Personvernerklæring for Office Communicator 2007

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Sist oppdatert: juni 2007

Microsoft er opptatt av å beskytte personvernet, mens levere programvare som gir ytelsen, kraften og du ønsker på datamaskinen din. Denne personvernerklæringen, beskriver mange av fremgangsmåtene for innsamling og bruk av Microsoft Office Communicator 2007 ("Office Communicator"). Dette blir offentlig kjent fokuserer på Funksjoner som kommuniserer med Internett og er ikke ment å være en fullstendig liste. Det gjelder ikke for andre tilkoblet eller frakoblet Microsoft-områder, -produkter eller -tjenester. Hvis du eller bedriften bruker dette produktet med en egen Microsoft-tjeneste, noen av funksjonene kan være betydelig forskjellige fra dem som er beskrevet nedenfor. Noen av funksjonene som er beskrevet nedenfor kan integreres med tjenesten Microsoft eller Microsoft-tjenesten kan inneholde flere funksjoner. Hvis du vil ha informasjon om hvordan Microsoft behandler personvernet når du bruker dette produktet med en Microsoft-tjeneste, kan du se personvernerklæringen for den gjeldende Microsoft-tjenesten.

Innhenting og bruk av personlige opplysninger

Når vi trenger informasjon som kan identifiseres, eller gjør at vi kan kontakte deg, vil vi eksplisitt be deg om den. De personlige opplysningene vi innhenter vil bli brukt av Microsoft og kontrollerte datterselskaper og tilknyttede selskaper å levere tjenestene eller utføre transaksjonene du har bedt om eller godkjent. Under disse forutsetningene kan bruke Microsoft personlige opplysninger som gir deg mer effektiv kundestøtte, for å forbedre Office Communicator og beslektede Microsoft-områder, produkter og -tjenester, og gjør det enklere å bruke ved å fjerne behovet å angi flere ganger samme informasjon eller ved å tilpasse tjenesten til dine preferanser og interesser Office Communicator. Unntatt slik det er beskrevet i denne setningen, ikke overføres personlige opplysninger til tredjeparter uten ditt samtykke. Vi leie noen ganger andre firmaer for begrensede tjenester på våre vegne, for eksempel kundestøtte, behandle transaksjoner eller utføre statistiske analyser av tjenestene våre. Vi vil bare gi firmaene den personlige informasjonen de trenger å levere tjenesten, og de kan ikke bruke denne informasjonen til andre formål. Informasjon som samles inn av eller sendes til Microsoft kan lagres og behandles i USA eller et annet land der Microsoft eller den tilknyttede selskaper, datterselskaper eller agenter har kontorer, og ved hjelp av en Microsoft området eller tjenesten, godtar du en slik overføring av informasjon utenfor landet ditt. Microsoft overholder rammeverket klarerte forslag som sett tilbake av det amerikanske handelsdepartementet innsamling, bruk og oppbevaring av data fra EU. Microsoft kan oppgi personlige opplysninger om deg kreves for å gjøre dette ved lov eller hvis den anses som nødvendig å: (a) overholde lovens i loven eller være i samsvar med juridiske prosesser på Microsoft. (b) beskytte og forsvare rettigheter Microsoft (inkludert håndhevelse av våre avtaler); eller (c) handle under kritiske omstendigheter for å beskytte den personlige sikkerheten til Microsoft-ansatte, brukere av Microsoft-områder, produkter eller tjenester eller publikum.

Innsamling og bruk av opplysninger om datamaskinen

Denne programvaren inneholder Internett-aktiverte funksjoner som samler bestemt standardinformasjon fra datamaskinen ("standard datamaskininformasjon") og sender den til Microsoft. Standard datamaskininformasjon inkluderer vanligvis informasjon, for eksempel en IP-adresse, operativsystemversjon, nettleserversjon, den maskinvare-IDen som indikerer produsenten, enhetsnavn og versjon og dine regionale innstillinger og språkinnstillinger. Hvis en bestemt funksjon eller tjeneste sender informasjon til Microsoft, sendes også standard datamaskininformasjon.

Personverndetaljene for hver Office Communicator-funksjonen, programvare eller tjeneste som er oppført her vil oppgi hvilken tilleggsinformasjon som samles inn, og hvordan den brukes.

Sikkerheten til din informasjon

Microsoft er opptatt av å beskytte sikkerheten til informasjonen din. Vi bruker en rekke sikkerhets-teknologier og fremgangsmåter du kan beskytte informasjonen din mot uautorisert tilgang, bruk eller offentliggjøring. Hvis du for eksempel lagrer vi informasjonen du oppgir, på datasystemer med begrenset tilgang, som er plassert i kontrollerte bygninger.

