Produktoversikt for Microsoft Office Access 2007

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Med Microsoft Office Fluent-grensesnittet og interaktive utformingsfunksjoner som ikke krever omfattende databasekunnskaper, kan du enkelt spore og rapportere informasjon i Microsoft Office Access 2007. Du kommer raskt i gang med forhåndsbygde programmer som du kan endre eller tilpasse til dine forretningsbehov. Innhent informasjon gjennom skjemaer i e-post eller importerte data fra eksterne programmer. Opprett og rediger detaljerte rapporter som viser sortert, filtrert og gruppert informasjon på en måte som gjør at du forstår dataene når du skal treffe informerte beslutninger. Del informasjon ved å flytte Office Access 2007-filene til et Windows SharePoint Services-webområde, der du kan revidere revideringsloggen, gjenopprette slettet informasjon, angi datatilgangsrettigheter og sikkerhetskopiere informasjonen regelmessig.

Velkommen

Office Access 2007 gir et bibliotek med forhåndsbygde databaseløsninger for å komme i gang raskt.

Hva du vil gjøre?

Komme raskt i gang med sporing av informasjon

Opprette og tilpasse informative rapporter

Dele sporet informasjon med andre

Administrere og revidere sensitiv informasjon

Komme raskt i gang med sporing av informasjon

Du kan begynne å arbeide umiddelbart med de resultatorienterte funksjonene i Office Access 2007:

 • Forhåndsbygde løsninger    Komme i gang skjermbildet for nye inneholder en rekke forhåndsbygde databaseløsninger. Bruk disse programmene i esken til å spore kontakter, hendelser, problemer, aktiva, oppgaver og mer – eller behandler dem som maler, og forbedre og begrense dem for å få plass til typen informasjon du vil spore eller hvordan du vil spore den. Når andre programmaler blir tilgjengelige fra Microsoft Office Online, vil de annonsering i skjermbildet komme i gang.

 • Office Fluent-brukergrensesnittet    Office Access 2007 har blitt oppdatert med et helt nytt utseende som gjør det enklere å opprette, endre og arbeide med spore programmer (Access-database-løsninger). Office Fluent-brukergrensesnittet (UI) er kontekstavhengig og optimalisert for effektiviteten og måten å finne frem. Fluent-Brukergrensesnittet viser bare de relevante for oppgaven du utfører om gangen fra nesten 1000 tilgjengelige kommandoer. I tillegg vinduene fanebaserte Vis, og en ny statuslinje, rullefelt og tittellinjen gi programmer som er bygd på Office Access 2007 et svært moderne utseende.

 • Forbedret navigasjon    Den nye navigasjonsruten gir en fullstendig visning av tabeller, skjemaer, spørringer og rapporter. Du kan også opprette egendefinerte grupper for å organisere og vise alle skjemaer og rapporter som er relatert til én enkelt tabell.

 • Opprette tabeller raskt    Office Access 2007 gjør det enklere å arbeide direkte i et dataark til å opprette og tilpasse tabeller. Skriv inn informasjon i en datacellen, akkurat som i Microsoft Office Excel. Når du angir en ny verdi, vil Office Access 2007 automatisk legger til et nytt felt og oppdager datatypen (for eksempel dato, tall eller tekst). Du kan også lime inn Excel-tabeller i et nytt dataark, og Office Access 2007, bygge alle feltene og gjenkjenner datatypene automatisk.

 • Importer kontakter poster fra Microsoft Office Outlook 2007    Office Access 2007 gjør det enkelt å utveksle en individuell Access kontakt oppføring med Office Outlook 2007. Du kan importere en Outlook-kontakt-post til Office Access 2007; Du kan også eksportere en kontakt post fra Office Access 2007 og lagre den som en kontakt i Office Outlook 2007.

Liste med Outlook-kontakter

Office Access 2007 inneholder nyutformede Office Fluent-brukergrensesnittet og lukk integrering med Outlook-kontakter.

 • Filtrere og sortere data    Office Access 2007 gjør det enklere å filtrere data, gir deg klarhet på forretningsmessige spørsmål. Forskjellige alternativer er tilgjengelige for tekst, tall og dato-datatyper. For eksempel opprette nye filtreringsalternativene det enkelt å filtrere en datokolonne for alle poster i i dag, i går, forrige uke, neste måned, fremtid Past, og så videre. Filtrering opplevelsen er konsekvente mellom Office Excel 2007 og Office Access 2007 slik at det ikke nødvendig å lære en ny måte å finne informasjonen de trenger.

Access

Office Access 2007 har gjort det enklere å filtrere data, gir deg klarhet på forretningsmessige spørsmål.

