Personvernerklæring for Microsoft Office 2010

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Sist oppdatert: September 2017

Personvern i Personvernerklæring for Microsoft Office 2010

Du bør lese både denne personvernerklæringen for Microsoft Office 2010 og eventuelle relevante tillegg for å forstå Microsofts gjeldende praksis for innhenting og bruk av data for bestemte programmer eller tjenester.

Generelt

I Microsoft arbeider vi hardt for å beskytte personlige opplysninger samtidig som vi skal levere produkter som tilfredsstiller dine krav til ytelse, kraft og brukervennlighet. Denne personvernerklæringen inneholder informasjon om hvordan slike data innhentes og brukes i Microsoft Office 2010. Vennligst les informasjonen nedenfor, og les også eventuell tilleggsinformasjon som det er koblet til på denne siden, for å få mer informasjon om bestemte Office 2010-programmer og -tjenester du bruker. Dette er ikke ment som en fullstendig oversikt. Informasjonen gjelder heller ikke for andre elektroniske eller frakoblede områder, produkter eller tjenester fra Microsoft.

I likhet med alle produkter i Microsoft Office-systemet Office 2010-versjonen utformet for at du raskt skal kunne samle, vise og dele data andre. Microsoft er opptatt av å beskytte dine personlige opplysninger, samt at du skal ha full kontroll over hvordan disse dataene brukes og distribueres.

Tillegg

Beslektede koblinger

Innhenting og bruk av personlige opplysninger

Microsoft bruker de personlige opplysningene du oppgir, til å gi deg tjenestene eller utføre transaksjonene du har bedt om eller godkjent. Vi kan også bruke informasjonen til å be om tilbakemelding, til å sende deg kritiske oppdateringer og meldinger angående programvaren, til å forbedre produktet eller tjenesten, for eksempel feilrapportering og spørreundersøkelser, og til å gi deg forhåndsinformasjon om hendelser eller nye produktlanseringer.

Noen av de personlige opplysningene du oppgir, kan lagres som metadata i Office-dokumentene. Disse metadataene brukes i Office-programmene slik at du kan samarbeide med andre om dokumenter. Du finner informasjon om hvordan du fjerner metadata i dokumentene, i tilleggsinformasjonen for det aktuelle programmet.

Med mindre det fremgår av denne erklæringen, overføres ikke de personlige opplysningene du oppgir, til tredjeparter uten at du gir tillatelse til det. Det hender at Microsoft leier andre selskaper til å utføre begrensede tjenester på våre vegne, for eksempel kundestøttetjenester. Disse selskapene får bare tilgang til de personlige opplysningene de trenger for å levere tjenesten. De pålegges å behandle opplysningene konfidensielt og har ikke tillatelse til å bruke opplysningene til andre formål.

Personlige opplysninger Microsoft samler inn eller sender, kan lagres og behandles i USA eller i et annet land/område hvor Microsoft eller våre tilknyttede selskaper, datterselskaper eller tjenesteleverandører har kontorer. Microsoft retter seg etter Safe Harbor-prinsippene som er utarbeidet av det amerikanske handelsdepartementet, og omhandler innsamling, bruk og oppbevaring av data fra Den europeiske union eller Sveits.

Microsoft kan også få tilgang til og utlevere informasjon om deg, inkludert innholdet i kommunikasjonen din, for å kunne: (a) overholde lovgivningen eller svare på rettslige forespørsler eller juridiske pålegg, (b) beskytte rettigheter eller eiendom som innehas av Microsoft eller våre kunder, inkludert håndhevelse av våre avtaler eller policyer som regulerer hvordabn du bruker tjenestene, eller (c) handle i god tro om at en slik tilgang eller utlevering er nødvendig for å beskytte den personlige sikkerheten til Microsoft-ansatte, kunder eller allmennheten.

Innhenting og bruk av informasjon om datamaskinen

Office 2010-versjonen inneholder flere funksjoner som henter tilleggsinformasjon eller lar deg dele data med andre via Internett. Disse funksjonene er tilgjengelige når du er koblet til Internett. Du får detaljerte beskrivelser av disse funksjonene senere i denne erklæringen.

