Terskebegrensning for listevisning i nettstedsbiblioteker, inkludert filer og mapper

Maks. 5000 elementer per visning (uten indeks) og 12 oppslagskolonner per visning. Se Administrere store lister og biblioteker i Office 365 for mer informasjon.

Termer i termlageret

200 000

Nettstedssamlinger (antall) per leietaker

500 000 nettstedssamlinger (annet enn personlige nettsteder).

Sekundære nettsteder

Opptil 2000 sekundære nettsteder per nettstedssamling.

Lagringsplass for personlig nettsted

Opptil 1 TB per bruker, så snart det er klargjort.

Lagringsplass for personlig nettsted gjelder for brukeres OneDrive for Business-biblioteker og personlige nyhetsfeeder. Lagringsplassen regnes ikke med i den totale tildelte lagringsplassen for leieren.

Hvis du vil ha mer informasjon om OneDrive for Business, kan du se Tilleggsinformasjon om OneDrive for Business begrensninger for senere i denne artikkelen.

Lagring for grupper i Office 365

Lagring av gruppefiler har samme lagrings- og opplastingsbegrensninger som lagringsgrensen for nettstedssamling ovenfor.

Grupper kan automatisk bruke tilgjengelig SharePoint Online-lagringsplass for alle nettstedssamlinger.

Begrensning av lagringsplass for nettstedssamlinger

Opptil 25 TB per nettstedssamling.

SharePoint-administratorer kan angi grenser for lagringsplass for nettstedsamlinger og -steder. Hvis du angir en kvotegrense manuelt, er minimumgrensen for tildelt lagringplass per område 1 GB.

Grense for filopplasting

10 GB per fil til dra og slipp-opplastinger. Alle andre opplastingsmetoder har en grense på 2 GB.

Begrensning på størrelsen på filvedlegg

250 MB

Synkroniseringsgrenser

5 000 elementer i nettstedsbiblioteker, inkludert filer og mapper.

Antall brukere

Opptil 300 brukere

Antall inviterte eksterne brukere

Det er ingen grense for hvor mange eksterne brukere du kan invitere til nettstedssamlingene i SharePoint Online. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Styre ekstern deling for SharePoint Online-miljøet

Viktig: Det er lurt å følge med papirkurven og tømme den regelmessig. Innhold i papirkurven regnes med i lagringsplasskvoten for en leier. Hvis papirkurven for eksempel inneholder 5 GB, trekkes 5 GB fra den tilgjengelige lagringsplassen.

Til toppen av siden

Office 365 Midsize Business

Denne tabellen viser programvaregrensene og -begrensningene for SharePoint Online i Office 365 Midsize Business.

Denne planen kan ikke lenger kjøpes. Se Bytte til en annen Office 365-plan eller et annet Office 365-abonnement for å få instruksjoner for hvordan du oppdaterer planen til en av de nye planene.

FUNKSJON

BESKRIVELSE

Lagringsplass per bruker (bidrar til total grunnlagringsplass for leier)

0,5 GB per abonnerende bruker.

Basislagringsplass per leietaker

1 GB + 0,5 GB per abonnerende bruker.

Du kan kjøpe mer lagringsplass (opptil maksimum 20 TB).

Ekstra lagringsplass til en kostnad per GB per måned.

Hvis du vil kjøpe lagringsplass, kan du se Endre lagringsplass for abonnementet.

Viktig: Du kan ikke kjøpe mer lagringsplass med et prøveabonnement.

Kvotegrense for nettstedssamling

Opptil 1 TB per nettstedssamling.

Nettstedssamlinger (antall) per leietaker

20 nettstedssamlinger (annet enn personlige nettsteder).

Sekundære nettsteder

Anbefalt opptil 2000 sekundære nettsteder per nettstedssamling.

Lagring for grupper i Office 365

Lagring av gruppe-filer har samme lagrings- og opplastingsbegrensninger som lagringsgrensen for nettstedssamling ovenfor.

Standard lagringsplass for offentlig nettsted

5 GB

En SharePoint-administrator kan tildele opptil 1 TB (grensen for en nettstedssamling).

Grense for filopplasting

10 GB per fil til dra og slipp-opplastinger. Alle andre opplastingsmetoder har en grense på 2 GB.

Synkroniseringsgrenser

5 000 elementer i nettstedsbiblioteker, inkludert filer og mapper.

Antall brukere

1–250 brukere

Antall inviterte eksterne brukere

Det er ingen grense for hvor mange eksterne brukere du kan invitere til nettstedssamlingene i SharePoint Online. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Styre ekstern deling for SharePoint Online-miljøet

Office 365 Small Business og Small Business Premium

SharePoint Online i Office 365 Small Business og Office 365 Small Business Premium har felles grenser og begrensninger. Denne tabellen beskriver disse begrensningene.

Denne planen kan ikke lenger kjøpes. Se Bytte til en annen Office 365-plan eller et annet Office 365-abonnement for å få instruksjoner for hvordan du oppdaterer planen til en av de nye planene.

FUNKSJON

BESKRIVELSE

Nettstedssamlinger (antall) per leietaker

Én nettstedssamling per leietaker.

Total tilgjengelig lagringsplass per leietaker

1 TB.

Sekundære nettsteder

Opptil 2000 sekundære nettsteder per nettstedssamling.

