Planlegge tilpasninger, løsninger og apper for SharePoint Online

Varemerking og tilpasning av SharePoint Online er forskjellig fra varemerking og tilpasning av SharePoint Server-produkter. SharePoint Online blir oppdatert med nye funksjoner regelmessig, og disse oppdateringene kan påvirke visse typer tilpasninger. Men i dag finnes det teknikker for tilpasning og varemerking som kan strømlinjeforme varemerkings- og tilpasningsbehovene dine. Hvis du for eksempel foretar strukturelle endringer i hoveddokumentene, er det viktig å følge med på de pågående produktoppdateringene i SharePoint Online. Den enkleste måten å holde seg informert på, er å se Office 365-veikartet og følge med på Office 365-bloggen. Du kan også forhåndsvise endringer i portalen ved å gå til administrasjonssenteret for SharePoint Online og aktivere Forhåndsvisningsfunksjoner.

Programvareoppdateringene som Microsoft gjør i SharePoint Online, skjer mye raskere enn oppdateringer i SharePoint Server, slik at tilpasninger av hoveddokumenter, som er en viktig del av produktet, blir påvirket av oppdateringene. For å bøte på dette, må tilpasningene gjøres på nytt for de oppdaterte sidene. Det er mulig å holde seg oppdatert, men det må skje mye oftere i SharePoint Online.

Jeg er vant til å tilpasse SharePoint Server-produkter. Hva er annerledes i SharePoint Online?

Tilpasningsmetoder som fungerer i SharePoint Server, vil ikke nødvendigvis fungere i SharePoint Online. Noen av metodene som for eksempel brukes til å tilpasse og utvide SharePoint Server, er avhengige av at den underliggende plattformen ikke blir kontinuerlig oppdatert, noe som er tilfellet med SharePoint Online. SharePoint Online blir hele tiden forbedret, og eventuelle filer som har blitt tilpasset, kan bli berørt av oppdateringer. Her er noen anbefalinger for vanlige SharePoint-tilpasninger, i forhold til private SharePoint-distribusjoner kontra SharePoint Online-tjenesten.

Type tilpasning   

SharePoint Server   

SharePoint Online   

Arbeidsflyt   

Start med forhåndsdefinerte arbeidsflyter

SharePoint Designer eller visuell utforming

Endringer i forhåndsdefinerte arbeidsflyter blir ikke overskrevet av pågående oppdateringer

Videre tilpasning blir overskrevet av pågående oppdateringer

Topptekst/bunntekst   

SharePoint Designer med tilpassede sider

Ikke noe tilsvarende, tilpassede sider krever kontinuerlig vedlikehold

Innholdsblokkeringer   

CBQ (ikke begrenset)

CBQ (begrenset)

Generell varemerking (farger, logoer og så videre)   

Sandkasseløsninger, tilpassede hoveddokumenter

Sammensatte utseender eller innsatte stiler via appmodellen

Navigasjon   

Start med innebygde verktøy

Strukturell, administrert og søkebasert navigasjon

Start med innebygde verktøy

Utforsk navigasjonsalternativer for SharePoint Online

Tilpasninger: enkel til kompleks

SharePoint Online-tilpasninger strekker seg fra ikke-tekniske endringer du hurtig kan utføre i nettleseren ved hjelp av nettstedskommandoer, eller funksjoner for å tilpasse utvikling av egendefinerte apper ved hjelp av utviklerverktøy:

 1. Tilpasning ved hjelp av nettleseren    Du kan bruke nettleserbaserte innstillinger til enklere tilpasninger, som å endre tittel og logo, oppdatere navigasjonskoblinger, bruke et nytt tema på nettstedet, endre innholdet på en side eller endre visninger for lister og biblioteker. Nettleserbaserte tilpasninger er de enkleste tilpasningene, og de krever minimalt med teknisk ekspertise.

 2. Tilpasninger ved hjelp av støttede verktøy og programmer    Du kan bruke støttede SharePoint-verktøy til å utføre mer omfattende tilpasninger. Med Office-programmer som Access 2013, Excel 2013 og Visio 2013 kan du opprette svært dynamiske, datarike sider på nettstedet. Du kan også opprette en SharePoint-app uten bruk av kode, ved hjelp av Access 2013.

 3. Tilpasninger ved hjelp av ekstern klargjøring    I SharePoint Online kan du bruke egendefinert CSOM-kode i apper for SharePoint for å klargjøre nettstedssamlinger, nettsteder og sekundære nettsteder med varemerkeelementer i SharePoint. Dette mønsteret for klargjøring av nettsteder kalles ekstern klargjøring.