Endringer i personvernerklæringen

Noen ganger vil vi oppdatere denne personvernerklæringen for å gjenspeile endringer i våre produkter og tjenester og tilbakemeldinger fra kunder. Når vi legger endringer, endrer vi datoen "sist oppdatert" øverst i denne setningen. Hvis det er betydelige endringer denne setningen eller hvordan Microsoft bruker dine personlige opplysninger, vil vi varsle deg ved tydelig legge ut et varsel om disse endringene før endringen, eller ved å sende deg en varsling direkte. Vi anbefaler at du regelmessig går gjennom denne setningen for å holde deg informert om hvordan Microsoft beskytter informasjonen din

Mer informasjon

Microsoft vil gjerne ha kommentarer om denne personvernerklæringen. Hvis du tror at Microsoft ikke har overholder denne setningen, kan du kontakte oss ved hjelp av vår Webskjema.

Personvern for Microsoft - UCG
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington, 98052-6399

Spesifikke funksjoner

Resten av dette dokumentet vil ta følgende bestemte funksjoner:

Tilgjengelighets- og kontaktinformasjon

Funksjonen gjør følgende:     Office Communicator er et integrert kommunikasjon-klienten, som gjør det mulig å kommunisere med kontakter i og utenfor organisasjonen. Office Communicator er utformet for å gi deg tilgang til informasjonen som er publisert om andre brukeres og å gi andre brukere tilgang til informasjonen som er publisert om deg, for eksempel status, tittel, telefonnummer og notater. Administratoren kan også konfigurere integrasjon med Microsoft Office Outlook® og Microsoft Exchange Server hvis du vil vise ut av office-meldinger og andre statusinformasjon for eksempel når du har et møte som er planlagt i Outlook-kalenderen.

Informasjon som samles inn, behandles eller overføres:     Du vil bruke registreringen Påloggingsadresse og et passord til å koble til Office Communications Server 2007. Du og systemansvarlig kan publisere informasjon om statusen som skal være knyttet til påloggingsinformasjonen.

Bruk av informasjonen:     Andre brukere av Office Communicator og programmer, skal kunne få tilgang til din tilgjengelighets- og kontaktinformasjon til å finne din publiserte status og enklere kan kommunisere med deg.

Valg/kontroll:    Du kan velge hvilken informasjon som er publisert om deg. Administratoren kan også konfigurere publiserte informasjonen på dine vegne. Hvis administratoren ikke har deaktivert muligheten til å kontrollere publiserte informasjon, kan du endre innstillingene når som helst av:

 1. Meny-knappen, klikk Verktøy, og deretter Alternativer.

 2. Angi påloggingsinformasjonen i adressen under Min kontoinformasjon i kategorien personlig. Du kan bruke Avansert for å skrive inn navnet på serveren for å koble til...

 3. Du kan vise informasjon om telefonnumre som administratoren har publisert på telefoner-fanen. Du kan også angi flere tall og bestemmer deg for å publisere til andre brukere som er berettiget til å få tilgang til denne informasjonen.

 4. Klikk OK.

Du kan også angi tilgangsnivåer til å angi hva hver bruker kan se om din tilstedeværelse nivå og informasjon. Slik gjør du:

 1. Høyreklikk en kontakt.

 2. Velg alternativet for å endre tilgangsnivået.

 3. Velg riktig tilgangsnivå for brukeren.

Program for forbedring av brukeropplevelsen

Funksjonen gjør følgende: Hvis du velger å delta, vil Customer Experience Improvement Program ("CEIP") samler inn grunnleggende informasjon om maskinvarekonfigurasjon og hvordan du bruker programvaren og tjenestene våre, for å identifisere trender og bruksmønstre. Programmet for forbedret Kundeopplevelse samler også type og antall feil som oppstår, programvare og maskinvareytelsen og hastigheten for tjenester. Denne informasjonen blir sendt til Microsoft, der vi bruke dem til å forbedre funksjonene våre kunder bruker oftest, og for å opprette løsninger på vanlige problemer.

Informasjon som samles inn, behandles eller overføres:     Når du velger å delta i programmet for forbedret Kundeopplevelse ved håndskrift i Alternativer-panelet i Office Communicator, sendes informasjon om Office Communicator-Bruk på datamaskinen til Microsoft. Hvis du bruker Office Communicator på flere datamaskiner, kan du konfigurere programmet for forbedret Kundeopplevelse setter enkeltvis for hver datamaskin.

Bruk av informasjon:     Vi bruker denne informasjonen til å forbedre kvaliteten, påliteligheten og ytelsen til Microsofts programvare og tjenester.

Valg/kontroll:     Programmet for forbedret Kundeopplevelse er deaktivert som standard med mindre administratoren har valgt å aktivere det for deg. Med mindre administratoren har deaktivert kontrollen, kan du endre innstillingene for programmet for forbedret Kundeopplevelse når som helst av:

 1. Velg Verktøy fra meny-knappen, og deretter Alternativer.

 2. På Generelt-fanen, Merk eller fjern merket for Tillat at Microsoft å samle inn informasjon om hvordan jeg bruker Communicator.

