Planlegge å kravlesøke innhold

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Obs!: Dette er foreløpig innhold for en foreløpig programvare utgivelse. Det kan være ufullstendig og kan endres.

I denne artikkelen

Om å kravlesøke innhold

Planlegge innholdskilder

Planlegge kravlesøke hensyn leverandører av delte tjenester

Planlegge kravlesøke hensyn serverfarmer

Før du kan bruke enterprise søkefunksjonaliteten i Microsoft Office SharePoint Server 2007 for å søke etter innhold på tvers av organisasjonen, må du bestemme hva slags innhold som skal inkluderes i Søk og planlegge kravlesøk innholdet slik at innholdet og egenskapene kan brukes i Søk spørringer.

Microsoft Office SharePoint Server 2007 bruker innholdskilder til å kravlesøke innhold i områdesamlingene eller på relaterte eksterne områder eller forretningsprogrammer data slik at relevant innhold og data vises i søkeresultatene. Andre søkefunksjoner filtrerer eller endrer innhold etter kravlesøk. God planlegging av innholdskilder hjelper deg med å bygge funksjon for Søk under den første distribusjonen som gjør det mulig å konfigurere og behandle innhold på tvers av organisasjonen basert på viktige delsett av innhold og data, innhold og eksterne data for Office-Server distribusjon, eller innhold og eksterne data for organisasjonen. Du også planlegge tidsplaner for kravlesøk, kravlesøkregler, egenskap administrasjon og relevansinnstillinger for hver innholdskilde.

Om å kravlesøke innhold

Kravlesøk er en prosess indeksere innhold, data og metadata slik at søkespørringer kan gi relevante søkeresultater. En innholdskilde er utgangspunkt som brukes av Office SharePoint Server 2007 til å kravlesøke innhold for å gjøre den tilgjengelig for søkespørringer. Innholdskilder består av én eller flere startadresser, som er URL-adresser som inneholder innhold eller dataene du vil inkludere i Søk i organisasjonen. Innhold inkluderes i eller utelates fra en katalog basert på regler som er valgt av leverandør for delte tjenester (SSP)-administratoren for søk. Når du har kravlesøkt innhold og data i en innholdskilde, spørringsservere behandle spørringer som er basert på forvaltede egenskaper for søk og kapasiteten til søketjenesten, og angi relevante søkeresultater. Som standard alt innhold på hver webprogram som bruker leverandøren av delte tjenester, indekserte i én innholdskilde.

SSP-administratorer for søk kan opprette flere innholdskilder for viktige delsett med innhold. De kan velge kravlesøkregler for startadresser som gjelder for alle innholdskilder i SSP basert på hva slags innhold og data på hver startadresse som er relevant for organisasjonen, og konfigurere innstillinger for hver innholdskilde.

Med tidligere versjoner av Microsoft SharePoint Portal Server behandlet administratorer indekser, som er de underliggende samlingene med alt innhold som kravlesøkes av innholdskilder. Med Microsoft Office SharePoint Server 2007 er dette ikke lenger nødvendig. Enkelt innholdsindeksen for hver SSP opprettes automatisk basert på innstillingene som er valgt for hver innholdskilde og innhold indekser vises ikke lenger for administratorer.

Til toppen av siden

Planlegge innholdskilder

Standard innholdskilde for SSP kravlesøk innholdet på alle webprogrammer som bruker leverandør Startadresser for alle webprogrammer i leverandøren av delte tjenester legges automatisk til innholdskilde, slik at alt innhold i leverandøren av delte tjenester er tilgjengelig for Søk etter de første fullstendig kravlesøket av innhold kilden.

Informasjonsarkitekturen bør også foreslå flere innholdskilder til å opprette for hver av områdesamlingene i hver av webprogrammene. Hvis du vil behandle og planlegge kravlesøk uavhengig av hverandre, kan du opprette innholdskilder som kravlesøker et delsett av innhold i hele leverandør. Dette er nyttig for å kravlesøke høy prioritet eller raskt endre innhold oftere uten å måtte kravlesøk på alt innhold.

Eksempler på innhold du vil planlegge flere innholdskilder for Inkluder:

 • Innhold på delte filressurser i organisasjonen.

 • Exchange Server-innhold.

 • Innhold på Lotus Notes-servere.

 • Områder i områdekatalogen.

 • Annet innhold i organisasjonen ikke blir funnet i SharePoint-områder.

 • Innhold utenfor din SSP eller utenfor organisasjonen.

 • Forretningsdata som er lagret i forretningsprogrammer.

