Planlegge områder og behandle brukere

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Formelen for vellykket områder og fornøyd brukere er godt planlagte og varig tilnærming til område- og brukerinformasjon administrasjon. Her er noen viktige oppgaver og konsepter du kan bruke til å planlegge områder og behandle brukere for organisasjonen.

Administrere områder og områdesamlinger

En områdesamling er en gruppe med SharePoint-områder som har samme eier og deler administrasjonsinnstillinger, for eksempel tillatelser. Områdesamlinger er hierarkiske og inneholder alltid ett område på øverste nivå og eventuelle områder under dette.

Hierarkidiagram av en nettstedssamling som viser et nettsted på øverste nivå og undernettsteder.

Gruppeområdet, og eventuelle områder du oppretter under det, er bare tilgjengelige for brukere som du inviterer ved å gi dem tillatelser på området. Når du bruker et gruppeområde, kan organisasjonen eller gruppen koble til hverandre og samarbeide på dokumenter og andre filer, publisere kunngjøringer, foreta tidsplanlegging av møter, vedlikeholde aktiviteter, spore problemer eller gjøremål, lagre informasjon i lister og så videre. Du kan opprette ulike sekundære områder basert på de tilgjengelige områdemalene på gruppeområdet.

I en stor organisasjon kan det være vanlig for SharePoint Online-miljøet å omfatte flere områdesamlinger, hver av dem med mange områder under seg. Dette kan føre til at du vil delegere behandlingen av områdene eller områdesamlingene til ulike personer i organisasjonen. Tillatelsesmodellen for SharePoint lar deg tilordne tillatelser til ulike roller, også kalt administrator for områdesamling, områdeeier og andre roller som du vil lære mer om senere.

Hvis du er administrator for en områdesamling, har du tillatelsen Full kontroll på områdesamlingen. Dette betyr at du kan legge til eller slette områder eller endre innstillingene for et hvilket som helst område i en områdesamling. I tillegg kan du vise, legge til, slette eller endre alt innhold på disse områdene.

Typiske ansvarsområder for administratorer for områdesamlinger

Hvis du er administrator for en områdesamling for SharePoint Online-området, kan ansvarsområdene inkludere følgende:

 • Fungere som en kontakt mellom brukerne dine og global administrator for Office 365 eller administrator for SharePoint Online.

 • Bestemme hvem som skal ha tilgang til viktig innhold som er lagret på SharePoint Online-områder ved å konfigurere tillatelser på områdesamlingsnivå.

 • Bestemme hvilke funksjoner som skal gjøres tilgjengelige for personene som skal bruke områdene i områdesamlingen.

 • Tilby litt teknisk støtte for personene som bruker områdesamlingen.

 • Velge en reserveadministrator for områdesamlingen.

 • Opprette nye områder.

 • Vise, slette eller gjenopprette elementer fra papirkurven for områdesamlingen.

 • Opprette og tilpasse det offentlige nettstedet.

 • Hjelpe til med administrasjon av bestemte funksjoner, for eksempel:

  • Aktivere eller deaktivere tilgjengelige områdesamlingsfunksjoner.

  • Opprette eller tilpasse innholdstyper for områder.

  • Angi regionale innstillinger.

Obs!: Du må kanskje arbeide med SharePoint Online administratoren om å behandle områdesamlinger (Hvis du ikke er også denne personen). Hvis du vil ha mer informasjon om ansvarsområder for administratorer for SharePoint Online, kan du se Behandle områdesamlinger og globale innstillinger i administrasjonssenteret for SharePoint.

Administrator for SharePoint Online kan utføre følgende oppgaver:

 • Opprette, slette og administrere områdesamlinger

 • Tildele og overvåke lagringsplass for områdesamlinger.

 • Gi tilgang til administratorer for områdesamlinger.

 • Angi standard SharePoint-område.

 • Planlegge flerspråklige områder.

 • Behandle brukerprofiler.

 • Planlegge og administrere slike funksjoner som forvaltede metadata.

 • Aktivere eller deaktivere ekstern deling.

Typiske ansvarsområder for områdeeiere

Hvis du er områdeeier, kan tilgangsnivået Full kontroll for et område, og ansvarsområdene kan omfatte følgende:

 • Opprette og behandle områder.

 • Administrere områdefunksjoner og -innstillinger, for eksempel utseende og virkemåte.

 • Lagre et område som en mal.

 • Administrere områdekolonner og områdeinnholdstyper.

 • Slette et område.

 • Justere regionale innstillinger og språkinnstillinger.

 • Legge til apper på områder.

Alt etter størrelsen på organisasjonen og innholdsmengden du har tenkt å ha på områdene, kan det hende at du vil opprette sekundære områder for å organisere innhold. Områdene i en områdesamling er ordnet i et hierarki. Når du oppretter områder under området på øverste nivå, bygger du ut dette hierarkiet. Du kan opprette sekundære områder under gruppeområdet, og du kan også opprette flere sekundære områder under disse områdene.

Obs!:  Administratoren for SharePoint Online oppretter området som skal være det øverste området i områdesamlingen, og tilordner en annen administrator for områdesamlingen. Områdeeiere kan bygge sekundære områder.