 • Arbeide med flere verdier felt    Office Access 2007 støtter kompliserte datatyper, slik at du kan opprette kolonner som godtar mer enn én verdi i en celle. Hvis du tilordner en oppgave til mer enn én person, kan du for eksempel inkludere begge navnene i cellen. Windows SharePoint Services-teknologi er kompatibel med disse kompliserte datatyper for å sikre data symmetri mellom de lokale og webbaserte data butikkene.

 • Legg ved dokumenter og filer til databasen    Programmene kan inneholde informasjon som er mer interessant og nyttig enn noensinne. Du kan legge ved flere filer, for eksempel bilder, dokumenter eller regneark – lagre for enkel referanse til individuelle poster i dataene. Hvis filen ikke er et komprimert format, komprimerer Office Access 2007 den automatisk for deg, lagre plass på harddisken.

 • Interaktiv forms utforming    Office Access 2007 har et WYSIWYG (WYSIWYG) skjemaer utforming grensesnitt. Du kan utforme og endre skjemaoppsettet i sanntid på skjermen, og forhåndsvise skjemaet som du bygger den. Med WYSIWYG utforming-grensesnittet, kan du bygge skjemaer veldig raskt bruke mer tid å gjøre arbeidet og mindre tid på utforming og formatering problemer.

 • Rik tekst    Fet tekst? Kursiv? ingen fare. Office Access 2007 støtter rik tekst data lagret i tabeller.

Redigeringsskjemaer i Office Access 2007

Redigeringsskjemaer i Office Access 2007 i interaktive utformingsmodus er et ekte WYSIWYG-opplevelse.

Til toppen av siden

Opprette og tilpasse informative rapporter

Bruk Office Access 2007 til å få oversikten over kompleks informasjon ved å samle informasjon i informative rapporter som gjør det enklere å treffe informerte beslutninger.

 • Interaktiv rapport utforming modus redigering    Med ny funksjonalitet i Office Access 2007, kan du se hvordan dataene vises i en rapport mens du oppretter den. Bruker det nye grensesnittet i WYSIWYG, kan du endre rapportoppsettet direkte under søk etter data i rapportutforming, så du ikke trenger å kjøre rapporten for å se hvordan det ser ut på siden. Dette gjør det enklere å opprette en flotte rapport og tidsbesparende.

 • Interaktiv rapportere Bla gjennom    Den nye rapport Bla gjennom modusen gjør Brukerrapporter mer tilgjengelig. Bruk CTRL + F til å søke etter poster, Kopier dataene til andre programmer, og se detaljert poster for å redigere dataene. Med de nye filtrering funksjonene, kan du få klarere informasjon som du vil basere beslutninger.

 • Gruppeinformasjonen i rapporter    Den forbedrede gruppering-ruten inneholder en tydelig visning av data grupperinger slik at du kan forhåndsvise endringer som du bruker dem på rapporter. Du kan enkelt legge til summer, delsummer, teller og andre elementer som kan hjelper deg med å analysere dataene. Du kan også gruppere informasjonen i ett eller flere lag og legge til delsummer.

Redigeringsrapporter i Office Access 2007

Redigeringsrapporter i Office Access 2007 tilbyr enkel gruppering og redigering med interaktive utformingsmodus.

Til toppen av siden

Dele sporet informasjon med andre

Office Access 2007gjør det mulig å innhente informasjon på en enkel måte og gjøre den tilgjengelig for andre på en sikrere og mer fleksibel måte.

 • Samle inn data ved hjelp av Office Outlook 2007    Office Access 2007 forenkler prosessen med å samle inn informasjon fra andre. Den bygger samling dataskjemaet automatisk i Microsoft Office InfoPath 2007 eller HTML i brødteksten i e-postmeldingen. Du kan sende dette skjemaet til mottakere, ved hjelp av e-postadresser fra Outlook-kontaktene eller fra Access seg selv. Office Outlook 2007 prosesser innkommende skjemaer og dataene lagres i Office Access 2007-datakilde – effektivt oppdatere dataene i sporing-programmet umiddelbart, uten at du må.

Samle inn informasjon med InfoPath

Samle inn informasjon fra andre av e-post med InfoPath (eller HTML)-skjemaer som genereres av Office Access 2007.

 • Web-samarbeid med Windows SharePoint Services    Webområder basert på Windows SharePoint Services gir et sted der gruppen kan kommunisere, dele dokumenter og samarbeide på et prosjekt. Du kan publisere Access-filer i biblioteker med Office Access 2007 eller flytte programmet til Windows SharePoint Services, flytte data og frontdatabasen til serveren slik at gruppen din kan samhandle med den enkelt via leseren. Skjemaer og rapporter kan vises, oppdatert, eller slettede direkte på Windows SharePoint Services-området i henhold til etablerte tillatelsesinnstillinger.