Hver innholdskilde kan inneholde én eller flere start adresser som peker til plasseringer for en hvilken som helst kombinasjon av disse innholdstypene. Om du vil gruppere innhold i en innholdskilde eller opprette flere innholdskilder avhenger av stor grad administrasjon vurderinger. Administratorer gjør ofte endringer som krever fullstendig oppdatering av en bestemt innholdskilde. Endringer i kravlesøkregler regler, kravlesøk eller access-konto eller forvaltede egenskaper krever fullstendig oppdatering. Planlagte administrasjonsoppgaver forenkle administrasjon, ordne innholdskilder på en slik måte at oppdatering av innholdet samtidig er praktisk for administratorer og de andre.

Innhold på delte filressurser og servere utenfor serverfarmen, for eksempel e-postservere, Web-servere som ikke inneholder SharePoint-områder eller servere for programmet skal være organisert etter tilgjengelighet. Hvis serverne som inneholder innhold finnes samtidig, er du mest sannsynlig klarer kravlesøk på alt innhold i innholdskilde, med mindre behov for å kjøre fullstendige oppdateringer senere.

Bruk så få innholdskilder som du kan for å effektivt kravlesøk på alt innhold som er nødvendig i hver områdesamling i organisasjonen, utover disse vurderingene. Bruk "Produkter for kravlesøk og spørring søkefunksjoner" regnearket til å registrere på beslutningene du gjør om innholdskilder for den første distribusjonen.

Planlegge eksterne innholdskilder

Eksternt innhold refererer til to typer innhold som er nyttig for personer i organisasjonen:

 • Innhold i et webprogram som bruker en annen SSP som du vil kravlesøke ved hjelp av denne leverandør

 • Internett eller ekstranett innhold som er opprettet eller styres av personer i organisasjonen.

Vanligvis hvis innholdet i et webprogram er relevant som skal inkluderes i en innholdskilde, må webprogrammet sannsynligvis bruke samme SSP når andre webprogrammer i begynner adressene i innholdskilden. I noen tilfeller bør du ta med et delsett av innhold i organisasjonen fra et webprogram som bruker andre delte tjenester. Hvis det er mulig, kan du unngå denne situasjonen ved å planlegge nøye informasjonsarkitekturen, leverandører av delte tjenester og områdestruktur. Hvis du må kravlesøke innhold i et webprogram som bruker en annen SSP, kontroller at den relevante kravlesøke kontoen har lesetillatelse til innholdet, og prøv å gruppere startadresse i en innholdskilde med annet innhold som er tilgjengelig til lignende tider, eller som er Begrepsmessig relatert.

Et vanlig scenario involverer innhold utenfor kontroll av organisasjonen som er knyttet til innholdet på SharePoint-områder. Du kan legge til startadresser for denne innholdstypen i en eksisterende innholdskilde eller opprette en ny innholdskilde for eksternt innhold. Fordi tilgjengeligheten til eksterne områder varierer sterkt, er det nyttig å legge til ulike innholdskilder for forskjellig eksternt innhold. Deretter kan du oppdatere hvert sett med eksternt innhold i en tidsplan for kravlesøk som passer for tilgjengeligheten for hvert område.

Regler for kravlesøkinnvirkning er spesielt viktige ved kravlesøk eksterne innholdskilder ettersom kravlesøk bruker ressurser på kravlesøkte servere. Be om for mye innhold på eksterne servere eller legger inn forespørsler for ofte, kan det føre til administratorer av disse områdene begrenser fremtidig tilgang Hvis din kravlesøk bruker ressurser for mange eller for mye båndbredde. Du kan også bruke innstillinger for kravlesøk for hver innhold og kravlesøkregler regler for leverandøren av delte tjenester til å begrense innvirkningen på eksterne servere.

Planlegge innholdskilder for forretningsdata

Forretningsdata dynamisk innhold kilder krever at programmer som bruker dataene er første registreres i forretningsdatakatalogen og egenskaper som er tilordnet til forvaltede egenskaper som samsvarer med dine søkeskjemaet. Business data startadresser kan ikke kombineres med startadresser for annet innhold, slik at du må behandle innholdskilder for business data separat.

Ofte, er personene som planlegger integrasjon av forretningsdata i områdesamlingene ikke de samme personene som er involvert i generelle innholdet planleggingsprosessen. Inkluder administratorer av forretningsprogrammer i innholdsplanlegging, slik at de kan fortelle hvordan integrere deres data i andre innholdet og presentere den effektivt på områdesamlingene.

Planlegge innstillinger for kravlesøk

Du kan også velge hvor omfattende kravlesøk startadressene i den innholdskilden for hver innholdskilde. Alternativene som er tilgjengelige i egenskapene for hver innholdskilde er:

 • Kravlesøk alt under vertsnavnet for hver startadresse.

