Planlegge søkespørringer

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Merknad: Dette er foreløpig innhold for en foreløpig programvare utgivelse. Det kan være ufullstendig og kan endres.

I denne artikkelen

Planlegge søkeomfang

Planlegge relevansinnstillinger

Planlegge egenskaper for søk

Planlegge for bruksdata for policy for spørring

Planlegge tilordninger av servernavn

Planlegge søkebaserte varsler

Planlegge nøkkelord

Bruk Søk planlegging regneark

Administratorer kan forbedre relevansen og presentasjonen av søkeresultater ved å planlegge den riktige konfigurasjonen av administrasjonsinnstillinger som påvirker søkespørringer. Mens effektiviteten av søkespørringer vurderes kontinuerlig under vanlige operasjoner i en distribusjon av SharePoint-produkter og -teknologier, kan god planlegging før den første distribusjonen opprette effektive søkespørringer fra starten og bidra til å redusere fremtidige administrasjonskostnader. Administratorer for leverandører av delte tjenester (SSP) kan planlegge forvaltede egenskaper for søk for å bruke på tvers av leverandøren av delte tjenester, relevansinnstillinger for bestemte områder og søkeomfang som brukere i områder på tvers av SSP bruke til å begrense innhold som er inkludert i hver søkestreng. De kan også endre presentasjonen i resultatlisten gjennom tilordninger av servernavn, og tilpassing av søk center-områder, søkeboksen og andre søkefunksjoner for presentasjonen. Administratorer for områdesamling kan tillegg disse planene ved å planlegge områdespesifikke søkeomfang og nøkkelord.

Planlegge søkeomfang

Søkeomfang er filtre søkeresultater for å begrense resultatene av et søk som er basert på delsett av innhold som er valgt for omfanget av Administratorer. Søkeomfang kan personer som bruker Microsoft Office SharePoint Server 2007 gjøre søkene mer relevante ved å søke i bestemte delsett av innhold i en områdesamling.

Delte søkeomfang lages på SSP-nivå. Disse søkeomfang er utformet for å være relevante på tvers av alle områdesamlinger i samme SSP, og er delt med alle områdesamlinger.

Administratorer av områdesamlinger bestemmer hvilke delte områder som skal brukes og hvordan de skal vises, og kan også opprette områdesamlingen søkeomfang som bare brukes i områdesamlingen.

Når du planlegger å bruke søkeomfang, ser du på informasjonsarkitekturen å identifisere vide innholdssett som personer har sannsynligvis vil søke etter. Noen av disse settene vil ha informasjonsarkitektur som omfatter over områdesamlinger, og andre vil omfatte delsett av informasjonen i områdesamlinger. Du bestemmer deg for om å implementere delte søkeomfang eller søkeomfang for områdesamlinger basert på der innhold faller innenfor informasjonsarkitekturen.

Planlegge delte omfang

SSP-administratoren styrer delte søkeomfang for på tvers av alle områder som bruker samme delte tjenester. SSP-administratoren kan også behandle søkeomfang for områdesamlinger.

SSP-administratorer kan utføre følgende oppgaver:

 • Opprette og redigere delte søkeomfang.

 • Slette søkeomfang.

 • Administrere og planlegge samlinger av søkeomfang.

Delte omfang er søkeomfang som er synlige og tilgjengelige for bruk av Administratorer for områdesamlinger som bruker samme sett med delte tjenester. Delt søk omfang skal implementeres for meldingsteksten i innhold basert på konsepter i informasjonsarkitekturen, områdestrukturen og innhold behov planlegging som er relevante for alle i leverandør-innhold som bare er relevant innenfor bestemte områdesamlinger må stå planlegging på områdesamlingsnivå.

En stor organisasjon kan for eksempel opprette et delt omfang for innhold som er relatert til personaladministrasjon, fordi personaladministrasjon er stor med innhold som er relevant for alle ansatte på flere SharePoint-områder og bransjeprogrammer identifisert under innhold og planleggingen av områdestrukturen. Administratoren for områdesamlingen for personaladministrasjon området kan bruke det delte omfanget, og også opprette flere omfang for områdesamlingen for firmapolicyer og informasjon om nyansatte fordi de er core konsepter identifisert som relevante for området samling. Disse områdesamlingsomfang gjør ingen nytte som delte omfang fordi personer søker på andre områder, trolig ikke ønsker omfang som er så spesifikke.

SSP-administratorer bestemmer om delte omfang de oppretter, skal vises i visningsgrupper som lages av Portalområdeadministratorer, for eksempel rullegardinlisten-boksen og avanserte søkesiden. Delte søkeomfang som ikke kreves kan legge til å vise grupper i overensstemmelse med administratorene for områdesamling.

Følgende delte søkeomfang opprettes som standard for hver SSP:

 • Personer

 • Alle områder

Planlegge søkeomfang for områdesamlinger

En administrator for områdesamling kan gjøre følgende oppgaver som er relatert til søkeomfang for hver områdesamling:

 • Bruke delte omfang laget av SSP-administratoren.

 • Kopiere og endre et delt omfang skal brukes som et omfang for områdesamlingen.

 • Opprette, redigere og slette søkeomfang for områdesamlingen.

 • Velg hvordan du viser søkeomfang.

 • Overvåke statusen for søkeomfang.

Administratorer for områdesamling kan ikke opprette eller legge til samsvarende regler delte omfang gitt av SSP-administratoren, men de kan kopiere et delt omfang og endre kopien. De kan legge til nye samsvarende regler for områdesamlingsomfang.

SSP-administratorer kan utføre alle disse administrative oppgavene som administratorer for områdesamling kan utføre.

Under planlegging, bør hver administrator for områdesamling lage søkeomfang basert på informasjonsarkitekturen innenfor området. Hver områdesamling har tilgang til de som standard, og alle områder delte omfang. Administratorer kan legge til søkeomfang ved å velge delte omfang som er nyttig for personer som bruker deres områdesamling, og deretter utfylle disse omfanget ved å lage søkeomfang for områdesamlingen.

Administratorer for områdesamling kan bruke visningsgrupper til å organisere grupper med søkeomfang etter hvor de vises på området. Som standard inneholder Office SharePoint Server 2007 visningsgrupper for rullegardinmenyen-boksen og avansert søkeside.