 3. Klikk OK.

Logging i klient

Funksjonen gjør følgende:     Logging i klient lar deg logge informasjon om Office Communicator-økter i brukerprofilen. Informasjonen er ment å brukes til å feilsøke problemer med Office Communicator du må kanskje.

Informasjon som samles inn, behandles eller overføres: Hvis du eller systemansvarlig velger å aktivere logging i klient, logges informasjon som emne for møtet og plasseringen til og økt startskjema protocol (SIP) meldinger og svar som er knyttet til hver av Office Communicator-økter på datamaskinen. SIP-data som kan logges inneholder informasjon om avsender og mottaker av hver melding med Office Communicator og ruten som tar av meldingen. I tillegg logges liste og tilstedeværelse kontaktinformasjonen. Innholdet i din direktemeldingssamtaler er imidlertid ikke logget av denne funksjonen. Logging i klient sender ikke noe av dette av datamaskinen. administratoren kan imidlertid velge å registrere like data ved hjelp av arkivering. Se delen arkivering nedenfor for mer informasjon.

Bruk av informasjonen: Loggene kan brukes til å feilsøke Office Communicator problemer du kan ha. De sendes ikke til Microsoft av Office Communicator, men du kan velge å sende dem manuelt.

Valg/kontroll:     Logging er deaktivert som standard. Administratoren kan konfigurere logging på dine vegne. Hvis administratoren ikke har deaktivert muligheten til å styre logging, kan du endre innstillingene når som helst av:

 1. Klikk Verktøy fra meny-knappen, og klikk deretter Alternativer.

 2. Klikk på aktivere loggingGenerelt-fanen og Aktiver Windows-hendelseslogging.

 3. Klikk OK.

Du eller systemansvarlig kan også logge emne for møtet og steder ved å velge å bruke Microsoft Office Outlook som behandling av personlige opplysninger i kategorien personlig av Communicator Alternativer-panelet.

Arkivering

Funksjonen gjør følgende:     Arkiverer, kan systemansvarlig for å arkivere direktemeldingssamtaler, møteaktiviteter og innhold, og bruk egenskaper for eksempel bruker Logg-tillegg og konferanse starter og slutter seg.

Informasjon som samles inn, behandles eller overføres:     Innholdet i direktemeldingssamtaler og informasjon om din bruk av direktemeldinger er lagret på en server administratoren konfigurerer. Ingen av denne informasjonen blir sendt til Microsoft.

Bruk av informasjonen:     Systemansvarlig kan bruke denne informasjonen til å administrere virksomhetens bruk av Office Communicator.

Valg/kontroll:     Arkivering er deaktivert som standard og må konfigureres av en administrator. Se gjennom bruk av firmaets data og overvåking policyer for å fastslå om arkivering kan være aktivert.

Samtalelogg

Funksjonen gjør følgende:     Bruke samtaleloggen til å lagre innholdet i direktemeldingssamtaler i mappen samtalelogg i Outlook.

Informasjon som samles inn, behandles eller overføres:     Hvis velge å aktivere samtalelogg, direktemeldingssamtaler innholdet skal lagres i Outlook.

Bruk av informasjonen:     Du kan bruke denne informasjonen til å gå gjennom innholdet i tidligere direktemeldingssamtaler.

Valg/kontroll:     Samtalelogg er deaktivert som standard. Administratoren kan konfigurere samtalelogg på dine vegne. Hvis administratoren ikke har deaktivert muligheten til å styre samtaleloggen, kan du endre innstillingene når som helst av:

 1. Klikk Verktøy fra meny-knappen, og klikk deretter Alternativer.

 2. Klikk kategorien personlig, og merk deretter av for Lagre Mine direktemeldingssamtaler i mappen samtalelogg i Outlook.

 3. Klikk OK.

Hvis du aktiverer energisparing loggen, bør du varsle kontaktene om at deres IM i direktemeldingstjenesten vil bli lagret.

Gi oss tilbakemelding via Internett

Funksjonen gjør følgende:     Tilbakemelding over Internett kan du gi tilbakemelding om Office Communicator direkte til Microsoft.

Informasjon som samles inn, behandles eller overføres:     Hvis du velger å bruke tilbakemelding over Internett, innholdet i meldingen, og standardinformasjon om datamaskinen sendes til Microsoft.

Bruk av informasjonen:     Informasjonen du sender kan brukes av Microsoft til å forbedre Office Communicator eller andre Microsoft-områder, produkter eller tjenester.

Valg/kontroll:     Bruk av tilbakemelding over Internett er valgfri.

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×