Office
Logg på
Produktmerknader for ny OneDrive-synkroniseringsklient

Produktmerknader for ny OneDrive-synkroniseringsklient

Sist oppdatert: 27. juni 2018

Kom tilbake hit for informasjon om de siste utgivelsene for ny synkroniseringsklient for OneDrive. Utgivelsesmerknader er bare inkludert i versjoner som når Production- og Enterprise-ringene. Insiders-ringen mottar oppdateringer raskt, og funksjoner utvides hele tiden.

Her er de siste byggnumrene i hver av valideringsringene, i henhold til oppdateringsprosessen for OneDrive-synkroniseringsklienten.

Insiders-ring

Produksjonsring

Virksomhetsring

Windows

Siste utgitte bygg

18.116.0610.0002

18.091.0506.0007

18.065.0329.0002

Rulles ut

18.111.0603.0004

Mac

Siste utgitte bygg

18.116.0610.0002

18.091.9506.0004
(Frittstående)

18.091.0506.0007
(Mac App Store)

18.065.9329.0007

Rulles ut

18.111.0603.0004

Obs!: 

Nedlastinger

Velg plattform, og utvid versjonsnumrene for å se oppdateringsnotatene om hver av disse byggene:

Windows-oppdateringsnotater

 • Feilrettinger for å forbedre påliteligheten og ytelsen til klienten.

 • Disse nye funksjonene rulles gradvis ut til brukere:

  • Kjent mappe-flytting for OneDrive for Business rulles ut til kvalifiserte brukere i OneDrive-innstillinger i tillegg til tilsvarende gruppepolicyer for IT-administratorer.

 • Feilrettinger for å forbedre påliteligheten til klienten.

 • Feilrettinger for å forbedre påliteligheten til klienten.

 • Feilrettinger for å forbedre påliteligheten og ytelsen til klienten.

 • Disse nye funksjonene rulles gradvis ut til brukere:

  • OneDrive vil automatisk stanse midlertidig når en Windows-maskin går inn i batterisparingsmodus.

  • Når du trykker på banneret til aktivitetssenteret, vil synkroniseringen som er satt på pause, starte opp igjen.

 • Dette bygget inneholder en viktig løsning på et potensielt problem når Enterprise databeskyttelse og Filer ved behov er aktivert samtidig. Ellers er det identisk med bygg 18.025.0204.0009 som ble lansert til produksjonsringen 2. mars 2018.

 • Feilrettinger for å forbedre påliteligheten og ytelsen til klienten.

 • Forbedringer i synkroniseringsstatusen Behandler endringer. Vi kan nå vise antall endringer som vi gjentar.

 • Vi utgir 17.3.7301.0404 for Windows den 29. mars i stedet for å utgi det planlagte bygget (17.3.7294.0108).

 • 17.3.7301.0404 inneholder to ekstra, kritiske løsninger, som ikke var i 17.3.7294.0108:

  • Løser problemet med brukerpålogginger når én av tjenestene vi avhenger av, får et avbrudd.

  • Løser problemet som forårsaker at synkroniseringsklienten ikke respekterer at administratorinnstillingen Rapporter et problem er slått av.

 • Feilrettinger for å forbedre påliteligheten og ytelsen til klienten.

Disse nye funksjonene rulles gradvis ut til brukere:

 • Ikonoverlegg, som indikerer delte mapper, er lagt til.

 • Når enheten kobles til et nettverk med forbruksmåling, stopper Synkroniseringsklient for OneDrive automatisk synkronisering, noe som gir brukeren mulighet til å overskrive denne handlingen hvis ønskelig.

 • Forbedring av brukeropplevelsen av synkroniseringsklienten når brukeren forsøker å synkronisere filer som er låst av et program, og som derfor ikke kan synkroniseres. Denne situasjonen kommer nå mer tydelig frem og inneholder en løsning på hvordan du fjerner synkroniseringsblokkering av denne typen filer.

 • Hvis du høyreklikker på OneDrive-skyikonet i systemstatusfeltet, åpner nå hurtigmenyen i aktivitetssenteret.

 • Feilretting av intern loggføring kreves for at teknikerne skal kunne undersøke kundeproblemer.