Planlegge regler for søkeomfang

Regler for søkeomfang legges til søkeomfang for å definere omfanget av hvert omfang.

Regler er basert på egenskapene, plasseringene og innholdskildene for innhold. Hver regel tester alt innhold for en enkelt egenskap, plassering eller innholdskilde. Hver regel påvirker søkeresultater for søkeomfang som inneholder den på en av tre måter:

 • Inkludere    Elementer som samsvarer med denne regelen vises i søkeresultatene med mindre en annen regel fjerner dem. Dette er identisk med den logiske OR-operatoren.

 • Krever    Elementer som samsvarer med andre regler, må også samsvare med denne regelen skal vises i søkeresultatene. Dette tilsvarer den logiske operatoren.

 • Utelate    Elementer som samsvarer med denne regelen er utelatt fra søkeresultater selv om de samsvarer med andre regler. Dette er identisk med AND NOT logiske operatoren.

Søkeomfang inneholder én eller flere regler, og innhold må samsvare med alle reglene i det valgte søkeomfanget som skal inkluderes i søkeresultatene.

Bruke regler basert på forvaltede egenskaper

Regler for søkeomfang kan baseres på en bestemt verdi for en enkelt forvaltet egenskap i søkeskjemaet. Hvert element innholdsområde testet mot den bestemte verdien og inkluderes i eller utelates basert på regelen. Regler som er basert på Egenskaper kan bare testes mot operatoren er nøyaktig og ikke andre hypotetiske operatorer for eksempel inneholder.

Hvis du for eksempel et salg portalområdet kan opprette områdesamlingen søkeomfang for hvert av kontorer ved hjelp av salg Office forvaltet egenskap, og angi verdien for regelen i hvert omfang til verdien for det relevante kontoret. Siden denne forvaltede egenskapen er basert på data fra et program for sporing, inkluderer søkeresultatene bare business data søkeresultater for salg office for det valgte området.

Når du planlegger de forvaltede egenskapene for din SSP, er det nyttig å tenke søkeomfang samtidig. Hvis du vil opprette et søkeomfang for en bestemt innholdssett, må du kontrollere at det finnes egenskaper av innholdet som kan være med i samsvarende regler.

Hver forvaltet egenskap i leverandøren av delte tjenester kan gjøres tilgjengelig som en egenskap for regler for søkeomfanget for både delte omfang og områdesamlingsomfang. Bare de forvaltede egenskapene som spesifikt er gjort tilgjengelig for søkeomfang kan brukes i regler for søkeomfanget.

Bruke regler basert på plasseringen

Du kan opprette samsvarende regler som er basert på plasseringen av innhold. Flere bruksscenarier krever regler slike, inkludert:

 • Søk i en gruppe i dokumentbiblioteker.

 • Søke i et sett med mapper i en enkelt stort dokumentrepositorium, som når du søker etter et firmaarkiv.

 • Søke etter innhold på eksterne områder for et bestemt emne.

 • Søke etter innhold i andre servere i organisasjonen.

Hver regel inneholder ett sted, definert av en enkelt mappe, domenenavn eller servernavn. Avhengig av hvilket innhold du vil gjøre tilgjengelig i et søkeomfang, vil du legge til én eller flere regler til alle relevante plasseringer er inkludert i søkeomfanget. Informasjonsarkitekturen og planleggingen av områdestrukturen vil begge veilede når du skal bestemme hvilke plasseringer som skal inkluderes i hvert søkeomfang.

Bruke regler basert på innholdskilder

Søkeomfang kan også inneholde regler basert på innholdet i bestemte innholdskilder. Innholdskilde planlegge innholdssett av innhold som er enklere å administrere når de er på ulike innholdskilder.

For hver innholdskilde du planlegger, bør du vurdere om innholdet indekseres av denne innholdskilde er noe som gjør at mening gruppert sammen i et søkeomfang for personer som bruker områdesamlingen. Hvis dette er tilfelle, kan du legge til en samsvarende regel for denne innholdskilde.

Vurder også hvis innholdskilden kan deles opp i mindre innholdsdeler personer kan være lurt å søke etter. Hvis dette er tilfelle, kan du kombinere innholdskilde samsvarende regler med andre like regler til å opprette et mer begrenset omfang.

Ved hjelp av regler som er basert på innholdskilder, kan du enkelt la personer i en sentral områdesamling for en stor organisasjon søke i innhold på områdesamlinger for mindre prosjekter eller avdelinger. Gjør, SSP-administratorer å legge til en samsvarende regel for den aktuelle innholdskilden. Søkeomfang kan deles slik at personer som bruker en områdesamling i en SSP potensielt kan søke i innhold på en annen områdesamling i SSPen. Hvis du for eksempel dette er nyttig er en divisjon hele områdesamlingen med en Søk-boksmeny for personaladministrasjon områdesamling.

Bruke flere regler

Søkeomfang vil ofte være enkel omfang basert på en enkelt samsvarende regel. Men det finnes mange gode grunner til å bruke søkeomfang med flere regler. Hva disse årsakene har felles er at de skal lage søkeomfang basert rundt et bestemt tema eller begrepsmessig relatert innholdssett. Hvis du vil gjøre dette, må du inkludere flere steder, flere egenskaper eller en kombinasjon av plasseringer og egenskaper som er beslektet.

I stedet for bare å lage grunnleggende én regel søkeomfang for hver lurere egenskapen eller plasseringen til slutt kan være aktuelt, er det en bedre forståelse vide konsepter og bruke dem til å lage en kort liste over sammensatte søkeomfang for hvert område samling. Bruk sammensatte omfang med flere regler rettet mot bestemte dokumentbiblioteker, delte filer, e-postservere, datakilder, avhengig av evalueringen av informasjonsarkitekturen.

Bruke regler for utelukkelse

Samsvarende regler som utelukker innhold opprettes og valgt akkurat som andre regler som brukes i søkeomfang. Du kan likevel se på implementeringen som en separat handling. Gode grunner til å utelukke innhold fra søkeresultatene kan være svært ulike årsakene til å inkludere innhold.

