Planlegge tilpasninger, løsninger og apper for SharePoint Online

Det finnes en rekke mulige tilpasninger og løsninger du kan utføre for SharePoint Online-områder med Office 365 Enterprise-planer. Dette strekker seg fra grunnleggende nettleserbaserte tilpasninger til apper som er laget av utviklere. Denne artikkelen vil gjøre det enklere for deg å finne ut hvilke tilpasninger som oppfyller dine behov, og vil gi tips til veiledningen du trenger for å komme i gang. Det kan hende at du kan dekke de fleste behovene ved å bruke de eksisterende funksjonene i SharePoint Online som de er, eller med noen få tilpassinger.

I denne artikkelen

Tilpasninger: enkel til kompleks

Kan jeg fremdeles utvikle sandkasseløsninger?

Hva vil du tilpasse? (med ideer til hvordan du gjør det)

Jeg vil endre utseendet og virkemåten eller områdeutformingen

Jeg vil tilpasse visning av informasjon på områder

Jeg vil vise innhold fra forskjellige datakilder

Jeg vil tilpasse arbeidsflyter for forretningsprosesser

Jeg vil koble SharePoint Online til en lokal distribusjon av SharePoint Server 2013

Gjøre løsninger eller apper tilgjengelige for brukere

Utforske partnerløsninger og -tjenester

Tilpasninger: enkel til kompleks

SharePoint Online-tilpasninger strekker seg fra ikke-tekniske endringer du hurtig kan utføre i nettleseren ved hjelp av områdekommandoer, eller funksjoner for å tilpasse utvikling av egendefinerte apper ved hjelp av utviklerverktøy:

 1. Tilpasning med nettleseren    Du kan bruke leserbaserte innstillinger til enklere tilpasninger, for eksempel endre tittel og logo, oppdatere navigasjonskoblinger, bruke et nytt områdetema, endre innholdet på en side eller endre visninger for lister og biblioteker. Leserbaserte tilpassinger er de enkleste tilpassingene, og de krever minimalt med teknisk ekspertise.

 2. Tilpasning ved å bruke støttede verktøy og programmer    Du kan bruke støttede SharePoint-verktøy til å utføre mer omfattende tilpasninger. Office-programmer som Access 2013, Excel 2013 og Visio 2013, lar deg opprette svært dynamiske, datarike sider på området. Du kan også opprette en SharePoint-app uten bruk av kode, ved hjelp av Access 2013. Du kan også bruke Microsoft SharePoint Designer 2013 og Microsoft InfoPath 2013 til å opprette kraftige, arbeidsflytaktiverte løsninger og rike skjemaer.

 3. Tilpasninger ved hjelp av apper for SharePoint    Den nye skyappmodellen i SharePoint 2013 lar deg legge til og bruke apper på SharePoint Online-områder. Apper er små, brukervennlige nettprogrammer som utfører oppgaver eller løser brukerbehov. Du kan legge til apper på nettstedet ditt for å tilpasse det med spesifikk funksjonalitet eller vise informasjon. Du kan for eksempel legge til apper som utfører generelle oppgaver, for eksempel sporing av tid og utgifter. Du kan også lege til apper som utfører ulike dokumentbaserte oppgaver. Du kan også legge til apper som viser nyheter eller informasjon fra tredjepartsapper eller kobler til sosiale nettsteder.

  Du kan tilpasse området ved hjelp av tredjepartsapper, egendefinerte apper eller en kombinasjon av begge:

  • Tredjepartsapper    Områdebrukere (med Områdeeier-tillatelse eller høyere) kan søke etter og få en rekke tredjepartsapper fra SharePoint Store, som er en Office.com-drevet markedsplass som er tilgjengelig fra SharePoint Online-områder. Administratorer kan også kjøpe lisenser for spesifikke apper for alle brukere i en organisasjon.

  • Egendefinerte apper    Organisasjonen kan også utvikle sine egne apper for SharePoint Online og gjøre dem tilgjengelige for brukere på appkatalogområdet. Hvis du vet hvordan du bygger en nettapp, da vet du hvordan du bygger en app for SharePoint. Du kan bruke hvilket som helst språk, for eksempel HTML, JavaScript, PHP eller .NET, og dine favorittverktøy for utvikling av nettsteder, inkludert Microsoft Visual Studio 2012 og et nytt nettbasert verktøy som kalles Napa-utviklingsverktøy for Office 365. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Komme i gang med å utvikle apper for SharePoint.

