Office
Logg på

Personvernerklæringen for 2007 Microsoft Office system

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Sist oppdatert: februar 2007. Vise personvernerklæringen uthever

Du bør lese både denne personvernerklæringen for 2007 Microsoft Office-system og eventuelle relevante tillegg for å forstå hvilken praksis som gjelder for innhenting og bruk av data for bestemte Office-programmer eller -tjenester.

Generelt

Microsoft arbeider vi hardt med tanke på personvern, mens du holder produkter som gir deg ytelsen, kraften og helst du vil bruke på datamaskinen din. Denne personvernerklæringen, beskriver mange av fremgangsmåtene for innsamling og bruk av 2007 Microsoft Office-system. Les informasjonen nedenfor og også eventuelle ytterligere informasjon som er oppført til høyre for mer informasjon om bestemte 2007 Office-utgivelse programmer og tjenester som du kan bruke. Dette er ikke ment å være en fullstendig liste. Det gjelder ikke for andre tilkoblet eller frakoblet Microsoft-områder, -produkter eller -tjenester.

I likhet med alle produkter i Microsoft Office System er 2007 Office-utgivelse utformet for at du raskt skal kunne samle, vise og dele dataene dine med andre. Microsoft er opptatt av å beskytte dine personlige opplysninger, samt at du skal ha full kontroll over hvordan dataene dine brukes og distribueres.

Så lenge ingenting annet er angitt i denne erklæringen, vil ikke personlige opplysninger du lagrer i 2007 Office-utgivelse, bli sendt til Microsoft, og opplysninger som sendes til Microsoft, blir ikke distribuert utenfor Microsoft, våre datterselskaper og tilknyttede selskaper uten at du gir tillatelse til det.

Tillegg

Beslektede koblinger

Innhenting og bruk av personlige opplysninger

Når vi trenger opplysninger som kan brukes til å identifisere eller kontakte deg, ber vi eksplisitt om at du oppgir disse opplysningene. De personlige opplysningene du oppgir, brukes av Microsoft, våre datterselskaper og tilknyttede selskaper for å gi deg tjenesten(e) eller utføre transaksjonen(e) du har bedt om eller godkjent, og de kan også brukes til å be om tilleggsinformasjon til tilbakemelding du gir oss på produktet eller tjenesten du bruker, til å sende deg kritiske oppdateringer og meldinger angående programvaren, til å forbedre produktet eller tjenesten, for eksempel forespørsler om feilrapporteringer og spørreundersøkelser, eller til å gi deg forhåndsvarsel om hendelser eller informasjon om nye produktlanseringer.

Noen personlige opplysninger du oppgir, kan lagres som metadata i dokumenter som opprettes i 2007 Office-utgivelse. Slike metadata brukes i Office-programmene for at du skal kunne samarbeide med andre om dokumenter. Du finner informasjon om hvordan du fjerner metadata fra dokumenter, i tilleggsinformasjonen om bestemte Office-programmer.

Med mindre det fremgår av denne erklæringen, overføres ikke de personlige opplysningene du oppgir, til tredjeparter uten din tillatelse. Vi leier i blant inn andre selskap for begrensede tjenester på vegne av oss, for eksempel for å behandle og levere masseutsendelser eller for å tilby kundestøtte. Disse selskapene får bare akkurat de personlige opplysningene de trenger for å levere tjenesten. Det kreves av dem at de holder disse opplysningene for seg selv, og de forbys å bruke disse opplysningene til noen annet formål.

Personlige opplysninger som samles inn av Microsoft for å gi deg denne funksjonaliteten, kan lagres og behandles i USA eller et annet land/område hvor Microsoft eller tilknyttede selskaper, datterselskaper eller agenter, har kontor. Ved å bruke dette programmet, tillater du enhver slik overføring av opplysninger utenfor ditt land. Microsoft føyer seg etter Safe Harbor-rammeverket slik det er fremstilt av det amerikanske handelsdepartementet når det gjelder innsamling, bruk og oppbevaring av data fra EU.