Hver gang en Microsoft-server kontaktes fra Office 2010-versjonen, sendes det informasjon om datamaskinen ("standard datamaskininformasjon") til webområdene du besøker, eller Internett-tjenestene du bruker. Microsoft bruker denne informasjonen til å levere Internett-aktiverte tjenester, til å forbedre produktene og tjenestene vi tilbyr, og til statistiske analyser. Standard datamaskininformasjon omfatter vanligvis opplysninger som IP-adressen, operativsystemversjon, webleserversjon og innstillinger for region og språk. Standard datamaskininformasjon kan i noen tilfeller også inkludere maskinvare-ID som angir enhetsprodusent, -navn og -versjon. Hvis det sendes informasjon til Microsoft med en bestemt funksjon eller tjeneste, sendes også standard datamaskininformasjon.

Etter at Office 2010 er installert, vil fremtidige Internett-forespørsler fra denne datamaskinen kan inneholde informasjon som inneholder navnet på PROGRAMVAREPRODUKTET og versjonsnummeret. Denne informasjonen brukes til å sende deg materiale som er kompatible med Office 2010-versjonen av webområder. Denne informasjonen inneholder ikke personlig identifiserbar informasjon.

Microsoft kan fra tid til annen endre noen av Internett-adressene (URL-adressene) for Internett-tjenestene vi tilbyr. Det kan hende Microsoft laster ned en fil til systemet ditt for å sikre at tjenestene ikke avbrytes. Denne filen inneholder Internett-adressene som Office 2010-versjonen trenger for å gi deg tilgang til å bruke Internett-tjenestene.

Første gang du velger en funksjon som krever at programvaren kobler til en Internett-tjeneste, sendes en forespørsel om å laste ned en XML-fil sammen med navnet på programmet, språket og de nasjonale innstillingene du har angitt, og hvilken programversjon du har. Basert på denne informasjonen sender Microsoft en XML-fil som inneholder en liste med URL-adresser til Microsoft Office-webtjenestene, til klienten.

Informasjonskapsler

Noen Office 2010-funksjoner bruker informasjonskapsler. Disse funksjonene er beskrevet i detalj senere i erklæringen.

En informasjonskapsel er en liten tekstfil som en Internett-server lagrer på harddisken din. Informasjonskapsler inneholder informasjon som senere kan leses av en Internett-server i domenet som utstedte informasjonskapselen til deg. Informasjonskapsler kan ikke brukes til å kjøre programmer eller overføre virus til datamaskinen din.

Et av de viktigste formålene med informasjonskapsler er å spare tid. En informasjonskapsel som brukes i Office 2010-versjonen, sørger for eksempel for at Office husker Microsoft SharePoint Foundation 2010-områder som du har besøkt tidligere. Det gjør at du enklere finner ingen området og får tilgang til relevant informasjon.

Hver gang Office 2010-versjonen kontakter en Microsoft-server, har programmet mulighet til å lagre eller åpne informasjonskapsler. Disse informasjonskapslene inkluderer et flagg som angir om du har Microsoft Office-produkter installert på systemet, samt språket og de regionale innstillingene du har angitt i Internett-innstillingene. Disse innstillingene kan være forskjellig fra språket og de regionale innstillingene du har angitt for programmene. Vi bruker også informasjonskapsler til å samle inn opplysninger om hvilke sider våre kunder besøker på Office.com. Informasjonen om områdebesøk identifiseres bare med et unikt ID-nummer, og de blir aldri koblet til personlige opplysninger med mindre du gir tillatelse til det, som beskrevet et annet sted i denne personvernerklæringen.

Du kan godta eller avslå informasjonskapsler eller endre språket eller land ved å endre innstillingene i kategorien Personvern i Alternativer for Internett i Kontrollpanel. Du kan også kontrollere informasjonskapslene som brukes i Office 2010-versjonen, ved å klikke Alternativer for InternettVerktøy-menyen i Internet Explorer 8 og deretter klikke kategorien Personvern.

Microsoft Office overholder personverninnstillingene du velger under Alternativer for Internett i kontrollpanelet i Windows eller i Internet Explorer og lastes ikke ned informasjonskapsler hvis du har valgt ikke å tillate informasjonskapsler som skal lastes ned. Disse funksjonene, beskrevet senere i denne setningen som bruker informasjonskapsler, fungerer kanskje ikke riktig med denne innstillingen. I tillegg kanskje funksjoner som brukes av nettsteder og tjenester som bruker informasjonskapsler fungerer ikke riktig i Internet Explorer. Informasjonskapsler som er lagret på harddisken kan fremdeles leses av Office 2010-utgaven med mindre du bruke alternativer for Internett i kontrollpanelet i Windows eller Internet Explorer for å fjerne tidligere lagrede informasjonskapsler.