Lagring for grupper i Office 365

Lagring av gruppe-filer har samme lagrings- og opplastingsbegrensninger som lagringsgrensen for nettstedssamling ovenfor.

Standard lagringsplass for offentlig nettsted

5 GB En SharePoint-administrator kan tildele opptil 1 TB (grensen for en nettstedssamling).

Grense for filopplasting

10 GB per fil til dra og slipp-opplastinger. Alle andre opplastingsmetoder har en grense på 2 GB.

Synkroniseringsgrenser

5 000 elementer i nettstedsbiblioteker, inkludert filer og mapper.

Antall brukere

1–25 brukere

Antall inviterte eksterne brukere

Det er ingen grense for hvor mange eksterne brukere du kan invitere til nettstedssamlingene i SharePoint Online. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Styre ekstern deling for SharePoint Online-miljøet

Viktig: Det er lurt å følge med papirkurven og tømme den regelmessig. Innhold i papirkurven regnes med i lagringsplasskvoten for en leier. Hvis papirkurven for eksempel inneholder 25 GB, trekkes 25 GB fra den tilgjengelige lagringsplassen.

Til toppen av siden

Der er også begrensninger for nettstedselementer for et SharePoint Online-nettsted. Her er noen eksempler:

  • Liste- og Bibliotek-begrensninger    Ulike kolonnetyper har ulike begrensninger. Du kan for eksempel ha opptil 276 kolonner i en liste som inneholder én enkelt tekstlinje.

  • Sidebegrensninger    Du kan legge til opptil 25 nettdeler på én enkelt wiki- eller nettside.

  • Sikkerhetsbegrensning    Ulike sikkerhetsfunksjoner har ulike begrensninger. Én enkelt bruker kan for eksempel ikke tilhøre flere enn 5 000 sikkerhetsgrupper.

De spesifikke elementene for de tidligere nettstedselementene er så mange at de ikke kan oppgis her, men du kan finne ut mer om dem i TechNet-artikkelen Programvaregrenser og -begrensninger for SharePoint 2013. I den koblede artikkelen er det bare avsnittene om liste- og biblioteksbegrensninger, sidebegrensninger og sikkerhetsbegrensninger som gjelder for SharePoint Online.

Forsiktig!: Det kan hende at funksjonsspesifikk informasjon i TechNet-artikkelen ikke er helt nøyaktig for SharePoint Online.

Til toppen av siden

For informasjon om dette:

Gå hit :

Tilkoblingsgrenser for Office 365

Hvis du vil ha mer informasjon om hensyn til Internett-båndbredde, -porter og -protokoller for Office 365-planer, kan du se Office 365-porter og -protokoller.

Tilgjengelige SharePoint-funksjoner

Du kan lære mer om tilgjengelige funksjoner i SharePoint og SharePoint Online-tjenesten i Office 365 her: Beskrivelse av SharePoint Online-tjenesten.

Søkegrenser for SharePoint Online

Vil du lære mer om søkegrenser for SharePoint Online, kan du se Søkegrenser for SharePoint Online.

Restriksjoner og begrensinger for OneDrive for Business

Hvis du vil lære mer om restriksjoner og begrensninger når du bruker OneDrive for Business (Groove.exe)-synkroniseringsklienten, se Restriksjoner og begrensninger når du synkroniserer SharePoint-biblioteker med datamaskinen via OneDrive for Business.

Hvis du vil lære mer om restriksjoner og begrensninger når du bruker neste-generasjons synkroniseringsklient for OneDrive for Business (OneDrive.exe), se Restriksjoner og begrensninger når du synkroniserer OneDrive for Business-biblioteker via OneDrive for Business.

Hvis du vil finne ut hvilken OneDrive for Business-synkroniseringsklient du bruker, se Hvilken synkroniseringsklient for OneDrive bruker jeg?

Mobile enheter

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du åpner et SharePoint Online-nettsted fra en mobil enhet, kan du se Bruke en mobil enhet til å arbeide med SharePoint Online-nettsteder.

Filtyper

Hvis du vil ha mer informasjon om filtyper som du ikke kan legge til i en liste, kan du se Filtyper som ikke kan legges til i en liste eller et bibliotek.

Nettadresser for SharePoint Online

Hvis du vil ha mer informasjon om SharePoint Online-adresser, kan du se Nettadresser og IP-adresser for SharePoint Online.

Nettstedsspråk

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du angir språk for nettsteder, kan du se Endre innstillinger for språk og område.

Planlegging og distribusjon av SharePoint Online

Endre lagringsplass

Endre lagringsplass for abonnementet.

Viktig: Du kan ikke kjøpe mer lagringsplass med et prøveabonnement.

Sist oppdatert

Hva er endret?

8. august 2016

Endret filopplastingsinformasjon til: 10 GB per fil til dra og slipp-opplastinger. Alle andre opplastingsmetoder har en grense på 2 GB.

16. februar 2016

Oppdatert informasjon for nye begrensninger.

17. oktober 2014

Oppdatert informasjon for nye SKU-enheter.

26. august 2014

Lagt til begrensning på størrelsen på filvedlegg for alle SKU-enhetene.

Til toppen av siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Var denne informasjonen nyttig?

Flott! Har du andre tilbakemeldinger?

Hvordan kan vi forbedre det?

Takk for tilbakemeldingen!

×