Microsoft kan få tilgang til eller avsløre personlige opplysninger hvis loven krever det, eller hvis de i god tro finner det nødvendig i følgende tilfeller: (a) Hvis de må følge lovens forordninger eller rette seg etter en rettslig prosess som blir meddelt Microsoft eller området. (b) Hvis de må beskytte og forsvare rettighetene eller eiendommen til Microsoft med tilhørende webområder. (c) Hvis de må handle under kritiske omstendigheter for å beskytte sikkerheten til Microsofts ansatte, brukere av Microsoft-produkter eller -tjenester, eller publikum.

Innhenting og bruk av informasjon om din datamaskin

2007 Office-utgivelse inneholder flere funksjoner som bruker Internett til å gi deg tilleggsinformasjon eller mulighet til å dele data med andre. Disse funksjonene er tilgjengelige når du er koblet til Internett. Du får detaljerte beskrivelser av disse funksjonene senere i denne erklæringen.

Hver gang 2007 Office-utgivelse kontakter en Microsoft-server, sendes IP-adressen din sammen med forespørselen. Det kan også hende at følgende informasjon om datamaskinen sendes sammen med forespørselen: språk, operativsystemversjon, webleserinformasjon, Office-klientversjon og innstillinger for land/område ("standardinformasjon om datamaskinen"). Vi samler inn disse opplysningene for å kunne gi deg de tjenestene du har bedt om.

Når 2007 Office-utgivelse er installert, vil fremtidige Internett-forespørsler fra denne datamaskinen kan inneholde informasjon som inneholder navnet på PROGRAMVAREPRODUKTET og versjonsnummeret. Denne informasjonen brukes til å sende deg materiale som er kompatible med 2007 Office-utgivelse av webområder. Denne informasjonen inneholder ikke personlig identifiserbar informasjon.

Microsoft kan fra tid til annen endre noen av webadressene (URL-adressene) for webtjenestene de tilbyr. Det kan hende Microsoft laster ned en fil til systemet ditt for å sikre uavbrutt tjenester. Denne filen inneholder webadressene som 2007 Office-utgivelse trenger for at du skal kunne bruke webtjenestene.

Første gang du velger en funksjon som krever at programvaren kobles til en webtjeneste, sendes en forespørsel om å laste ned en XML-fil, sammen med navnet på programvaren, språket og de nasjonale innstillingene du har angitt, samt programversjonen din. Basert på den informasjonen får klienten din tilsendt en XML-fil fra Microsoft, med en liste over URL-adresser til Microsoft Office-webtjenestene.

Informasjonskapsler (cookies)

Noen funksjoner i 2007 Office-utgivelse bruker informasjonskapsler. Funksjonene som gjør det, beskrives i detalj senere i erklæringen.

En informasjonskapsel er en liten tekstfil som lagres på harddisken din av en webserver. Microsoft bruker ikke informasjonskapsler til å kjøre programmer på datamaskinen din. Informasjonskapsler er tilordnet unikt til deg, og kan bare leses av den av domenets webservere som utstedte informasjonskapselen til deg.

Et av de viktigste formålene med informasjonskapsler er at de skal være tidsbesparende. En informasjonskapsel som brukes av 2007 Office-utgivelse, vil for eksempel hjelpe Office med å huske Microsoft Windows SharePoint Services-områder som du har besøkt tidligere. Da blir det enklere å finne området på nytt og levere relevant innhold.

Hver gang 2007 Office-utgivelse kontakter en Microsoft-server, har programmet mulighet til å lagre eller åpne informasjonskapsler. Disse informasjonskapslene inkluderer et flagg som angir om du har produkter i Microsoft Office System installert på systemet, samt språket og de regionale innstillingene du har angitt i Internett-innstillingene dine. Disse innstillingene kan være annerledes enn språket og de regionale innstillingene du har angitt for programmene dine. Vi bruker også informasjonskapsler til å samle inn opplysninger om hvilke sider våre kunder besøker på Microsoft Office Online. Disse dataene om områdebesøk, identifiseres bare med et unikt ID-nummer, og de blir aldri koblet til personlige opplysninger med mindre du gir tillatelse til det, som beskrevet et annet sted i personvernerklæringen.