Nye funksjoner og oppdateringer:

 • Feilrettinger for å forbedre påliteligheten og ytelsen til klienten.

 • Brukere blir varslet når en stor mengde filer slettes på deres personlige OneDrive.

Nye funksjoner og oppdateringer:

 • Feilrettinger for å forbedre påliteligheten og ytelsen til klienten.

 • Oppdatert byggversjonformat for å gjenspeile endringer i systemet vårt.

Nye funksjoner og oppdateringer:

 • Feilrettinger for å forbedre påliteligheten og ytelsen til klienten.

 • Brukere kan nå synkronisere SharePoint-biblioteker mens Information Rights Management (IRM) er aktivert. Finn ut mer

 • Brukere mottar varsler i aktivitetssenteret når nedlasting av en filoppdatering ikke kan fullføres mens filen er låst av et lokalt program.

 • Feilretting for å unngå å be om forespørsler om opphøyning hvis brukeren ikke er en administrator.

 • Feilretting for å unngå problem som hindrer at overlegg lastes inn på riktig måte i noen tilfeller.

Nye funksjoner og oppdateringer:

 • Feilrettinger for å forbedre påliteligheten og ytelsen til klienten.

Nye funksjoner og oppdateringer:

 • Feilretting for å løse et problem som gjorde at midlertidig mappe ble fylt med logger.

Nye funksjoner og oppdateringer:

 • Feilrettinger for å forbedre påliteligheten og ytelsen til klienten.

Nye funksjoner og oppdateringer:

Nye funksjoner og oppdateringer:

 • Forbedringer for håndhevelse av gruppepolicyer. Pakker for gruppepolicyer (ADM) er nå tilgjengelig med OneDrive-installasjonen. Finn ut mer.

 • Løste feil knyttet til synkroniseringspålitelighet og programstabilitet.

Kritiske feilrettinger:

 • Løste feil knyttet til synkroniseringspålitelighet og programstabilitet.

Nye funksjoner og oppdateringer:

 • Nå kan du dele filer på hurtigmenyen.

Kritiske feilrettinger:

 • Løste et lite problem for hovedutgivelsen.

Nye funksjoner og oppdateringer:

 • Aktivitetssenteret oppdateres for å vise mer informasjon. Nå kan du se mappen som inneholder elementer som har blitt oppdatert, eller som har fått nytt navn eller er blitt flyttet.

 • Løste tilgjengelighetsfeil som er relatert til aktivitetssenteret.

 • Økte maksimal banelengde for filer eller mapper. Les mer om de nye maksimale banegrensene.

Kritiske feilrettinger:

 • Løste feil knyttet til synkroniserings- og programstabilitet.

  Obs!: Denne versjonen av OneDrive blir ikke tilgjengelig for nedlasting før den er ferdig rullet ut til produksjon.

Kritiske feilrettinger:

 • Løste et mindre problem relatert til forhåndspakket installasjon av OneDrive i Windows Creators-oppdateringen.

  Obs!: Denne versjonen av OneDrive er ikke tilgjengelig for nedlasting. Den er tilgjengelig bare som en del av forhåndsinstallerte versjoner av Windows.

Mac-oppdateringsnotater

 • Feilrettinger for å forbedre påliteligheten og ytelsen til klienten.

 • Disse nye funksjonene rulles gradvis ut til brukere:

  • Brukere kan nå synkronisere SharePoint-biblioteker mens Information Rights Management (IRM) er aktivert. Finn ut mer.

 • Oppdaterte versjonsnummeret for bygget som ble sendt til Mac App Store, til 18.065.0506.0007 for å forhindre et problem som gjør at flytting mellom Mac App Store og den frittstående versjonen mislykkes. Ellers er dette bygget identisk med det som ble utgitt for den frittstående klienten. Dette er den siste utgaven der må vi gjør dette, fordi feilen på Office-siden er løst.

 • Feilrettinger for å forbedre påliteligheten og ytelsen til klienten.

 • Løste et problem der innstillingen for åpne ved pålogging forsvant ved scenarioer for godkjenning på nytt og frakobling av konto.