Til toppen av siden

Kan jeg fremdeles utvikle sandkasseløsninger?

Microsoft anbefaler at du utvikler apper for SharePoint når det er mulig, i stedet for sandkasseløsninger. Hvis du er en kunde som oppgraderer og som allerede har eksisterende sandkasseløsninger som er distribuert til brukerne, vil disse løsningene fremdeles fungere og støttes.

Apper for SharePoint har flere fordeler i forhold til sandkasseløsninger. Apper lar sluttbrukeren utvide SharePoint-områder uten å opprette ekstraarbeid for administratorer. Apper er også enkle å finne og legge til for sluttbrukere. Apper for SharePoint er også integrert med skybaserte løsninger på en bedre og mer fleksibel måte enn sandkasseløsninger.

Hvis du vil ha mer teknisk veiledning om når du bør velge å utvikle egendefinerte apper i stedet for sandkasseløsninger, kan du se Apper for SharePoint sammenlignet med SharePoint-løsninger. Se også Komme i gang med å utvikle apper for SharePoint.

Til toppen av siden

Hva vil du tilpasse? (med ideer til hvordan du gjør det)

For å avgjøre hvilken tilpasningsmetode eller utvikling som passer for din organisasjon, bør du tenke på hva du vil tilpasse og hvilke løsningstyper du vil utvikle.

Det er flere forskjellige måter å oppnå samme resultat for et SharePoint-område. Hvis målet for eksempel er å lage en svært tilpasset liste, kan du oppnå dette ved å bruke ulike listeinnstillinger i nettleseren for å konfigurere en liste og visningene. Det kan til og med hende at du kan utføre alle ønskede tilpassinger på denne måten.

Hvis du imidlertid vil legge til kraftige funksjoner og interaktivitet for listen, kan du bruke SharePoint Designer, InfoPath Designer eller kanskje et støttet Office 2013-program, for eksempel Access, Excel eller Visio, til å gjøre dette.

Det er god praksis å begynne med leserbaserte tilpassinger før du bruker støttede verktøy og programmer til å oppnå tilsvarende tilpassinger.

I dette avsnittet:

Jeg vil endre utseendet og virkemåten eller områdeutformingen

Prøv først leserbaserte alternativer:

Prøv deretter løsninger uten kode:

Vurder deretter egendefinerte kodeløsninger:

Bruk siden Innstillinger for webområde til å gjøre følgende:

Bruk Utformingsbehandling til å bruke ekspertisen din innen HTML, CSS og JavaScript (bare tilgjengelig for publiseringsområder):

 • Utforme enkelt HTML-hoveddokumenter og sideoppsett i et hvilket som helst HTML-redigeringsprogram.

 • Konvertere HTML-filen til et ASP.NET-hoveddokument.

 • Legge til hovedfunksjonalitet på sidene, for eksempel en søkeboks eller navigasjonskontroll, fra Kodesnuttgalleri.

 • Utforme unike opplevelser for brukergrensesnittet for ulike enheter ved å opprette enhetskanaler.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker Utformingsbehandling, kan du se MSDN: Utvikle områdeutformingen i SharePoint 2013.

Bruk InfoPath Designer til å gjøre følgende:

 • Tilpasse listeskjemaer, arbeidsflytskjemaer og skjemabibliotekskjemaer

 • Bruke nye oppsett, farger og temaer på skjemaer

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med InfoPath, kan du se Finne innhold InfoPath 2010 og 2013.

Utvikle apper for SharePoint som har appdeler eller egendefinerte handlinger for brukergrensesnitt, for eksempel bånd- eller menykommandoer.

Bruk Visual Studio til å gjøre følgende:

 • Lage egendefinerte områdesider

 • Lage egendefinerte båndforbedringer

 • Lage egendefinerte dialogboks- eller båndkontroller

 • Distribuere egendefinerte utformingsløsninger som funksjoner

Merknad    Hvis mulig, prøv å tilpasse området ved hjelp av egendefinerte CSS-elementer og temaer i stedet for egendefinerte hoveddokumenter. Egendefinerte hoveddokumenter vil blokkere oppgradering til den nyeste opplevelsen for brukergrensesnittet når oppgraderinger distribueres til kunder. Dette kan føre til uventede kostnader for organisasjonen på oppgraderingstidspunktet.