 4. Tilpasninger ved hjelp av apper for SharePoint    Den nye, skybaserte appmodellen i SharePoint Online gjør at du kan legge til apper på nettstedene, og dette er den anbefalte erstatningen for sandkasseløsninger heretter. Du kan bruke eksisterende tredjepartsapper eller bygge dine egne. Du kan legge til apper på et nettsted for å tilpasse det med spesifikk funksjonalitet eller informasjon. Du kan for eksempel legge til apper som utfører generelle oppgaver, for eksempel føre oversikt over tidsforbruk og utgifter. Eller du kan bruke apper og ekstern klargjøring for å legge til varemerkeelementer på nettsteder. Du kan også legge til apper som viser nyheter eller informasjon fra tredjepartsleverandører, eller som kobler til sosiale nettsteder.

  • Tredjepartsapper    Tredjepartsapper finnes i SharePoint Store, som er en markedsplass som driftes på Office.com og som er tilgjengelig fra SharePoint Online-nettsteder. Velg appene som du vil skal være tilgjengelige i leieren din. Administratorer kan også kjøpe lisenser for spesifikke apper for alle brukere i en organisasjon (krever tillatelsen Nettstedseier eller høyere).

  • Egendefinerte apper     Organisasjonen kan også utvikle sine egne apper for SharePoint Online, og gjøre dem tilgjengelige for brukere på appkatalognettstedet. Hvis du vet hvordan du bygger et nettprogram, vet du også hvordan du bygger en app for SharePoint. Du kan bruke et hvilket som helst språk, for eksempel HTML, JavaScript, PHP eller .NET, og favorittverktøyene dine for utvikling av nettsteder, inkludert Microsoft Visual Studio og Napa, et nettbasert utviklingsverktøy for Office 365. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Komme i gang med å utvikle apper for SharePoint.

Til toppen av siden

Kan jeg fremdeles utvikle sandkasseløsninger?

Sandkasseløsninger har blitt fjernet i SharePoint Online-miljøet, ettersom den representative arkitekturen ikke er økonomisk skalerbar på tvers av det delte miljøet med flere leiere. Det kreves utrolig mye arbeid å opprettholde sandkasseløsninger på tvers av alle nettsteder. Alternative løsninger, for eksempel ekstern klargjøring, tilbyr lignende funksjoner uten behov for kontinuerlig vedlikehold.

Sandkasseløsninger som beholdes som en del av en overføring, vil fortsette å fungere i en begrenset periode, men Microsoft fokuserer på alternative løsninger for SharePoint Online, og det anbefales på det sterkeste at alle sandkasseløsninger erstattes med alternative funksjoner, for eksempel nettapper. I mellomtiden må du være oppmerksom på at pågående oppdateringer av SharePoint Online kan påvirke enkelte sandkasseløsninger.

Med innføringen av den skybaserte appmodellen (CAM) og appene for SharePoint, finnes det nå andre mulige alternativer til eldre, mer etablerte metoder for varemerking og klargjøring av SharePoint-nettsteder.

Du kan utføre alle typer varemerking av nettsteder ved hjelp av apper for SharePoint, slik at du kan klargjøre varemerking av nettsteder i virksomheten og behandle varemerking i større skala, med et mønster som kalles ekstern klargjøring. Mens SharePoint-utviklerne har brukt funksjonsrammeverket i SharePoint, nettstedsmaler, nettmaler og nettstedsdefinisjoner for å klargjøre nettsteder og nettstedssamlinger, vil mønsteret for ekstern klargjøring vise deg hvordan du oppretter egendefinerte apper for SharePoint som vil klargjøre varemerking av nettsteder og utføre andre klargjøringsoppgaver.

Til toppen av siden

Hvorfor apper?

Apper for SharePoint har flere fordeler i forhold til sandkasseløsninger. Med apper kan brukerne utvide SharePoint-nettsteder uten at det medfører ekstraarbeid for administratorene. Apper er også enkle å finne og legge til for sluttbrukere. Apper for SharePoint er utviklet for skyen, slik at de kan integreres med skybaserte løsninger på en bedre og mer fleksibel måte enn sandkasseløsninger.

Hvis du vil ha mer teknisk veiledning om når du bør velge å utvikle egendefinerte apper i stedet for sandkasseløsninger, kan du se Apper for SharePoint sammenlignet med SharePoint-løsninger. Se også Komme i gang med å utvikle apper for SharePoint, Løsningspakker for SharePoint og Mønstre og fremgangsmåter for SharePoint på GitHub.

Til toppen av siden

Eksempler på vanlige SharePoint Online-tilpasninger

For å avgjøre hvilken tilpasningsmetode eller utvikling som passer for din organisasjon, bør du tenke på hva du vil tilpasse og hvilke løsningstyper du vil utvikle.

Det er flere forskjellige måter å oppnå samme resultat for et SharePoint-nettsted. Hvis målet for eksempel er å lage en svært tilpasset liste, kan du oppnå dette ved å bruke ulike listeinnstillinger i nettleseren for å konfigurere en liste og visningene. Det kan til og med hende at du kan utføre alle ønskede tilpassinger på denne måten.