 • Disse nye funksjonene rulles gradvis ut til brukere:

  • Når du trykker på banneret til aktivitetssenteret, vil synkroniseringen som er satt på pause, starte opp igjen.

 • Oppdaterte versjonsnummeret for versjonen som ble sendt til Mac App Store til 18.065.0329.0008 for å forhindre et problem som gjør at flytting mellom Mac App Store og den frittstående versjonen mislykkes. Ellers er dette bygget identisk med den som ble utgitt for den frittstående klienten.

 • Oppdaterte versjonsnummeret for denne versjonen fra 18.065.0329.0004 til 18.065.9329.0007 for å forhindre et problem som gjør at flytting mellom Mac App Store og den frittstående versjonen mislykkes.

 • Løste et problem som gjør at nye Office-dokumenter ikke alltid blir lagret når du bruker den nye funksjonaliteten for samarbeid i sanntid.

 • Feilrettinger for å forbedre påliteligheten og ytelsen til klienten.

 • Disse nye funksjonene rulles gradvis ut til brukere:

  • Versjonsnummeret er nå flyttet til Om-fanen i Innstillinger-vinduet, i stedet for et eget vindu.

  • Når du åpner et Office-dokument som er synkronisert til datamaskinen, åpnes det klart for samarbeid i sanntid.

  • Office-dokumenter som er synkronisert til en datamaskin, kan deles i Office-programmene.

  • Forbedringer i synkroniseringsstatusen Behandler endringer. Vi kan nå vise antall endringer som vi gjentar.

 • Oppdaterte versjonsnummeret for denne versjonen fra 18.044.0301.0005 til 18.044.9301.0007 for å forhindre et problem som gjør at flytting mellom Mac App Store og den frittstående versjonen mislykkes.

 • Feilrettinger for å forbedre påliteligheten og ytelsen til klienten.

 • Frittstående synkroniseringsklient for Mac overfører nå brukerinnstillinger når den er installert for brukere med konfigurert synkroniseringsklient for Mac App Store.

 • Brukere som er registrert for Insider-ringen i Microsoft Office for Mac, vil også ha innstillingen lagt til i den frittstående synkroniseringsklienten for Mac.

Disse nye funksjonene rulles gradvis ut til brukere:

 • Ikonoverlegg som forteller at mappen har blitt delt.

 • Mulighet til å omadressere skjermbilder til OneDrive.

 • Når du nå klikker på skyen i OneDrive, åpnes hurtigmenyen i aktivitetsenteret.

 • Lokalt synkroniserte OneDrive-filer fra Finder åpnes nå direkte i skyen for Office. Dette gjør at brukerne automatisk kan lagre, dele og samarbeide enkelt, samtidig som de er mer effektive enn noen gang.

 • Feilretting for nummereringsproblem når utgivelsen publiseres i Mac App Store.

Nye funksjoner og oppdateringer:

 • Feilrettinger for å forbedre påliteligheten og ytelsen til klienten.

 • Brukere blir varslet når en stor mengde filer slettes på deres personlige OneDrive.

 • Feilretting for nummereringsproblem når utgivelsen publiseres i Mac App Store.

 • Feilretting for å løse et problem med høyre-mot-venstre-språk, der uferdige meldinger ble vist i programmet i stedet for ferdige norske meldinger.

Nye funksjoner og oppdateringer:

 • Feilrettinger for å forbedre påliteligheten og ytelsen til klienten.

 • Brukere kan stanse synkronisering i Mac-klient midlertidig.

 • Oppdatert byggversjonformat for å gjenspeile endringer i systemet vårt.

Nye funksjoner og oppdateringer:

 • Feilrettinger for å forbedre påliteligheten og ytelsen til klienten.

 • Enda flere pålitelighetsforbedringer i innstillingen «Åpne ved pålogging» for frittstående Mac-klient.

Nye funksjoner og oppdateringer:

 • Feilrettinger for å forbedre påliteligheten og ytelsen til klienten.

 • Pålitelighetsforbedringer i innstillingen «Åpne ved pålogging» for frittstående Mac-klient.

Nye funksjoner og oppdateringer:

 • Feilrettinger for å forbedre påliteligheten.