Du har mulighet til å godta eller avslå informasjonskapsler ved å endre Internett-innstillingene dine i Windows Internet Explorer. (Velg Alternativer for InternettVerktøy-menyen i Internet Explorer, og velg deretter kategorien Personvern.) Microsoft Office vil følge personverninnstillingene du velger i Internet Explorer, og vil ikke laste ned informasjonskapsler hvis du har deaktivert dette. Disse funksjonene, som er beskrevet senere i erklæringen, som bruker informasjonskapsler, vil kanskje ikke fungere som de skal med denne innstillingen. Informasjonskapsler som allerede er lagret på harddisken din, kan fremdeles leses i 2007 Office-utgivelse, med mindre du bruker kommandoen Alternativer for Internett i Internet Explorer til å fjerne informasjonskapsler som er lagret tidligere.

Aktivere Microsoft Office

Formålet med aktivering er å redusere forekomsten av piratkopiering av programvare og bidra til å sikre at Microsoft-kunder får den programvarekvaliteten de forventer. Aktivering innebærer at en bestemt produktnøkkel knyttes til maskinvaren den er installert på. Microsofts programvarelisensvilkår for 2007 Office-utgivelse angir hvor mange ganger produktnøkkelen kan brukes til aktivering. Når du har brukt produktnøkkelen angitt antall ganger på samme datamaskin eller på forskjellige datamaskiner, vil produktnøkkelen ikke lenger kunne brukes til aktivering på andre datamaskiner. Aktivering krever ingen personlige opplysninger.

Aktivering er obligatorisk. Når henstandstiden er utløpt, må du aktivere programvaren for å kunne fortsette å bruke den.

Informasjon om produsenten av maskinvaren, og en ikke-unik maskinvare-ID under aktivering, produkt-IDen er sendt til Microsoft. Produkt-IDen genereres fra produktnøkkelen som brukes til å installere programvaren og en generell kode som representerer versjonen og språket for Office blir aktivert. Ikke-unike IDen representerer konfigurasjonen på datamaskinen på tidspunktet for aktivering. Maskinvare-IDen inneholder ikke all personlig informasjon eller informasjon om andre programvare eller data som kan være på datamaskinen. Det kan ikke brukes til å bestemme merke eller modell på datamaskinen. IDen brukes bare til aktivering. Ditt eksemplar av Office kan oppdage og godta endringer i konfigurasjonen av datamaskinen. Mindre oppgraderinger krever ikke å aktivere på nytt. Hvis du avinstallerer 2007 Office-utgivelse, kan det være at du må aktivere produktet på nytt.

Ingen av de innsamlede opplysningene vil bli brukt til å identifisere deg personlig, og ingen av disse opplysningene blir delt med partnere utenfor Microsoft. Informasjonen brukes bare til å bekrefte at du har et lisensiert eksemplar av programvaren.

Hvis du vil ha mer informasjon om aktivering, se Aktivere Microsoft Office-programmer.

Aktiveringshjelper for Microsoft Office

Microsoft Office aktivering hjelperen lar deg til å hente et prøveabonnement nøkkelen som kan du prøve tilgjengelig 2007 Office-utgivelse programmer i 60 dager. Du kan velge å aktivere Office med en kjøpte produktnøkkel, eller få mer informasjon om andre alternativer for innkjøp ved å klikke Aktiver og/eller Kjøp Microsoft Office-fanen i aktivering hjelperen etter 60 dager. Du må være koblet til Internett for å hente prøveabonnement nøkkelen. I aktiveringsveiviseren hjelperen, når du klikker du Klikk her for å be om din prøveabonnement aktiveringsnøkkel på Internett IP-adressen for koblingen, en transaksjon-ID, og nettleserens innstillinger for region og språk som skal sendes til en tredjepartstjeneste. Tjenesten vises automatisk en prøveversjon nøkkel i aktivering hjelperen. Når du mottar prøveabonnement nøkkelen du kan klikke knappen anbefalte i aktivering hjelperen skal ha en kopi av prøveabonnement nøkkelen sendt til deg via e-post til postene, få gratis Microsoft Office-tips og triks og access ledige online-opplæring og få hjelp. Du kan klikke snarveien nå, klikk her for å starte Microsoft Office, og Skriv inn prøveabonnement for Microsoft Office etter at du mottok nøkkelen prøveabonnement, og fullført konfigurasjon og aktivering for å begynne å bruke prøveversjonen av Microsoft Office.

