Problemsporingsverktøy i SharePoint Workspace 2010

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Problemsporing er et verktøy som er utformet for å bruke 2007-skjemaverktøy og er nyttig for å administrere alle fasene av problemet rapportering og svar sporing. Brukere kan opprette rapporter, tilordne eierskap og spore status over tid.

Skjemaer i Problemsporing

Det er to grunnleggende skjematyper i dette verktøyet:

 • Problem: Bruk dette skjemaet til å registrere informasjon om et problem, tilordne eierskap og spore status.

 • Svar: Bruk dette skjemaet til å opprette et svar på en problempost.

Alle arbeidsområdemedlemmer kan opprette problem- og svarposter. I tillegg kan arbeidsområdemedlemmer som har de nødvendige rettighetene, opprette spesielle nøkkelordposter som brukes til å fylle ut valglistefelt i problempostene. Disse rettighetene defineres i skjemautformingen og kan gis etter medlemsrolle eller direkte til bestemte arbeidsområdemedlemmer.

Problemposter

Legg merke til følgende bruksdetaljer:

 • Du må skrive inn en tittel i Tittel-feltet.

 • ID-feltet genereres automatisk med skriptkode og identifiserer postoppretteren unikt.

 • Du kan legge til egendefinerte verdier i rullegardinlistefeltene (for eksempel Tilordnet til: organisasjon), og så flettes disse verdiene med nøkkelordene fra samsvarende nøkkelordposter for påfølgende poster.

  Legge til en egendefinert verdi i et rullegardinlistefelt

Svarposter

I svarposter fylles Tittel-feltet automatisk ut som et svar på tittelen til den overordnede problemposten.

Opprette nøkkelordposter

Avhengig av rettighetene du har fått tilordnet, vises kanskje flere alternativer for nøkkelordposter på rullegardinmenyen Ny.

Nøkkelordskjemaer på rullegardinmenyen Nytt skjema

Nøkkelordposter inneholder verdier som vises i de samsvarende rullegardinlistefeltene. Du kan for eksempel opprette tre Nøkkelord/status-poster for å definere verdiene Ny, Åpen og Lukket. Når du (eller et annet arbeidsområdemedlem) oppretter en ny problempost og velger rullegardinlistefeltet Status, vises disse alternativene i rullegardinlisten.

Opprette nøkkelordposter

Slik oppretter du en ny nøkkelordpost:

 1. Klikk Ny, og velg ønsket type nøkkelordpost fra listen.

 2. Skriv inn ønsket nøkkelord i tekstboksen.

 3. Lagre nøkkelordposten.

Vise og redigere nøkkelordposter

Du viser nøkkelordposter ved å velge visningen for nøkkelordtype på visningsmenyen. Når du har valgt visningen, kan du åpne nøkkelordposter for redigering.

Legge til undernøkkelord i nøkkelordposter

I Problemsporing kan du legge undernøkkelord til nøkkelordpostene for tilordnede enheter, kategori og avsenderenheter som fylles ut i tilsvarende rullegardinlistefelt. Du kan for eksempel redigere nøkkelordposter for kategori hvis du vil legge til tilsvarende nøkkelord for rullegardinlistefeltet Underkategori. Eller du kan redigere nøkkelordposter for tilordnede enheter hvis du vil legge til tilsvarende nøkkelord for Person-feltet.

Slik legger du til et undernøkkelord:

 1. Velg nøkkelordvisningen der du vil legge til undernøkkelord.

 2. Velg nøkkelordposten du vil legge til et undernøkkelord i.

 3. Klikk Legg til nøkkelord i forhåndsvisningsvinduet. Eksempel:

  Legge et undernøkkelord til et nøkkelord

 4. Legg til ønsket undernøkkelord, og lagre posten.

Visninger i Problemsporing

Nedenfor vises en beskrivelse av de ulike visningene for visning av poster i problemverktøyet. Merk at alle visninger har et visningsfilter som filtrerer ut nøkkelordposter.

Alt: Viser alle postene med ID som primærkolonne. Klikk en av kolonneoverskriftene for å sortere visningen.

Tilordning: Gjør det mulig å sortere etter organisasjonen som er tilordnet til problemet. Kolonnene som vises, er tilordnet til organisasjon, person og problemtittel.

Kategori: Sorter etter problemkategori. De inkluderte kolonnene er kategori, underkategori, prioritet, status og tittel.

Mine tilordninger: Gir en hierarkisk sortering ved hjelp av et visningsfilter som bare viser problemer som er tilordnet til deg.

Avsender: Ligner på visningen Tilordning i struktur, men i stedet for å vise og gruppere etter den tilordnede organisasjonen, viser og grupperer Avsender etter organisasjonen og personen som er opphavet til problemet.

Prioritet: Poster er gruppert etter den tilordnede prioriteten. Kolonnene som vises, er prioritet, status, tittel og opprettelsesdato.

Status: Ligner på prioritetsvisningen, men med status som primær kolonne og gruppert etter-kolonnen.

I tillegg til visningene ovenfor, som kan vises av alle medlemmer i arbeidsområdet, har medlemmer som har de nødvendige tillatelsene, tilgang til nøkkelordvisninger for visning av nøkkelordposter (etter nøkkelordtype).

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×