Planlagte budsjettkostnader 1-10, felt

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Planlagte budsjettkostnader (planlagte budsjettkostnader 1 til og med planlagte budsjettkostnader 10) lagrer opprinnelig planlagte budsjettet kostnadsbeløp for kostnadsressurser som er angitt som budsjettressurser. Planlagte budsjettkostnader 1-feltet lagrer budsjettkostnader for aktiviteter, ressurser eller tildelinger som er lagret med opprinnelig plan 1. På samme måte, den planlagte budsjettkostnader 2 lagrer planlagte budsjettkostnader 10 feltene Planlagte budsjettkostnader for opprinnelig plan 2 til opprinnelig plan 10.

Budsjettressurser tildeles bare til prosjektsammendrag. Budsjettkostnader kan angis eller gjennomgått på prosjektsammendraget tildelingsnivå eller fremheves til aktivitetssammendrag prosjektnivå. Feltene Planlagte budsjettkostnader 1-10 viser det totale antallet persontimer som er planlagt for en oppgave, ressurs eller tilordning. tidsinndelt-versjonene av disse feltene viser disse samme persontimer som er fordelt over tid.

Det finnes flere kategorier av feltene Planlagte budsjettkostnader 1-10.

Planlagte budsjettkostnader 1-10 Budsjettkostnad (aktivitetsfelt)

Datatype    Valuta

Oppføringstype    Beregnet eller angitt

Hvordan beregnet    Når du tildeler en kostnadsressurs som er en budsjettressurs, til et prosjektsammendrag, og deretter skriver inn kostnaden for tildelingen i Aktivitetsbelegg- eller Ressursbelegg-visning, fremhever Microsoft Office Project 2007 totalbeløpet til prosjektsammendraget.

Planlagte budsjettkostnader 1-10 Budsjettkostnad-feltene inneholder 0,00 til du angir en opprinnelig plan for prosjektet. Så snart du lagrer en opprinnelig plan, kopieres de totale budsjettkostnadene til det tilsvarende feltet for planlagte budsjettkostnader for aktiviteten. Den planlagte budsjettkostnader felt som brukes (for eksempel planlagte budsjettkostnader 3), avhenger av hvilke opprinnelige planer som ble lagret (for eksempel opprinnelig plan 3).

Beste bruksområder    Vis prosjektsammendraget i en aktivitetsliste, og legg til ett av feltene Planlagte budsjettkostnader 1–10 og Budsjettkostnad-feltet for å sammenligne de opprinnelig planlagte budsjettkostnadene med gjeldende planlagte budsjettkostnader. Du kan også sammenligne budsjettkostnadene til én opprinnelig plan med en annens. Når du går gjennom avvikene, kan du se hvordan budsjettkostnadene endres i løpet av prosjektet.

Eksempel    I begynnelsen av prosjektet for to måneder siden lagret du en opprinnelig plan for prosjektet. For en måned siden ble prosjektomfanget endret, og du lagret en annen opprinnelig plan med Opprinnelig plan 1. Du har siden gjort flere korrigeringer og lagret en tredje opprinnelig plan med Opprinnelig plan 2. Nå vil du sammenligne feltet Planlagte budsjettkostnader 2 med gjeldende budsjettkostnadsfelt. Vis prosjektsammendraget i aktivitetslisten, og legg deretter til både feltet Planlagte budsjettkostnader 2 og Budsjettkostnad-feltet.

Merknader    Feltene Planlagte budsjettkostnader 1-10 viser informasjon for kostnadsressurser, men ikke for arbeids- eller materialressurser. Hvis du vil se generell informasjon for planlagt budsjettarbeid for arbeids- eller materialressurser som er tildelt til prosjektsammendraget, legger du til den aktuelle budsjettarbeid planlagte budsjettkostnader 1-10 i en aktivitetsliste.