Diagram over områdehierarki

Du kan organisere sekundære områder på mange måter. Du kan for eksempel velge å opprette sekundære områder:

 • Etter gruppe eller avdeling

 • Etter funksjonelt formål

 • Etter innholdskategori

 • Etter prosjekt

 • Etter kunde

 • Etter tillatelsesnivå eller følsomhetsnivå (hvis det for eksempel er informasjon som må begrenses, kan du isolere den på et bestemt område)

Bruke litt tid på å tenke på hvor mange områder du ønsker, og hvilken logikk du vil organisere dem etter. Du kan finne det nyttig å lage et diagram av områdehierarkiet for å få hjelp til å organisere planleggingen. Du kan raskt skissere et diagram på et papirark eller en tavle, men du ønsker kanskje å lage et mer formelt diagram ved hjelp av en av hierarkifigurene som er tilgjengelige som SmartArt-grafikk i Microsoft Word eller Microsoft PowerPoint. Dette gir deg et diagram som du kan lagre og referere til, og som du i tillegg kan endre over tid.

Tenk også formålet til hvert område. Dette hjelper deg med å finne ut hvilke områdemaler du skal bruke til å opprette nye områder. SharePoint Online inneholder et bredt utvalg av områdemaler som du kan velge mellom når du oppretter et nytt område. Ved å velge en områdemal som er utformet for et bestemt formål, kan du hjelpe brukerne godt i gang med arbeidet. Hvis du for eksempel vil opprette et referanseområde som gruppemedlemmer kan bruke til hurtig å dele eller oppdatere prosjektinformasjon, kan du starte ved å velge Wiki-områdemalen, siden denne malen er utformet for denne typen kommunikasjon.

Obs!: SharePoint Online-administrator administrerer personlige områder (Mitt område-områder). Personlige områder er huber der brukere kan nettverk med kolleger og spore informasjon. Som administrator for områdesamling kontrollerer du ikke personlige områder. I stedet, er hver bruker administratoren av sitt eget Mitt område. Hvis du vil ha mer informasjon om planlegging av Mine områder, kan du se Behandle områdesamlinger og globale innstillinger i administrasjonssenteret for SharePoint.

Liste over områdemaler

I listen nedenfor finner du en oversikt over støttede områdemaler og en beskrivelse av hver av dem. Du kan bruke denne listen til å avgjøre hvilke områdetyper som er best for organisasjonen.

 • Grunnleggende søkesentral    Et område for levering av søkeopplevelsen. Dette området inneholder sider for søkeresultater og avansert søk.

 • Blogg A område der en person eller en gruppe kan legge ut ideer, observasjoner og ekspertise som besøkende kan kommentere.

 • Business Intelligence Center    Et område for å presentere innsamlede firmaopplysninger i SharePoint Online.

 • Område for fellesskap    Et område for å delta i diskusjoner i fellesskapet.

 • EDiscovery-sentral et område til å behandle bevaring, søk og eksport av innhold for juridiske saker og etterforskninger.

 • Dokumentsenter    Et område for sentral behandling av dokumenter i organisasjonen.

 • Enterprise-søkesenter et område for å levere søkeopplevelse. Velkomstsiden inneholder et søkefelt med to kategorier: én for generelle Søk og én for Søk etter informasjon om personer. Du kan legge til og tilpasse kategorier for å fokusere på andre søkeomfang eller resultattyper.

 • Prosjektområde    Et område for å styre og samarbeide om et prosjekt.

 • Arkivsenter    Et område som er utformet for postbehandling. Ansvarlige for postbehandling kan konfigurere rutingstabellen for å omdirigere innkommende filer til bestemte plasseringer. Området lar deg også behandle om poster kan slettes eller endres når de er lagt til i repositoriet.

 • SAP-arbeidsflytområde    Et SAP-arbeidsflytområde som kombinerer alle forretningsoppgaver for brukere. Du kan legge til andre webdeler som er relatert til arbeidsflyten.

 • Gruppeområde    Et område der grupper raskt kan ordne, skrive inn og dele informasjon. Det inneholder et dokumentbibliotek og lister for administrasjon av kunngjøringer, kalenderelementer, oppgaver og diskusjoner.

 • Visio-prosessrepositorium    Et område hvor grupper raskt kan vise, dele og lagre Visio-prosessdiagrammer. Det har et versjonsinndelt dokumentbibliotek for lagring av prosessdiagrammer og lister for håndtering av kunngjøringer, aktiviteter og diskusjoner som skal gjennomgås.