Til toppen av siden

Jeg vil tilpasse visning av informasjon på områder

Prøv først leserbaserte alternativer:

Prøv deretter løsninger uten kode:

Vurder deretter egendefinerte kodeløsninger:

Tilpass enkeltsider på området:

 • Legg til og rediger tekst, bilder, video og andre objekter

 • Legg til og tilpass webdeler

 • Legg til og tilpass nye lister og biblioteker

 • Lag egendefinerte visninger og skjemaer for lister og biblioteker

 • Opprett og rediger innhold og publiseringssider

 • Aktivere eller deaktivere funksjoner

Legg til tredjepartsapper for SharePoint for å integrere informasjon på områder. Se Kjøpe en app fra SharePoint Store.

Opprett SharePoint-apper med Access 2013. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette en Access-app.

Bruk SharePoint Designer til å gjøre følgende:

 • Legge til tekst, bilder, skript og webdeler på sider

 • Opprette og tilpasse områdesider og webdel-sider

 • Legge til egendefinerte handlinger

 • Legge til egendefinert navigasjon

Bruk Microsoft InfoPath 2013 til å gjøre følgende:

 • Legge til tekst, bilder og koblinger i liste- og arbeidsflytskjemaer

 • Legge til egendefinerte datatilkoblinger og egendefinert funksjonalitet i liste- og arbeidsflytskjemaer

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med InfoPath, kan du se Finne innhold InfoPath 2010 og 2013.

Bruk støttede Microsoft Office-programmer til å gjøre følgende:

 • Publisere arbeidsbøker med data, diagrammer og visualiseringer ved å bruke Excel 2013 og Excel Services

 • Publisere datavisualiseringer med Visio 2013 og Visio Services

Bruk Skriptredigering-webdelen for å legge til JavaScript-kode på områdesider.

Utvikler apper for SharePoint som bruker appdeler utformet for å vise informasjon

Bruk Visual Studio til å gjøre følgende:

 • Lage egendefinerte områdesider

 • Lage egendefinerte webdeler

Til toppen av siden

Jeg vil vise innhold fra forskjellige datakilder

Prøv først leserbaserte alternativer:

Prøv deretter løsninger uten kode:

Vurder deretter egendefinerte kodeløsninger:

 • Legg til webdeler som henter innhold fra eksterne områder eller datakilder

 • Tilpass listevisninger og skjemaer fra forskjellige datakilder

Bruk Excel 2013 og Excel Services til å vise og visualisere data fra en rekke ulike datakilder.

Bruk Access 2013 til hurtig å opprette avanserte databaseliknende løsninger uten kode, med SQL Server som bakdatabase.

Legg til tredjepartsapper for SharePoint for å integrere informasjon på områder. Se Kjøpe en app fra SharePoint Store.

Konfigurer Forretningsdatatilkoblingstjenester og koble til datakilder, for eksempel SQL Azure-databaser eller Windows Communication Foundation-nettjenester.

Bruk InfoPath 2013 til å vise data fra lister og skjemabiblioteker med:

 • Egendefinerte listeskjemaer

 • Egendefinerte skjemabibliotekskjemaer

 • Egendefinerte skjemabaserte programmer

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med InfoPath, kan du se Finne innhold InfoPath 2010 og 2013.

Utvikle egendefinerte apper for SharePoint for å integrere og vise informasjon.

Bruk Visual Studio til å gjøre følgende:

 • Opprette egendefinerte listedefinisjoner

 • Lage egendefinerte områdesider

 • Lage egendefinerte webdeler

 • Lage egendefinerte dialogboks- eller båndkontroller

Til toppen av siden

Jeg vil tilpasse arbeidsflyter for forretningsprosesser

Prøv først leserbaserte alternativer:

Prøv deretter løsninger uten kode:

 • Bruk de tilgjengelige standardarbeidsflytene til å behandle vanlige forretningsprosesser, for eksempel dokumentgjennomgang og -godkjenning

 • Endre arbeidsflytattributtene, for eksempel godkjennere, forfallsdato og tilknyttet oppgaveliste

 • Bruk SharePoint Designer til å opprette egendefinerte deklarerende arbeidsflyter

 • Bruk den visuelle utformingen i SharePoint Designer 2013 (tilgjengelig hvis du også har Visio 2013 installert) til å utforme arbeidsflyter visuelt ved å dra og slippe figurer fra en verktøykasse.

SharePoint 2013 omfatter SharePoint 2010-arbeidsflytplattformen, slik at alle egendefinerte arbeidsflyter som organisasjonen opprettet i SharePoint 2013, fremdeles vil fungere. Hvis du vil ha mer informasjon om arbeidsflyt, kan du se Arbeidsflyt i SharePoint 2013.

