Presentere data i et punktdiagram eller linjediagram

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Punktdiagrammer og linjediagrammer ligne svært, spesielt når det vises et punktdiagram med sammenkoblingslinjer. Måten hver av disse diagramtypene tegner data langs den vannrette aksen (også kalt x-aksen), og den loddrette aksen (også kalt y-aksen) er svært forskjellig.

Formatert punktdiagram
Denne formatert punktdiagram viser numeriske verdier langs vannrett og loddrette aksen, kombinere disse verdiene i enkle datapunkter som vises i uregelmessige intervaller.
Formatert linjediagram
Denne formatert linjediagram fordeler kategoridata (i dette tilfellet et tidsintervall jevnt langs en vannrett akse) og alle numeriske data jevnt langs en loddrett akse.

Obs!: For informasjon om de forskjellige typene punkt- og linjediagrammer, kan du se Tilgjengelige diagramtyper i Office.

Før du velger ett av disse diagramtypene, kan du vil lære mer om forskjellene og finne ut når det er bedre å bruke et punktdiagram i stedet for et linjediagram eller omvendt.

Den viktigste forskjellen mellom punkt- og linjediagrammer er måten de tegne dataene på den vannrette aksen. Hvis du for eksempel når du bruker følgende regnearkdataene til å opprette et punktdiagram og et linjediagram, kan du se at dataene er fordelt på en annen måte.

Bilde av regneark med data om daglig nedbør

I et punktdiagram, daglig nedbør verdien fra kolonne A er vises som x-verdier på vannrett (aksen x) og particulate verdien fra kolonne B, vises som verdier i den loddrette y-aksen. Ofte referert til som et punktdiagram, viser et punktdiagram aldri kategorier på den vannrette aksen.

Bilde av punktdiagram

Et punktdiagram har alltid to verdiakser å vise ett sett med numeriske data langs en akse (verdiakse) og et annet sett med numeriske verdier langs en loddrett akse (verdiakse). Diagrammet viser punkt i skjæringspunktet mellom en x og y numerisk verdi, kombinere disse verdier til datatypen single punkt. Disse datapunkt kan fordeles jevnt eller ujevnt over den vannrette aksen, avhengig av dataene.

Det første datapunktet skal vises i punktdiagrammet representerer både en y-verdi på 137 (particulate) og en x-verdi av 1,9 (daglig nedbør). Disse tallene representerer verdiene i celle A9, og B9 i regnearket.

I et linjediagram kan imidlertid vises samme daglig nedbør particulate verdiene og som to separate datapunkt, som fordeles jevnt langs den vannrette aksen. Dette er fordi et linjediagram har bare én verdiakse (den loddrette aksen). Den vannrette aksen i et linjediagram viser bare jevnt fordelte grupperinger (kategorier) med data. Fordi kategorier ble ikke levert i dataene, er de automatisk generert, for eksempel 1, 2, 3 og så videre.

Dette er et godt eksempel på når du ikke skal bruke et linjediagram.

Bilde av linjediagram

Et linjediagram fordeler kategoridata jevnt langs en vannrett akse (kategoriakse), og distribuerer alle numeriske data langs en loddrett akse (verdiakse).

Particulate y-verdien av 137 (celle B9) og daglig nedbør x verdien av 1,9 (celle A9) vises som separate datapunktene i linjediagrammet. Ingen av disse datapunkt er det første datapunktet vises i diagrammet, i stedet, det første datapunktet for hver dataserie refererer til verdier i den første raden for dataene i regnearket (celle A2 og B2).

Aksetypen og skalering forskjeller

Fordi den vannrette aksen i et punktdiagram er alltid en verdiakse, kan det vise numeriske verdier eller datoverdier (for eksempel timer eller dager) som er representert som numeriske verdier. Hvis du vil vise de numeriske verdiene langs den vannrette aksen med større fleksibilitet, kan du endre skaleringsalternativer på denne aksen på samme måte som du kan endre skaleringsalternativer av en loddrett akse.

Fordi den vannrette aksen i et linjediagram kategoriakse, kan det være bare en tekstakse eller en datoakse. En tekstakse viser bare tekst (ikke-numeriske data eller numerisk kategorier som ikke er verdier) med jevnt fordelte intervaller. En datoakse viser datoer i kronologisk rekkefølge ved bestemte intervaller eller grunntall enheter, for eksempel antall dager, måneder eller år, selv om datoene i regnearket ikke er i rekkefølge eller i samme grunntall enhet.