Søkeomfanget alle områder kan brukes som utgangspunkt for å inkludere alt innhold i områdesamlingen. Du kan legge til samsvarende regler som utelukker innhold til å opprette søkeomfang som er vide, men ikke ta med et bestemt sett med søkeresultater. Noen ganger er det enklere å bruke en alle områder samsvarende regel med regler for utelukkelse oppretter et sammensatt søkeomfang som inneholder regler for hver delsett av innholdet på området.

Eksempel planlegging av søkeomfang

Contoso Corporation har divisjon en IT-tjenester, en kunde service divisjon og en salg og markedsføring divisjon. Hver avdeling har sin egen områdesamling, og det finnes også en sentral portalen områdesamling for informasjon om firmaet nyheter og ressursplanlegging. SSP-administratoren planlegger å drive søketjenesten på en enkelt SSP for hele firmaet. Som standard inkluderer søk i organisasjonen innhold fra alle avdelinger, fordi det er standard søkeomfang. Fordi innholdet for hver avdeling har sitt eget innhold skal kravlesøkes i tre ulike innholdskilder slik at den, kundeservice, og salg og markedsføring informasjon kan alle oppdateres i ulike tidsplaner.

Jacky Chen, SSP-administratoren, planer om å opprette ulike innholdskilder for hver inndeling, basert på regler som inneholder disse innholdskildene. Hun har også planer til å opprette en innholdskilde for personaladministrasjon forretningsprogrammer som sporer informasjon for alle ansatte, ved hjelp av en regel basert på en innholdskilde for forretningsdata. Hver administrator for områdesamling bestemmer seg for å inkludere delt standardområdet for alt innhold i organisasjonen, men ingen av dem har tenkt å bruke omfanget personaladministrasjon, selv om det er et delt omfang. Dette alternativet, vil bare være tilgjengelig fra rullegardinmenyen Søk i Sentraladministrasjon portalen områdesamlingen. Hver administrator for områdesamling planlegger også å legge til områdesamlingsomfang for viktige innholdssett i områdesamlingene. Hvis du for eksempel administratoren for områdesamlingen for salg og markedsføring områdesamling planer om å opprette søkeomfang for innhold som er relatert til hver produktlinje, basert på de forvaltede egenskapene for forretningsdata, markedsføring dokumenter og annet innhold, og den plasseringen av relaterte gruppeområder og dokumentbiblioteker. Alle disse innholdskilder, plasseringer og egenskaper er oppført på søkefunksjoner planlegging regneark for det relevante søkeomfanget.

Søkeomfang av begge typer defineres av én eller flere regler angående egenskaper og dokumentplasseringer i. Innhold kan enten inkluderes eller utelates fra søkeomfang med disse reglene.

Til toppen av siden

Planlegge relevansinnstillinger

Relevansinnstillinger for prioritere webområder og andre plasseringer i innholdskilder slik at resultatet fra disse områdene er mer eller mindre sannsynlig skal vises øverst i søkeresultatene. Relevansinnstillinger er én faktor i prioritere søkeresultater, og ikke opp alle andre faktorer som nøkkelord administrert av Administratorer for områdesamling, forvaltede egenskaper for søk administrert av SSP-administratoren eller den automatiske vektleggingen brukt skal innholdet av søketeknologi. SSP-administratorer bruke relevansinnstillingene for alle spørringer som er gjort ved hjelp av leverandøren av delte tjenester, og kan oppdatere relevansinnstillinger uten å kravlesøke innholdskilder på nytt. SSP-administratorer kan plassere områder i en av fire relevansnivåer:

 • Tre sentrale nivåer: mest sentrale andre nivå autoritative og tredje nivå autoritative.

 • Ett nivå over mindre relevante områder.

Sentrale websider er avveid basert på hvor sentrale de er, med hvert nivå får proporsjonal relevansvektlegging. Som standard legges alle overordnede sider for webprogrammer som mest sentrale. Du kan flytte disse sidene til andre relevansnivåer eller fjerne dem fra relevansinnstillinger helt. Du kan også legge til områder i hver av nivåene.

De mindre relevante områdene er senket til lavere prioritet med samme mengde vektingen som angitt på tredje nivå autoritative områder.

Når planleggingen relevansinnstillinger vurdere hensikten med hvert område, og se gjennom sekundære områder og områdene kravlesøkes av innholdskilder. Grupper sentrale områder på tre nivåer etter viktighet, Registrer planlagte relevansinnstillingene for hver av disse områdene i søkefunksjoner regnearket for planlegging, og Merk alle andre områder som mindre relevante.

Gode fremgangsmåter du kan bruke når du planlegger relevansinnstillinger inkluderer:

 • SharePoint-områder og forretningsprogrammer central forretningsprosesser med høy prioritet vanligvis blir mest sentrale.

 • Områder som oppmuntrer til samarbeid eller handling er sannsynligvis vil være mer sentrale enn områder som er bare informativ.

 • Sekundær forretningsprosesser sannsynligvis vil være i det andre eller tredje nivået sentrale områder.

 • Eksterne områder blir vanligvis mindre sentrale fordi organisasjonen ikke kan kontrollere innholdet på disse områdene.

 • Du trenger ikke å gruppere relevansen for hvert område. Det er en god idé å velge relevans for et lite antall områder som du vet er mest sentrale eller mindre relevante, og justere relevansinnstillingene under vanlige operasjoner basert på tilbakemeldinger fra brukere og informasjon i den spørringen og kravlesøkloggene.

Søkeresultater for en områdesamling kan endres for å fremheve bestemte innhold slik at det vises tydeligere som svar på spørringer som bruker bestemt søkeord. Selv om nøkkelord er planlagt, implementert og administrert på områdesamlingsnivå, det er en god idé å sikre at planleggingen og implementeringen er konsekvente i hele organisasjonen.

Til toppen av siden

Planlegge egenskaper for søk

I Office SharePoint Server 2007 påvirker skjemaet du bruker til å organisere innhold på det sterkeste effektiviteten av søkefunksjoner i områdesamlingene. Distribuere effektivt Office SharePoint Server 2007. Start ved å forstå informasjonsarkitekturen for organisasjonen, og bruke denne forstå til å planlegge forvaltede egenskaper for å finne innhold for områdesamling og forretningsdata uavhengig av filtypen, og opprette søkeomfang.