 • Kravlesøk bare SharePoint-området på hver startadresse.

Som med andre avgjørelser for innholdskilde er viktigste faktorer du bør vurdere når du planlegger innstillinger for kravlesøk i innholdskilder relevansen av informasjonen og hvordan påvirker ytelse. For best mulig resultat:

 • Kravlesøk bare SharePoint-området hvis innholdet som er tilgjengelig på koblede områder er ikke sannsynligvis vil være relevante og innholdet på selve området som er relevant.

 • Kravlesøk alt hvis koblingene på startadressen pleier å peke til relevant innhold.

Planlegge tidsplaner for kravlesøk

Hver innholdskilde kan oppdateres uavhengig basert på en tidsplan for kravlesøk for denne innholdskilde. Tidsplaner for kravlesøk må planlegges basert på vurderinger tilgjengelighet, ytelse og båndbredde for både serverne kjører søketjenesten og serverne som er vert kravlesøkt innhold.

For best resultat: Planlegge tidsplaner for kravlesøk basert på Vurder følgende:

 • Gruppen start adresser i innholdskilder basert på lignende tilgjengelighet og med akseptabel Total ressursbruk for servere som er vert for innholdet.

 • Planlegge trinnvise kravlesøk for hver innholdskilde tider når serverne som er vert innholdet er tilgjengelige, men behov for ressurser på serveren er lavt.

 • Tidsplanene for kravlesøk slik at belastningen på servere i farmen er fordelt over tid.

 • Planlegge fullstendige kravlesøk sjeldnere.

 • Planlegge administrasjonsendringer som krever et fullstendig kravlesøk oppstår like før den planlagte tidsplanen for fullstendige kravlesøk.

Du kan justere tidsplaner etter den første distribusjonen basert på ytelsen og kapasiteten til servere i farmen og serverne som er vert innhold.

Til toppen av siden

Planlegge kravlesøke hensyn leverandører av delte tjenester

Når du har funnet innholdskilder for planlegging for den første distribusjonen, kan du vurdere SSP planlegging. Innstillinger for kravlesøk på sidene for administrasjon av delte tjenester for SSP påvirker kravlesøk i alle innholdskilder i SSPen. I de fleste organisasjoner brukes bare én SSP til å kravlesøke og spørre alt innhold, slik at disse innstillingene gjelder for alle innholdskilder i organisasjonen.

Under distribusjon, vil du opprette leverandører av delte tjenester og deretter opprette innholdskilder for hver leverandør Under planleggingen, kan det faktisk hjelpe til å planlegge innholdskilder først. I lite antall tilfeller der flere leverandører av delte tjenester er nødvendig, kan planlegging av innholdskilder hjelpe å identifisere behov for flere leverandører av delte tjenester. planlegging av innholdskilder også bidrar du identifisere innhold som kan dra nytte av kravlesøkregler eller nye filtyper.

SSP innstillinger som påvirker kravlesøkt innhold omfatter følgende:

 • Konfigurere standardkonto for innholdstilgang.

 • Konfigurasjon av kravlesøkregler for bestemte start-adresser som brukes av en av innholdskildene.

 • Inkludert filtyper.

Planlegge standardkonto for innholdstilgang

Standardkonto for innholdstilgang er kontoen som brukes som standard ved kravlesøk innholdskilder. Denne kontoen er valgt som SSP-administratoren under konfigurasjonen etter installasjon. Access standardkontoen må ha lesetilgang til alt innhold som blir kravlesøkt, eller innholdet ikke skal kravlesøkes og vil ikke være tilgjengelig under søkespørringer. Du kan bruke kravlesøkregler for individuelle områder i en innholdskilde, for å bruke en annen access-konto. Det er det er best å velge en standardkonto for innholdstilgang som har største tilgang til de fleste kravlesøkt innhold, og bare bruke andre access-kontoer når Sikkerhetsvurderinger krever separate kontoer. For hver innholdskilde du planlegger, identifisere start adresser som er ikke tilgjengelige for standardinnhold for tilgang til kontoen og har tenkt å legge til access-kontoer for de start adresser. Administratorer kan konfigurere flere access-kontoer i kravlesøkregler for relevante startadresser. Hvis du vil ha mer informasjon om planleggingsvurderinger når for få tilgang til forretningsforbindelser, kan du se delen nedenfor om kravlesøkregler.