Hvis du vil vise prosjektsammendraget, klikker du AlternativerVerktøy-menyen. Deretter merker du av for Vis prosjektsammendrag i kategorien Vis.

Hvis du vil lagre en opprinnelig plan, velger du OppfølgingVerktøy-menyen, og deretter klikker du Angi opprinnelig plan. Velg den opprinnelig planen du vil bruke, Opprinnelig plan eller Opprinnelig plan 1 til Opprinnelig plan 10. Gjeldende verdi i Budsjettkostnad-feltet kopieres til det tilsvarende Planlagte budsjettkostnader-feltet.

Du kan redigere planlagte budsjettkostnader etter at du har lagret en opprinnelig plan. Redigerte verdier for opprinnelige planer gir ingen omberegning av feltene for planlagte budsjettkostnader. Hensikten med å lagre en opprinnelig plan er å fange opp et øyeblikksbilde av prosjektplanen på et gitt tidspunkt. Hvis du redigerer verdiene for opprinnelige planer, kan det medføre at integriteten til informasjonen endres og konklusjonene fra avviksanalysene blir misvisende.

Planlagte budsjettkostnader 1-10 Budsjettkostnad (ressursfelt)

Datatype    Valuta

Oppføringstype    Beregnet eller angitt

Hvordan beregnet    Når du tildeler en kostnadsressurs som er en budsjettressurs, til et prosjektsammendrag, og deretter skriver inn kostnaden for tildelingen i Aktivitetsbelegg- eller Ressursbelegg-visning, kopierer Microsoft Office Project 2007 beløpet til ressursfeltet for Budsjettkostnad.

Planlagte budsjettkostnader 1-10 Budsjettkostnad-feltene inneholder 0,00 til du angir en opprinnelig plan for prosjektet. Så snart du lagrer en opprinnelig plan, kopieres de totale budsjettkostnadene til det tilsvarende feltet for planlagte budsjettkostnader for ressursen. Den planlagte budsjettkostnader felt som brukes (for eksempel planlagte budsjettkostnader 3), avhenger av hvilke opprinnelige planer som ble lagret (for eksempel opprinnelig plan 3).

Beste bruksområder    Legg til ett av feltene Planlagte budsjettkostnader 1-10 og Budsjettkostnad-feltet i en ressursliste for å sammenligne de opprinnelig planlagte budsjettkostnadene med gjeldende planlagte budsjettkostnader. Du kan også sammenligne budsjettkostnadene til én opprinnelig plan med en annen. Når du går gjennom avvikene, kan du se hvordan budsjettkostnadene endres i løpet av prosjektet.

Eksempel    I begynnelsen av prosjektet for to måneder siden lagret du en opprinnelig plan for prosjektet. For en måned siden ble prosjektomfanget endret, og du lagret en annen opprinnelig plan med Opprinnelig plan 1. Du har siden gjort flere korrigeringer og lagret en tredje opprinnelig plan med Opprinnelig plan 2. Nå vil du sammenligne feltet Planlagte budsjettkostnader 2 med gjeldende budsjettkostnadsfelt. Vis prosjektsammendraget i ressurslisten, og legg deretter til både feltet Planlagte budsjettkostnader 2 og Budsjettkostnad-feltet.

Merknader    Feltene Planlagte budsjettkostnader 1-10 viser informasjon for kostnadsressurser, men ikke for arbeids- eller materialressurser. Hvis du vil se generell informasjon for planlagt budsjettarbeid for arbeids- eller materialressurser som er tildelt til prosjektsammendraget, legger du til den aktuelle budsjettarbeid planlagte budsjettkostnader 1-10 i en ressursliste.

Hvis du vil lagre en opprinnelig plan, velger du OppfølgingVerktøy-menyen, og deretter klikker du Angi opprinnelig plan. Velg den opprinnelig planen du vil bruke, Opprinnelig plan eller Opprinnelig plan 1 til Opprinnelig plan 10. Gjeldende verdi i Budsjettkostnad-feltet kopieres til det tilsvarende Planlagte budsjettkostnader-feltet.