Enterprise søkefunksjonaliteten av Office SharePoint Server 2007 bruker en kombinasjon av tekst og egenskaper om hvert dokument til å prioritere søkeresultater. God administrasjon av egenskaper for søk er viktig for å gi relevante søkespørringer. Egenskapene for innhold som brukes til å behandle søkespørringer, bruke søkeomfang og tilpasse innhold kalles noen ganger søkeskjemaet. Du tenker på søkegenskaper som en del av et ordnet skjema, kan du har tenkt å bruke egenskapene på tvers av leverandøren for delte tjenester (SSP) til å opprette en konsekvent søkeopplevelse på tvers av innholdet i organisasjonen.

Når du kravlesøke innhold, kravlesøke egenskaper som er knyttet til innholdet. Eksempler på kravlesøkte egenskaper er metadataene for Office-klientprogrammer, nettsider og dokumenter fra andre programmer som brukes i organisasjonen, og dataene som er lagret i databaser og bransjeprogrammer som brukes i organisasjonen.

Alle disse egenskapene ble brukt når du søker etter personer, dokumenter eller områder i tidligere versjoner av Microsoft SharePoint Portal Server. Du kan redusere egenskapen like data ved å tilordne enkelte egenskaper til andre vanlige egenskaper, men mange egenskaper forvirret søkeresultatene fordi de ikke var relevante. Dermed, relevante egenskaper ble vanskelig å finne blant mange noen betydning egenskapene.

Office SharePoint Server 2007 begrenser denne forvirring ved hjelp av forvaltede egenskaper. Forvaltede egenskaper er et sett med egenskaper som SSP-administratorer lager fordi disse egenskapene som er relevante for søkeresultater. SSP-administratorer tilordne kravlesøkte egenskaper til forvaltede egenskaper som brukes av søkespørringer til å prioritere søkeresultater på tvers av SSPen.

Administratorer for områdesamling kan ikke legge til eller vise listen over forvaltede egenskaper, men de forvaltede egenskapene kan brukes i noen administrasjonsoppgaver for områdesamlingen, for eksempel administrasjon av søkeomfang.

Du kan gjøre innholdet på området enklere å finne ved nøye planlegge skjemaet og hvordan du implementerer forvaltede egenskaper

Planlegge forvaltede egenskaper som er basert på informasjonsarkitekturen

Som en del av området planlegging, analysere innhold og viktige forretningsprosesser i organisasjonen, og ordne dette innholdet og disse prosessene i en taksonomi kalles en informasjonsarkitektur. Det finnes mange måter å gjøre dette, og detaljer om en informasjonsarkitektur og hvor lang tid det tar å klargjøre den kan variere mye fra organisasjon til en annen. Det er en praktisk måte å identifisere viktige begreper å undersøke det eksisterende innholdet og metadataene høy prioritet. Hvis du har tilgang til en testfarm før aktive distribusjon av Office SharePoint Server 2007, kan du kravlesøke innhold og se hvilke kravlesøkte egenskaper som vises, og du kan bruke disse egenskapene til å identifisere en del av informasjonsarkitekturen. De fleste organisasjoner vil imidlertid dra nytte av å planlegge en informasjonsarkitektur på papiret før distribusjonen, settes fordi det kan hjelpe å fokusere planleggingen og finne innhold og prosesser som ikke er så bra ordnet som de kan være.

Informasjonsarkitekturen kan være nyttig for planleggingen av forvaltede egenskaper. Hver konseptet i informasjonsarkitekturen kan potensielt representeres av en forvaltet egenskap. Hvis du identifiserer forvaltede egenskaper for alle viktige begreper i informasjonsarkitekturen, har du et fullstendig skjema over forvaltede egenskaper som til å representere viktigste innhold og forretningsprosesser i organisasjonen. Nøkkelen til å lage et nyttig skjema er å finne de mest viktige begrepene og finne egenskaper i innholdet som du kan legge til et skjema som gjør det mulig å finne relevant innhold når du søker. Vær nøyaktig når du tilordner kravlesøkte egenskaper til forvaltede egenskaper til å vedlikeholde ytelsen og øker relevansen. Tilordner flere egenskaper øker størrelsen på innholdsdatabaser og reduserer ytelsen tilsvarende, slik at det er lurt å bare tilordne egenskaper når du er helt sikker på relevansen av tilordningen.

Du kan representere disse konsepter på andre måter under implementeringen. Enkelte konsepter brukes til å foreslå struktur for områdesamlingen og innhold i områdesamlinger. Andre brukes til å lage spesielle termer, for eksempel nøkkelord for å fremheve relevante søkeresultater.

Det er vanskelig å oppdage egenskaper i innhold uten første kravlesøke innhold. Vent derfor med å planlegge forvaltede egenskaper til du har allerede et godt inntrykk av innholdet i hver områdesamling. Deretter på en testserver, kan du deretter kravlesøke alt innhold slik at du har en liste over kravlesøkte egenskaper til å sammenligne med informasjonsarkitekturen når du oppretter forvaltede egenskaper. Én ting å forstå er at det kan være vanskelig å tilordne egenskaper selv etter å ha kravlesøkt innhold fordi det er vanskelig å identifisere innholdstypen eller programmet som bruker egenskapen. Det er god praksis å tilordne egenskaper som ser ut til å være relatert, og deretter utføre relevante søk for å se om det forventede resultatet vises.

Mange av de mest nyttige forvaltede egenskapene opprettes automatisk når Office SharePoint Server 2007 er installert. Bruk disse forvaltede egenskaper som utgangspunkt når du planlegger de andre forvaltede egenskaper. Disse egenskapene inkluderer, men er ikke begrenset til:

 • Forfatter

 • Innhold

 • Beskrivelse

 • Container

 • Site Name

 • Type

 • Filstørrelse

 • Dato for siste endring

 • Nettadresse

 • Dokument-ID

 • Tittel

Fjerne overflødige og dupliserte egenskaper ved hjelp av egenskapstilordning

Enkelte egenskaper er ganske grunnleggende og kan vises som ulike egenskaper i forskjellige typer innhold. Eksempler på forfatter og tittel egenskaper for dokumenter, eller gruppe eller divisjon egenskaper for personer. Legge til hver Forfatter-egenskapen som en egen forvaltet egenskap er usammenhengende, fordi den legger til flere forvaltede egenskaper i databasen uten å øke relevans. Det viktigste du kan gjøre med disse grunnleggende egenskapene under planleggingen er å redusere like data ved å opprette ett sett med forvaltede egenskaper og tilordne kravlesøkte egenskaper med samme betydning til egenskaper i settet med forvaltede egenskaper. Når det gjelder egenskapen forfatter, kan du tilordne hver unike forekomst av en kravlesøkt egenskap for forfattere med en enkelt forvaltet forfatteregenskap.

