Planlegge en avtale

Avtaler er aktiviteter du setter av tid til i kalenderen, og som ikke innebærer at du kaller inn andre personer eller reserverer ressurser.

Du kan angi en avtale som opptatt, ledig, foreløpig eller fraværende, slik at andre Outlook-brukere vet om du er tilgjengelig.

Hva vil du gjøre?

Opprette en avtale

Endre en avtale

Gjøre en eksisterende avtale regelmessig

Opprette en avtale

 1. Klikk Ny avtale i Ny-gruppen i kategorien Startside i Kalender. Du kan også høyreklikke en tidsblokk i kalenderrutenettet og klikke Ny avtale.

  Hurtigtast  Trykk Ctrl+Skift+A for å opprette en avtale fra en hvilken som helst mappe i Outlook.

 2. Skriv inn en beskrivelse i boksen Emne.

 3. Skriv inn stedet i boksen Plassering.

  Appointment screenshot

 4. Skriv inn start- og sluttidspunkt.

  Tips!   Du kan skrive inn spesifikke ord og uttrykk i boksene Starttid og Sluttidspunkt i stedet for datoer. Du kan for eksempel skrive inn i dag, i morgen, nyttårsdag, to uker fra i morgen, tre dager før nyttårsdag og navnene på de fleste helligdager.

 5. Hvis du vil vise andre at du er tilgjengelig i dette tidsrommet, klikker du Vis som-boksen, og klikker deretter Ledig, Foreløpig, Opptatt eller Fraværende i Alternativer-gruppen i kategorien Avtale.

 6. Hvis du vil gjøre avtalen regelmessig, klikker du Regelmessig i Alternativer-gruppen i kategorien Avtale Knapp. Velg hyppigheten (Daglig, Ukentlig, Månedlig, Årlig) som du vil at avtalen skal finne sted med, og velg deretter alternativer for hyppigheten. Klikk OK.

  Recurrence pattern screenshot

  Merknad   Hvis du legger til en regelmessighet i en avtale, endres kategorien Avtale til Regelmessig avtale.

 7. Du vil som standard få en påminnelse 15 minutter før starttidspunktet for avtalen. Hvis du vil endre når påminnelsen gis, klikker du Påminnelse i Alternativer-gruppen i kategorien Avtale, og klikker deretter den nye påminnelsestiden. Klikk Ingen for å slå av påminnelsen.

 8. Klikk Lagre og lukk under Handlinger i kategorien Avtale.

Tips!   Dobbeltklikk et tomt område i kalenderrutenettet for å opprette en ny avtale.

Til toppen av siden

Endre en avtale

 1. Åpne avtalen du vil endre.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Endre alternativer for en avtale som ikke er del av en serie    

   • Endre ønskede alternativer, for eksempel emne, plassering og klokkeslett.

  • Endre alternativer for alle avtaler i en serie    

   1. Klikk Åpne serien, og endre deretter alternativene du ønsker.

   2. Hvis du vil endre gjentakelsesalternativene, klikker du Regelmessighet i Alternativer-gruppen i kategorien Regelmessig avtale, endrer alternativene, og klikker deretter OK.

  • Endre alternativer for én avtale som er en del av en serie    

   1. Velg Åpne denne forekomsten.

   2. Endre alternativene du ønsker i kategorien Regelmessig avtale.

 3. Klikk Lagre og lukk i Handlinger-gruppen i kategorien Avtale eller Regelmessig avtale.

Tips!   I Kalender kan du dra avtalen til en annen dato. Du kan redigere emnet ved å klikke den beskrivende teksten, trykke F2 og deretter skrive inn endringene.

Til toppen av siden

Gjøre en eksisterende avtale regelmessig

 1. Åpne avtalen som du vil skal gjentas.

 2. Klikk Regelmessighet under Alternativer i kategorien Avtale. Knapp.

 3. Angi hvor ofte du vil at hendelsen skal gjentas, ved å klikke Daglig, Ukentlig, Månedlig eller Årlig , og velg deretter alternativene for hyppigheten.

  Recurrence pattern screenshot

 4. Klikk Lagre og lukk under Handlinger i kategorien Regelmessig avtale.

Til toppen av siden

Gjelder for: Outlook 2010Var denne informasjonen nyttig?

Ja Nei

Hvordan kan vi forbedre det?

255 gjenstående tegn

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!

Støtteressurser

Endre språk