Du kan redigere planlagte budsjettkostnader etter at du har lagret en opprinnelig plan. Redigerte verdier for opprinnelige planer gir ingen omberegning av feltene for planlagte budsjettkostnader. Hensikten med å lagre en opprinnelig plan er å fange opp et øyeblikksbilde av prosjektplanen på et gitt tidspunkt. Hvis du redigerer verdiene for opprinnelige planer, kan det medføre at integriteten til informasjonen endres og konklusjonene fra avviksanalysene blir misvisende.

Planlagte budsjettkostnader 1-10 Budsjettkostnad (tildelingsfelt)

Datatype    Valuta

Oppføringstype    Beregnet eller angitt

Hvordan beregnet    Når du tildeler en kostnadsressurs som er en budsjettressurs, til et prosjektsammendrag, og deretter skriver inn kostnaden for tildelingen i Aktivitetsbelegg- eller Ressursbelegg-visning, kopierer Microsoft Office Project 2007 beløpet til tildelingsfeltet for budsjettkostnad.

Planlagte budsjettkostnader 1-10 Budsjettkostnad-feltene inneholder 0,00 til du angir en opprinnelig plan for prosjektet. Så snart du lagrer en opprinnelig plan, kopieres de totale budsjettkostnadene til det tilsvarende feltet for planlagte budsjettkostnader for tilordning. Den planlagte budsjettkostnader felt som brukes (for eksempel planlagte budsjettkostnader 3), avhenger av hvilke opprinnelige planer som ble lagret (for eksempel opprinnelig plan 3).

Beste bruksområder    Legg til ett av feltene Planlagte budsjettkostnader 1-10 og Budsjettkostnad-feltet i Aktivitetsbelegg- eller Ressursbelegg-visning for å sammenligne de opprinnelig planlagte budsjettkostnadene med gjeldende planlagte budsjettkostnader. Du kan også sammenligne budsjettkostnadene til én opprinnelig plan med en annen. Når du går gjennom avvikene, kan du se hvordan budsjettkostnadene endres i løpet av prosjektet.

Eksempel    I begynnelsen av prosjektet for to måneder siden lagret du en opprinnelig plan for prosjektet. For en måned siden ble prosjektomfanget endret, og du lagret en annen opprinnelig plan med Opprinnelig plan 1. Du har siden gjort flere korrigeringer og lagret en tredje opprinnelig plan med Opprinnelig plan 2. Nå vil du sammenligne feltet Planlagte budsjettkostnader 2 med gjeldende budsjettkostnadsfelt. I Aktivitetsbelegg-visning viser du både kolonnen Planlagte budsjettkostnader 2 og Budsjettkostnad-kolonnen i listedelen av visningen.

Merknader    Feltene Planlagte budsjettkostnader 1-10 viser informasjon for kostnadsressurser, men ikke for arbeids- eller materialressurser. Hvis du vil se generell informasjon for planlagt budsjettarbeid for arbeids- eller materialressurser som er tildelt til prosjektsammendraget, legger du til den aktuelle planlagte budsjettkostnader 1-10 budsjettarbeid i Aktivitetsbelegg- eller Ressursbelegg-visningen.

Hvis du vil lagre en opprinnelig plan, velger du OppfølgingVerktøy-menyen, og deretter klikker du Angi opprinnelig plan. Velg den opprinnelig planen du vil bruke, Opprinnelig plan eller Opprinnelig plan 1 til Opprinnelig plan 10. Gjeldende verdi i Budsjettkostnad-feltet kopieres til det tilsvarende Planlagte budsjettkostnader-feltet.

