Prioritet i Excel og beregningsoperatorer

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Operatorer angir hva slags beregning som du vil utføre på elementene i en formel som addisjon, subtraksjon, multiplikasjon eller divisjon. Det er et standardrekkefølgen for beregninger, men du kan endre denne rekkefølgen ved hjelp av parenteser.

Det finnes fire typer beregningsoperatorer: aritmetisk, sammenligning, tekstsammenkobling og referanse.

Aritmetiske operatorer

Med følgende aritmetiske operatorer kan du utføre grunnleggende matematiske operasjoner som addisjon, subtraksjon eller multiplikasjon, kombinere tall og finne numeriske resultater.

Aritmetisk operator

Betydning

Eksempel

+ (plusstegn)

Addisjon

3+3

– (minustegn)

Subtraksjon
Negasjon

3–1
–1

* (stjerne)

Multiplikasjon

3*3

/ (skråstrek)

Divisjon

3/3

% (prosenttegn)

Prosent

20 %

^ (cirkumflekstegn)

Eksponentiering

3^2

Sammenligningsoperatorer

Med følgende operatorer kan du sammenligne to verdier. Resultatet er en logisk verdi, enten SANN eller USANN.

Sammenligningsoperator

Betydning

Eksempel

= (likhetstegn)

Lik

A1=B1

> (større enn-tegn)

Større enn

A1>B1

< (mindre enn-tegn)

Mindre enn

A1<B1

>= (større enn- eller lik-tegn)

Større enn eller lik

A1>=B1

<= (mindre enn- eller lik-tegn)

Mindre enn eller lik

A1<=B1

<> (ikke lik-tegn)

Ikke lik

A1<>B1

Tekstsammenkoblingsoperator

Med tekstoperatoren "&" kan du koble sammen en eller flere tekststrenger til én enkelt tekst.

Tekstoperator

Betydning

Eksempel

& (og-tegn)

Setter sammen to verdier og lager én sammenhengende tekstverdi

("Nord"&"vest")

Referanseoperatorer

Med følgende operatorer kan du sette sammen celleområder for bruk i beregninger.

Referanseoperator

Betydning

Eksempel

: (kolon)

Områdeoperator som gir en referanse til alle cellene mellom (og innbefattet) de to referansene

B5:B15

, (komma)

Unionsoperator som setter sammen flere referanser til én referanse

SUMMER(B5:B15,D5:D15)

(mellomrom)

Skjæringspunktoperator som produserer én referanse til celler som er felles for de to referansene

B7:D7 C6:C8

I noen tilfeller kan rekkefølgen en beregning utføres i, påvirke returverdien for formelen. Det er derfor viktig å forstå hvordan rekkefølgen bestemmes, og hvordan du kan endre rekkefølgen for å få ønsket resultat.

Beregningsrekkefølge

Formler beregner verdier i en bestemt rekkefølge. En formel i Excel starter alltid med et likhetstegn (=). Likhetstegnet forteller programmet at de etterfølgende tegnene utgjør en formel. Etter likhetstegnet følger elementene som skal beregnes (operandene), som skilles av beregningsoperatorer. I Microsoft Excel beregnes formelen fra venstre til høyre, i henhold til en bestemt rekkefølge for hver operator i formelen.

Operatorprioritet

Hvis du kombinerer flere operatorer i én enkelt formel, utføres operasjonene i den rekkefølgen som vises i tabellen nedenfor. Hvis en formel inneholder operatorer med samme prioritet, for eksempel en formel som inneholder både en operator for multiplikasjon og en for divisjon, blir operatorene evaluert fra venstre mot høyre.

Operator

Beskrivelse

: (kolon)

(enkelt mellomrom)

, (komma)

Referanseoperatorer

Negasjon (som i –1)

%

Prosent

^

Eksponentiering

* og /

Multiplikasjon og divisjon

+ og –

Addisjon og subtraksjon

&

Føyer sammen to strenger med tekst (sammenkobling)

=
< >
<=
>=
<>

Sammenligning

Bruk av parenteser

Hvis du vil endre rekkefølgen på evalueringen, må du omslutte den delen av formelen som skal beregnes først, med parenteser. Den neste formelen gir for eksempel resultatet 11 fordi multiplikasjon beregnes før addisjon. Formelen multipliserer 2 med 3 og legger til 5 til resultatet.

=5+2*3

Hvis du derimot bruker parenteser til å endre syntaksen, blir 5 og 2 først lagt sammen, og deretter multipliseres resultatet med 3 og du får 21.

=(5+2)*3

I eksemplet nedenfor vil parentesene rundt den første delen av formelen tvinge programmet til å beregne B4+25 først og deretter dele resultatet med summen av verdiene i celle D5, E5 og F5.

=(B4+25)/SUMMER(D5:F5)

Du kan se denne videoen i rekkefølge av operatorer i Excel for å lære mer.

Når du angir en formel, forventer Excel visse typer verdier for hver operator. Hvis du angir en annen type verdi enn forventet, kan noen ganger konvertere verdien.

Formelen

Gir

FORKLARING

= "1" + "2"

3

Når du bruker et plusstegn (+), forventer Excel tallene i formelen. Selv om anførselstegnene betyr at "1" og "2" er tekstverdier, vil Excel automatisk konverterer tekstverdiene til tall.

= 1 + "$4.00"

5

Når en formel forventer et nummer, konverterer Excel tekst hvis det er i et format som vanligvis blir godtatt for et tall.

= "1/6/2001"-"5/1/2001"

31

Excel tolker teksten som en dato i mm/dd/åååå-formatet, konverteres datoene til serienumre, og beregner forskjellen mellom dem.

= ROT ("8 + 1")

#VERDI!

Kan konvertere ikke teksten til et tall, fordi teksten "8 + 1" ikke kan konverteres til et tall. Du kan bruke "9" eller "8" + "1" i stedet for "8 + 1" konvertere teksten til et tall og returnerer resultatet av 3.

= "A" & SANN

ATRUE

Når forventes tekst, konverteres tall og logiske verdier som SANN og USANN til tekst.

Har du spørsmål om en bestemt funksjon?

Legg inn spørsmål i Excel-fellesskapsforumet

Hjelp oss med å forbedre Excel

Har du forslag til hvordan vi kan forbedre neste versjon av Excel? I så fall kan du se emnene på Excel User Voice.

Se også

Grunnleggende matematikk i Excel

Bruk Excel som Kalkulator

Oversikt over formler i Excel

Unngå formler med feil

Finne og rette feil i formler

Hurtigtaster for Excel og funksjonstaster

Excel-funksjoner (alfabetisk)

Excel-funksjoner (etter kategori)

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×