Planlegge kravlesøkregler

Kravlesøkregler brukes til å begrense innhold som kravlesøkes i innholdskilder å minimere bruken av server-ressurser og nettverkstrafikk og øke relevansen av søkeresultatene. Kravlesøkregler brukes samtidig på alle innholdskilder. Du oppretter kravlesøkregler for å utelate et bestemt område eller en plassering fra kravlesøk, for å konfigurere hvordan et bestemt område kravlesøkes, eller endre kravlesøke kontoen skal være annerledes enn standardkonto for innholdstilgang.

Hver regel for kravlesøk inneholder en URL-adresse eller et sett med URL-adresser som representeres av jokertegn, en inkludering eller utelukkelse regel og en konto for kravlesøk.

Du kan bruke regler for utelukkelse til å unngå å kravlesøke relevant innhold. Ofte, mest mulig ut av innholdet for en bestemt områdeadresse er relevante, men er ikke et bestemt sekundært område eller flere områder. Ved å velge en fokusert kombinasjon av startadresser og kravlesøkregler for utelatelse, SSP-administratorer kan få størst mulig kravlesøkt innhold, mens påvirker kravlesøke ytelse og størrelsen på innholdsdatabaser. Regler for utelukkelse er spesielt nyttige når du planlegger for startadresser for eksternt innhold, der påvirker Ressursbelegg ikke er under kontroll av personer i organisasjonen.

Du kan bruke inkluderes regler kan for å inkludere innhold for en bestemt URL eller område av URL-adresser, med alternativer for å endre hvordan innholdet kravlesøkes. En kombinasjon av tre alternativer for inkluderingsregler som skal er tilgjengelige:

 • Følg koblinger og uten å kravlesøke URL-adressen for startadressen. Dette alternativet er nyttig for områder med koblinger til relevant innhold når siden som inneholder koblingene inneholder relevant informasjon.

 • Kravlesøk komplekse URL-adresser. Dette alternativet kravlesøk URL-adresser som inneholder komplekse tegn. Avhengig av nettstedet, disse Nettadressene kan eller ikke kan inneholde relevant innhold. Fordi komplekse URL-adresser ofte omdirigerer til noen betydning områder, er det lurt å aktivere dette alternativet på områder der innhold som er tilgjengelig fra komplekse URL-adresser er kjent for å være relevant bare.

 • Kravlesøke innhold på SharePoint-områder som HTTP.

Uansett om en regel for kravlesøk inkluderer eller utelukker innhold, har administratorer muligheten til å endre kravlesøke kontoen for regelen. Standardkonto for innholdstilgang brukes med mindre en annen konto er angitt i en kravlesøkregel for. Hovedårsaken til å bruke en annen kravlesøke konto for en regel for kravlesøk er som standard innhold access kontoen ikke har tilgang til alle begynne adresser. For de starter adresser, kan du opprette en kravlesøkregel og velger en konto som har tilgang.

For den første distribusjonen er lurt å bruke kravlesøkregler til å fokusere kravlesøkt innhold på det som er mest relevante i henhold til konsepter og forretningsprosesser som er mest relevante for organisasjonen, som er identifisert i informasjonsarkitekturen. Fordi kravlesøke innhold bruker ressurser og båndbredde, er det bedre å inkludere en mindre mengde innhold som du vet er relevant enn en større mengde innhold som kan være aktuelt. Etter den første distribusjonen, kan du se gjennom loggene spørring og kravlesøk og justere innholdskilder og kravlesøkregler skal være mer relevante og inkluderer mer innhold.

Planlegge filtypeinkluderinger

Innhold kravlesøkes bare hvis den relevante filtypen er inkludert i listen Filtype firmainkluderinger. Flere filtyper inkluderes automatisk under den første installasjonen. Når du planlegger innholdskilder i den første distribusjonen, er det lurt å kontrollere Hvis viktig innhold bruker filtyper som ikke er inkludert. Hvis dette er tilfelle, kan du legge til disse innholdstypene. Hvis bestemte filtyper inneholder det meste relevant innhold, kan du bestemmer deg for å slette filtype inkludering for denne typen, som utelater filnavnene som har denne filtypen fra kravlesøk.

Når du legger til filtyper, må du også kontrollere at du har et IFilter som kan brukes til å kravlesøke filtypen. IFilters for flere filtyper som er tilgjengelige fra tredjepartsleverandører, og hvis nødvendig programvareutviklere kan opprette IFilters for nye filtyper.

Til toppen av siden

Planlegge kravlesøke hensyn serverfarmer

I tillegg til innstillingene som er konfigurert på SSP-nivå flere innstillinger som administreres av server-farm innvirkning på hvordan innholdskilder kravlesøkes. Vurder disse innstillingene under planlegging av kravlesøk.