Aktivere Microsoft Office

Aktivering brukes til å redusere etterligning, noe som sikrer at Microsoft-kunder får programvarekvaliteten de forventer. Aktivering betyr at en bestemt produktnøkkel blir knyttet til maskinvaren den er installert på. Lisensvilkårene for Microsoft-programvare for Office 2010 release tilstand antallet ganger produktnøkkelen kan brukes for aktivering. Når du har brukt produktnøkkelen for det angitte antallet ganger på samme side eller på andre datamaskiner, den samme produktnøkkelen kan ikke lenger brukes for aktivering på andre datamaskiner.

Aktivering er obligatorisk. Når løpeperioden er utløpt, må du aktivere programvaren for å kunne fortsette å bruke den.

Under aktivering blir informasjon om produktnøkkelen sendt til Microsoft, for eksempel:

 • Microsoft-produktkoden, som er en femsifret kode som identifiserer Office-produktet du aktiverer.

 • En kanal-ID-kode eller områdekode, som identifiserer hvor du kjøpte Office-produktet. Den identifiserer for eksempel om produktet ble solgt hos en forhandler, er en evalueringskopi, er underlagt et volumlisensieringsprogram, ble forhåndsinstallert av datamaskinens produsent og så videre.

 • Installasjonsdata.

 • Informasjon som bidrar til å bekrefte at informasjonen om produktnøkkelen ikke er endret.

Hvis du har en abonnementslisens for Office, vil du i løpet av den innledende aktiveringsprosessen bli bedt om å oppgi Windows Live IDen som er knyttet til ditt abonnement. Microsoft vil sende en produktnøkkel på Internett til datamaskinen for å fullføre aktiveringen. Etter den innledende aktiveringsprosessen sender Office produktnøkkelinformasjon til Microsoft fra tid til annen for å bekrefte at Office-bruken er riktig lisensiert. Aktivering med en Windows Live ID, og deretter automatisk innsending av aktiveringsinformasjon til Microsoft, er påkrevd for å bruke abonnementslisens for Office.

Aktiveringsfunksjonen brukes også til å sende et tall som genereres fra datamaskinens maskinvarekonfigurasjon, til Microsoft. Dette tallet representerer ingen personlige opplysninger eller informasjon om programvaren. Det kan ikke brukes til å fastslå datamaskinmerket eller -modellen, og det kan ikke beregnes for å fastslå eventuell tilleggsinformasjon om datamaskinen. I tillegg til standard datamaskininformasjon samles det også inn noen ekstra språkinnstillinger.

Endringer i PC-konfigurasjonen kan bli registrert og godtatt i Office-eksemplaret du har. Mindre oppgraderinger krever ikke at du aktiverer på nytt. Hvis du avinstallerer Office 2010-versjonen, kan det hende at du må aktivere produktet på nytt. Enkelte endringer i datamaskinkomponentene eller i programvaren kan kreve at du aktiverer programvaren på nytt.

Hvis du aktiverer mens du oppgraderer fra bestemte Microsoft Office-produkter, for eksempel Microsoft Office Starter eller en prøveversjon av Microsoft Office, vil aktivering også samle inn informasjon fra datamaskinen om Office Starter eller prøveversjonen du oppgraderer fra, blant annet hvor lenge du har brukt denne versjonen av Office.

Hvis du ikke kan fullføre aktivering, kan det hende at du får en melding med en kobling til et webområde der du kan lære mer om hvorfor aktiveringen mislyktes. Hvis du velger å følge denne koblingen, blir informasjon om hvorfor aktiveringen mislyktes, sendt til Microsoft. Denne informasjonen kan inneholde opplysninger som vanligvis blir sendt under aktivering.

Det kan også hende at du blir spurt om å reaktivere din kopi av Microsoft Office. Hvis dette skjer, kan en aktiveringsveiviser gi deg muligheten til å skaffe deg mer informasjon på Internett om lisensieringsstatus, og hvordan du løser aktiveringsproblemer. Hvis du velger å skaffe deg informasjon på Internett om lisensieringsstatusen, sendes det informasjon som vanligvis blir sendt under aktivering.