Du kan redigere planlagte budsjettkostnader etter at du har lagret en opprinnelig plan. Redigerte verdier for opprinnelige planer gir ingen omberegning av feltene for planlagte budsjettkostnader. Hensikten med å lagre en opprinnelig plan er å fange opp et øyeblikksbilde av prosjektplanen på et gitt tidspunkt. Hvis du redigerer verdiene for opprinnelige planer, kan det medføre at integriteten til informasjonen endres og konklusjonene fra avviksanalysene blir misvisende.

Planlagte budsjettkostnader 1-10 Budsjettkostnad (tidsinndelt aktivitetsfelt)

Datatype    Valuta

Oppføringstype    Beregnet eller angitt

Beregnet hvordan?    Når du tildeler en kostnadsressurs som er en budsjettressurs, til en prosjektsammendrag, og deretter skriver du inn kostnaden for tildelingen i Aktivitetsbelegg- eller Ressursbelegg-visningen, fremhever Microsoft Office Project 2007 totalbeløpet til nivået for tidsinndelte.

Planlagte budsjettkostnader 1-10 Budsjettkostnad-feltene inneholder 0,00 til du angir en opprinnelig plan for prosjektet. Så snart du lagrer en opprinnelig plan, kopieres denne verdien til det tilsvarende feltet for planlagte budsjettkostnader 1-10 budsjettkostnader tidsinndelt. Den planlagte budsjettkostnader felt som brukes (for eksempel planlagte budsjettkostnader 3), avhenger av hvilke opprinnelige planer som ble lagret (for eksempel opprinnelig plan 3).

Beste bruksområder    Klikk DetaljstilerFormat-menyen i Aktivitetsbelegg-visning. Flytt det aktuelle feltet for Planlagte budsjettkostnader 1-10 til boksen Vis disse feltene for å vise feltet Planlagte budsjettkostnader 1-10 i timeregistreringsdelen av visningen. Dette viser en analyse for planlagte budsjettkostnader for prosjektsammendraget fordelt på tid. Hvis du også viser Budsjettkostnad-feltet i visningen, kan du sammenligne de opprinnelig planlagte, tidsinndelte budsjettkostnadene med budsjettkostnadene som er planlagt nå.

Eksempel    I begynnelsen av prosjektet for to måneder siden lagret du en opprinnelig plan for prosjektet. For en måned siden ble prosjektomfanget endret, og du lagret en annen opprinnelig plan med Opprinnelig plan 1. Du har siden gjort flere korrigeringer og lagret en tredje opprinnelig plan med Opprinnelig plan 2. Nå vil du sammenligne det tidsinndelte feltet Planlagte budsjettkostnader 2 med gjeldende budsjettkostnadsfelt for prosjektsammendraget. I Aktivitetsbelegg-visning legger du til både feltet Planlagte budsjettkostnader 2 og Budsjettkostnad-feltet i timeregistreringsdelen av visningen.

Merknader    Feltene Planlagte budsjettkostnader 1-10 viser informasjon for kostnadsressurser, men ikke for arbeids- eller materialressurser. Hvis du vil se informasjon om tidsinndelt planlagt budsjettarbeid for arbeids- eller materialressurser som er tildelt til prosjektsammendraget, Legg til aktuelle planlagte budsjettkostnader 1-10 Budsjettarbeid-feltet i den tidsinndelte delen av Aktivitetsbelegg-visningen.

Hvis du vil lagre en opprinnelig plan, velger du OppfølgingVerktøy-menyen, og deretter klikker du Angi opprinnelig plan. Velg den opprinnelig planen du vil bruke, Opprinnelig plan eller Opprinnelig plan 1 til Opprinnelig plan 10. Gjeldende verdi i Budsjettkostnad-feltet kopieres til det tilsvarende Planlagte budsjettkostnader-feltet.

Du kan redigere planlagte budsjettkostnader etter at du har lagret en opprinnelig plan. Redigerte verdier for opprinnelige planer gir ingen omberegning av feltene for planlagte budsjettkostnader. Hensikten med å lagre en opprinnelig plan er å fange opp et øyeblikksbilde av prosjektplanen på et gitt tidspunkt. Hvis du redigerer verdiene for opprinnelige planer, kan det medføre at integriteten til informasjonen endres og konklusjonene fra avviksanalysene blir misvisende.