Farmnivå innstillinger som påvirker kravlesøk omfatter følgende:

 • Søkeinnstillinger på farmnivå.

 • Regler for kravlesøkinnvirkning.

 • Farmtjenester.

 • Delte tjenester for flere farmdistribusjoner.

Planlegge søkeinnstillinger på farmnivå

Søkeinnstillinger på farmnivå inkluderer følgende innstillinger:

 • E-postadresse

 • Proxy-innstillinger

 • Innstillinger for tidsavbrudd

 • SSL-innstillinger

Kontakt e-postadressen er postadressen til personen du kontakter på innvirkningen opprettet av kravlesøke innholdskilder. Denne adressen vises i logger for administratorer for servere som inneholder startadresser, slik at disse administratorene kan kontakte noen Hvis innvirkningen av kravlesøket på ytelsen og båndbredden er for høyt eller oppstår andre problemer. Kontakt e-postadressen skal være en person eller et godt overvåkes alias med den nødvendige ekspertisen og tilgjengelighet til å raskt svare på forespørsler. Uavhengig av om innholdet som kravlesøkes lagres internt i organisasjonen eller ikke, hurtigsvarskjemaer tid er viktig.

Proxy-innstillinger inkluderer proxyserveren som skal brukes ved kravlesøk innhold. Proxy-serveren du bruker, avhenger av topologien for SharePoint-distribusjonen og arkitekturen til andre servere i organisasjonen. Innstillingene for tidsavbrudd brukes til å begrense tiden søkeserveren venter under tilkobling til andre tjenester. SSL-innstillingene bestemmer om SSL-sertifikatet må samsvare nøyaktig med for å kravlesøke innhold.

Planlegge regler for kravlesøkinnvirkning

Du kan bruke regler for kravlesøkinnvirkning til å behandle belastningen på kravlesøkte servere. Regler for kravlesøkinnvirkning begrense hvor ofte du be om dokumenter fra et område under kravlesøk, eller hvor mange dokumenter du ber om gangen.

Innhold i organisasjonen, kan du koordinere med administratorer av andre områder for å angi kravlesøkinnvirkning regler basert på ytelsen og kapasiteten til serverne. For de fleste eksterne områder er ikke denne forbindelse mulig, så det er best, er å kravlesøke for lite i stedet for mye, risikerer å miste tilgang til å kravlesøke relevant innhold.

Angi regler for kravlesøkinnvirkning slik at så liten innvirkning på andre servere som mulig mens du fortsatt kravlesøk nok innhold ofte nok til å gjøre kravlesøket verdt i den første distribusjonen.

Under operasjoner, kan du justere kravlesøkinnvirkning regler basert på erfaringer og data fra kravlesøklogger.

Planlegge for flere distribusjoner i serverfarm

Store organisasjoner planlegger ofte distribusjoner med flere serverfarmer basert på vurderinger sikkerhet eller arkitektur. Hvis du for eksempel en organisasjon kan bruke én farm til å produsere innhold og en annen farm til å publisere innhold på Internett. Andre Eksempler inkluderer en geografisk fordelt distribusjon med farmer for hvert viktige datterselskap eller en egen farm for et Konfidensielt eller sensitivt prosjekt som må holdes atskilt fra andre prosjekter.

Hvis du har mer enn én farm, må du planlegge hvordan delte tjenester som er konfigurert på tvers av farmer. Du kan velge alternativet for å tildele eller konfigurere delte tjenester mellom farmer på siden Programbehandling for Sentraladministrasjon for hver farm, i delen delte tjenester for Office SharePoint Server. Du kan konfigurere hver farm til å bruke en av tre alternativer:

 • Ikke delta i delte tjenester mellom farmer    Farmer som bruker dette alternativet ikke delta i delte tjenester mellom farmer, og avhengige av delte tjenester for en leverandør av på samme farm. Dette er vanlig konfigurasjon for en liten eller Middels organisasjon som har en liten distribusjon med én serverfarm.

 • Tilby delte tjenester til andre farmer    Farmer som tilbyr tjenester til andre farmer er utformet for å administrere delte tjenester mellom farmer i store organisasjoner, og har vanligvis større kapasitet enn farmer for mindre divisjoner eller organisasjoner.

 • Forbruk delte tjenester fra en annen farm    Farmer som bruker delte tjenester er vanligvis avdelinger farmer kjører avdelinger portalområder eller små forretningsprogrammer. Disse farmer kan også ha egne leverandører av delte tjenester, slik at de kan bruke tjenestene som er tilgjengelige i den lokale farmen når sentral SSP ikke er tilgjengelig.

Til toppen av siden

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×