Planlegge og behandle saker i eDiscovery-senteret

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Merknad: Du kan ikke lenger opprette nye eDiscovery-saker i SharePoint Online (i frittstående Office 365- og SharePoint Online-abonnementer). Hvis du vil opprette eDiscovery-saker og -sperringer, kan du begynne å bruke Sikkerhet- og samsvarssenter for Office 365. Se Behandle eDiscovery-saker i sikkerhets- og samsvarssenteret. Vær oppmerksom på at du fremdeles kan endre eksisterende eDiscovery-saker i SharePoint Online.

Electronic Discovery (elektronisk oppdagelse), eller eDiscovery, er et etterforskningsmessig eller sivilrettslig søk i elektronisk innhold. Dette krever vanligvis identifisering av innhold spredt mellom bærbare datamaskiner, e-postservere, filservere og mange andre kilder.

eDiscovery-senteret er en nettstedssamling i SharePoint som brukes til å utføre oppdagelseshandlinger. I et eDiscovery-senter kan du opprette saker, som er SharePoint-nettsteder som lar deg identifisere, sperre, søke i og eksportere innhold fra Exchange-postbokser, SharePoint-nettsteder og delte filressurser.

Kommentarer: 

 • Når du har lag til innholdskilder eller spørringer i en eDiscovery-sak, støttes ikke endring av regionale innstillinger for nettstedet.

 • Å legge til en stor distribusjonsgruppe (100 navn eller større) som en innholdskilde, kan forstyrres av tidsavbrudd eller ta lang tid å behandle. Distribusjonsgrupper på over 1 500 brukere kan ikke legges til. Den midlertidige løsningen er å identifisere andre måter å finne innholdet forbundet med distribusjonsgruppens postboks på, for eksempel via nøkkelord eller forfatteren eller senderen av elementet.

 • At innhold til oppdages, må den kravlesøkes av søk. Hvis du vil ha mer informasjon om Standardfiltypene som kravlesøkes, kan du se artikkelen standard kravlesøkte og analyserte filtyper i SharePoint Server 2013.

Planlegge og opprette saker

Hvis du regner med å behandle flere saker i eDiscovery-senteret, kan du vurdere om du skal definere konsekvente prosesser som personer i organisasjonen må følge.

 • Navnekonvensjoner for saker – Kan være viktig hvis du forventer et stort antall saker, eller forskjellige typer eller klassifiseringer av saker for forskjellige avdelinger.

 • Ytterligere data for å beskrive saker

 • Definere og kommunisere tillatelser for behandling av saker.

 • Retningslinjer for oppretting av spørringer

 • Standardprosedyrer for kommunikasjon når innhold er sperret

 • Standardprosedyre for å bevare og lukke saker

Eksempel på livssyklus for en eDiscovery-sak

 • Opprette nettstedet for å behandle en sak

 • Legge til kilder

 • Sperre kilder

 • Opprette spørringer

 • Eksportere saksinnhold

 • Lukke sak

Til toppen av siden

Opprette en sak

 1. Klikk Opprett ny sak i et eDiscovery-senter.

 2. Skriv inn en tittel og beskrivelse for saken.

 3. I boksen Nettadresse skriver du inn den siste delen av nettadressen du ønsker for saken, for eksempel ContosovsFabrikam.

 4. Kontroller under Velg en mal at eDiscovery Case er valgt.

 5. Under Brukertillatelser velger om du vil beholde de samme tillatelsene som på det overordnede nettstedet eller bruke unike tillatelser. Hvis spesifikke personer trenger tilgang til denne saken, men ikke til andre saker, bør du velge Bruk unike tillatelser.

Legge til kilder og sperre dem (sette dem på vent)

 1. Åpne tilfellet du vil legge til en kilde til, i eDiscovery-senteret.

 2. Klikk eDiscovery-sett.

 3. Skriv inn et navn for eDiscovery-settet, for eksempel Korrespondanse med ledelsen.

 4. Klikk Legg til og behandle kilder ved siden av Kilder.

 5. I dialogboksen som åpnes skriver du inn kontonavn eller e-postadresser for Exchange-postboksene, under Postbokser

 6. Under Plasseringer skriver du inn nettadressen eller fildelingsadressen for innholdet du vil bruke som kilde. Alt innhold du tar med, må være indeksert ved søk.

 7. Klikk Save.

 8. Skriv inn nøkkelord du vil bruke til å spesifisere kilden, i boksen under Filter.

 9. Hvis du vil begrense innhold ved hjelp av et datoområde, angir du verdier for Startdato og Sluttdato.

 10. Hvis du vil begrense resultatene til forfatteren av et dokument eller listeelement, eller til en bestemt avsender for e-postmeldinger, skriver du inn navnet eller e-postadressen i Forfatter/avsender-boksen.

 11. Hvis du vil begrense resultatene til et bestemt Exchange-domene, skriver du inn navnet i Domene-boksen.

 12. Klikk Bruk filter-knappen.

 13. Klikk Aktiver lokal sperring.

 14. Kontroller at du har valgt riktig innhold ved å klikke Forhåndsvis resultater.

 15. Klikk Save.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Legge til innhold i en eDiscovery-sak og sperre kilder

Til toppen av siden

Kjøre spørringer og eksportere innhold

Når du har definert kildene dine og eventuelt sperret dem, kan du kjøre spørringer for å begrense søket og trekke ut nøyaktig det innholdet du trenger for en bestemt sak. SharePoint har verktøy som kan brukes til å begrense spørringer.

Du eksporterer innhold fra en sak når du er klar til å levere den til myndighetene eller ønsker å jobbe videre på den med et annet juridisk program. Innholdet eksporteres i et format som er kompatibelt med EDRM-standarden (Electronic Discovery Reference Model).

Til toppen av siden

Lukke saker

Når du lukker en sak, frigis originalarkivene for alle tilhørende kilder, og du vil ikke lenger kunne sperre kilder for denne saken.

 1. Klikk Innstillinger Knappen for Office 365-innstillinger , og klikk deretter Lukk sak.

 2. Klikk Lukk denne saken.

Finn mer informasjon om eDiscovery

Du finner mer informasjon om eDiscovery-saker i følgende artikler:

Scenario: eDiscovery i SharePoint Server 2013 og Exchange Server 2013

Konfigurere et eDiscovery-senter i SharePoint Online

Legge til innhold i en eDiscovery-sak og sperre kilder

Søke etter og bruke nøkkelord i eDiscovery

Standard kravlesøkte og analyserte filtyper i SharePoint Server 2013

Oversikt over kravlesøkte og forvaltede egenskaper i SharePoint Server 2013

Opprette og kjøre eDiscovery-spørringer

Eksportere eDiscovery-innhold og opprette rapporter

Til toppen av siden

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×