Søke etter hjelp

Når du er koblet til Internett og velger å søke etter et bestemt ord eller uttrykk i hjelpen, maler, utklipp, medier eller figurer, bruker 2007 Office-utgivelse ordet eller uttrykket til å søke på Microsoft Office Online. Det gir deg tilgang til en omfattende og dynamisk innholdssamling, inkludert de aller nyeste versjonene av innholdet. Hvis hjelpen på Microsoft Office Online er aktivert, vil visse funksjoner, for eksempel maler, automatisk laste ned den nyeste hjelpinformasjonen som er relevant for funksjonen.

Når du velger å søke etter et uttrykk, sender 2007 Office-utgivelse uttrykket til Microsoft Office Online sammen med annen informasjon, for eksempel hvilket program du bruker for øyeblikket, hvilken del av programvaren du brukte da du stilte spørsmålet, og det forespurte søkeomfanget. Hvis du bruker en dokumentmal, sender 2007 Office-utgivelse også IDen for den malen, som er en unik identifikator for malen, men ikke ditt spesifikke dokument. Microsoft bruker denne informasjonen til å returnere postene du har bedt om. Vi bruker også denne informasjonen til å forbedre produktene våre.

Hvis du vil aktivere eller deaktivere tilkoblet hjelp, se følgende emne: Få elektronisk hjelp, maler, opplæring og tilleggsinnhold.

Windows Live ID-godkjenning

Enkelte funksjoner i 2007 Office-utgivelse kan kreve Windows Live ID for pålogging og registrering tjenester. Hvis du vil logge på ved hjelp av Windows Live ID, vil du bli bedt om å skrive inn e-postadressen din og et passord. Lar deg få tilgang til mange andre Passport-deltakende nettsteder og tjenester denne samme Passport pålogging. Hvis du oppretter et Passport på dette området, er du samtidig registrering med 2007 Office-utgivelse og åpner en Windows Live ID-konto. Alle registreringsinformasjonen du oppgir, lagres av Microsoft Office online-tjenesten, og noen eller all informasjonen også lagres av Windows Live ID i Windows Live ID-profilen din. Hvis du vil lære mer om Windows Live ID-tjenesten, informasjonen som er lagret i Windows Live ID-profilen og hvordan Windows Live ID bruker og bidrar til å beskytte personlig informasjon, kan du lese personvernerklæringen for Windows Live ID.

Program for forbedring av brukeropplevelsen

Du har mulighet til å bli med i vårt Program for forbedring av brukeropplevelsen, som skal øke kvaliteten, stabiliteten og ytelsen til Microsofts programmer og tjenester.

Hvis du deltar, vil Microsoft samle inn anonym informasjon om maskinvarekonfigurasjonen din og om hvordan du bruker programvaren og tjenestene våre, slik at vi kan identifisere trender og bruksmønstre. Funksjonen samler ikke inn navn, adresse eller annen kontaktinformasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon og en fullstendig personvernerklæring for Program for forbedring av brukeropplevelsen, kan du besøke webområdet for Program for forbedring av brukeropplevelsen. Hvis du vil delta i Program for forbedring av brukeropplevelsen, se Delta i Program for forbedring av brukeropplevelsen.

Hjelp oss å forbedre korrekturverktøyene

Funksjonen for å forbedre korrekturverktøy samler inn data om din bruk av korrekturverktøy for, og sender den til Microsoft. Hvis du velger å delta i Programmet for forbedret kundeopplevelse, vil deretter handlingene dine korrekturverktøy, for eksempel tillegg til den egendefinerte ordlisten, bli lagret på datamaskinen og sendt til Microsoft tre ganger i de første seks månedene etter du installere 2007 Office-utgivelse. Funksjonen slutter å sende data til Microsoft etter om 6 måneder og sletter samling datafilen som inneholder korrekturverktøy handlingene fra datamaskinen.

Selv om denne funksjonen ikke innhenter personlige opplysninger med hensikt, kan det hende at noe av innholdet som sendes, inneholder elementer som ble merket som stave- eller grammatikkfeil, for eksempel egennavn og kontonumre. Eventuelle numre, som kontonumre, gateadresser og telefonnumre, blir imidlertid konvertert til nuller når dataene samles inn. Microsoft bruker denne informasjonen bare til å forbedre produktene, ikke til å identifisere brukere. Hvis du er bekymret for at en rapport kan innholde personlige eller konfidensielle opplysninger, lar du være å sende rapporten.

