Pivotdata i en pivottabell- eller pivotdiagramrapport

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Du kan pivotere data i en pivottabell eller pivotdiagramrapport ved å endre feltoppsettet dataene i Microsoft Excel 2010. Ved hjelp av feltlisten for pivottabell, kan du legge til, omorganisere eller fjerne felt for å vise data i en pivottabell- eller pivotdiagramrapport nøyaktig slik du vil bruke.

Som standard oppdateres endringene du gjør i feltlisten for pivottabell automatisk, i rapportoppsettet. Hvis du vil forbedre ytelsen når du åpner store mengder eksterne data, kan du midlertidig bytte til manuell oppdatering.

I denne artikkelen

Arbeide med feltlisten for pivottabell

Legge til felt i en pivottabell- eller pivotdiagramrapport

Omorganiser felt i pivottabell- eller pivotdiagramrapport

Fjerne felter i pivottabell- eller pivotdiagramrapport

Bytte mellom automatisk og manuell oppdatering av rapportoppsettet

Arbeide med feltlisten for pivottabeller

Når du oppretter en pivottabell, vises feltlisten for pivottabellen, slik at du kan legge til felt i pivottabellen, omorganisere og flytte dem etter behov eller fjerne dem fra pivottabellen. Feltlisten for pivottabellen viser to inndelinger som standard:

 • En inndeling for felt øverst. Her kan du legge til felt i eller fjerne felt fra pivottabellen.

 • En inndeling for oppsett nederst. Her kan du ordne og flytte felt.

  Feltliste for pivottabell

Du kan forankre feltlisten for pivottabell til en hvilken som helst side av Excel-vinduet, og du kan endre den vannrette størrelsen. Du kan også koble fra feltlisten for pivottabell, og da kan du endre både den vannrette og loddrette størrelsen.

Hvis du ikke ser feltlisten for pivottabell, må du klikke hvor som helst i pivottabellen.

Hvis du lukker feltlisten for pivottabellen, kan du åpne den igjen. Høyreklikk pivottabellen, og klikk deretter Vis feltliste. Du kan også klikke Feltliste på båndet (Pivottabellverktøy, kategorien Alternativer, Vis-gruppen for en pivottabell. Pivotdiagramverktøy, kategorien Analyser, Vis/skjul-gruppen for et pivotdiagram).

Hvis du ikke ser feltene som du vil bruke i feltlisten for pivottabell, oppdater pivottabell eller pivotdiagramrapport til å vise alle nye felt, beregnede felt, mål, beregnede mål eller dimensjoner som du har lagt til siden siste operasjon (Pivottabellverktøy, fanen Alternativer, gruppen Data ).

Slik fungerer feltlisten for pivottabell

Det er viktig at du forstår hvordan feltlisten for pivottabell fungerer og hvordan du kan ordne de ulike felttypene for å få ønskede resultater når du oppretter feltoppsettet til en pivottabell- eller pivotdiagramrapport.

Hvordan feltlisten for pivottabell fungerer

1. En ekstern datakilde inneholder strukturert data ordnet som ett eller flere felt (også kalt kolonner) som vises i feltlisten.

2. Flytt et felt til Rapportfilter-området i feltlisten, som samtidig flytter feltet til Rapportfilter-området i pivottabellrapporten.

3. Flytt et felt til kolonneetikettområdet i feltlisten, som samtidig flytter feltet til kolonneetikettområdet i pivottabellrapporten.

4. Flytt et felt til radetikettområdet i feltlisten, som samtidig flytter feltet til radetikettområdet i pivottabellrapporten.

5. Flytt et felt til verdietikettområdet i feltlisten, som samtidig flytter feltet til verdietikettområdet i pivottabellrapporten.

Retningslinjer for å flytte felt i feltlisten for pivottabell

Hvis du vil opprette et feltoppsett, kan du bruke følgende retningslinjer for å flytte verdi-, navn- og dimensjonsfelt fra feltdelen til de fire rapportområdene i oppsettdelen.

 • Verdifelt    Hvis du merker av bare for et numerisk felt, flyttes det som standard til Verdier-området.

 • Rad- og kolonnefelt    Du kan bare legge til et felt én gang i Rapportfilter-området, Radetiketter-området eller Kolonneetiketter-området, enten datatypen er numerisk eller ikke-numerisk. Hvis du prøver å legge til samme felt mer enn én gang, for eksempel i Radetiketter-området og Kolonneetiketter-området i oppsettdelen, fjernes feltet automatisk fra det opprinnelige området og plasseres i det nye området.

 • Mål    I en datakilde for behandling av OLAP (Online Analytical) er det ofte mange felt (eller mål) organisert i et hierarki av ulike mål, hierarkier og nivåer. Klikk Utvid Plussboks og skjule Minusboks knappene til du finner feltene du vil bruke.

  Du kan flytte bare hierarkier, attributter og navngitte sett til områdene for radetiketter, kolonneetiketter og rapportfiltre.

  Du kan flytte bare mål, beregnede mål og ytelsesindikatorer (Key Performance Indicators, KPIer) til verdiområdet.

