Planer i planer: Hovedprosjekter og delprosjekter

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Prosjekter kan raskt få hånd. Før du vet det, blir et enkelt bygning prosjekt en Montasje mindre prosjekter, for eksempel utforming, grunnarbeid, foundation arbeid og markedsføring. Du kan ha mer kontroll over prosjektet ved å opprette mindre prosjekter i Microsoft Office Project 2007 og knytte dem til å vise hvor de passer inn i originalen project en enkelt fil.

I denne artikkelen

Oversikt over hovedprosjekter

Arbeide med delprosjekter i et hovedprosjekt

Hvordan ressurser påvirkes når du kombinerer filer

Andre måter å kombinere filer

Oversikt over hovedprosjekter

Tenk på en hovedprosjekt som en samling av konsoliderte prosjekter som viser et hierarki blant flere relaterte prosjekter. Prosjekter som er satt inn i et hovedprosjekt kalles delprosjekter.

Konsoliderte prosjekter

Knappesymbol Når du setter inn et delprosjekt, skiller en indikator Innsatt prosjekt seg fra aktivitetssammendrag som inngår i hovedprosjektet.

Knappesymbol I hovedprosjektet vises delprosjekter som aktivitetssammendrag som du kan enkelt ordne i en disposisjon.

Knappesymbol Klikk plusstegnet ved siden av et delprosjekt å utvide aktivitetene i dette for visning.

Knappesymbol Hvert delprosjekt representerer ulike faser eller funksjonell gruppe i hovedprosjektet.

Når du setter inn et delprosjekt i hovedprosjektet, kobles de to prosjektene, og du kan vise all informasjon i delprosjekt i hovedprosjektet.

Når du oppdaterer et delprosjekt i hovedprosjektet, oppdateres den i kildefilen også. Hvis du bare må kombinerer filer for å opprette en rapport eller skrive ut en visning med kombinert prosjektinformasjon, kan du også konsolidere dem midlertidig i en visning.

Opprette et hovedprosjekt og delprosjekter, kan du dele opp et stort prosjekt og delegere delene til riktige personer. Project management sagt gir tilordne delprosjekter på denne måten ansvar til personene som gjør jobben og treff sertifiseringsinstans med ansvar. Project 2007 sagt hjelper oppretting av delprosjekter i et hovedprosjekt prosjektledere få tilgang til og kontroll over delene av tidsplanen.

Du bør vurdere følgende når du skal avgjøre om du skal dele opp et stort prosjekt i et hovedprosjekt og delprosjekter:

 • Prosjektet er svært stor og detaljert.    Hvis prosjektet inneholder mer enn et par hundre aktiviteter, kan oppdeling i delprosjekter gjøre det enklere å administrere. Hvis noen deler av prosjektet inneholder arbeid som er delt inn i flere detaljer enn andre, kan det være fornuftig å gjøre disse deler i delprosjekter slik at de fleste brukere ser bare en fremhevet beskrivelse av delprosjektet, men interessenter kan vise den i flere detaljer. En enkelt fil er nesten alltid raskere alternativ, men muligheten til å fokusere på bare en del av prosjektet kan være verdt forsinkelsen.

 • Organisasjonen er ikke sentralisert.    I et miljø med desentralisert eller fordelt gi et hovedprosjekt og delprosjekter arbeidere mer kontroll over eget arbeid enn en sentralisert prosjektfil gjør.

 • Du vil øke effektiviteten til organisasjonens planlegging metoder.    Hvis ledere på lavere nivåer er ansvarlig for, og vet hvilke aktiviteter som trengs på prosjektet, kan det være mer fornuftig å aktivere dem til å planlegge gruppene sine arbeid og konsolidere deres prosjektfiler i et hovedprosjekt. Hvis ovenfra og ned-planlegging er Hovedregelen, kan du vil omorganisere den opprinnelige planen i delprosjekter når den er implementert slik at individuelle prosjektledere eller grupper som har tilgang til og kontroll over egne tidsplaner.

 • Du arbeider med flere prosjekter.    Prosjektledere kan ha et sett med prosjekter de arbeider på hele tiden, om prosjektene er beslektet eller ikke. I stedet for å åpne dem én om gangen, kan du åpne alle delprosjektene samtidig når du åpner hovedprosjektet. Denne fremgangsmåten gjør det også enkelt å generere rapporter på flere prosjekter raskt. Hvis prosjektene er beslektet, kan prosjektlederen opprette aktivitetsavhengigheter mellom aktiviteter i forskjellige prosjekter. Opprette avhengigheter mellom prosjekter gjør det enklere for forskjellige prosjektledere å se hvordan arbeid av andre prosjektledere har innvirkning på tidsplanene.

 • Noen prosjekter er underordnet til andre.    Du kan gjenspeile hierarkiet for flere prosjekter ved å sette inn forskjellige prosjekter i andre filer. Den resulterende strukturen for delprosjekter bør gjenspeile prioriteringer og ansvarsområdene for gruppemedlemmene, i tillegg til innbyrdes relasjonene mellom aktiviteter i forskjellige områder og den overordnede tidsfristen.

 • Flere personer kan endre prosjektet.    En prosjektfil er ideelt eies, administrert og endret av en enkelt prosjektleder. Men ofte et prosjekt er en del av et større program som ledere på øverste nivå kanskje må behandle. Medlemmer av prosjektgruppen kan beholde fokus på arbeidet ved å vise den som en separat fil, og prosjektlederen som styrer hovedprosjektet kan koordinere hvert delprosjekt gruppens tidsplan.

  Med kan det være lurt å har hovedprosjektet milepæler drive hvert delprosjekt gruppens milepæler for å holde tidsplanene er koordinert for en tidsfrist. Du kan koordinere milepæler ved å opprette en avhengighet mellom milepælene eller ved å kopiere og lime inn milepæl-oppgaver i hovedprosjektet til hvert delprosjekt.