Skaleringsalternativer av kategoriakse er begrenset sammenlignet med skaleringsalternativer for verdiaksen. De tilgjengelige alternativene for skalering avhenger også aksetypen du bruker.

Punktdiagrammer brukes ofte for å vise og sammenligne numeriske verdier, for eksempel vitenskapelig, statistikk og tekniske data. Disse diagrammene er nyttige for å vise relasjonene mellom de numeriske verdiene i flere dataserier, og de kan tegne inn to grupper med tall som en serie av xy-koordinater.

Linjediagrammer kan vise sammenhengende data over tid, angi mot en felles skala, og er derfor ideell for som viser trender i data med like mellomrom eller over tid. Distribueres kategoridata jevnt langs den vannrette aksen i et linjediagram, og alle data som er jevnt plassert langs den vertikale aksen. Bruke et linjediagram som regel hvis dataene har ikke-numerisk x-verdier – for numeriske x-verdier, er det vanligvis bedre å bruke et punktdiagram.

Vurder å bruke et punktdiagram i stedet for et linjediagram hvis du vil:

 • Endre skalaen på den vannrette aksen    Fordi den vannrette aksen i et punktdiagram er en verdiakse, finnes det mer skaleringsalternativer.

 • Bruk en logaritmisk skala på den vannrette aksen    Du kan gjøre den vannrette aksen til en logaritmisk skala.

 • Vise regnearkdata som inneholder par eller grupperte sett med verdier    Du kan justere de uavhengige skalaene for aksene å vise mer informasjon om de grupperte verdiene i et punktdiagram.

 • Vise mønstre i store datasett    Punktdiagrammer er nyttige for å illustrere mønstre i dataene, for eksempel ved å vise lineær eller ikke-lineær trender, klynger og outliers.

 • Sammenligne mange datapunkter uten hensyn til tid    Jo flere data du vil ta med i et punktdiagram diagram, desto bedre sammenligninger får du.

Vurder å bruke et linjediagram i stedet for et punktdiagram hvis du vil gjøre følgende:

 • Bruk tekstetiketter langs den vannrette aksen    Disse tekstetiketter kan representere jevnt fordelte verdier for eksempel måneder, kvartaler eller regnskapsår.

 • Bruk et lite antall numeriske etikettene langs den vannrette aksen    Hvis du bruker et par, jevnt fordelte numeriske etiketter som representerer et tidsintervall, for eksempel år, kan du bruke et linjediagram.

 • Bruke en tidsskala langs den vannrette aksen    Hvis du vil vise datoer i kronologisk rekkefølge ved bestemte intervaller eller grunntall enheter, for eksempel antall dager, måneder eller år, selv om datoene i regnearket ikke er i rekkefølge eller i samme grunntall enhet, kan du bruke et linjediagram.

Obs!: Fremgangsmåten nedenfor gjelder for Office 2013 og nyere versjoner. Fremgangsmåten for office 2010?

Opprette et punktdiagram

Formatert punktdiagram

Dette er tilfelle, hvordan du, oppretter vi denne punktdiagram? Fremgangsmåten nedenfor hjelper deg med å opprette et punktdiagram med lignende resultater. Dette diagrammet brukte vi regnearket eksempeldataene. Du kan kopiere disse dataene i regnearket, eller du kan bruke dine egne data.

 1. Kopier eksempeldataene regneark til et tomt regneark, eller åpne regnearket som inneholder dataene du vil tegne inn i et punktdiagram.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  A

  B

  Daglig nedbør

  Particulate

  4.1

  122

  4,3

  117

  5.7

  112

  5.4

  114

  5,9

  110

  5.0

  114

  3.6

  128

  1,9

  137

  7.3

  104

 2. Merk dataene du vil tegne inn i punktdiagrammet.

 3. Klikk kategorien Sett inn, og klikk deretter Sett inn punktdiagram (X; Y) eller boblediagram.

  Punktdiagram

 4. Klikk punktdiagram.

  Tips!: Du kan holder du musepekeren over en diagramtype for å se navnet.