Endre visningen av feltlisten for pivottabell

Feltlisten for pivottabell inneholder fem ulike visninger som er utformet og optimalisert for ulike typer pivottabelloppgaver.

 1. Hvis du vil endre visningen, klikker du feltlistevisningsknappen øverst på feltlisten for pivottabellen.

  Visning-knappen i feltliste i pivottabell

 2. Velg en av følgende visninger i listen:

Feltdel og områdedel stablet

Dette er standardvisningen, og den er utformet for et lite antall felt.

Feltdel og områdedel side ved side

Denne visningen er utformet for å legge til og fjerne felt når du har mer enn fire felt i hvert område.

Bare feltdel

Denne visningen er utformet bare for å legge til og fjerne mange felt.

Bare områdedel (2 x 2)

Denne visningen er utformet bare for å ordne om på mange felt.

Bare områdedel (1 x 4)

Denne visningen er utformet bare for å ordne om på mange felt.

Tips!    I feltdelen og områder delen stablet- og Feltdel og områder delen Side-ved-Side, kan du justere bredden og høyden på hver inndeling ved å plassere pekeren på skillelinjen avsnittet til pekeren endres til en loddrett dobbeltpil Loddrett dobbeltpil eller vannrett dobbeltpil Vannrett dobbeltpil , ved å dra Dobbel pil opp eller ned eller mot venstre eller høyre for der du vil ha den , og deretter klikke dobbeltpilen eller trykke ENTER.

Til toppen av siden

Legge til felt i en pivottabell eller et pivotdiagram

Når du har opprettet en pivottabell- eller pivotdiagramrapport, er du klar til å legge til feltene som inneholder dataene du vil vise i rapporten. Du velger vanligvis ett felt for hvert område i oppsettdelen. Hvis du vil se ulike verdier for et bestemt felt, kan du imidlertid også legge til flere kopier av et felt i Verdier-området.

Hvis pivottabellrapporten er koblet til en ekstern datakilde som inneholder store mengder data, kan du filtrere ett eller flere felt før du legger til felt i rapporten. Dette kan redusere tiden det tar å oppdatere rapporten.

Legge til feltene du vil vise

I feltlisten for pivottabellen kan du legge til felt i pivottabellen eller pivotdiagrammet ved å gjøre ett eller flere av følgende:

 • Hvis du vil plassere et felt i et angitt område i oppsettdelen, merker du av for feltet du ønsker, i boksen Velg felt som skal legges til i rapport. Du kan deretter omorganisere feltene hvis du ønsker det.

  Obs!    Som standard numerisk felt legges til i området Radetiketter, numeriske felt legges til i verdier-området og behandler OLAP (Online Analytical) dato og klokkesletthierarkier legges til i Kolonneetiketter-området.

 • Hvis du vil plassere et felt i et bestemt område av oppsettdelen, høyreklikker du feltnavnet i boksen Velg felt som skal legges til i rapport og klikker deretter Legg til i rapportfilter, Legg til i kolonneetikett, Legg til i radetikett eller Legg til i verdier.

 • Hvis du vil dra et felt til et område i oppsettdelen, klikker og holder du et felt i boksen Velg felt som skal legges til i rapport og drar det fra feltdelen til oppsettdelen du ønsker.

Legge til flere kopier av et felt i verdiområdet

I en pivottabellrapport som er basert på data i et Excel-regneark eller eksterne data fra en ikke - Online Analytical Processing OLAP-datakilde, kan du vil legge til samme felt mer enn én gang i verdier-området. Du kan gjøre dette om datatypen ikke er numerisk eller ikke-numerisk. Du kan for eksempel sammenligne beregninger side-ved-side, for eksempel brutto og netto fortjenestemarginer, minimum og maksimum salg, eller kunden teller og prosentvise totale kunder.

 1. Klikk og hold et felt i boksen Velg felt som skal legges til i rapport i feltlisten for pivottabellen, og dra det deretter til Verdier-området i oppsettdelen.

 2. Gjenta trinn 1 til du har opprettet like mange kopier av feltet som du ønsker å vise i Verdi-området.

 3. Endre sammendragsfunksjonen eller den egendefinerte beregningen slik du ønsker, i hver kopi av feltet i pivottabellen.

  Tips!     I pivottabellen kan du også endre navnet til de kopierte feltene etter behov.

Notater    

 • Når du legger til to eller flere felt i verdiområdet, enten det er kopier av samme felt eller ulike felt, legger feltlisten automatisk til en verdikolonneetikett i Verdier-området. Du kan bruke dette feltet til å flytte feltposisjonene opp og ned i verdiområdet. Du kan til og med flytte verdikolonneetiketten til Kolonneetiketter-området eller Radetiketter-området. Du kan imidlertid ikke flytte verdikolonneetiketten til Rapportfiltre-området.

 • Du kan bare legge til et felt én gang i Rapportfilter-området, Radetiketter-området eller Kolonneetiketter-området, enten datatypen er numerisk eller ikke-numerisk. Hvis du prøver å legge til samme felt mer enn én gang, for eksempel i Radetiketter-området og Kolonneetiketter-området i oppsettdelen, fjernes feltet automatisk fra det opprinnelige området og plasseres i det nye området.