Det er god praksis å begynne med leserbaserte tilpassinger før du bruker støttede verktøy og programmer til å oppnå tilsvarende tilpassinger.

I dette avsnittet:   

Tilpasninger: enkel til kompleks

Kan jeg fremdeles utvikle sandkasseløsninger?

Hva vil du tilpasse? (med ideer til hvordan du gjør det)

Gjøre løsninger eller apper tilgjengelige for brukere

Utforske partnerløsninger og -tjenester

Jeg vil endre utseendet og virkemåten eller nettstedsutformingen   

Prøv først leserbaserte alternativer:

Prøv deretter løsninger uten kode:

Vurder deretter egendefinerte kodeløsninger:

Bruk siden Innstillinger for nettsted til å gjøre følgende:

Bruk Utformingsbehandling til å bruke ekspertisen din innen HTML, CSS og JavaScript (bare tilgjengelig for publiseringsnettsteder):

 • Utforme enkelt HTML-hoveddokumenter og sideoppsett i et hvilket som helst HTML-redigeringsprogram.

 • Konvertere HTML-filen til et ASP.NET-hoveddokument.

 • Legge til hovedfunksjonalitet på sidene, for eksempel en søkeboks eller navigasjonskontroll, fra Kodesnuttgalleri.

 • Utforme unike opplevelser for brukergrensesnittet for ulike enheter ved å opprette enhetskanaler.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker Utformingsbehandling, kan du se MSDN: Utvikle nettstedsutformingen i SharePoint 2013.

Bruk InfoPath Designer til å gjøre følgende:

 • Tilpasse listeskjemaer, arbeidsflytskjemaer og skjemabibliotekskjemaer

 • Bruke nye oppsett, farger og temaer på skjemaer

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med InfoPath, kan du se Finne innhold InfoPath 2010 og 2013.

Utvikle apper for SharePoint som har appdeler eller egendefinerte handlinger for brukergrensesnitt, for eksempel bånd- eller menykommandoer.

Bruk Visual Studio til å gjøre følgende:

 • Lage egendefinerte nettstedssider

 • Lage egendefinerte båndforbedringer

 • Lage egendefinerte dialogboks- eller båndkontroller

 • Distribuere egendefinerte utformingsløsninger som funksjoner

Merknad: Hvis mulig, prøv å tilpasse nettstedet ved hjelp av egendefinerte CSS-elementer og temaer i stedet for egendefinerte hoveddokumenter. Egendefinerte hoveddokumenter vil blokkere oppgradering til den nyeste opplevelsen for brukergrensesnittet når oppgraderinger distribueres til kunder. Dette kan føre til uventede kostnader for organisasjonen på oppgraderingstidspunktet.

Til toppen av siden

Jeg vil tilpasse visning av informasjon på nettsteder   

Prøv først leserbaserte alternativer:

Prøv deretter løsninger uten kode:

Vurder deretter egendefinerte kodeløsninger:

Tilpass enkeltsider på nettstedet:

 • Legg til og rediger tekst, bilder, video og andre objekter

 • Legg til og tilpass nettdeler

 • Legg til og tilpass nye lister og biblioteker

 • Lag egendefinerte visninger og skjemaer for lister og biblioteker

 • Opprett og rediger innhold og publiseringssider

 • Aktivere eller deaktivere funksjoner

Legg til tredjepartsapper for SharePoint for å integrere informasjon på nettsteder. Se Kjøpe en app fra SharePoint Store.

Opprett SharePoint-apper med Access 2013. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette en Access-app.

Bruk SharePoint Designer til å gjøre følgende:

 • Legge til tekst, bilder, skript og nettdeler på sider

 • Opprette og tilpasse nettstedssider og nettdelsider

 • Legge til egendefinerte handlinger

 • Legge til egendefinert navigasjon

Bruk Microsoft InfoPath 2013 til å gjøre følgende:

 • Legge til tekst, bilder og koblinger i liste- og arbeidsflytskjemaer

 • Legge til egendefinerte datatilkoblinger og egendefinert funksjonalitet i liste- og arbeidsflytskjemaer

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med InfoPath, kan du se Finne innhold InfoPath 2010 og 2013.

Bruk støttede Microsoft Office-programmer til å gjøre følgende:

 • Publisere arbeidsbøker med data, diagrammer og visualiseringer ved å bruke Excel 2013 og Excel Services

 • Publisere datavisualiseringer med Visio 2013 og Visio Services

Bruk Skriptredigering-nettdelen for å legge til JavaScript-kode på nettstedssider.