Hvis du ikke aktiverer eller reaktiverer din kopi av Microsoft Office, kan det hende at du ikke kan bruke den, eller den kan bli merket som uriktig lisensiert. Det kan for eksempel vises en visuell indikasjon i tittellinjen om at din kopi ikke er riktig lisensiert.

Ingen av opplysningene som blir samlet inn via aktivering eller reaktivering, blir brukt til å identifisere deg. I enkelte tilfeller, for eksempel der en aktivering utføres ved hjelp av en volumlisensieringsnøkkel eller når produktet kontrolleres for å se om det er ekte, blir ingen av opplysningene i forbindelse med aktivering sendt til Microsoft.

Hvis du vil ha mer informasjon om aktivering, kan du se Aktivere Microsoft Office-programmer.

Oppdateringstjenesten Klikk og bruk

Med oppdateringstjenesten Klikk og bruk kan du installere bestemte Microsoft Office-produkter over Internett, slik at du kan begynne å bruke dem før de er fullstendig nedlastet. Oppdateringstjenesten Klikk og bruk registrerer også som standard automatisk om det finnes oppdateringer for Klikk og bruk-aktiverte produkter på datamaskinen på Internett, og laster ned og installerer disse automatisk. Tjenesten er aktivert som standard, men du kan deaktivere den ved å klikke Hjelp i kategorien Fil og deretter klikke Deaktiver oppdateringer for dette produktet. Oppdateringstjenesten Klikk og bruk samler regelmessig inn standard datamaskininformasjon og genererer et vilkårlig tall som brukes til å identifisere datamaskinen uten å identifisere deg.

Oppdatert innhold fra Office.com

Når du er koblet til Internett og søker etter et bestemt ord eller uttrykk i hjelpen, maler, utklipp, medier eller figurer, bruker Office 2010-versjonen ordet eller uttrykket til å søke på Office.com. Det gir deg tilgang til en omfattende og dynamisk innholdssamling, inkludert den aller nyeste versjonen av innholdet. Hvis hjelpen på Office.com er aktivert, laster enkelte funksjoner, for eksempel maler, automatisk ned den nyeste hjelpeinformasjonen som er relevant for funksjonen. Oppdatert innhold fra Office.com vises også automatisk i gallerier som støtter innholdet.

Når du søker etter et uttrykk, sender Office 2010-versjonen uttrykket til Office.com sammen med annen informasjon, for eksempel hvilket program du bruker for øyeblikket, hvilken del av programvaren du brukte da du stilte spørsmålet, og det forespurte søkeomfanget. Hvis du bruker en dokumentmal, sender Office 2010-versjonen også mal-IDen, som er en unik identifikator for malen, men ikke for det spesifikke dokumentet. Microsoft bruker denne informasjonen til å returnere postene du har bedt om.

Hvis du vil ha mer informasjon om elektronisk hjelp, kan du se få hjelp, maler, opplæring, og tilleggsinnhold.

Windows Live ID-godkjenning

Enkelte funksjoner i Office 2010-utgaven kan kreve Windows Live ID for aktivering, pålogging og registrering tjenester. For å logge på ved hjelp av Windows Live ID, blir du bedt om å skrive inn e-postadressen din og et passord. Lar deg tilgang til andre Windows Live ID-deltakende områder og tjenester denne samme Windows Live ID pålogging. Hvis du oppretter en Windows Live ID på nettstedet til Office-registrering, er du samtidig registrering med Office 2010-utgaven og åpner en Windows Live ID-konto. Alle registreringsinformasjonen du oppgir lagres av tjenesten Office.com, og noen eller alle av denne informasjonen lagres også av Windows Live ID i Windows Live ID-profilen din. Hvis du vil lære mer om Windows Live ID-tjenesten, informasjonen som er lagret i Windows Live ID-profilen og hvordan Windows Live ID bruker og bidrar til å beskytte personlig informasjon, kan du lese Personvernerklæringen for Windows Live ID.

Kjøpe en oppgradering eller en ny versjon av Microsoft Office

Med enkelt versjoner av Microsoft Office kan du kjøpe en produktnøkkel for en ny eller oppgradert versjon av Office på Internett. Du kan få tilgang til denne funksjonen fra Office-mappen på Start-menyen i Windows, i selve produktet eller fra et Windows-ikon på skrivebordet.