 • En annen måte å legge til samme felt i Verdier-området på er å bruke en formel (kalles også en beregnet kolonne) som bruker det samme feltet i formelen.

Filtrere data før du legger til felt

 • Hold pekeren over et feltnavn i boksen Velg felt som skal legges til i rapport i feltlisten for pivottabellen, og klikk deretter rullegardinpilen for filter ved siden av feltnavnet.

  Velg filteralternativene du ønsker, fra Filter-menyen.

Til toppen av siden

Omorganisere felt i pivottabellen eller pivotdiagrammet

I feltlisten for pivottabellen kan du omorganisere eksisterende felt eller flytte disse feltene ved å bruke ett av de fire områdene nederst i oppsettdelen:

Pivottabell

Beskrivelse

Verdier

Bruk til å vise numeriske sammendragsdata.

Radetiketter

Bruk til å vise numeriske sammendragsdata.

Kolonneetiketter

Bruk til å vise felt som kolonner øverst i rapporten. En kolonne som er lavere plassert, er nestet i en annen kolonne som er rett over.

Rapportfilter

Bruk til å filtrere hele rapporten basert på det merkede elementet i rapportfilteret.

Pivotdiagram

Beskrivelse

Verdier

Bruk til å vise numeriske sammendragsdata.

Aksefelt (kategorier)

Bruk til å vise felt som en akse i diagrammet.

Forklaringsfelt (serie)

Bruk til å vise felt i forklaringen for diagrammet.

Rapportfilter

Bruk til å filtrere hele rapporten basert på det merkede elementet i rapportfilteret.

Hvis du vil omorganisere felt i en pivottabellrapport, klikker du feltnavnet i ett av områdene, og deretter velger du en av følgende kommandoer:

Flytt opp

Flytter feltet opp en plass i området.

Flytt ned

Flytter feltet ned en plass i området.

Flytt til begynnelsen

Flytter feltet til begynnelsen av området.

Flytt til slutten

Flytter feltet til slutten av området.

Flytt til rapportfilter

Flytter feltet til rapportfilterområdet.

Flytt til radetiketter

Flytter feltet til radetikettområdet.

Flytt til kolonneetiketter

Flytter feltet til kolonneetikettområdet.

Flytt til verdier

Flytter feltet til verdiområdet.

Innstillinger for verdifelt, Feltinnstillinger

Viser dialogboksen Feltinnstillinger eller Innstillinger for verdifelt. Hvis du vil ha mer informasjon om hver innstilling, klikker du Hjelp-knappen knapp øverst i dialogboksen.

Tips!     Du kan også klikke og holde et feltnavn, og deretter dra feltet mellom felt- og oppsettdelen, og mellom de ulike områdene.

Til toppen av siden

Fjerne felt fra pivottabellen eller pivotdiagrammet

Hvis du vil fjerne et felt, gjør du ett av følgende i feltlisten for pivottabellen:

 • Fjern merket for feltet du vil fjerne, i boksen Velg felt som skal legges til i rapport.

  Obs!    Hvis du fjerner merket for en boks, fjernes alle forekomster av feltet fra rapporten.

 • Klikk feltet du vil fjerne, i et oppsettområde, og klikk deretter Fjern felt.

 • Klikk og holde feltnavnet du vil fjerne, i et oppsettområde, og dra det utenfor feltlisten for pivottabellen.

Til toppen av siden

Bytte mellom automatisk og manuell oppdatering av rapportoppsettet

Som standard oppdateres endringene du gjør i feltlisten for pivottabell automatisk i rapportoppsettet. Hvis du vil forbedre ytelsen når du åpner store mengder eksterne data, kan du midlertidig bytte til manuell oppdatering. Med manuell oppdatering kan du raskt legge til, flytte og fjerne felt i feltlisten for pivottabellen. Du kan imidlertid ikke bruke rapporten før du har byttet tilbake til automatisk oppdatering.

 1. Hvis du vil aktivere manuell oppdatering av pivottabellrapporten, merker du av for Utsett oppsettoppdatering nederst i feltlisten for pivottabellen.

  Forsiktig!    Når du setter rapportoppsettet til manuell oppdatering, lukker feltlisten for pivottabell, bytter til visningen Bare felt eller avslutter Microsoft Office Excel, forkastes alle oppsettendringer du har foretatt i pivottabellrapporten, uten bekreftelse.

 2. Gjør endringene i feltoppsettet i feltlisten for pivottabellen, og klikk deretter Oppdater for å oppdatere oppsettet i pivottabellrapporten manuelt.

 3. Du kan gå tilbake til automatisk oppdatering når du er ferdig med å endre rapportoppsettet i feltlisten ved å fjerne merket for Utsett oppsettoppdatering.

Obs!    En pivottabellrapport starter med automatisk oppdatering hver gang du åpner arbeidsboken.

Til toppen av siden

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×