 5. Klikk diagramområde av diagrammet for å vise fanene Utforming og Format.

 6. Klikk kategorien Utforming, og klikk deretter diagramstilen du vil bruke.

  Diagramstil

 7. Klikk diagramtittelen, og Skriv inn teksten du vil bruke.

 8. Hvis du vil endre skriftstørrelsen for diagramtittelen, høyreklikk tittelen, klikker du Skrift, og skriv deretter inn ønsket størrelse i Størrelse-boksen. Klikk OK.

 9. Klikk diagramområdet for diagrammet.

 10. Klikk Legg til diagramelementUtforming-fanen > Aksetitler, og gjør deretter følgende:

  Legg til diagramelement

  1. Hvis du vil legge til en vannrett aksetittel, klikker du Primær vannrett.

  2. Hvis du vil legge til en loddrett akse, klikker du Primær loddrett.

  3. Klikk hver enkelt tittel, skriver du inn teksten du vil bruke, og trykk deretter Enter.

  4. Velg tittelen fra listen for flere tittel formateringsalternativer, i kategorien Format i Diagramelementer-boksen, og klikk deretter Formater utvalg. En tittel for Format-ruten vises. Klikk størrelse og egenskaper Størrelse og egenskaper , og deretter kan du velge Loddrett justering, Tekstretning eller egendefinert vinkel.

 11. Klikk tegneområde av diagrammet, eller på Format-fanen i Diagramelementer-boksen, velg Tegneområde fra listen over diagramelementer.

  Diagram elementer-boksen

 12. Klikk mer-knappen- Mer-knappenFormat-fanen i Figurstiler-gruppen, og klikker deretter effekten du vil bruke.

 13. Klikk diagramområdet av diagrammet, eller på Format-fanen i Diagramelementer-boksen, velg Diagramområdet fra listen over diagramelementer.

 14. Klikk mer-knappen- Mer-knappenFormat-fanen i Figurstiler-gruppen, og klikker deretter effekten du vil bruke.

 15. Hvis du vil bruke temafargene som er forskjellige fra standardtemaet som brukes i arbeidsboken, gjør du følgende:

  1. Klikk Temaer i Temaer-gruppen på Sideutforming-fanen.

   Klikk sideoppsett > temaer

  2. Klikk temaet du vil bruke under Office.

Opprette et linjediagram

Formatert linjediagram

Dette er tilfelle, hvordan du, oppretter vi denne linjediagram? Fremgangsmåten nedenfor hjelper deg med å opprette et linjediagram med lignende resultater. Dette diagrammet brukte vi regnearket eksempeldataene. Du kan kopiere disse dataene i regnearket, eller du kan bruke dine egne data.

 1. Kopier eksempeldataene regneark til et tomt regneark, eller åpne regnearket som inneholder dataene du vil tegne inn i et linjediagram.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  A

  B

  C

  Dato

  Daglig nedbør

  Particulate

  1/1/07

  4.1

  122

  1/2/07

  4,3

  117

  1/3/07

  5.7

  112

  1/4/07

  5.4

  114

  1/5/07

  5,9

  110

  1/6/07

  5.0

  114

  1/7/07

  3.6

  128

  1/8/07

  1,9

  137

  1/9/07

  7.3

  104

 2. Merk dataene du vil tegne inn i linjediagrammet.

 3. Klikk kategorien Sett inn, og klikk deretter Sett inn linje eller arealdiagram.

  Sett inn diagram linje eller område

 4. Klikk linjediagram med indikatorer.

 5. Klikk diagramområde av diagrammet for å vise fanene Utforming og Format.

 6. Klikk kategorien Utforming, og klikk deretter diagramstilen du vil bruke.

  Diagramstil

 7. Klikk diagramtittelen, og Skriv inn teksten du vil bruke.

 8. Hvis du vil endre skriftstørrelsen for diagramtittelen, høyreklikk tittelen, klikker du Skrift, og skriv deretter inn ønsket størrelse i Størrelse-boksen. Klikk OK.

 9. Klikk diagramområdet for diagrammet.

 10. Klikk forklaringen i diagrammet, eller legge til den fra en liste over diagramelementer (i kategorien Utforming klikker du Legg til diagramelement > forklaring, og velg en plassering for forklaringen).

