Prioritet i Excel og beregningsoperatorer

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Operatorer angir hva slags beregning som du vil utføre på elementer i en formel, for eksempel addisjon, subtraksjon, multiplikasjon eller divisjon. I denne artikkelen, vil du lære standardrekkefølgen der operatorer utføre handlinger basert på elementer i en beregning. Vil du lære hvordan du endrer denne rekkefølgen ved hjelp av parenteser.

Operatortyper

Det finnes fire typer beregningsoperatorer: aritmetisk, sammenligning, tekstsammenkobling og referanse.

Til å utføre grunnleggende matematiske operasjoner som addisjon, subtraksjon eller multiplikasjon, eller hvis du vil kombinere tall, og produsere numeriske resultater, bruke de aritmetiske operatorene i denne tabellen.

Aritmetisk operator

Betydning

Eksempel

+ (plusstegn)

Addisjon

3+3

– (minustegn)

Subtraksjon
Negasjon

3 – 1
– 1

* (stjerne)

Multiplikasjon

3*3

/ (skråstrek)

Divisjon

3/3

% (prosenttegn)

Prosent

20 %

^ (cirkumflekstegn)

Eksponentiering

3^2

Du kan sammenligne to verdier med operatorer i tabellen nedenfor. Når to verdier sammenlignes ved hjelp av disse operatorene, er resultatet en logisk verdi enten SANN eller USANN.

Sammenligningsoperator

Betydning

Eksempel

= (likhetstegn)

Lik

A1=B1

> (større enn-tegn)

Større enn

A1>B1

< (mindre enn-tegn)

Mindre enn

A1<B1

>= (større enn- eller lik-tegn)

Større enn eller lik

A1>=B1

<= (mindre enn- eller lik-tegn)

Mindre enn eller lik

A1<=B1

<> (ikke lik-tegn)

Ikke lik

A1<>B1

Med tekstoperatoren "&" kan du koble sammen en eller flere tekststrenger til én enkelt tekst.

Tekstoperator

Betydning

Eksempel

& (og-tegn)

Kobler sammen, eller sammenkjeder, to verdier til én sammenhengende tekstverdi.

("Nord"&"vest")

Sette sammen celleområder for beregninger med disse operatorene.

Referanseoperator

Betydning

Eksempel

: (kolon)

Områdeoperator som gir en referanse til alle cellene mellom (og innbefattet) de to referansene.

B5:B15

, (komma)

Unionsoperator som setter sammen flere referanser til én referanse.

SUMMER(B5:B15,D5:D15)

(mellomrom)

Skjæringspunktoperator som produserer én referanse til celler som er felles for de to referansene.

B7:D7 C6:C8

Rekkefølgen som brukes til å utføre operasjoner i formler

I noen tilfeller rekkefølgen beregningen utføres kan påvirke verdien som returneres av formelen, slik at det er viktig å forstå rekkefølgen, og hvordan du kan endre rekkefølgen for å få resultatene du forventet å se.

Formler beregner verdier i en bestemt rekkefølge. En formel i Excel starter alltid med et likhetstegn (=). Likhetstegnet forteller Excel at tegnene som kommer etter utgjør en formel. Etter likhetstegnet, kan det være en serie med elementene som skal beregnes (operandene), som er atskilt av beregningsoperatorer. Excel beregner formelen fra venstre mot høyre, i henhold til en bestemt rekkefølge for hver operator i formelen.

Hvis du kombinerer flere operatorer i én enkelt formel, utføres operasjonene i den rekkefølgen som vises i tabellen nedenfor. Hvis en formel inneholder operatorer med samme prioritet, for eksempel en formel som inneholder både en operator for multiplikasjon og en for divisjon, blir operatorene evaluert fra venstre mot høyre.

Operator

Beskrivelse

: (kolon)

(enkelt mellomrom)

, (komma)

Referanseoperatorer

Negasjon (som i –1)

%

Prosent

^

Eksponentiering

* og /

Multiplikasjon og divisjon

+ og –

Addisjon og subtraksjon

&

Føyer sammen to strenger med tekst (sammenkobling)

=
< >
< =
> =
<>

Sammenligning

Hvis du vil endre rekkefølgen på evalueringen, kan du angi i parentes delen av formelen som skal beregnes først. Hvis du for eksempel gir følgende formel verdien av 11, fordi multiplikasjon beregnes før addisjon. Formelen multipliserer først 2 med 3 og Adderer deretter 5 til resultatet.

=5+2*3

Derimot Hvis du bruker parenteser til å endre syntaksen, legges 5 og 2 sammen, og deretter multipliseres resultatet med 3 og du får 21.

=(5+2)*3

I eksemplet nedenfor vil parentesene som omslutter den første delen av formelen tvinge Excel til å beregne B4 + 25 først og deretter deler du resultatet med summen av verdiene i celle D5, E5 og F5.

=(B4+25)/SUMMER(D5:F5)

Se denne videoen på rekkefølge av operatorer i Excel for å lære mer.

Hvordan Excel konverterer verdier i formler

Når du angir en formel, forventes bestemte typer verdier for hver operator. Hvis du angir en annen type verdi enn forventet, kan Excel konvertere verdien.

Formelen

Gir

FORKLARING

= "1" + "2"

3

Når du bruker et plusstegn (+), forventer Excel tallene i formelen. Selv om anførselstegnene betyr at "1" og "2" er tekstverdier, vil Excel automatisk konverterer tekstverdiene til tall.

= 1 + "$4.00"

5

Når en formel forventer et nummer, konverterer Excel tekst hvis det er i et format som vanligvis blir godtatt for et tall.

= "1/6/2001"-"5/1/2001"

31

Excel tolker teksten som en dato i mm/dd/åååå-formatet, konverteres datoene til serienumre, og beregner forskjellen mellom dem.

= ROT ("8 + 1")

#VERDI!

Kan konvertere ikke teksten til et tall, fordi teksten "8 + 1" ikke kan konverteres til et tall. Du kan bruke "9" eller "8" + "1" i stedet for "8 + 1" konvertere teksten til et tall og returnerer resultatet av 3.

= "A" & SANN

ATRUE

Når forventes tekst, konverteres tall og logiske verdier som SANN og USANN til tekst.

Har du spørsmål om en bestemt funksjon?

Legg inn spørsmål i Excel-fellesskapsforumet

Hjelp oss med å forbedre Excel

Har du forslag til hvordan vi kan forbedre neste versjon av Excel? Hvis det er tilfelle, kan du se emnene på Excel User Voice

Se også.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×