Denne funksjonen sender Microsoft informasjon, for eksempel identifikatorer for produktet du vil kjøpe, din gjeldende lisensiert Office-produktet (hvis aktuelt), Språkinnstillinger for Office og standardinformasjon om datamaskinen. Hvis du er kvalifisert for spesialtilbud, kan også informasjon om dette tilbudet og kilden sendes. Microsoft bruker denne informasjonen til å bestemme hvilke Microsoft-godkjent online forhandler kan fullføre kjøpet og sender den til forhandleren. Funksjonen oppgradering kan også åpne nettleseren for å vise den forhandler nettsiden der du kan fullføre kjøpet.

Program for forbedring av brukeropplevelsen

Du har mulighet til å bli med i vårt Program for forbedring av brukeropplevelsen, som skal øke kvaliteten, stabiliteten og ytelsen til Microsofts programmer og tjenester.

Hvis du velger å delta, samler Microsoft inn informasjon om maskinvarekonfigurasjonen og om hvordan du bruker programvaren og tjenestene våre, slik at vi kan identifisere trender og bruksmønstre. Det samles ikke inn navn, adresser eller annen kontaktinformasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon og en fullstendig personvernerklæring for programmet for forbedret kundeopplevelse, kan du besøke webområdet for Microsoft Customer Experience Improvement Program . Hvis du velger anbefalte innstillinger under første gangs kjøring av Office, kan du slå på programmet for forbedret kundeopplevelse for Office 2010.

Hvis du vil lære mer om anbefalte innstillinger, kan du se Slå av anbefalt oppdatering og diagnostisering innstillinger. Hvis du vil delta i programmet for forbedret kundeopplevelse, kan du se delta i programmet for forbedret kundeopplevelse.

Hjelp oss å forbedre korrekturverktøyene

Funksjonen for å forbedre korrekturverktøy samler inn data om din bruk av korrekturverktøy for, og sender den til Microsoft. Hvis du velger å delta Microsoft Customer Experience Improvement Program, endre korrektur handlingene, for eksempel godkjenne eller avvise stave- eller grammatikkontrollen forslag, korrekturverktøy verktøyet innstillingene eller tillegg til egendefinert ordlisten, er lagret på datamaskinen og sendt til Microsoft tre ganger i de første seks månedene når du har installert Office 2010-utgaven. Funksjonen slutter å sende data til Microsoft etter om seks måneder og sletter samling datafilen som inneholder korrekturverktøy handlingene fra datamaskinen.

Selv om denne funksjonen ikke innhenter personlige opplysninger med hensikt, kan det hende at noe av innholdet som sendes, inneholder elementer som ble merket som stave- eller grammatikkfeil, for eksempel egennavn og kontonumre. Eventuelle numre, som kontonumre, gateadresser og telefonnumre, blir imidlertid konvertert til nuller når dataene samles inn. Microsoft bruker denne informasjonen bare til å forbedre produktene, ikke til å identifisere brukerne. Hvis du er bekymret for at en rapport kan innholde personlige eller konfidensielle opplysninger, lar du være å sende rapporten.

Informasjonen som samles inn med denne funksjonen, sendes med et tilfeldig generert tall som opprettes av programmet for forbedring av brukeropplevelsen.

Før data sendes til Microsoft, vises det en dialogboks der du må godkjenne overføringen. På dette tidspunktet kan du slette noen av eller alle oppføringene før informasjonen sendes. Du kan også velge at dataene ikke skal sendes til Microsoft.

Office-diagnostikk

Du har muligheten til å laste ned en liten fil med jevne mellomrom til datamaskinen din som gjør det mulig for Microsoft å diagnostisere systemproblemer. Når den er tilgjengelig, er også automatisk ny hjelp-informasjon om feilmeldingene lastet ned. Denne funksjonen samler ikke inn navn, adresse eller et annet kontaktinformasjon, bortsett fra IP-adressen brukes til å sende deg filen.

Hvis du vil endre innstillingene for Office-diagnostikk, kan du se Endre Office-diagnostikk innstillinger.