  Legg til diagramelement

 11. Å tegne en dataserie langs en sekundær loddrett akse, klikker du dataserien, eller velg den fra en liste over diagramelementer (Klikk Diagramelementer i Merket område-gruppen i kategorien Format ).

  Diagram elementer-boksen

 12. Klikk Formater utvalg i Merket område-gruppen i kategorien Format. Oppgaveruten Formater dataserie vises.

 13. Velg Sekundærakse under Seriealternativer, og klikk deretter Lukk.

 14. Klikk Legg til diagramelement i Diagramoppsett-gruppen i kategorien Utforming, og gjør deretter følgende:

  1. Hvis du vil legge til en tittel på primær loddrett akse, klikker du Aksetittel >Primær loddrett. Velg størrelse og egenskaper Størrelse og egenskaper for å konfigurere typen loddrett aksetittel du vil bruke i ruten Formater aksetittel.

  2. Hvis du vil legge til en tittel på sekundær loddrett akse, klikker du Aksetittel > Sekundær loddrett, og klikk deretter størrelse og egenskaper Størrelse og egenskaper for å konfigurere typen loddrett aksetittel du vil bruke i ruten Formater aksetittel.

  3. Klikk hver enkelt tittel, skriver du inn teksten du vil bruke, og trykk deretter Enter

 15. Klikk tegneområde i diagrammet, eller velg den fra en liste over diagramelementer (Format-fanen, Merket område-gruppen, Diagramelementer-boksen).

 16. Klikk mer-knappen- Mer-knappenFormat-fanen i Figurstiler-gruppen, og klikker deretter effekten du vil bruke.

  Figurstiler på Excel-båndet

 17. Klikk diagramområdet for diagrammet.

 18. Klikk mer-knappen- Mer-knappenFormat-fanen i Figurstiler-gruppen, og klikker deretter effekten du vil bruke.

 19. Hvis du vil bruke temafargene som er forskjellige fra standardtemaet som brukes i arbeidsboken, gjør du følgende:

  1. Klikk Temaer i Temaer-gruppen på Sideutforming-fanen.

   Klikk sideoppsett > temaer

  2. Klikk temaet du vil bruke under Office.

Opprette et punkt- eller linje-diagram i Office 2010

Formatert punktdiagram

Dette er tilfelle, hvordan du, oppretter vi denne punktdiagram? Fremgangsmåten nedenfor hjelper deg med å opprette et punktdiagram med lignende resultater. Dette diagrammet brukte vi regnearket eksempeldataene. Du kan kopiere disse dataene i regnearket, eller du kan bruke dine egne data.

 1. Kopier eksempeldataene regneark til et tomt regneark, eller åpne regnearket som inneholder dataene du vil tegne inn i et punktdiagram.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  A

  B

  Daglig nedbør

  Particulate

  4.1

  122

  4,3

  117

  5.7

  112

  5.4

  114

  5,9

  110

  5.0

  114

  3.6

  128

  1,9

  137

  7.3

  104

 2. Merk dataene du vil tegne inn i punktdiagrammet.

 3. Klikk punktdiagram i diagrammer-gruppen i kategorien Sett inn.

  Båndet i Excel

 4. Klikk Punktdiagram med bare indikatorer.

  Tips!: Du kan holder du musepekeren over en diagramtype for å se navnet.

 5. Klikk diagramområde i diagrammet.

  Dette viser Diagramverktøy med kategoriene Utforming, Oppsett og Format.

 6. Klikk diagramstilen du vil bruke, i Diagramstiler-gruppen i kategorien Utforming.

  Diagramstiler på Excel-båndet

  Vi brukt stilen 26for våre punktdiagram.

 7. Klikk DiagramtittelOppsett-fanen, og velg deretter en plassering for tittelen fra fra rullegardinlisten.

  Vi valgte Ovenfor diagrammet.

 8. Klikk diagramtittelen, og skriv deretter inn teksten du vil bruke.

  Vi skrevet Particulate nivåer i nedbørfor våre punktdiagram.

 9. For å redusere størrelsen på diagramtittelen, høyreklikk tittelen, og angi deretter ønsket størrelse i Skriftstørrelse-boksen på hurtigmenyen.

  For våre punktdiagram brukte vi 14.