Nye funksjoner og oppdateringer:

 • Feilrettinger for å forbedre påliteligheten og ytelsen.

 • Brukere blir varslet når et synkroniseringsbibliotek blir skrivebeskyttet, eller når det kan redigeres.

 • Nye innstillinger for å kontrollere maksimal opplasting og laste ned gjennomstrømming.

 • Løste feil knyttet til synkroniseringspålitelighet og programstabilitet.

 • Løste feil knyttet til synkroniseringspålitelighet og programstabilitet.

Nye funksjoner og oppdateringer:

 • Nå kan du dele filer fra hurtigmenyen.

 • La til en ny funksjon for å lagre skjermbildene dine i OneDrive automatisk.

Kritiske feilrettinger:

 • Løst viktigste feil knyttet til synkronisering og programstabilitet.

Nye funksjoner og oppdateringer:

 • Vi har lagt til elementer i hurtigmenyen til OneDrive. Hvis du vil slå på hurtigmenyen, kan du aktivere OneDrive Finder-utvidelser og start Mac OS eller Finder på nytt etter oppdateringen.

 • Vi har også lagt til kommandoen Del i hurtigmenyen, slik at du kan dele filer og mapper fra Finder.

 • Aktivitetssenteret oppdateres for å vise mer informasjon. Nå kan du se mappen som inneholder elementer som har blitt oppdatert, eller som har fått nytt navn eller er blitt flyttet.

 • Løste tilgjengelighetsfeil som er relatert til aktivitetssenteret.

 • Økte maksimal banelengde for filer eller mapper. Les mer om de nye maksimale banegrensene.

Kritiske feilrettinger:

 • Løst viktigste feil knyttet til synkronisering og programstabilitet.

Slik sjekker du versjonen du bruker

 1. Klikk på det blå OneDrive-skyikonet i systemstatusfeltet.

  Et skjermbilde som viser at markøren holdes over det blå OneDrive-ikonet på oppgavelinjen, med teksten OneDrive – Contoso.

  (Du må kanskje klikke på Vis skjulte ikoner-pilen Knappen Vis skjulte ikoner. ved siden av systemstatusfeltet for å se OneDrive-ikonet. Hvis ikonet ikke vises i systemstatusfeltet, kjører kanskje ikke OneDrive. Klikk på Start, skriv inn OneDrive i søkeboksen, og klikk deretter på OneDrive i søkeresultatene.)

 2. Velg Innstillinger-tannhjulet i aktivitetssenteret.

 3. Velg Om-fanen, og finn versjonsnummeret under Om Microsoft OneDrive.

Flere ressurser

For flere ressurser om Synkroniseringsklient for OneDrive:

Tittel

Beskrivelse

Synkronisere filer med synkroniseringsklienten for OneDrive i Windows

Lær hvordan Windows-brukere kan konfigurere Synkroniseringsklient for OneDrive.

Hvilken versjon av OneDrive bruker jeg?

Lær hvordan du finner ut hvilken OneDrive-synkroniseringsklient du bruker.

Distribuer den nye synkroniseringsklienten for OneDrive i et bedriftsmiljø

Lær hvordan administratorer kan distribuere Synkroniseringsklient for OneDrive for Windows til brukere i hele organisasjonen.

Bruk gruppepolicy til å kontrollere innstillinger i synkroniseringsklienten for OneDrive

Lær hvordan administratorer kan behandle Synkroniseringsklient for OneDrive for brukere gjennom gruppepolicy.

Synkronisere filer med synkroniseringsklienten for OneDrive på Mac OS X

Lær hvordan Mac-brukere kan konfigurere Synkroniseringsklient for OneDrive.

Konfigurere den nye synkroniseringsklienten for OneDrive på MacOS

Lær hvordan administratorer kan bruke alternativer for å konfigurere Synkroniseringsklient for OneDrive på Mac OS X-maskiner.

Restriksjoner og begrensninger når du synkroniserer filer og mapper

Kunnskapsbaseartikkel med utgivelsesmerknader, grenser og begrensninger (for eksempel ugyldige tegn i filnavn).

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×