Du kan tilordne én eller flere kravlesøkte egenskaper til én eller flere forvaltede egenskaper. Du kan velge å prioritere flere kravlesøkte egenskaper slik at hvis mer enn én egenskap blir funnet under kravlesøket, brukes bare verdien for egenskapen høyeste prioritet for spørringer ved hjelp av den forvaltede egenskapen eller egenskaper. Hvis du ikke angir prioritet kravlesøkte egenskaper, er verdiene for alle kravlesøkte egenskaper tilordnet til den forvaltede egenskapen brukes for spørringer, slik at den forvaltede egenskapen får flere verdier. En fornuftig fremgangsmåte for en enkelt verdi-egenskap er å velge den vanligste kravlesøkte egenskapen som den forvaltede egenskapen, og deretter prioritere tilordnede egenskaper etter hvor ofte de oppstår. Det er ikke alltid enkelt å finne ut hvilken egenskap er kravlesøkt oftest, men én strategi er å prioritere egenskaper som du vet er knyttet til ofte brukte programmer.

Når du tilordner egenskaper med ulike datatyper, brukes datatypen for den forvaltede egenskapen av Søk i de fleste tilfeller.

Vær forsiktig når tilordning som du ikke tilordne dårlig overens eller egenskaper noen betydning. Unøyaktige tilordninger kan faktisk redusere relevansen av søkeresultatene. Alltid hvis det er mulig teste søkene for forvaltede egenskaper før den første distribusjonen og har tenkt å se gjennom bruksdata for søkespørringer under vanlige operasjoner til å finjustere egenskapene du har tilordnet.

Legge til egenskaper for å presentere viktige begreper i informasjonsarkitekturen

Andre kravlesøkte egenskaper kanskje klart tilordnet konsepter i informasjonsarkitekturen som ikke allerede er tas av eksisterende forvaltede egenskaper. For hver konseptet i informasjonsarkitekturen spør deg selv om det finnes en kravlesøkt egenskap som representerer Dette konseptet som kan gjøres om til en forvaltet egenskap. Be om det er plass til den i informasjonsarkitekturen for alle kravlesøkte egenskaper. Hvis dette er tilfelle, oppdaterer du informasjonsarkitekturen og gjør egenskapen en forvaltet egenskap.

Et firma kan for eksempel identifisere kundestøtte som en viktig forretningsprosess i informasjonsarkitekturen. Viktige begreper som er knyttet til kundestøtte i informasjonsarkitekturen kan inkludere kunder, representanter for kunden og kunden service områder. Det er en linje med forretningsprogrammer som sporer kunder og ansatte data, og egenskapene til disse dataene er sannsynlige kandidater for forvaltede egenskaper når de er registrert i forretningsdatakatalogen og kravlesøkes som en del av en innholdskilde for forretningsdata. Du kan også identifisere kravlesøkte egenskaper for programmer som skal tilordnes til disse forvaltede egenskaper, for eksempel en kunde service kundeservicerepresentant ID-egenskapen i et eget dataprogram eller en Forfatter-egenskapen for en programtypen brukes utelukkende etter kundeservicerepresentanter. En søkestreng som bruker egenskapen eller en term som er knyttet til egenskapen, vil inkludere Søk søkeresultater for alle elementer som inneholder noen av de kravlesøkte egenskapene som er tilordnet til kunden service kundeservicerepresentant forvaltede egenskapen ID.

Hvert viktige forretningsprosess identifisert i informasjonsarkitekturen vil ha et sett med tilknyttede filtyper eller data forretningsprogrammer som kan brukes til å identifisere sannsynlige forvaltede egenskaper.

Legg merke til at selv om mange konsepter i informasjonsarkitekturen ikke representeres av egenskaper, disse konsepter er nyttig under planleggingen av områdestrukturen og implementeringen av andre søkefunksjoner. Informasjonsarkitekturen kan identifisere forvaltede egenskaper som du oversett, men bare fordi et begrep som er oppført i informasjonsarkitekturen betyr ikke at det er en forvaltet egenskap for dette konseptet.

Planlegge egenskaper for forretningsdata i skjemaet

Som en del av Søk etter forretningsdata planlegging, må SSP-administratorer tilordne egenskaper for forretningsprogrammer til egenskaper i skjemaet. Disse egenskapene må velges som forvaltede egenskaper for forretningsdata for et program som skal vises i søkeresultatene. Eksemplet med kundestøtte beskrevet tidligere, er et eksempel på tilordning egenskaper for forretningsdata til forvaltede egenskaper som brukes av søk.

Bruke forvaltede egenskaper i søkeomfang

Hver forvaltet egenskap kan vises som en egenskap for regler for søkeomfanget. Hvis du vil ha mer informasjon om planlegging av søkeomfang, kan du se delen om søkeomfang i denne artikkelen.

Planlegge å integrere egenskaper for nye filtyper ved hjelp av filtre

Office SharePoint Server 2007 bruker egenskapskategorier til å kravlesøke egenskaper etter dokumenter innenfor hver kategori. Egenskapskategorier inkluderer Protokollbehandling og filteret som brukes av søk når de indekserer innhold. Før du kravlesøke innhold, vil du knytte den til egenskapskategorier som finner mest effektivt de kravlesøkte egenskapene du trenger før du kan opprette forvaltede egenskaper.

Som standard inneholder Office SharePoint Server 2007 følgende egenskapskategorier:

 • HTML

 • Lotus Notes

 • PDF

 • XML

 • Office

 • Exchange

 • Personer

 • SharePoint

Hvis du legger til innhold som bruker ulike filtre eller protokollbehandling er ugyldig, kan du opprette en ny egenskapskategori. Som en del av den innledende planleggingsprosessen, bør du identifisere hvilket innhold som trenger nye filtre og protokollbehandling er ugyldig. Dette kan kreve egendefinert kode, selv om noen filtre og protokollbehandling er ugyldig vil være tilgjengelig.