Styring

Styring er settet med policyer, roller, ansvarsområder og prosesser som veileder, bestemmer og kontrollerer hvordan forretningsavdelingene og de tekniske gruppene til en organisasjon samarbeider for å oppnå forretningsmål. Når det gjelder SharePoint Online-områdesamlingen, kan en styringsplan være en veiledning som hjelper deg med å planlegge rollene, ansvarsområdene og policyene som er nødvendige for å støtte områdesamlingen. Den kan inneholde, men er ikke begrenset til, følgende:

 • Informasjonsarkitektur, inkludert nettsider, dokumenter, lister og data

 • Vedlikeholdsaktiviteter, inkludert administrasjon av brukerkontoer

 • Policyer for varemerking og tilpassing

 • Opplæring

Det er viktig å klargjøre en styringsplan for organisasjonen. Ved å delta i utviklingen av et styringsplan, kan du bidra til å identifisere eierskap for forretningsgrupper og tekniske grupper, og definere hvem som er ansvarlig for hvilke områder på systemet. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du utvikler en styringsplan, se Beste praksis for opprettelse og administrasjon av gruppenettsteder.

Obs!:  Det kan hende at du må arbeide med administratoren for SharePoint Online for å administrere brukere. Administratoren for SharePoint Online administrerer for eksempel brukerprofiler.

Brukerkontoer i Office 365

Den globale administratoren legger til nye brukere i Office 365 ved å bruke administrasjonssenteret for Office 365, som er portalen for å administrere brukere og konfigurere tjenester. Når en ny bruker legges til, må globale administratoren gjøre følgende:

 • Angi om denne brukeren også skal ha tilgang til administrasjonssenteret

 • Angi den geografiske plasseringen til brukeren

 • Velge typen brukerlisens

 • Opprette et brukernavn og passord for brukeren

Gruppeområdebrukere

Du kan legge til brukere på gruppeområdet, og justere tillatelsene for brukere. Tillatelsesnivåer og SharePoint-gruppemedlemskap finnes under Innstillinger. Office 365 oppretter nå imidlertid en sikkerhetsgruppe som kalles Alle bortsett fra eksterne brukere, som inneholder alle i Office 365-katalogen (med unntak av personer som er utenfor organisasjonen og som er invitert via funksjonen for ekstern deling). Denne sikkerhetsgruppen gis automatisk tilgang som Medlem i SharePoint Online. Dette betyr at brukere du legger til i Office 365-katalogen, kan redigere områder, lister og biblioteker som standard.

Tilgangsnivåer og gruppemedlemskap

Tilgangsnivåer er samlinger med SharePoint Online-rettigheter som tillater brukere å utføre et sett med relaterte oppgaver. Tillatelsesnivået Lese inkluderer for eksempel tillatelsene Vise elementer, Åpne elementer, Vise sider og Vise versjoner (blant annet), og alle disse tillatelsene er nødvendige for å vise sider, dokumenter og elementer på et SharePoint-område. Tillatelser kan inkluderes i flere tillatelsesnivåer.

Det anbefales ikke at du tilordner tilgangsnivåer direkte til enkeltbrukere. Dette kan gjøre det svært vanskelig å spore og administrere hvem som har tilgang til områder. Noen ganger er det nødvendig, men det bør begrenses til et minimum for å unngå vanskeligheter. Du bør i stedet tilordne tillatelser til grupper og deretter tilordne enkeltbrukere til passende grupper. En gruppe er et sett med brukere som er definert på områdesamlingsnivå for å gjøre den enkelt å administrere tillatelser. Hver gruppe tilordnes et standard tillatelsesnivå. Standard SharePoint-grupper inkluderer for eksempel disse tillatelsesnivåene:

Gruppe

Tillatelsesnivå

Eiere

Full kontroll

Besøkende

Les

Medlemmer

Bidra


Alle som har tillatelsen Full kontroll, kan opprette egendefinerte grupper.

Obs!:  Når du tilordner tillatelsesnivåer til SharePoint-grupper på områdesamlingsnivå, arver alle områder og alt områdeinnhold disse tillatelsesnivåene som standard. Denne standard virkemåten kalles tillatelsesarv. Du kan angi å konfigurere unike tillatelser når du oppretter et sekundært område, eller bryter tillatelsesarv for et område, en liste, et bibliotek eller et element.

Siden tillatelsesnivået til en bruker bestemmer hva vedkommende kan se og har tilgang til på et område, bør du vurdere gruppemedlemskap for brukeren nøye. En bruker med ansvar for å opprette og tilpasse områder må for eksempel minst være medlem av Designere-gruppen. En bruker som bare trenger å lese og laste ned innhold, trenger kanskje bare å være medlem i Besøkende-gruppen.

Sekundær administrator for områdesamling

Den sekundær administratoren for områdesamling kan angis av administratoren for områdesamlingen. Som administrator for områdesamling, kan du legge til en annen administrator for områdesamling, eller endre administratoren for områdesamlingen, gjennom innstillinger-siden. Hvis du vil ha mer informasjon om denne oppgaven, kan du se Behandle administratorer for en områdesamling.

Som administrator for områdesamling for SharePoint Online må du kanskje behandle funksjoner i områdesamling og området nivåer. Disse oppgavene kan inneholde aktivere eller deaktivere funksjoner i henhold til ledelse planen. For mer informasjon, kan du se aktivere eller deaktivere funksjoner i områdesamling. Se også Administrere papirkurven på et SharePoint-områdesamling.

Gå tilbake til SharePoint Online planlegging veiledning for Office 365 Enterprise og Midsize.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×