 • Spor Windows SharePoint Services-lister med Office Access 2007    Du kan spore informasjon for en bedre opplevelse på Windows SharePoint Services-lister ved hjelp av Office Access 2007-klienten på datamaskinen.

 • Arbeide frakoblet med Windows SharePoint Services-lister    Hvis du bruker Office Access 2007, kan du arbeide med Windows SharePoint Services frakoblet. Hvis du er på reise, kan du for eksempel vedlikeholde en lokal kopi av en SharePoint-liste på en bærbar datamaskin, der du kan redigere og spørre i listen som om det var andre tabeller i Office Access 2007. Skjemaer og rapporter som bruker SharePoint-liste er fullstendig interaktiv – og Office Access 2007 senere kan synkronisere den lokale listen med listen online når du plasserer den bærbare datamaskinen igjen.

 • Integrasjon med Windows SharePoint Services-arbeidsflyt    Office Access 2007 forfattere kan bruke forretningslogikk som er opprettet med arbeidsflyt-støtte i Windows SharePoint Services til å bygge samarbeidsfunksjonen arbeidsgruppeprogrammer. Bruke arbeidsflyten til å tilordne oppgaver til andre brukere, rapportere om prosjektstatus automatisk, og sikre at aktivitetene blir fullført tidsskjema. Alle Windows SharePoint Services-aktiviteter kan vises i Office Access 2007 eller Office Outlook 2007 avhengig av arbeidsstil.

 • E-post og RSS-varsler    Brukere kan abonnere på e-postvarsler når poster er lagt til, slettet eller endret. I tillegg kan Really Simple Syndication (RSS) abonnementer brukere abonnere på liste-feeder i Office Outlook 2007.

 • Mobil tilkobling    Windows SharePoint Services-lister kan også åpnes gjennom mobiltelefoner, slik at eksterne brukere kan holde deg oppdatert om hvordan du endrer informasjon om virksomheten.

 • Støtte for PDF og XPS    Med Office Access 2007, kan du lagre en rapport som en fil med Portable Document Format (PDF) eller i XML-papirspesifikasjon (XPS) format for utskrift, legge inn dokumenter og e-postdistribusjon. Ved å lagre rapporten som en PDF eller XPS-fil, kan du ta rapporten informasjon i et enkelt distribuert skjema som beholder alle formatering ennå ikke krever at andre skal ha Office Access 2007 til å skrive ut eller vise rapporten.

Bare når du har installert et tillegg, kan du lagre som en PDF eller XPS-fil fra et program for 2007 Microsoft Office system. For mer informasjon, kan du se skrive ut, dele, og beskytte filer i filformatene PDF og XPS.

Problemsporing

Flytte i Office Access 2007-programmet til Windows SharePoint Services gir leseren tilgang til informasjon.

Til toppen av siden

Administrere og revidere sensitiv informasjon

Office Access 2007 gjør det enklere å møte behov innen informasjonsadministrasjon, med større datagjennomsiktighet i et mer oversiktlig miljø.

 • Forbedret sikkerhet    Hvis du vil at Office Access 2007 enda bedre og mer konsekvent med andre 2007 Microsoft Office system-programmene, inkluderer Office Access 2007 forbedret samt nye sikkerhetsfunksjoner. Enhetlig klareringsavgjørelser er integrert med Office-Klareringssenter. Klarerte plasseringer gjør det enkelt å klarere alle databaser i sikret mapper. Derimot kan du laste inn en Access-program med kode eller innebygde makroer er deaktivert for å gi en sikker opplevelse.

Liste over problemer

Ny funksjonalitet i Office Access 2007 kan du spore poster og se hvem som opprettet, redigert og slettet poster.

 • Overvåking av data    Uten å kreve IT-støtteteamet, kan du enkelt overføre data fra lokale databasefilen på en server med Windows SharePoint Services, der organisasjonens IT-eksperter kan behandle, hjelp sikker opp og ned i henhold til organisasjonens policyer.

 • Revisjonslogger    Nye funksjoner kan du spore poster og se hvem som opprettet, redigert og slettet poster. Du kan også vise når informasjonen ble endret og tilbakestille data endringer om nødvendig.

 • Angi tillatelser    Bruker Windows SharePoint Services, kan du administrere hvilke brukere har tilgang til dataene og tilordne begrensede lesetillatelser eller fullstendige redigeringsrettigheter.

 • Papirkurv    Du kan gjenopprette data slettes ved et uhell ved hjelp av funksjonen Papirkurv hyllen i Windows SharePoint Services.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×