Microsoft Feilrapportering

Verktøyet Microsoft Feilrapportering kan brukere rapportere feilmeldinger til Microsoft via Internett. Når det vises en feilmelding, kan brukere med en Internett-tilkobling umiddelbart rapportere meldingen til Microsoft. Hvis feilrapporten indikerer at én eller flere tredjeparts produkter ble med i årsaken til problemet, kan Microsoft sende rapporten til disse tredjeparter. Programvaren eller maskinvaren utviklere ansatt av Microsoft eller en av Microsofts partnere analysere feiltreanalyse dataene, og prøv å identifisere og løse problemet. Selv om verktøyet ikke er ment å samle inn personlig identifiserbar informasjon, er det mulig at slik informasjon kan registreres i minnet eller i data samlet fra åpne filer. Microsoft bruker ikke denne informasjonen til å identifisere brukere. Hvis du vil ha mer informasjon om verktøyet Microsoft Feilrapportering, kan du se Personvernerklæring for Microsoft Feilrapportering.

Microsoft Update

Microsoft Update-tjenesten kan du motta sikkerhetsoppdateringer og viktige oppdateringer for Microsoft Windows og andre Microsoft-produkter, inkludert Office 2010-utgaven. Hvis du vil lære hvordan du kan registrere seg for oppdatert fra Microsoft Update, kan du se holde datamaskinen oppdatert ved hjelp av Microsoft Update.

Når du går du til webområdet for Microsoft Update eller mottar oppdateringer automatisk, samler Microsoft standard datamaskininformasjon med hvert besøk, slik at du mottar oppdateringer som fungerer best med datamaskinen. Informasjonen brukes også til å generere samlet statistikk om hvordan Microsoft Update-webområdet brukes og hvilke systemer trenger støtte, slik at tjenesten kan forbedres. Hvis du vil ha mer informasjon om Microsoft Update-tjenesten, kan du se personvernerklæringen for Update Services .

Informasjon om tilstedeværelse

Hvis organisasjonen bruker Microsoft Office Communications Server (OCS), sendes det informasjon om tilstedeværelse fra OCS.

Beskjære og slette bakgrunn

Du kan beskjære bilder i dokumenter slik at bare deler av bildene er synlige. Beskjæring skjuler bare de beskårne områdene i bildet. De beskårne områdene slettes ikke permanent fra bildet. Du kan gjenopprette skjulte områder i disse bildene ved å bytte til beskjæringsmodus.

Du kan også redigere bilder ved å bruke kommandoen Fjern bakgrunn. Kommandoen Fjern bakgrunn fjerner ikke noen deler av bildet permanent. Skjulte deler i bilder som er fjernet, kan gjenopprettes med Fjern bakgrunn.

Hvis du lagrer en fil som har beskårne eller fjernede bilder, lagres de komplette bildene i filen.

Du kan slette beskårne og fjernede deler i bildene ved å gå til kategorien Fil under Hjelp og klikke Alternativer. Klikk kategorien Avansert, og klikk deretter Forkast redigering av data under Bildestørrelse og kvalitet.

Bruke Business Connectivity Services til å koble til eksterne data i Office og SharePoint

Forretningsdatatilkoblingstjenester (BCS) lar deg koble til eksterne datakilder fra et SharePoint-område og Microsoft Office 2010-programmer, for eksempel Outlook, SharePoint Workspace og Word. Når du gjør dette, endringer i de eksterne dataene gjenspeiles automatisk i Microsoft Office-programmet og endringer i Microsoft Office-programmet, gjenspeiles automatisk i det eksterne systemet.

Business Connectivity Services lagrer en kryptert, lokal kopi av noen av de eksterne dataene i en dedikert lokal hurtigbuffer på datamaskinen. Denne hurtigbufferen er kryptert som standard. Hvis du åpner eksterne data i Outlook, opprettes det også en kopi i en egen fil med personlige mapper (PST-fil). En kundeliste synkroniseres for eksempel fra Microsoft Dynamics CRM til brukerens lokale kopi og vises i Outlook. Hvis brukeren redigerer dataene for en enkelt kunde eller oppretter en ny kunde, overføres disse endringene tilbake til Microsoft Dynamics CRM. I enkelte tilfeller lagres det en kopi av dataene i dokumentet, som kan være tilgjengelig for andre brukere som har tilgang til dokumentet.