Til toppen av siden

Jeg vil koble SharePoint Online til en lokal distribusjon av SharePoint Server 2013

Et hybrid SharePoint-miljø består av SharePoint Server 2013, vanligvis distribuert lokalt, og Microsoft Office 365 – SharePoint Online. Et hybridmiljø kan konfigureres for å gi ett av flere integrasjonsnivåer, avhengig av formålet med integreringen.

Hybride SharePoint-miljøer kan gi noen eller alle av følgende funksjoner:

 • Samlet søk:    Brukere i skyen og i det lokale domenemiljøet kan få søkeresultater som omfatter innhold fra begge steder.

 • Forretningsdatatilkoblingstjenester:    Gjør bransjedata tilgjengelig ved å bruke forretningsdatatilkoblingstjenester, for apper for SharePoint og eksterne lister i SharePoint Online.

 • Enkel pålogging (SSO):    Brukere som er koblet til firmanettverket eller Office 365, trenger bare å godkjennes én gang for en økt for å få tilgang til ressurser i den lokale SharePoint-farmen og SharePoint Online.

 • Katalogsynkronisering:    Brukerkontoer i det lokale Active Directory Domain Services-domenet (AD DS), synkroniseres automatisk til Office 365.

 • Enveis eller toveis server til server-klarering:    Et klareringsforhold mellom den lokale SharePoint-farmen og SharePoint Online gjør det mulig med sikre tilkoblinger og sikker dataflyt.

Hvis du vil ha mer informasjon om konfigurasjon av et hybridmiljø for SharePoint Server og SharePoint Online, kan du se Hybrid for SharePoint Server 2013.

Til toppen av siden

Gjøre løsninger eller apper tilgjengelige for brukere

Når du er ferdig med å utvikle en løsning eller egendefinert app, kan det hende at du trenger en metode for å gjøre den tilgjengelig på ett eller flere områder eller én eller flere områdesamlinger i SharePoint Online-miljøet. Her er noen metoder for å gjøre dette:

 • Hvis løsningen er en egendefinert liste eller et område eller en side som er spesialisert, kan du dele en kobling til siden eller området med brukerne.

 • Hvis du har utviklet en egendefinert SharePoint- eller Office-app, kan du gjøre den tilgjengelig ved å laste den opp til appkatalogområdet. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du gjør egendefinerte apper tilgjengelig, kan du se Bruke appkatalogen til å gjøre egendefinerte forretningsapper tilgjengelige for SharePoint Online-miljøet.

 • Hvis du legger til en tredjepartsapp fra SharePoint Store, kan du gjøre den tilgjengelig for alle brukere på tvers av områdesamlingene i SharePoint Online-miljøet, ved å skaffe lisenser for alle brukerne i organisasjonen. Du kan også skaffe lisenser for bare dem som trenger å bruke den, og tilordne disse lisensene til de utvalgte brukerne. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Kjøpe en app fra SharePoint Store og Behandle applisenser for et SharePoint Online-miljø.

 • Hvis du vil endre innstillingene for om områdebrukere kan skaffe apper fra SharePoint Store, kan du se Konfigurere innstillinger for SharePoint Store.

 • Hvis du bare vil lage en egendefinert løsning og gjøre den tilgjengelig for andre brukere som en mal, kan du lagre lister, visninger, arbeidsflyter og områder som maler, som kan brukes umiddelbart eller som er tilgjengelige i SharePoint slik at andre brukere kan bygge på dem. Du kan utføre disse trinnene direkte i leseren i tillegg til i støttede verktøy, for eksempel SharePoint Designer 2013. Du finner mer informasjon i artikkelen Lagre, laste ned og laste opp et SharePoint 2013-område som en mal.

Til toppen av siden

Utforske partnerløsninger og -tjenester

Hvis du er interessert i å se nærmere på tjenester eller programmer fra Microsoft-partnere som er tilgjengelige for SharePoint Online, kan du besøke Microsoft Office 365 Marketplace.

Til toppen av siden

Gå tilbake til Planleggingsveiledning for SharePoint Online for Office 365 Enterprise og Midsize.

Gjelder for: SharePoint OnlineVar denne informasjonen nyttig?

Ja Nei

Hvordan kan vi forbedre det?

255 gjenstående tegn

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!

Støtteressurser

Endre språk