 10. Klikk diagramområdet for diagrammet.

 11. Klikk Aksetitler i etiketter-gruppen i kategorien Oppsett, og gjør deretter følgende:

  1. Hvis du vil legge til en vannrett aksetittel, klikker du Tittel på primær vannrett akse, og klikk deretter Tittel nedenfor aksen.

  2. Hvis du vil legge til en loddrett akse, klikker du Tittel på primær loddrett akse, og klikk deretter typen loddrett aksetittel du vil bruke.

   For våre punktdiagram brukte vi Rotert tittel.

   Båndet i Excel

  3. Klikk hver enkelt tittel, skriver du inn teksten du vil bruke, og trykk deretter Enter.

   For våre punktdiagram skrevet vi Daglig nedbør vannrett aksetittel og Particulate nivå i loddrett akse.

 12. Klikk tegneområde i diagrammet, eller Merk Tegneområde fra en liste over diagramelementer (Oppsett-fanen, Merket område-gruppen, Diagramelementer-boksen).

 13. Klikk mer-knappen- Mer-knappenFormat-fanen i Figurstiler-gruppen, og klikker deretter effekten du vil bruke.

  For våre punktdiagram brukte vi Lett effekt - Strek 3.

  Figurstiler på Excel-båndet

 14. Klikk diagramområdet for diagrammet.

 15. Klikk mer-knappen- Mer-knappenFormat-fanen i Figurstiler-gruppen, og klikker deretter effekten du vil bruke.

  For våre punktdiagram brukte vi Lett effekt - Strek 1.

 16. Hvis du vil bruke temafargene som er forskjellige fra standardtemaet som brukes i arbeidsboken, gjør du følgende:

  1. Klikk Temaer i Temaer-gruppen på Sideutforming-fanen.

   Båndet i Excel

  2. Klikk temaet du vil bruke under Innebygd.

   Vi brukte Office -temaet for våre linjediagram.

Formatert linjediagram

Dette er tilfelle, hvordan du, oppretter vi denne linjediagram? Fremgangsmåten nedenfor hjelper deg med å opprette et linjediagram med lignende resultater. Dette diagrammet brukte vi regnearket eksempeldataene. Du kan kopiere disse dataene i regnearket, eller du kan bruke dine egne data.

 1. Kopier eksempeldataene regneark til et tomt regneark, eller åpne regnearket som inneholder dataene du vil tegne inn i et linjediagram.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  A

  B

  C

  Dato

  Daglig nedbør

  Particulate

  1/1/07

  4.1

  122

  1/2/07

  4,3

  117

  1/3/07

  5.7

  112

  1/4/07

  5.4

  114

  1/5/07

  5,9

  110

  1/6/07

  5.0

  114

  1/7/07

  3.6

  128

  1/8/07

  1,9

  137

  1/9/07

  7.3

  104

 2. Merk dataene du vil tegne inn i linjediagrammet.

 3. Klikk linje i diagrammer-gruppen i kategorien Sett inn.

  Båndet i Excel

 4. Klikk linjediagram med indikatorer.

 5. Klikk diagramområde i diagrammet.

  Dette viser Diagramverktøy med kategoriene Utforming, Oppsett og Format.

 6. Klikk diagramstilen du vil bruke, i Diagramstiler-gruppen i kategorien Utforming.

  Diagramstiler på Excel-båndet

  For våre linjediagrammet brukte vi Stil 2.

 7. Klikk Diagramtittel i etiketter-gruppen i kategorien Oppsett, og klikk deretter Over diagram.

  Båndet i Excel

 8. Klikk diagramtittelen, og skriv deretter inn teksten du vil bruke.

  Vi skrevet Particulate nivåer i nedbørfor våre linjediagram.

 9. For å redusere størrelsen på diagramtittelen, høyreklikk tittelen, og angi deretter ønsket størrelse i Størrelse-boksen på hurtigmenyen.

  Vi brukte 14for våre linjediagram.

 10. Klikk forklaringen i diagrammet, eller velg den fra en liste over diagramelementer (Oppsett-fanen, Merket område-gruppen, Diagramelementer-boksen).

 11. Klikk forklaring i etiketter-gruppen i kategorien Oppsett, og klikk deretter den ønskede plasseringen.

  For våre linjediagrammet brukte vi Vis forklaring øverst.