IMEer (Input Method Editor)

En Microsoft IME brukes til å konvertere tastaturinndata til ideogrammer i østasiatiske språk. Avhengig av hvilke innstillinger du bruker, kan det hende at funksjonene nedenfor brukes til å sende informasjon om hvordan du bruker IMEer, til Microsoft. I enkelte IMEer støttes ikke disse funksjonene, eller bare noen av dem støttes. I et virksomhetsmiljø kan administratorer bruke gruppepolicy til å konfigurere rapporteringsfunksjonene som er beskrevet nedenfor. Alternativene for konfigurasjon av gruppepolicy omfatter blant annet muligheten til å deaktivere rapporteringsfunksjonen eller omadressere rapportene til en annen server.

IME-funksjoner for læring og forutsigelse

Funksjonen brukes til følgende

Avhengig av hvilken IME du bruker, og hvilke innstillinger du har angitt, kan det hende funksjonene for læring og forutsigelse brukes til å registrere ord eller ordpar for å forbedre utvalget av ideogrammer som vises.

Informasjon som samles inn, behandles eller overføres

IME-funksjonene for læring og forutsigelse brukes til å registrere ord eller sekvenser med ord og deres tilknyttede poengverdi som et resultat av brukeroperasjoner. Læringsinformasjon (unntatt siffer-/symbolsekvenser) lagres i brukerordlisten for hver bruker på datamaskinen.

Bruk av informasjon

Lærings- og forutsigelsesdataene brukes av IME i systemet, og korrekturverktøyene i Microsoft Office kan også referere til disse. Det sendes ingen informasjon til Microsoft.

Valg og kontroll

Med unntak av IME for forenklet kinesisk (der forutsigelsesfunksjonen er deaktivert som standard), er funksjonene for læring og forutsigelse aktivert som standard i de IMEene som støtter dem, men du kan deaktivere dem ved å deaktivere IME-funksjonene. I IME for japansk kan du også konfigurere læringsfunksjonen slik at det ikke skrives til brukerordlisten. Du kan også slette innholdet i brukerordlisten.

Rapportering av IME-konverteringsfeil

Funksjonen brukes til følgende

Hvis det oppstår konverteringsfeil, brukes funksjonen til å samle inn informasjon om feilene. Denne informasjonen hjelper Microsoft med å forbedre konverteringen.

Informasjon som samles inn, behandles eller overføres

Funksjonen for rapportering av IME-konverteringsfeil brukes til å samle inn informasjon om IME-konverteringsfeil som kan sendes til Microsoft. Det kan genereres feilrapporter som inneholder informasjon som for eksempel hva du skrev inn, det første konverteringsresultatet, konverteringen du valgte i stedet, informasjon om hvilken IME du bruker, og hvordan du bruker den. Hvis du bruker IME for japansk, kan du også velge om du vil inkludere læringsinformasjon i konverteringsfeilrapportene. Microsoft bruker ikke informasjonen til å identifisere deg eller kontakte deg.

Bruk av informasjon

Microsoft bruker informasjonen til å forbedre inndataredigeringen.

Valg og kontroll

Du kan velge å sende en konverteringsfeilrapport fra Verktøy-menyen på språklinjen. Hvis det oppstår konverteringsfeil, får du i tillegg spørsmål om du vil sende konverteringsfeilrapporten før den sendes til Microsoft. Du kan vise informasjonen i rapporten før du bestemmer deg for om du vil sende den.

IME-ordregistrering

Funksjonen brukes til følgende

Avhengig av hvilken IME du bruker, kan det hende du kan bruke ordregistrering til å rapportere ord som ikke støttes (ord som kanskje ikke konverteres riktig fra tastaturinndata til ideogram).

Informasjon som samles inn, behandles eller overføres

Registreringsrapporter i Microsoft Word 2010 kan inneholde informasjon om ordene som rapporteres, og programvareversjonen for IME som du oppgir i dialogboksen Legg til ord. Rapportene kan inneholde personlige opplysninger, for eksempel hvis du legger til personlige navn ved hjelp av ordregistrering, men Microsoft bruker ikke informasjonen til å identifisere deg eller kontakte deg. Du kan se gjennom dataene som sendes med hver rapport, før du bestemmer deg for om du vil sende den.

Bruk av informasjon

Microsoft bruker informasjonen til å forbedre inndataredigeringen.

Valg og kontroll

Hver gang du oppretter en rapport for ordregistrering, får du spørsmål om du vil sende rapporten til Microsoft. Du kan vise informasjonen i rapporten før du bestemmer deg for om du vil sende den.