Planlagte budsjettkostnader 1-10 Budsjettkostnad (tidsinndelt tildelingsfelt)

Datatype    Valuta

Oppføringstype    Beregnet eller angitt

Beregnet hvordan?    Når du tildeler en kostnadsressurs som er en budsjettressurs, til en prosjektsammendrag, og deretter skriver du inn kostnaden for tildelingen i Aktivitetsbelegg- eller Ressursbelegg-visningen, fremhever Microsoft Office Project 2007 beløpet til tidsinndelte nivå.

Planlagte budsjettkostnader 1-10 Budsjettkostnad-feltene inneholder 0,00 til du angir en opprinnelig plan for prosjektet. Når du lagrer en opprinnelig plan, lagres denne verdien i feltet Planlagt budsjettarbeid 1-10 tidsinndelte budsjettkostnader. Den planlagte budsjettkostnader felt som brukes (for eksempel planlagte budsjettkostnader 3), avhenger av hvilke opprinnelige planer som ble lagret (for eksempel opprinnelig plan 3).

Beste bruksområder    Klikk DetaljstilerFormat-menyen i Ressursbelegg-visning. Vis det aktuelle feltet for Planlagte budsjettkostnader 1–10 i timeregistreringsdelen av visningen for å gå gjennom de planlagte budsjettkostnadene fordelt på tid. Hvis du også legger til Budsjettkostnad-feltet, kan du sammenligne den opprinnelige planen med gjeldende planlagte budsjettkostnader.

Eksempel    I begynnelsen av prosjektet for to måneder siden lagret du en opprinnelig plan for prosjektet. For en måned siden ble prosjektomfanget endret, og du lagret en annen opprinnelig plan med Opprinnelig plan 1. Du har siden gjort flere korrigeringer og lagret en tredje opprinnelig plan med Opprinnelig plan 2. Nå vil du sammenligne det tidsinndelte feltet Planlagte budsjettkostnader 2 med gjeldende budsjettkostnadsfelt etter kostnadsressurs i prosjektsammendrag-tildelingen. Vis prosjektsammendraget i Ressursbelegg-visning, og legg deretter til både feltet Planlagte budsjettkostnader 2 og Budsjettkostnad-feltet.

Merknader    Feltene Planlagte budsjettkostnader 1-10 viser informasjon for kostnadsressurser, men ikke for arbeids- eller materialressurser. Hvis du vil se informasjon om tidsinndelt planlagt budsjettarbeid for arbeids- eller materialressurser som er tildelt til prosjektsammendraget, Legg til aktuelle planlagte budsjettkostnader 1-10 Budsjettarbeid-feltet i den tidsinndelte delen av Ressursbelegg-visningen.

Hvis du vil lagre en opprinnelig plan, velger du OppfølgingVerktøy-menyen, og deretter klikker du Angi opprinnelig plan. Velg den opprinnelig planen du vil bruke, Opprinnelig plan eller Opprinnelig plan 1 til Opprinnelig plan 10. Gjeldende verdi i Budsjettkostnad-feltet kopieres til det tilsvarende Planlagte budsjettkostnader-feltet.

Du kan redigere planlagte budsjettkostnader etter at du har lagret en opprinnelig plan. Redigerte verdier for opprinnelige planer gir ingen omberegning av feltene for planlagte budsjettkostnader. Hensikten med å lagre en opprinnelig plan er å fange opp et øyeblikksbilde av prosjektplanen på et gitt tidspunkt. Hvis du redigerer verdiene for opprinnelige planer, kan det medføre at integriteten til informasjonen endres og konklusjonene fra avviksanalysene blir misvisende.