 12. Hvis du vil tegne inn én dataserie langs en sekundær loddrett akse, klikker du dataserien for nedbør, eller velg den fra en liste over diagramelementer (Oppsett-fanen, Merket område-gruppen, Diagramelementer-boksen).

 13. Klikk Formater utvalg i Merket område-gruppen i kategorien Oppsett.

  Merket område-gruppen på Excel-båndet

 14. Velg Sekundærakse under Seriealternativer, og klikk deretter Lukk.

 15. Klikk Aksetitler i etiketter-gruppen i kategorien Oppsett, og gjør deretter følgende:

  1. Hvis du vil legge til en tittel på primær loddrett akse, klikker du Tittel på primær loddrett akse, og klikk deretter typen loddrett aksetittel du vil bruke.

   Vi brukte Rotert tittelfor våre linjediagram.

  2. Hvis du vil legge til en tittel på sekundær loddrett akse, klikker du Tittel på sekundær loddrett akse, og klikk deretter typen loddrett aksetittel du vil bruke.

   Vi brukte Rotert tittelfor våre linjediagram.

  3. Klikk hver enkelt tittel, skriver du inn teksten du vil bruke, og trykk deretter ENTER.

   For våre linjediagrammet skrevet vi Particulate nivå i tittel på primær loddrett akse og Daglig nedbør i tittel-sekundær loddrett akse.

 16. Klikk tegneområde i diagrammet, eller velg den fra en liste over diagramelementer (Oppsett-fanen, Merket område-gruppen, Diagramelementer-boksen).

 17. Klikk mer-knappen- Mer-knappenFormat-fanen i Figurstiler-gruppen, og klikker deretter effekten du vil bruke.

  For våre linjediagrammet brukte vi Lett effekt - mørk 1.

  Figurstiler på Excel-båndet

 18. Klikk diagramområdet for diagrammet.

 19. Klikk mer-knappen- Mer-knappenFormat-fanen i Figurstiler-gruppen, og klikker deretter effekten du vil bruke.

  For våre linjediagrammet brukte vi Lett effekt - Strek 3.

 20. Hvis du vil bruke temafargene som er forskjellige fra standardtemaet som brukes i arbeidsboken, gjør du følgende:

  1. Klikk Temaer i Temaer-gruppen på Sideutforming-fanen.

   Båndet i Excel

  2. Klikk temaet du vil bruke under Innebygd.

   Vi brukte Office -temaet for våre linjediagram.

Opprette et punktdiagram

 1. Merk dataene du vil tegne inn i diagrammet.

 2. Klikk kategorien Sett inn, og klikk X-Y-punktdiagram, og under punktdiagram, velger du et diagram.

 3. Når diagrammet er valgt, klikker du Diagramutforming-fanen for å gjøre ett av følgende:

  • Klikk Legg til diagramelement å endre detaljer som tittel, etiketter og forklaringen.

  • Klikk Hurtigoppsett for å velge blant forhåndsdefinerte sett av diagramelementer.

  • Klikk en av forhåndsvisningene i stilgalleriet for å endre oppsettet eller stilen.

  • Klikk Bytt rad/kolonne eller Velg Data for å endre datavisningen.

 4. Når diagrammet er valgt, klikker du Utforming-fanen du vil Endre Figurfyll, disposisjon, eller effekter på diagramelementer.

Opprette et linjediagram

 1. Merk dataene du vil tegne inn i diagrammet.

 2. Klikk kategorien Sett inn, og klikk linje, og velg et alternativ fra tilgjengelige linjen diagramstiler.

 3. Når diagrammet er valgt, klikker du Diagramutforming-fanen for å gjøre ett av følgende:

  • Klikk Legg til diagramelement å endre detaljer som tittel, etiketter og forklaringen.

  • Klikk Hurtigoppsett for å velge blant forhåndsdefinerte sett av diagramelementer.

  • Klikk en av forhåndsvisningene i stilgalleriet for å endre oppsettet eller stilen.

  • Klikk Bytt rad/kolonne eller Velg Data for å endre datavisningen.

 4. Når diagrammet er valgt, klikker du Utforming-fanen du vil Endre Figurfyll, disposisjon, eller effekter på diagramelementer.

Se også

Lagre et egendefinert diagram som en mal

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×