Til toppen av siden

Planlegge for bruksdata for policy for spørring

Du kan bruke bruksdata for søkespørringer under vanlige operasjoner for å se spørringene som brukes ofte i organisasjonen, slik at du kan planlegge å implementere funksjoner for å øke effektiviteten og relevansen av søkeresultatene. Klikk bruksrapportering på siden administrasjon av delte tjenester i portalen bruksrapportering-delen. Logging av søkespørringer er én av to innstillinger på siden. Du kan bruke bruksdata under en testdistribusjon for å prioritere søkefunksjoner skal distribueres i den første distribusjonen. Du kan også bruke planlegging regnearkene utviklet før den første distribusjonen for å kontrollere faktiske søkespørringer mot planen din. Dette gjør mulig å evaluere hvilke søkespørringer er effektive og som skal endres, i tillegg til å implementere tidligere planlagte søkefunksjoner som du ikke bruker som en del av den første distribusjonen.

Til toppen av siden

Planlegge tilordninger av servernavn

Tilordninger av servernavn endre hvordan plassering URL-adressen som vises for hvert element i søkeresultatene. Tilordninger av servernavn angis på SSP-nivå for alt innhold kilder kravlesøkes av denne SSP og brukes når spørringer skal utføres. Du ønsker kanskje å bruke tilordninger av servernavn i følgende situasjoner:

 • Du vil forhindre tilgangsproblemer forårsaket av koblinger som refererer til lokale adresser ved å tilordne dem til adresser på serveren.

 • Du vil skjule komplekse URL-adresser i søkeresultatene, slik at du kan erstatte dem med et enklere navn på serveren.

 • Av sikkerhetsårsaker vil du skjule navnet på den opprinnelige kilden av innholdet.

Bruk tilordninger av servernavn bare når du har kjente tilgangs eller vise problemer. For hver innholdskilde du planlegger, bør du vurdere Hvis startadressene inneholder lokale URL-adresser, komplekse URL-adresser som du ønsker å forenkle for brukerne, eller pek på steder du vil gjøre sikrere. I de fleste tilfeller være planlegging for tilordninger av servernavn før den første distribusjonen minimal.

Til toppen av siden

Planlegge søkebaserte varsler

Du kan bestemme om søkebaserte varsler skal være aktivert for brukere på hver leverandør Personer som bruker søkebaserte varsler kan be om å bli varslet når resultatene av de lagrede søkene er endret. Ulempen med å aktivere søkebaserte varsler er at søkebaserte varsler bruker ressurser på e-postservere og de påvirker også belastningen på spørringsservere fordi spørringene for hvert søkebaserte varsel kjører hver gang et søkebasert varsel behandles. Når du planlegger den første distribusjonen, bør du vurdere ressursene som er tilgjengelige for varsler og sannsynligheten for at personer som bruker områdene dine skal bruke varsler produktivt.

Under operasjoner deaktiveres søkebaserte varsler automatisk når innholdskilder tilbakestilles, for å unngå å sende varsler for alle søkebaserte varsler. Administratorer har reaktivere søkebaserte varsler.

Til toppen av siden

Planlegge nøkkelord

Nøkkelord er metadata som brukes til å prioritere innhold under søkespørringer til høy relevans mer fremtredende i søkeresultatene. Hvert nøkkelord representeres av et nøkkelorduttrykk som består av ett eller flere ord, en liste over samme søkeord og en definisjon av termen. Søk ved hjelp av akkurat den termen eller et av synonymene fremheve bestemte innhold før valgt av Administratorer for områdesamling, slik at de vises øverst i søkeresultatene. Resultater som er knyttet til hvert nøkkelord kalles hete tips. Nøkkelord brukes til å fremheve søkeresultater som administratoren har bestemt er mest relevante for brukere av hver områdesamling. Nøkkelord vises i en webdel for høy KONFIDENS ved siden av søkeresultatene, og brukere kan klikke nøkkelord for å vise hele definisjonen, synonymer og hete tips.

Nøkkelord er vanligvis oppdatert og utvidet for større relevans som en del av pågående operasjoner. Imidlertid for å fremme samarbeid for viktige innhold og data som er relatert til viktige forretningsprosesser, kan det være nyttig å planlegge et lite sett med høy prioritet nøkkelord før du starter distribusjonen. .

Bruke informasjonsarkitektur til å identifisere nøkkelord

Du kan bruke informasjonsarkitekturen opprettet av innholdet planlegging grupper til å identifisere høy prioritet innhold til å implementere som nøkkelord. Informasjonsarkitekturen er allerede en hierarkisk liste over termer. Det er ganske enkelt å få noen av disse termene og raskt knytte dem til bestemte og svært relevant innhold.

Relevant innhold er alt du vil at andre skal se først eller mest fremtredende når de søker ved hjelp av en bestemt søkeord. Eksempler på relevant innhold for hvert større bedrifter konseptet eller innhold område:

 • Dokumenter

 • Nettsteder

 • Personer

 • Definisjoner

 • Godkjente eller offisielle termer som betyr samme, men ikke er inkludert i søkeord som er brukt i søkespørringen.

Nøkkelord for dokumenter er nyttige for å oppmuntre andre til å vise de viktige dokumentene som trengs for å samarbeide om viktige forretningsprosesser. En bedrift kan for eksempel har en spesiell mal for utgiftsrapporter og et nøkkelord "diverse utgifter" som informerer om denne malen til toppen av søkeresultatene. Ansatte måtte bruke flere minutter be kollegene om riktig URL eller Bla gjennom webområdet firmaet uten dette nøkkelordet. De kan raskt finne malen og angi sine utgifter med nøkkelordet.

Nøkkelord for områder er nyttige for å identifisere plasseringen av områder for relevant informasjon i store organisasjoner. "Helligdager" kan for eksempel være et nøkkelord som er knyttet til et hett tips for webområdet personaladministrasjon om betalt fritid for ansatte. Nøkkelordet hjelper ansatte å raskt finne ut når en helligdag er, slik at de kan planlegge arbeidet i henhold til dette.