Planlagte budsjettkostnader 1-10 Budsjettkostnad (tidsinndelt tildelingsfelt)

Datatype    Valuta

Oppføringstype    Beregnet eller angitt

Beregnet hvordan?    Når du tildeler en kostnadsressurs som er en budsjettressurs, til en prosjektsammendrag, og deretter skriver du inn en kostnad for tilordning i Aktivitetsbelegg- eller Ressursbelegg-visningen, fremhever Microsoft Office Project 2007 beløpet til feltet tidsinndelt.

Planlagte budsjettkostnader 1-10 Budsjettkostnad-feltene inneholder 0,00 til du angir en opprinnelig plan for prosjektet. Når du lagrer en opprinnelig plan, kopieres de tidsinndelte budsjettkostnadene til det tilsvarende feltet for planlagte budsjettkostnader 1-10 budsjettkostnader tidsinndelt. Den planlagte budsjettkostnader felt som brukes (for eksempel planlagte budsjettkostnader 3), avhenger av hvilke opprinnelige planer som ble lagret (for eksempel opprinnelig plan 3).

Beste bruksområder    Klikk DetaljstilerFormat-menyen i Aktivitetsbelegg- eller Ressursbelegg-visning. Flytt det aktuelle feltet for Planlagte budsjettkostnader 1–10 til boksen Vis disse feltene for å vise feltet Planlagte budsjettkostnader 1–10 i timeregistreringsdelen av visningen. Nå kan du gå gjennom den valgte opprinnelige planen for budsjettkostnader. Hvis du også legger til Budsjettkostnad-feltet, kan du sammenligne den valgte opprinnelige planen med gjeldende planlagte budsjettkostnader. Du kan også sammenligne budsjettkostnadene til én opprinnelig plan med en annen.

Eksempel    I begynnelsen av prosjektet for to måneder siden lagret du en opprinnelig plan for prosjektet. For en måned siden ble prosjektomfanget endret, og du lagret en annen opprinnelig plan med Opprinnelig plan 1. Du har siden gjort flere korrigeringer og lagret en tredje opprinnelig plan med Opprinnelig plan 2. Nå vil du sammenligne det tidsinndelte tildelingsfeltet for Planlagte budsjettkostnader 2 med gjeldende budsjettkostnadsfelt. I Aktivitetsbelegg-visning viser du til både kolonnen Planlagte budsjettkostnader 2 og Budsjettkostnad-kolonnen i timeregistreringsdelen av visningen.

Merknader    Feltene Planlagte budsjettkostnader 1-10 viser informasjon for kostnadsressurser, men ikke for arbeids- eller materialressurser. Hvis du vil se informasjon om tidsinndelt planlagt budsjettarbeid for arbeids- eller materialressurser som er tildelt til prosjektsammendraget, Legg til aktuelle planlagte budsjettkostnader 1-10 Budsjettarbeid-feltet i den tidsinndelte delen av Aktivitetsbelegg- eller Ressursbelegg-visningen.

Hvis du vil lagre en opprinnelig plan, velger du OppfølgingVerktøy-menyen, og deretter klikker du Angi opprinnelig plan. Velg den opprinnelig planen du vil bruke, Opprinnelig plan eller Opprinnelig plan 1 til Opprinnelig plan 10. Gjeldende verdi i Budsjettkostnad-feltet kopieres til det tilsvarende Planlagte budsjettkostnader-feltet.

Du kan redigere planlagte budsjettkostnader etter at du har lagret en opprinnelig plan. Redigerte verdier for opprinnelige planer gir ingen omberegning av feltene for planlagte budsjettkostnader. Hensikten med å lagre en opprinnelig plan er å fange opp et øyeblikksbilde av prosjektplanen på et gitt tidspunkt. Hvis du redigerer verdiene for opprinnelige planer, kan det medføre at integriteten til informasjonen endres og konklusjonene fra avviksanalysene blir misvisende.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×