Før data sendes til Microsoft, vises det en dialogboks der du må godkjenne overføringen. På dette tidspunktet kan du slette noen av eller alle oppføringene før informasjonen sendes. Du kan også velge at dataene ikke skal sendes til Microsoft.

Office-diagnostikk

Du kan velge å laste ned en liten fil til datamaskinen med jevne mellomrom som gir Microsoft mulighet til å hjelpe deg hvis du får et uvanlig høyt antall feilmeldinger. Ny Hjelp-informasjon om feilmeldingene lastes også automatisk ned når informasjonen er tilgjengelig. Funksjonen innhenter ikke navnet ditt, adressen din eller annen kontaktinformasjon, bortsett fra IP-adressen som brukes til å sende filen. Hvis du vil aktivere eller deaktivere Office-diagnostikk, se følgende emne: Bruke Office-diagnostikk til å diagnostisere og reparere Office-programmer som krasjer.

Microsoft Feilrapportering

Verktøyet Microsoft Feilrapportering kan brukere rapportere feilmeldinger til Microsoft via Internett. Når det vises en feilmelding, kan brukere med en Internett-tilkobling umiddelbart rapportere meldingen til Microsoft. Hvis feilrapporten indikerer at én eller flere tredjeparts produkter ble med i årsaken til problemet, kan Microsoft sende rapporten til disse tredjeparter. Programvaren eller maskinvaren utviklere ansatt av Microsoft eller en av Microsofts partnere vil analysere dataene feiltreanalyse og prøve å identifisere og løse problemet. Selv om verktøyet ikke samler bevisst personlig identifiserbar informasjon, er det mulig at slik informasjon kan fanges opp i minnet eller i data samlet fra åpne filer. Microsoft vil ikke bruke denne informasjonen til å identifisere brukere. Hvis du vil ha mer informasjon om verktøyet Microsoft Feilrapportering, inkludert en komplett personvernerklæring, kan du se Personvernerklæring for Microsoft Feilrapportering.

Microsoft Update

Microsoft Update-tjenesten kan du motta sikkerhetsoppdateringer og viktige oppdateringer for Microsoft Windows og andre Microsoft-produkter, inkludert 2007 Office-utgivelse. Hvis du vil lære hvordan du kan registrere seg å få oppdateringer fra Microsoft Update, kan du se Microsoft Update.

Når du går du til webområdet for Microsoft Update eller mottar oppdateringer automatisk, samler Microsoft standard datamaskininformasjon med hvert besøk, slik at du mottar oppdateringer som fungerer best med datamaskinen. Informasjonen brukes også til å generere samlet statistikk om hvordan Microsoft Update-webområdet brukes og hvilke systemer trenger støtte, slik at tjenesten kan forbedres. Hvis du vil ha mer informasjon om Microsoft Update-tjenesten, inkludert en komplett personvernerklæring, kan du se vanlige spørsmål Microsoft Update på Microsoft Update.

Sikkerhet

Microsoft ønsker å verne dine personlige opplysninger. Vi bruker forskjellige sikkerhetsteknologier og prosedyrer for å beskytte de personlige opplysningene dine mot uautorisert tilgang, bruk eller eksponering.

Endringer i personvernerklæringen

Microsoft kan fra tid til annen oppdatere denne personvernerklæringen. Datoen for "siste oppdatering" øverst i personvernerklæringen oppdateres i hver revisjon. Den reviderte personvernerklæringen inkluderes med fremtidige oppdateringspakker for 2007 Office-utgivelse. Vi anbefaler at du med jevne mellomrom ser gjennom denne personvernerklæringen for å holde deg oppdatert på hvordan Microsoft beskytter informasjonen din.

Slik kontakter du oss

Microsoft vil gjerne ha kommentarer om denne personvernerklæringen. Hvis du har spørsmål om denne setningen eller mener at vi ikke overholder den, kan du kontakte oss ved hjelp av webskjemaet på Kontakt oss: tilbakemelding om personvern.

Microsoft Office Privacy, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA

Hvis du vil finne Microsofts datterselskap i ditt land eller område, kan du se https://www.microsoft.com/worldwide/.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×