Nøkkelord som kan hjelpe andre å finne andre oppmuntre samarbeid mellom personer på tvers av organisasjonen som har viktig kunnskap å dele eller nesten viktige personer i firmaet. Hvis du for eksempel en tittel for eksempel "Direktør" kan være et nøkkelord som er forbundet med administrerende direktør for et selskap eller en person kan være et hett tips for et nøkkelord som er relatert til organisasjonen eller ekspertise, for eksempel "kjemiavdeling".

Nøkkelord som er basert på definisjoner er en god idé for konsepter med høy prioritet i hver områdesamling. For hver, kan administratorer for områdesamlinger opprette et nøkkelord slik at definisjonen av nøkkelordet vises nær toppen av søkeresultatene. Hvis du for eksempel inneholde en salgsportal til å selge en bestemt type produkter definisjoner for de viktigste elementene i produktlinjen. Disse definisjonene kan brukes til å forstå produktene bedre selgere, eller definisjonene kan vises i søkeresultater på et offentlige portalområdet for kunder.

Bruke egenskaper for nøkkelord

Nøkkelord er organisert i nøkkelordlister som inneholder lister over Nøkkelorduttrykk. Følgende egenskaper for nøkkelord hjelper for å fremheve innhold:

 • Nøkkelorduttrykk    Nøkkelorduttrykket er hele tekststrengen som brukes i en spørring for søk, og den identifiserer nøkkelordet. Når brukere skriver inn nøkkelorduttrykket, vises søkeresultatene for nøkkelordet. Når resultatet vises, vises nøkkelorduttrykket øverst i søkeresultatene.

 • Synonymer    Hvert nøkkelord kan ha én eller flere termer identifisert som synonymer, og de samme søkeresultatene vises for et synonym som vises etter Nøkkelorduttrykk. Nøkkelorduttrykket vises øverst i søkeresultater fra en spørring ved hjelp av en av de samme betingelsene. Dette er nyttig når du bruker flere søkeord for samme underliggende konseptet og innhold, slik at søkeresultatene samles og ikke spres over flere søkeord. Nøkkelordlisten med alle synonymene kalles en synonymordbok. Synonymordboken for Microsoft Office SharePoint Server 2007 er kompatibel med synonymordboken for SharePoint Portal Server 2003.

 • Definisjon    Hvert nøkkelord kan ha én eller flere definisjoner, og søkeresultatene for nøkkelord viser definisjonene ved siden av nøkkelorduttrykket, foran eventuelle andre søkeresultater. Du kan også inneholde tittelen eller URL-adressen til kilden til definisjonen, slik at det er lurt å identifisere definisjonskilder under planleggingen. Du må kanskje enda et separat trinn under planlegging til å utforme en ordliste med alle definisjoner som brukes av nøkkelord i hver områdesamling.

 • Hett tips    Hete tips for et nøkkelord forfremmes til toppen av søkeresultatene for spørringer ved hjelp av denne søkeord, rett under definisjonen for nøkkelordet Hvis det finnes et. Bestemte dokumenter, nettsteder og personer med ekspertise innen konseptet som er forbundet med et søkeord er vanlige eksempler på hete tips. Et hett tips er mer enn en URL-adresse. Det er viktig å huske på tittel og beskrivelse av hvert hete tips under innhold planlegger å øke relevansen og brukervennlighet av hvert hete tips. Du kan knytte opptil 25 hete tips til hvert nøkkelord i brukergrensesnittet for administrasjon og mange andre med objektmodellen, men det er lurt å ikke overdrive bruken av hete tips. Planlegging med en ordnet informasjonsarkitektur god innhold skal hjelpe deg med å finne et passende antall hete tips for hvert nøkkelord det siste resultatantall med søkerelevans.

Legg merke til at i motsetning til i tidligere versjoner av SharePoint Portal Server, påvirkes ikke nøkkelord av sikkerhetstillatelser og alle leserne i områdesamlingen kan se alle hete tips og nøkkelord for den områdesamlingen som vises i søkeresultatene. nøkkelord er ment å være høy prioritet resultatene for alle brukere. Hvis du vil rette innhold mot bestemte brukere basert på deres tillatelser, kan du bruke målgrupper og ønskede webdeler på riktige steder i områdesamlingen.

Planlegge nøkkelord

Det er viktig å planlegge nøkkelord i forveien for å sikre overensstemmelse med nøkkelord på tvers av organisasjonen, selv om nøkkelord implementeres på områdesamlingsnivå. Ved å bruke en enkel informasjonsarkitektur til å identifisere viktige begreper, knytte bestemt innhold til bestemte områdesamlinger, og deretter planlegge nøkkelord for informasjonsarkitekturen relevante i hver områdesamling, kan du unngå like data og forvirring av nøkkelord og øke relevansen av søkeresultater på tvers av organisasjonen.

Hete tips vises i søkeresultater selv om innholdet ikke er kravlesøkt, så lenge personen som viser resultatene har tilgang til innholdet. Dette er en annen årsak til å planlegge nøkkelord i den første distribusjonen, slik at høy prioritet innhold som kan være tilgjengelig i den tidlige planleggingsfasen av en distribusjon før alle innholdskilder er kravlesøkt. I enkelte tilfeller der innhold ikke kan skal kravlesøkes fordi søk mangler et relevant IFilter eller andre tekniske årsaker, kan du bruke hete tips for å gjøre det enklere å finne selv om det ikke er kravlesøkt innhold.

Som med andre deler av planleggingsprosessen må viktige personer på hvert nivå i organisasjonen som planlegger nøkkelord for områdesamlingene. Disse personene bruker samme generelle innhold planen, justert til innholdet i områdesamlingene de planlegger. I hvert trinn i prosessen som skjer i bølger over tid, kan hvert sett med innhold planleggere kommunisere med hverandre for å sikre overensstemmelse i den generelle planen.

I små organisasjoner innholdet planlegging team sannsynligvis vil være liten og samlet rundt en enkelt områdesamling og planleggingen av nøkkelord kan være organisert etter bare én eller to personer. I store organisasjoner, du vil ta med planleggere og administratorer på hvert nivå for å sikre at alle forretningsbehov er adresserte, så noe større planlegging grupper ivaretas.