Hurtigbuffer for Microsoft Office 2010-dokument

I Microsoft Office 2010-programmer som Word, Excel og PowerPoint, opprettes det automatisk en lokal kopi av eksterne dokumenter. Den lokale kopien gjør det mulig å åpne en kopi av filen når du er frakoblet, og bidrar til å øke ytelsen når du er tilkoblet. I tillegg til dokumentinnholdet kan det hende det lagres metadata om dokumentene på datamaskinen, som navn, påloggings-ID for server og e-postadressene til personer som har redigert dokumentet.

Du kan vise alle lagrede dokumenter ved å starte Microsoft Office Upload Center og bytte til visningen Alle bufrede filer.

Du kan kjøre Microsoft Office Upload Center ved å gjøre ett av følgende:

 • Klikk ikonet i systemstatusfeltet.

 • Klikk Start, Alle programmer, Microsoft Office, Microsoft Office 2010-verktøy, og klikk deretter Microsoft Office Upload Center.

Du kan slette eller åpne individuelle lokale kopier fra Microsoft Office Upload Center. Du kan også velge at dokumentene skal slettes fra hurtigbufferen for Office-dokument når de lukkes i et Office-program på følgende måte:

 1. Gå til Innstillinger-siden i Microsoft Office Upload Center.

 2. Merk av for Slett dokumenter fra hurtigbufferen for Office-dokument når de lukkes.

Alternativ tekst

I Microsoft Word 2010 kan du legge til og redigere alternativ tekst for tabeller, figurer, bilder, diagrammer, SmartArt-grafikk og andre objekter i dokumentene ved å gjøre følgende:

 1. Høyreklikk objektet.

 2. Klikk Formater.

 3. Klikk kategorien Alternativ tekst.

Den alternative teksten lagres med dokumentet og kan innholde personlige opplysninger som er lagt til av en av bidragsyterne for presentasjonen. Når det gjelder enkelte objekter, for eksempel bilder du setter inn i dokumentet, inneholder den alternative teksten som standard filbanen til objektet du setter inn.

Alternativ tekst kan brukes av tilgjengelighetsfunksjoner, for eksempel skjermlesere. Den alternative teksten blir deretter tilgjengelig for alle som har tilgang til filen.

Nøyaktig fletting

I Outlook 2010 legges det til et tisifret tall samt e-postadressen og navnet ditt i alle Office-filer du sender som vedlegg. Det gir mer nøyaktig fletting. Det tilfeldig genererte tallet er en unik identifikator for arbeidsboken, og endringer kan flettes tilbake til den opprinnelige arbeidsboken selv om filnavnet er endret. Du kan fjerne dette tisifrede tallet og navnet ditt fra fremtidige vedlegg ved å gjøre følgende:

 1. Klikk kategorien Fil.

 2. Klikk Alternativer under Hjelp.

 3. Klikk Klareringssenter , og klikk deretter Innstillinger for klareringssenter.

 4. Klikk kategorien Vedleggsbehandling.

 5. Kontroller at det ikke er merket av for Legg til egenskaper i vedlegg for å aktivere Svar med endringer, og klikk deretter OK.

 6. Klikk OK to ganger til for å lukke dialogboksene.

Sikkerhet

Microsoft ønsker å verne dine personlige opplysninger. Vi bruker forskjellige sikkerhetsteknologier og prosedyrer for å beskytte de personlige opplysningene dine mot uautorisert tilgang, bruk eller eksponering.

Endringer i personvernerklæringen

Microsoft vil fra tid til annen oppdatere denne personvernerklæringen. Vi endrer datoen for "sist oppdatert" øverst i personvernerklæringen ved hver revidering. Vi oppfordrer deg til å lese gjennom denne erklæringen med jevne mellomrom for å holde deg orientert om hvordan Microsoft beskytter personlige opplysninger.

Slik kontakter du oss

Microsoft vil gjerne ha kommentarer om denne personvernerklæringen. Hvis du har spørsmål om dette setningen eller mener at vi ikke overholder den, kan du kontakte oss ved hjelp av webskjemaet på Kontakt oss: tilbakemelding om personvern.

Microsoft Office Privacy, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA

Hvis du vil finne Microsofts datterselskap i ditt land eller område, kan du se https://www.microsoft.com/worldwide/.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×