 • Prosjektet har flere interessenter som er opptatt av ulike deler av prosjektet.    Når personer vil se på forskjellige detaljer, kan prosjektledere plassere alle filene på en server og tilpasse ulike visninger for forskjellige interessenter. Den samme prosjektfilen kan brukes til å tilpasse informasjonen som vises som et delprosjekt i forskjellige hovedprosjekter.

 • Du vil at delprosjektene skal være skrivebeskyttet.    Du kan beholde ytterligere kontroll over deler av et prosjekt ved å flytte oppgaver til et delprosjekt og begrense tilgang til viktige personer.

 • Du vil analysere den kritiske linjen for hver fase i tillegg til det overordnede prosjektet.    Hvert enkelt prosjekt inneholder en kritisk linje. Konsolidere flere prosjekter i én hovedprosjekt gjør det enkelt å se den generelle bilde som flere kritiske linjer i hovedprosjektet samtidig beholde separate kritiske linjer for hvert delprosjekt.

Lære mer

Arbeide med delprosjekter i et hovedprosjekt

Når du setter inn et delprosjekt i et hovedprosjekt, representeres delprosjektet som et aktivitetssammendrag i aktivitetslisten, og en indikator Innsatt prosjekt vises i Indikatorer-feltet. Delprosjektet er rykket inn på nivå av raden der du sette den, men du kan øke eller redusere innrykk det akkurat som andre aktiviteter. Fordi delprosjektet er representert som et aktivitetssammendrag, du kan ikke redigere sammendragsinformasjonen, men du kan utvide disposisjonen for å vise delprosjektet aktiviteter og redigere prosjektinformasjonen i hovedprosjektfilen.

Obs!: Vises ikke all formatering du har brukt på aktivitetssammendrag eller Gantt-stolper i et delprosjekt i hovedprosjektet. Formateringsinformasjon er lagret i hver enkelt fil, og må installeres separat i hovedprosjektet.

Når du lagrer hovedprosjektet, lagres endringene i delprosjektet i delprosjektet kildefilen også. Hvis du vil arbeide direkte i kildefilen uten å åpne filen hovedprosjekt, oppdateres endringer i delprosjektet kildefilen automatisk i filen hovedprosjekt.

Obs!: Hvis du ikke lenger har behov for å holde hovedprosjektet og delprosjektet synkronisert, kan du oppheve koblingen mellom dem. Når du gjør det, endres ikke den andre filen hvis du endrer enten delprosjektet eller hovedprosjektet.

Mer informasjon

Hvordan ressurser påvirkes når du kombinerer filer

Når du konsoliderer filer i et hovedprosjekt-fil, forblir ressursene for begge filene separate, akkurat som aktivitetene i et delprosjekt forblir i delprosjektet. Du kan endre ressursinformasjon i hovedprosjektet og endringene vil bli replikert i delprosjektet kildefilen. Du kan vise alle ressurser i hovedprosjektet og delprosjektet sammen i Ressursliste-visningen, men du kan ikke tilordne en ressurs til et annet prosjekt enn delprosjektet den kom fra.

Obs!: Hvis de samme ressursene brukes i flere delprosjekter, kan du se like ressursnavn fordi ressursene ikke kombineres. Men hvis du vil Hvis du vil tildele ressurser i forskjellige delprosjekter og løse like ressursnavn, kan du kombinere dem i en ressursutvalg og gjøre dem tilgjengelige for andre filer.

Andre måter å kombinere filer på

Konsolidere Urelaterte filer

Opprette et arbeidsområde for prosjektfiler

Hovedprosjekter og delprosjekter gjør det mulig å lage et hierarki av prosjekter som gjenspeiler relasjonene mellom dem og i enkelte tilfeller strukturen til organisasjonen. Du kan imidlertid ha andre grunner til å konsolidere prosjektfiler. Det kan for eksempel hende at du vil kombinere dem midlertidig for en rask gjennomgang eller for utskrift.

Konsolidere ikke-relaterte filer

Bruk konsoliderte filer hvis du har flere filer du bare vil kombinere i ett vindu om filene er relatert eller ikke. Kombinere Urelaterte filer i et konsolidert prosjekt gjør det enklere å se informasjon fra flere prosjekter i ulike visninger og skrive dem ut. Du kan konsolidere prosjektfiler Hvis du må holde oversikt over mange pågående prosjekter, for eksempel når du utvikler ulike produkter samtidig. Du kan sortere og gruppere etter produktnavn, project tidsfrister og ansvarlige for å finne og evaluere den spesifikke informasjonen du trenger. Du kan for eksempel skrive ut en Gantt-diagramvisning som inkluderer alle prosjektene.

Lære mer

Til toppen av siden

Opprette et arbeidsområde

Et alternativ til å konsolidere prosjekter er å opprette et arbeidsområde som inneholder individuelle prosjektfiler, hver av dem åpen i sitt eget vindu. Bruk et arbeidsområde hvis du ofte arbeider med de samme prosjektfilene og ikke ønsker å konsolidere dem i ett stort prosjekt.

Når du åpner filene og lagre dem som et arbeidsområde, lagres Project 2007 filene og de gjeldende innstillingene i én enkelt arbeidsområdefil. Deretter når du åpner arbeidsområdefil, åpner du alle de inkluderte filene samtidig. Hvert prosjekt har sin egen knapp på oppgavelinjen, noe som gjør det enkelt å bytte fra ett prosjekt til et annet.

Hvis du vil opprette et arbeidsområde, åpne project-filer, og klikk deretter Lagre arbeidsområdefil-menyen.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×