Ikke alle nøkkelord planlegges før distribusjon. Rollen til innholdsplanlegging, er å identifisere konsepter med høy prioritet, som er mest relevante for søkespørringer i organisasjonen, slik at søkespørringer er relevant for brukere fra den første dagen i distribusjonen. Deretter kan de identifisere kontakter for hver nøkkelord som kan kanskje ikke personer på planlegging teamet. Administratorer for områdesamling kan utvide nøkkelordlisten etter identifisere vanlige søkeord i spørringsloggene etter distribusjonen.

I planleggingsfasen bør administratorer vurdere hvordan nøkkelordene stemmer overens med spørringer. Nøkkelord må samsvare med hele strengen av søkeord nøyaktig, og må ikke bruke spesielle syntaksen som + og -. Dette hindrer retur av flere lister med nøkkelord for samme søkespørringen, noe som effektiviserer søkeresultatene. På grunn av dette, må du tenke nøye gjennom synonymer slik at nøkkelordene faktisk stemmer overens med relevant innhold uten at det skilles ikke-relatert innhold.

Du må også vurdere at nøkkelord samsvarer med på tvers av søkespørringer for hver områdesamling, og kan ikke utelates av søkeomfang som begrenser søkeresultatene. Dette kan påvirke planleggingen for søkeomfang, så de fleste innhold planleggere og administratorer planlegger implementering av disse funksjonene som en del av den samme prosessen.

Jo mer planlegging du gjør før distribusjon, desto mindre administrasjon trengs under daglige operasjoner.

Planlegge nøkkelordbehandling av

Detaljer om nøkkelord management er hovedsakelig relevante for de daglige operasjonene for områdesamlingene, men det finnes noen aspekter av administrasjon som er verdt å tenke over under planleggingen.

Hvert søkeord har følgende ekstra egenskaper:

 • Kontakt

 • Start, se gjennom og utløp datoer

Kontakt for hvert nøkkelord er personen som skal kontaktes når et nøkkelord utløper. En kontakt er kanskje ikke direkte ansvarlig for å administrere nøkkelord. Innhold planleggere for hver områdesamling bør vurdere som kommer til å administrere nøkkelordene etter den første distribusjonen, og ta med minst noen av personene i planleggingen behandle på områdesamlingsnivå.

Levetiden for nøkkelord er også viktig å huske. Nøkkelord kan være nødvendige for å gå gjennom godkjenning før de påvirker søkeresultatene, og du kan også angi skal starte eller utløper etter et angitt tidsrom. Høy prioritet-nøkkelord som er identifisert under den innledende planleggingen er trolig ikke midlertidige, bortsett fra innhold som er relevant for personer som bruker en områdesamling under den første distribusjonen. En del av planleggingsprosessen, men forventer som skal ta avgjørelser om nøkkelord i fremtiden. Disse avgjørelser løpet av planleggingsprosessen kan forbedre overgangen til vanlige operasjoner for områdesamlingen og heve konsekvent og effektiv bruk av nøkkelord i fremtiden.

Fordi URL-adresser for nøkkelord er knyttet til hett, kan du bruke samme hett etter flere nøkkelord. Hvis hett allerede finnes, kan du legge den til en hvilken som helst nøkkelord uten å måtte angi egenskapene på nytt og kanskje skape overflødige hete tips. Du kan også endre URL-adressen for hett tips for alle nøkkelord som bruker det samtidig. Dette gjør det mulig for Enkel overføring av innholdet til et nytt område. Dette er spesielt nyttig hvis du bruker en testområdet i planleggingen og før den første distribusjonen.

Ved hjelp av objektmodellen, kan du også importere og eksportere nøkkelord mellom områdesamlinger som et Excel-regneark, slik at hvis noen hete tips gjelder for andre områdesamlinger, kan du planlegge én gang og distribuere på alle relevante områdesamlinger. Dette gjør også at nøkkelord lederne for en områdesamling på avdelings eller prosjektnivå foreslå hete tips for en sentral områdesamling i et miljø med delte tjenester.

Hvis du vil ha mer informasjon om administrasjon av nøkkelord, kan du se brukerhåndboken for Office SharePoint Server 2007.

Til toppen av siden

Bruk Søk planlegging regneark

Søkefunksjoner planlegging ark har kolonner for hver av hovedversjoner Søk-administrasjonsoppgaver som du planlegger for den første distribusjonen. Registrere relevante reglene og angi hver egenskap, plassering og innholdskilde som brukes av noen av de tilsvarende reglene for søkeomfang for hvert søkeomfang du planlegger i den første distribusjonen. Kontroller at hver innholdskilde er oppført i delen innholdskilde søkefunksjoner planlegging regnearket, som hver plassering som brukes av en regel er inkludert i områdestrukturen regnearket for planlegging, og at alle egenskapene som vises som er inkludert i søket Egenskaper for planlegging av regnearket.

Administratorer planlegger den første distribusjonen av Office SharePoint Server 2007 bør registrere startsettet med forvaltede egenskaper som er planlagt for søketjenesten for hver SSP som brukes i distribusjonen. Planlegging regnearket inneholder en liste over forvaltede egenskaper for hver leverandør Der de kravlesøkte egenskapene som er kjent under planleggingen, vises disse egenskapene i kolonnen ved siden av hver forvaltet egenskap. Du finner mange av disse kravlesøkte egenskaper ved å se egenskapene for forretningsprogrammer data og egenskapene som vises i programmer for innholdstyper for eksempel Microsoft Word-dokumenter eller Excel-regneark. Hvis du har tilgang til en testserver, kan du kravlesøke innhold med høy prioritet og bruke de kravlesøkte egenskapene som vises for å hjelpe deg med å planlegge og registrere tilordningene i planlegging regnearket. Et regneark som gjenspeiler god planlegging av søkegenskaper er en verdifull referanse når du begynner å distribuere søk.

Du kan spille inn listen over nøkkelord og nøkkelorduttrykkene, synonymer, beskrivelser og beskrivelse kilder, og hete tips for nøkkelordet i den aktuelle delen av søkefunksjoner regnearket for planlegging. Dette regnearket kan deretter brukes under første distribusjonen og konfigurasjonen slik at planleggingsavgjørelsene blir implementert, og slik at du kan prioritere mellom ulike planer. Nøkkelord du har ikke implementert i den første distribusjonen, registreres likevel i regnearket, og kan distribueres under en del av pågående operasjoner.

Til toppen av siden

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×