Utvikler apper for SharePoint som bruker appdeler utformet for å vise informasjon

Bruk Visual Studio til å gjøre følgende:

 • Lage egendefinerte nettstedssider

 • Lage egendefinerte nettdeler

Til toppen av siden

Jeg vil vise innhold fra forskjellige datakilder   

Prøv først leserbaserte alternativer:

Prøv deretter løsninger uten kode:

Vurder deretter egendefinerte kodeløsninger:

 • Legg til nettdeler som henter innhold fra eksterne nettsteder eller datakilder

 • Tilpass listevisninger og skjemaer fra forskjellige datakilder

Bruk Excel 2013 og Excel Services til å vise og visualisere data fra en rekke ulike datakilder.

Bruk Access 2013 til hurtig å opprette avanserte databaseliknende løsninger uten kode, med SQL Server som bakdatabase.

Legg til tredjepartsapper for SharePoint for å integrere informasjon på nettsteder. Se Kjøpe en app fra SharePoint Store.

Konfigurer Business Connectivity Services og koble til datakilder, for eksempel SQL Azure-databaser eller Windows Communication Foundation-nettjenester.

Bruk InfoPath 2013 til å vise data fra lister og skjemabiblioteker med:

 • Egendefinerte listeskjemaer

 • Egendefinerte skjemabibliotekskjemaer

 • Egendefinerte skjemabaserte programmer

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med InfoPath, kan du se Finne innhold InfoPath 2010 og 2013.

Utvikle egendefinerte apper for SharePoint for å integrere og vise informasjon.

Bruk Visual Studio til å gjøre følgende:

 • Opprette egendefinerte listedefinisjoner

 • Lage egendefinerte nettstedssider

 • Lage egendefinerte nettdeler

 • Lage egendefinerte dialogboks- eller båndkontroller

Til toppen av siden

Gjøre løsninger eller apper tilgjengelige for brukere

Når du er ferdig med å utvikle en løsning eller egendefinert app, kan det hende at du trenger en metode for å gjøre den tilgjengelig på ett eller flere nettsteder eller én eller flere nettstedssamlinger i SharePoint Online-miljøet. Her er noen metoder for å gjøre dette:

 • Hvis løsningen er en egendefinert liste eller et nettsted eller en side som er spesialisert, kan du dele en kobling til siden eller nettstedet med brukerne.

 • Hvis du har utviklet en egendefinert SharePoint- eller Office-app, kan du gjøre den tilgjengelig ved å laste den opp til appkatalognettstedet. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du gjør egendefinerte apper tilgjengelig, kan du se Bruke appkatalogen til å gjøre egendefinerte forretningsapper tilgjengelige for SharePoint Online-miljøet.

 • Hvis du legger til en tredjepartsapp fra SharePoint Store, kan du gjøre den tilgjengelig for alle brukere på tvers av nettstedssamlingene i SharePoint Online-miljøet, ved å skaffe lisenser for alle brukerne i organisasjonen. Du kan også skaffe lisenser for bare dem som trenger å bruke den, og tilordne disse lisensene til de utvalgte brukerne. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Kjøpe en app fra SharePoint Store og Behandle applisenser for et SharePoint Online-miljø.

 • Hvis du vil endre innstillingene for om nettstedsbrukere kan skaffe apper fra SharePoint Store, kan du se Konfigurere innstillinger for SharePoint Store.

 • Tilpassede løsninger kan også gjøres tilgjengelige, men hvis brukerne bruker sandkasseløsninger selektivt, blir det vanskelig å sikre at disse nettstedene oppdateres med oppdaterte løsninger etter at oppdateringsprosessen i SharePoint Online har påvirket nettstedet.

Til toppen av siden

Utforske partnerløsninger og -tjenester

Hvis du er interessert i å se nærmere på tjenester eller programmer fra Microsoft-partnere som er tilgjengelige for SharePoint Online, kan du besøke Microsoft Office 365 Marketplace. Det finnes også mange løsninger med åpen kildekode utviklet av SharePoint Online-fellesskapet, som blant andre består av Microsoft MVP-er (Most Valuable Professionals), partnere og kunder, på GitHub-nettstedet for mønstre og fremgangsmåter for Office 365-utviklere.

Hvis du vil ha mer teknisk veiledning om når du bør velge å utvikle egendefinerte apper i stedet for sandkasseløsninger, kan du se Apper for SharePoint sammenlignet med SharePoint-løsninger. Se også Komme i gang med å utvikle apper for SharePoint, Løsningspakker for SharePoint, Veiledning for ytelsesjustering for SharePoint og Mønstre og fremgangsmåter for SharePoint på GitHub.

Til toppen av siden

Gå tilbake til Planleggingsveiledning for SharePoint Online for Office 365 for bedrifter.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Var denne informasjonen nyttig?

Flott! Har du andre tilbakemeldinger?

Hvordan kan vi forbedre det?

Takk for tilbakemeldingen!

×